SRIJEDA, 28.02.2018.GOD.

FRANJO HALIĆ, OTAC IVAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

UTORAK, 27.02.2018. GOD.

KATA MARUŠIĆ, ROĐ. GRGIĆ, OTAC IVAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 3

VLADO BATINIĆ, OTAC PETAR, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 3

SUBOTA, 24.02.2018. GOD.

ABDULA ASANOVSKI, OTAC MIDŽAIT, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI
POLJE 4A, RED 10, GROB 5

DRAŽEN OGNJENOVIĆ, OTAC FRANJO, STAR 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI
POLJE 5, GROB 55

PETAK, 23.02.2018. GOD.

ANA KOLENAC, ROĐ. MIŠKIRIĆ, OTAC DRAGO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 20, GROB 12

MAGDA KATAVIĆ, ROĐ. LORKOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE  15, GROB 520

MILKA ARBUTINA, ROĐ. VUNJAK, OTAC TODOR, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE  11, RED 2, GROB 7

ČETVRTAK, 22.02.2018. GOD.

BARBARA ŠILJAC, ROĐ. GRAČAN, OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

DUŠAN KECMAN, OTAC ĐURO, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 6N, RED 5, GROB 1

SRIJEDA, 21.02.2018. GOD.

IVAN KORENSKI – GOJAKOVIĆ, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI
POLJE 6N, RED 4, GROB 13

UTORAK, 20.02.2018. GOD.

ANA GRČIĆ, ROĐ. FANJAK, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

NIKOLA PREDOVIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 31 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 19, GROB 76

SANJA HLAIĆ, ROĐ. HLAIĆ, OTAC ZLATKO, STARA 28 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 19, GROB 76

PONEDJELJAK, 19.02.2018. GOD.

KATA GREGURIĆ, ROĐ. MUIĆ, OTAC ANTUN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 15, GROB 9

SUBOTA, 17.02.2018. GOD.

IVANKA MILIČEVIĆ, ROĐ. BELJAN, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
POLJE 8, RED 2, GROB 9

PETAK, 16.02.2018. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 15.02.2018. GOD.

KATA OBRANOVIĆ, ROĐ. MANJEROVIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI
POLJE 4, RED 37, GROB 9

NENAD BOČKAJ, OTAC STJEPAN, STAR 65 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 13:00 SATI

MATO KAJIŠIĆ, OTAC STIPO, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 1

SRIJEDA, 14.02.2018. GOD.

IVAN HRIBAR, OTAC PAVAO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 34, GROB 8

RUDOLF JAPEC, OTAC JURAJ, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 2

UTORAK, 13.02.2018. GOD.

LJUDEVIT MATIJAŠIĆ, OTAC JURA, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 1

ŽELIMIR NEJAK, OTAC IVAN, STAR 64 GOD.
ISPRAĆAJ NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 32, GROB 5

PONEDJELJAK, 12.02.2018. GOD.

LJUBAN BASARA, MAJKA ANKA, STAR 74 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 11:30 SATI

MIJO BASAR, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

SUBOTA, 10.02.2018. GOD.

BARBARA BARAC, ROĐ. BARAC, OTAC MARKO, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

STJEPAN VRBANIĆ, OTAC MATO, STAR 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI
POLJE 1, RED 11, GROB 15

PETAK, 09.02.2018. GOD.

ANTO BLAŽAN, OTAC STIPO, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ANKA MILČIĆ, ROĐ. SABLJARIĆ, OTAC MIJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:15 SATI
POLJE 1, RED 8, GROB 9

LJILJANA SKELIN, ROĐ. VRCEK, OTAC DRAGUTIN, STARA 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 14, GROB 130

SLAVEN VINE, OTAC JANKO, STAR 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 29, GROB 2

ČETVRTAK, 08.02.2018. GOD.

JANKO ILIJANIĆ, OTAC RUDOLF, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 2, GROB 38

SRIJEDA, 07.02.2018. GOD.

VESNA KRIŠTOF, ROĐ. KRIŠTOF, OTAC FERDINAND, STARA 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI
POLJE 2, GROB 193

VJEKOSLAV BELJAN, OTAC JURE, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI
POLJE  2, RED 5, GROB 13

BARA VRBETIĆ, ROĐ. VRBETIĆ, OTAC JOSIP, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE  11, GROB 310

UTORAK, 06.02.2018. GOD.

