Broj: 2934/19

Karlovac, 24.06.2019. god.

Predmet: Obavijest o zaprimanju i slanju e-računa

 

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 94/18) od dana 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja i zaprimanja elektroničkih računa.

Ovim putem obavještavamo sve dobavljače da ćemo kao obveznik javne nabave sve račune od 01.srpnja 2019. godine zaprimati isključivo u elektroničkom obliku prema zakonski propisanom strukturiranom formatu putem informacijskog posrednika. Zelenilo d.o.o. od navedenog datuma više neće moći zaprimiti račune koji dođu u papirnatom obliku ili putem e-maila u PDF formatu.

lsto tako, obavještavamo sve kupce koji su obveznici javne nabave da ćemo im od 01. srpnja 2019. godine račune slati isključivo u elektronskom obliku kao e-račun. Stoga, molimo sve poslovne partnere da do navedenog datuma poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi se izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa.

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                             Direktor:

                                                                                                                             Tomislav Vukelić