Tvrtka funkcionira kroz sljedeću poslovnu organizaciju

shema_organiz1

UPRAVA

Jasmina Cvetković, univ. spec. oec., Direktorica, tel.: 047-609-920; 609-923
Gordana Purgar, dipl. ing. – Tehnička direktorica; tel. 047/609-920; 047/609-921;
Vedrana Avsec, mag. iur., Voditeljica sektora pravnih poslova i ljudskih resursa i odnosa s javnošću tel. 047/609-922;
Ivana Smoljak, dipl.oec., Voditeljica financijsko-računovodstvenog i komercijalnog sektora, tel. 047/609-927;

Nadzorni odbor:

Barbara Kuzmanić – predsjednica

Mladen Krčmar – zamjenik predsjednice

Ivan Stavljenić – član

Romana Perković – članica

Zdravko Marić – predstavnik radnika

OIB: 58836601538

Porezni broj: 1160800
MBS: 02006716
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu Tt-95/682-2

IBAN RAČUN:
HR5024000081190026197 Karlovačka banka d.d., Karlovac
HR6123400091110163161 Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
HR6824840081101923393 Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
HR8724020061100600426 Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka

POLITIKA KVALITETE

  • Naše poduzeće sustavno usklađuje svoje djelovanje na okoliš sa primjenjivim zakonima i provedbenim propisima. Zelenilo d.o.o. opredijeljeno je za način djelovanja kojim će biti prepoznato na tržištu kao pouzdan, kvalitetan i poželjan partner.
  • Kvalitetom naših usluga pokazujemo klijentima spremnost na suradnju, prepoznavanje i zadovoljenje njihovih potreba i očekivanja.
  • Dragocjeni podaci dobiveni od naših klijenata o efektu načina obavljanja poslova za i u ime njih, te rezultati internih prosudbi osnova su za provedbu stalnih poboljšanja naših usluga.
  • Posebnu pažnju pridajemo edukaciji i konstantnom usavršavanju naših zaposlenika i njihovom osobnom zadovoljstvu te njihovom poticanju da kreativno djeluju na poboljšanje kvalitete.
    Osposobljeni i motivirani zaposlenici našeg poduzeća svojim profesionalnim radom doprinose stvaranju povjerenja u kontaktu s poslovnim partnerima.
  • Na taj način želimo da naše poduzeće ostane uspješno i sa profitabilnom realizacijom i ekonomski stabilno na zadovoljstvo naših klijenata.
  • Ocjenu uspješnosti rada daju korisnici naših usluga, pa stoga svako njihovo kritičko a dobronamjerno mišljenje primamo i predstavlja nam osnovu za kontinuirano poboljšanje kvalitete.

RADNO VRIJEME

Odjel parkovi: 07,00-15,00 – Ponedjeljak – Petak

Odjel pogrebno: 07,00-16,00 (dežurstvo 0-24)

Cvjećara: 07,00 – 14,00- Ponedjeljak-Petak, Subota: 07,00-12,00

Rasadnik: 07,00-15,00 Ponedjeljak-Petak, Subota 07,00-12,00

Radna jedinica prometne signalizacije: 07,00-15,00-Ponedjeljak-Petak