KATICA IVIČAK, ROĐ. SPUDIĆ, OTAC FRANJO, STARA 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI
POLJE 15, GROB 132

SLAVKA KLJAIĆ, ROĐ. BRKOVIĆ, OTAC MILAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 15, GROB 384

JOSIP RATKAJ,. OTAC JOSIP, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 05.02.2018. GOD.

JOSIP HENDRIH, OTAC STJEPAN, STAR 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 4, GROB 287

SUBOTA, 03.02.2018. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 02.02.2018.GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 01.02.2018. GOD.

IVAN REŠKOVAC, OTAC IVAN, STAR 80 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:00 SATI.
POLJE 2, RED 4, GROB 7

SRIJEDA, 31.01.2018. GOD.

RUŽICA KUCALOVIĆ, ROĐ. VESELY, OTAC RUDOLF, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI
POLJE 11, RED 2, GROB 1

SAVA DOPUĐ, OTAC DUJO, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

UTORAK, 30.01.2018. GOD.

SANJA VRBETIĆ, ROĐ. CRNKOVIĆ, OTAC ZLATKO, STARA 50 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI
POLJE 19, GROB 149

ZVONKO PROFOZIĆ, OTAC MIJO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 7

MARTIN VAJDIĆ, OTAC FRANJO, STAR 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 1, GROB 60

PONEDJELJAK, 29.01.2018. GOD.

VINKO HODAK, OTAC JOZO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

SUBOTA, 27.01.2018. GOD.

DRAGUTIN GOLUBIĆ, OTAC MIJO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI
POLJE 1, RED 25, GROB 2

SLAVKO BARIĆ, OTAC IVAN, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 6, GROB 8

STJEPAN ŠEBREK, OTAC STJEPAN, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

PETAK, 26.01.2018. GOD.

MILKA SMRZLIĆ, ROĐ. LJUBIŠIĆ, OTAC ĐURO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆKI CEROVAC U 11:30 SATI
POLJE  1, RED 2, GROB 4

ČEDOMIR MALEŠEVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 84 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 2, GROB 54

JOSIP BUBLIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE 15:00 SATI

ČETVRTAK, 25.01.2018. GOD.

KATA ŠPEHAR, ROĐ. ČULIG, OTAC DRAGO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI
POLJE 4, RED 12, GROB 3

ANTUN MARKULIN, OTAC GABRIJEL, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU  DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 7, GROB 511

LJUBICA METULJ, ROĐ. VULJANIĆ, OTAC JANKO, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 43

SRIJEDA, 24.01.2018. GOD.

FILIP VELIĆ, OTAC MILE, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI
POLJE 6N, RED 10, GROB 49

MILAN GAŽAN, OTAC JURAJ, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 8

UTORAK, 23.01.2018. GOD.

IVAN RADATOVIĆ, OTAC MILAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 12

DARINKA VUJNOVIĆ, ROĐ. ŽIVKOVIĆ, STARA 93 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 3, RED 6, GROB 17

BISERKA KUNIĆ, ROĐ. KRIVOKUĆA, OTAC MILAN, STARA 60 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 4

PONEDJELJAK, 22.01.2018. GOD.

MILKA MARINIĆ, ROĐ. SMOLJO, OTAC AUGUST, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI
POLJE 3A, RED 2, GROB 19

IVAN ŽAFA, OTAC IVAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13:00 SATI
POJE 1, RED 23, GROB 5

MILKA VEJIN, ROĐ. CIGANOVIĆ, OTAC SIMO, STARA 90 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 15:00 SATI

SUBOTA, 20.01.2018. GOD.

JOSIPA VINSKI, ROĐ. STAREŠINČIĆ, OTAC IGNJAC, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

BRANKO BLAŽEVIĆ, OTAC MARIJAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 14, GROB 264

DRAGICA PAULIĆ, ROĐ. PAULIĆ, OTAC PETAR, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

PETAK, 19.01.2018. GOD.

BARBARA ŠTIMAC, ROĐ. MARIČIĆ, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 11, GROB 174

ANA HAJSTER, ROĐ. CVITAK, OTAC PETAR, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 18.01.2018. GOD.

MARKO MAGDIĆ, OTAC JOSIP, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

OLGA LIVOJEVIĆ, ROĐ. BELAVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI
POLJE 1, RED 18, GROB 6

BARA ŠTEFANAC, ROĐ. PAVLETIĆ, OTAC MIJO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV- DOROTEJA U 14:00 SATI
POLJE 1N, RED 2, GROB 3

STJEPAN GORŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 24, GROB 9

SRIJEDA, 17.01.2018.GOD.

