U srijedu smo na Pravoslavnom groblju na Dubovcu postavili obnovljeni Informativni pano.