BRANKO ZLATARIĆ, OTAC IVAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

MARICA JUH, ROĐ. KOVAČIĆ, OTAC VLADIMIR, STARA 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 15, GROB 558

DOMAGOJ SOLČANSKI, OTAC MLADEN, STAR 21 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 15:00 SATI.
POLJE 1, RED 2, GROB 53

UTORAK, 16.01.2018.GOD.

LJUBICA STAVLJENIĆ, ROĐ. LESIĆ, OTAC MATO, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 5, GROB 5/6

TEREZIJA URLEP, ROĐ. URLEP, OTAC STJEPAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI.
POLJE 14, GROB 153

DRAGA RADE, ROĐ. JAKIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:00 SATI.

PONEDJELJAK, 15.01.2018. GOD.

ALBINA DIZDAREVIĆ, ROĐ. VNUČEC, OTAC FRANJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI
POLJE 15, GROB 607

RUŽICA DOBROVOLJAC, ROĐ. DOBROVOLJAC, OTAC IVAN, STARA 68 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 13:00 SATI

LJUBICA DERKOS, ROĐ. ŠĆULAC, OTAC JURAJ, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 13:00 SATI.
POLJE 3, RED 5, GROB 18

MILIVOJ GROZDANIĆ, OTAC GLIŠO, STAR 65 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE U 15:00 SATI
POLJE 1A, GROB 28

SUBOTA, 13.01.2018. GOD.

DARKO DOBROVIĆ, OTAC TOMISLAV, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
POLJE 7S, RED 3, GROB 1

DRAGICA VUJAŠKOVIĆ, ROĐ. ŠOLIĆ, OTAC SIMO, STARA 84 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 3, RED 5, GROB 15

BARA JOVICA, ROĐ. JURIŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 15:30 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 17

PETAK, 12.01.2018. GOD.

ANKICA FUMIĆ, ROĐ. LIŠČIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 78 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 11:15 SATI

ŽELJKO KRPAN, OTAC JAKOV, STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 7, GROB 128

ANA SUDAC, ROĐ. PETRIĆ, OTAC JOSIP, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 12

ČETVRTAK, 11.01.2018. GOD.

JELENA PALAJSA, ROĐ. BROZOVIĆ, OTAC LOVRO, STARA 84 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA ŽIDOVSKO GROBLJE U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 10, GROB 6

MARIJA GRGIČIN, ROĐ. GIDIJA, OTAC PETAR, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 22, GROB 2

TEODOR VOLK, OTAC EMIL, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 8, GROB 146

SRIJEDA, 10.01.2018. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 09.01.2018. GOD.

IVAN TOMIČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 30, GROB 3

RUŽICA JAGLICA, ROĐ. BJEGAČ, OTAC RUDOLF, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 5, RED 10, GROB 17

PONEDJELJAK, 08.01.2018. GOD.

DUBRAVKO KRČEVSKI, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 15, GROB 560

PETAK, 05.01.2018. GOD.

MARKO KRIŽANIĆ, OTAC JOSIP, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI
POLJE 3, RED 3, GROB 17

LJUBA KRIŽANIĆ, ROĐ. STANKOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI
POLJE 3, RED 3, GROB 17

DRAGICA OPALIČKI, ROĐ. STARIVLAH, OTAC PETAR, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 8, RED 11, GROB 16

ČETVRTAK, 04.01.2018. GOD.

JELENA GLUŠICA, ROĐ. PAVLICA, OTAC ĐURO, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI
POLJE 6N, RED 4, GROB 32

BOŽENA HRELIĆ, ROĐ. HRELIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 20, GROB 10

SRIJEDA, 03.01.2018. GOD.

DANICA VELJAČIĆ, ROĐ. SLADOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
POLJE 6S, RED 9, GROB 4

ĐURĐICA GORŠĆAK, ROĐ. GORŠĆAK, OTAC FRANJO, STARA 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

LUCIJA KRZNARIĆ, ROĐ. RAJKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

UTORAK, 02.01.2018. GOD.

BOSILJKA LIČINA, ROĐ. POLOJAC, OTAC ĐURO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 10, GROB 3

MANDA VUJKOVIĆ, ROĐ SABLJAK, OTAC JURE, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 14, GROB 111

LUKA GRČIĆ, OTAC DAVOR, STAR 16 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 15:00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO