UTORAK, 23.01.2018. GOD.

DARINKA VUJNOVIĆ, ROĐ. ŽIVKOVIĆ, STARA 93 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 3, RED 6, GROB 17

BISERKA KUNIĆ, ROĐ. KRIVOKUĆA, OTAC MILAN, STARA 60 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 4

PONEDJELJAK, 22.01.2018. GOD.

MILKA MARINIĆ, ROĐ. SMOLJO, OTAC AUGUST, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI
POLJE 3A, RED 2, GROB 19

IVAN ŽAFA, OTAC IVAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13:00 SATI
POJE 1, RED 23, GROB 5

MILKA VEJIN, ROĐ. CIGANOVIĆ, OTAC SIMO, STARA 90 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 15:00 SATI

SUBOTA, 20.01.2018. GOD.

JOSIPA VINSKI, ROĐ. STAREŠINČIĆ, OTAC IGNJAC, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

BRANKO BLAŽEVIĆ, OTAC MARIJAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 14, GROB 264

DRAGICA PAULIĆ, ROĐ. PAULIĆ, OTAC PETAR, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

PETAK, 19.01.2018. GOD.

BARBARA ŠTIMAC, ROĐ. MARIČIĆ, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 11, GROB 174

ANA HAJSTER, ROĐ. CVITAK, OTAC PETAR, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 18.01.2018. GOD.

MARKO MAGDIĆ, OTAC JOSIP, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

OLGA LIVOJEVIĆ, ROĐ. BELAVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI
POLJE 1, RED 18, GROB 6

BARA ŠTEFANAC, ROĐ. PAVLETIĆ, OTAC MIJO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV- DOROTEJA U 14:00 SATI
POLJE 1N, RED 2, GROB 3

STJEPAN GORŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 24, GROB 9

SRIJEDA, 17.01.2018.GOD.

BRANKO ZLATARIĆ, OTAC IVAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

MARICA JUH, ROĐ. KOVAČIĆ, OTAC VLADIMIR, STARA 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 15, GROB 558

DOMAGOJ SOLČANSKI, OTAC MLADEN, STAR 21 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 15:00 SATI.
POLJE 1, RED 2, GROB 53

UTORAK, 16.01.2018.GOD.

LJUBICA STAVLJENIĆ, ROĐ. LESIĆ, OTAC MATO, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 5, GROB 5/6

TEREZIJA URLEP, ROĐ. URLEP, OTAC STJEPAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI.
POLJE 14, GROB 153

DRAGA RADE, ROĐ. JAKIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:00 SATI.

PONEDJELJAK, 15.01.2018. GOD.

ALBINA DIZDAREVIĆ, ROĐ. VNUČEC, OTAC FRANJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI
POLJE 15, GROB 607

RUŽICA DOBROVOLJAC, ROĐ. DOBROVOLJAC, OTAC IVAN, STARA 68 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 13:00 SATI

LJUBICA DERKOS, ROĐ. ŠĆULAC, OTAC JURAJ, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 13,00 SATI.
POLJE 3, RED 5, GROB 18

MILIVOJ GROZDANIĆ, OTAC GLIŠO, STAR 65 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE U 15,00 SATI
POLJE 1A, GROB 28

SUBOTA, 13.01.2018. GOD.

DARKO DOBROVIĆ, OTAC TOMISLAV, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
POLJE 7S, RED 3, GROB 1

DRAGICA VUJAŠKOVIĆ, ROĐ. ŠOLIĆ, OTAC SIMO, STARA 84 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 3, RED 5, GROB 15

BARA JOVICA, ROĐ. JURIŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 15:30 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 17

PETAK, 12.01.2018. GOD.

ANKICA FUMIĆ, ROĐ. LIŠČIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 78 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 11:15 SATI

ŽELJKO KRPAN, OTAC JAKOV, STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 7, GROB 128

ANA SUDAC, ROĐ. PETRIĆ, OTAC JOSIP, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 12

ČETVRTAK, 11.01.2018. GOD.

JELENA PALAJSA, ROĐ. BROZOVIĆ, OTAC LOVRO, STARA 84 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA ŽIDOVSKO GROBLJE U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 10, GROB 6

MARIJA GRGIČIN, ROĐ. GIDIJA, OTAC PETAR, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 22, GROB 2

TEODOR VOLK, OTAC EMIL, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 8, GROB 146

SRIJEDA, 10.01.2018. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 09.01.2018. GOD.

IVAN TOMIČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 30, GROB 3

RUŽICA JAGLICA, ROĐ. BJEGAČ, OTAC RUDOLF, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 5, RED 10, GROB 17

PONEDJELJAK, 08.01.2018. GOD.

DUBRAVKO KRČEVSKI, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 15, GROB 560

PETAK, 05.01.2018. GOD.

MARKO KRIŽANIĆ, OTAC JOSIP, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI
POLJE 3, RED 3, GROB 17

LJUBA KRIŽANIĆ, ROĐ. STANKOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI
POLJE 3, RED 3, GROB 17

DRAGICA OPALIČKI, ROĐ. STARIVLAH, OTAC PETAR, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 8, RED 11, GROB 16

ČETVRTAK, 04.01.2018. GOD.

JELENA GLUŠICA, ROĐ. PAVLICA, OTAC ĐURO, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI
POLJE 6N, RED 4, GROB 32

BOŽENA HRELIĆ, ROĐ. HRELIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 20, GROB 10

SRIJEDA, 03.01.2018. GOD.

DANICA VELJAČIĆ, ROĐ. SLADOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
POLJE 6S, RED 9, GROB 4

ĐURĐICA GORŠĆAK, ROĐ. GORŠĆAK, OTAC FRANJO, STARA 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

LUCIJA KRZNARIĆ, ROĐ. RAJKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

UTORAK, 02.01.2018. GOD.

BOSILJKA LIČINA, ROĐ. POLOJAC, OTAC ĐURO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 10, GROB 3

MANDA VUJKOVIĆ, ROĐ SABLJAK, OTAC JURE, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 14, GROB 111

LUKA GRČIĆ, OTAC DAVOR, STAR 16 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 15:00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

SUBOTA, 30.12.2017. GOD.

PETAR JARNEVIĆ, OTAC PETAR, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 11, GROB 32

BORIVOJE MIRIĆ, OTAC STANOJE, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

PETAK, 29.12.2017. GOD.

MARIJA HANTIH, ROĐ. ŠTAJDUHAR, OTAC VLADIMIR, STARA 85 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 11:30 SATI

IVANA BELJAN, ROĐ. ŠEGOTA, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 17

JELA ŽEGER, ROĐ. ROŽAN, OTAC TOMO, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 4

MILJENKO UDOROVIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

ČETVRTAK, 28.12.2017. GOD.

LJUBICA MATIJAŠIĆ, ROĐ. LONČAR, OTAC DUŠAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI
POLJE 10, GROB 233

JURICA BOSILJEVAC, OTAC JURAJ, STAR 49 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:15 SATI
POLJE 15, GROB 476

JOSIP MUŽA, OTAC JANKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI
POLJE 4, RED 37, GROB 2

IVAN TUŠKAN, OTAC IVAN, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 29, GROB 2

SRIJEDA, 27.12.2017.GOD.

MARICA METIKOŠ, ROĐ. MAJETIĆ, OTAC TOMO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
POLJE 6S, RED 5, GROB 38

KATA DRAGANJAC, ROĐ. BURSIĆ, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:15 SATI
POLJE 1, RED 26, GROB 12

KATARINA KLADUŠIĆ, ROĐ. SRBLJIN, OTAC ANDRIJA, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 13:00 SATI.
POLJE 2, RED 12, GROB 4

KATICA PLAVETIĆ, ROĐ. TAMAŠKOVIĆ, OTAC PETAR, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI.
POLJE 1, RED 21, GROB 3

SUBOTA, 23.12.2017. GOD.

BOŽIDAR GOJKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI.
POLJE 12, GROB 94

DARKO LILEK, OTAC FRANJO, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 16, GROB 6

IVAN LESAR, OTAC JANKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15,30 SATI
POLJE 1, RED 23, GROB 1

PETAK, 22.12.2017. GOD.

VILKA ŠIMUNIĆ, ROĐ. VODNIK, OTAC ALOJZ, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 10, GROB 128

ČETVRTAK, 21.12.2017. GOD.

MIĆO JAŠIĆ, OTAC IVAN, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 2

IVAN PAVLETIĆ, OTAC MIJO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 25, GROB 3

FRANJO MATUZIĆ, OTAC IVAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 7S, RED 12, GROB 15

SRIJEDA, 20.12.2017. GOD.

BRANKO KOSTADIN, OTAC MIKO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 33, GROB 3

MARIJAN POROPAT, OTAC IVAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,15 SATI
POLJE 7, GROB 284

ĐURĐICA VRBETIĆ, ROĐ. KOVAČEVIĆ, OTAC PERO, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 16, GROB 230

ANDREAS KLUG, OTAC ANDREAS, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 21, GROB 6

UTORAK, 19.12.2017. GOD.

FEDOR SANTINI, OTAC BOŽO, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 13, GROB 72

IVAN VOJVODA, OTAC FRANJO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 4, GROB 4

ZVONIMIR MERGL, OTAC IVAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 11, GROB 4

PONEDJELJAK, 18.12.2017. GOD.

NEMA UKOPA

SUBOTA, 16.12.2017. GOD.

JELKA MAROS, ROĐ. BARTULOVIĆ, OTAC MATO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,00 SATI
POLJE 4B, RED 6, GROB 14

MILKA GRČIĆ, ROĐ. MUIĆ, MAJKA FRANCA, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 12,30 SATI
POLJE 3, RED 1, GROB 9

MARKO CAR, OTAC JANKO, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14,00 SATI.
POLJE 1N, RED 2, GROB 5

KATA VULJANIĆ, ROĐ. RIBA, MAJKA MARA, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,30 SATI
POLJE 2, RED 7, GROB 3

PETAK, 15.12.2017. GOD.

RADMILA RUDAN, ROĐ. KUNIĆ, OTAC NINKO, STARA 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 4A, RED 0, GROB 2

ČETVRTAK, 14.12.2017. GOD.

ILIJA KRMAR, OTAC JOSIP, STAR 95 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 1A, GROB 206/207

MIJO KEKIĆ, OTAC JOSIP, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13,00 SATI

VLADIMIR TONŽETIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 4, GROB 7

SRIJEDA, 13.12.2017. GOD.

DUŠANKA ZABORSKI, ROĐ. MILANOVIĆ, OTAC DUŠAN, STARA 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 15, GROB 439

UTORAK, 12.12.2017. GOD.

ANA DUJAM, ROĐ. BENIĆ, OTAC ŠIMUN, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 15, GROB 14

PONEDJELJAK, 11.12.2017. GOD.

KATICA LJUBENKO, ROĐ. LJUBENKO, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 4, GROB 107

MARICA TUŠKAN, ROĐ. KRAJAČIĆ, OTAC PETAR, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 5, GROB 2

SUBOTA, 09.12.2017. GOD.

JELA HLAJ, ROĐ. VUKIĆ, MAJKA EVA, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 15, GROB 10

ANA MARADIN, ROĐ. MARADIN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 18, GROB 4

NIKOLA FANJAK, OTAC VINKO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 15,30 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 4

PETAK, 08.12.2017. GOD.

KATICA VUKELIĆ, ROĐ. VUKELIĆ, OTAC JOSIP, STARA 72 GOD,.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 1

ČETVRTAK, 07.12.2017. GOD.

ZDRAVKO DOŠEN, OTAC VALENTIN, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 17, GROB 83

JANKO GRIVAC, OTAC ANTUN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 12, GROB 4

SRIJEDA, 06.12.2017. GOD.

ZVONIMIR BOROVIĆ, OTAC IVAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 29, GROB 18

JELENA VAGIĆ, ROĐ. MARINKOVIĆ, OTAC SAVO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 11, RED 3, GROB 4

UTORAK, 05.12.2017. GOD.

DANICA PERHAT, ROĐ. POLOJAC, OTAC MILE, STARA 76 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 4, GROB 10

MARINA ŠEBETIĆ, ROĐ. PAPA, OTAC STJEPAN, STARA 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15,00 SATI

PONEDJELJAK, 04.12.2017. GOD.

ANA VUKOVIĆ, ROĐ. ŽUNIČ, OTAC MIHO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI.
POLJE 8, RED 7, GROB 19

NIKOLA GOJANOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15,00 SATI

SUBOTA, 02.12.2017. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 01.12.2017. GOD.

DRAGAN TUŠKAN, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 34, GROB 5

ANTON KATIĆ, OTAC PETAR, STAR 55 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 8, RED 238

MARTIN JENDRAŠIC, OTAC MIJO, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ČETVRTAK, 30.11.2017. GOD.

DRAGAN BLAŽEVIĆ, OTAC MARKO, STAR 89 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 1A, GROB 189

MARA RADOČAJ, ROĐ. HORVATIĆ, OTAC FRANJO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 7, GROB 7

SRIJEDA, 29.11.2017. GOD.

IVANA DEJANOVIĆ, ROĐ. KRUŽIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 7, GROB 224

DUŠANKA VINE, ROĐ. SMOLJANOVIĆ, OTAC MILE, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 8, RED 0, GROB 15

UTORAK, 28.11.2017. GOD.

NIKOLA LORKOVIĆ, OTAC MIJO, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11,30 SATI
POLJE 3, RED 8, GROB 7

BRANKO PAVLAČIĆ, OTAC MIJO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 15, GROB 1

ANA VLAHOVIĆ, ROĐ. ŽUPANIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 4, RED 38, GROB 8

PONEDJELJAK, 27.11.2017. GOD.

MIJO MIKŠIĆ, OTAC STEVO, STAR 73 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 13,00 SATI
POLJE 5, RED 5, GROB 27

LUCIJA BARIĆ, ROĐ. MOĆAN, OTAC NIKOLA, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 4, GROB 67

SUBOTA, 25.11.2017. GOD.

MILICA RADOJČIĆ, OTAC JOVAN, STARA 79 GOD.
ISPRAĆAJ S GROBLJA JAMADOL U 12,00 SATI

ZAGORKA DRAGIĆ, ROĐ. GREDELJ, OTAC ĐURO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 8, GROB 2

STJEPAN POŽAR, OTAC STJEPAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 8, RED 11, GROB 7

PETAK, 24.11.2017. GOD.

ZVONKO DOMIĆ, OTAC IVAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 6N, RED 2, GROB 22

SREĆKA TUŠKAN, ROĐ. ŽARKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 10, GROB 254

ČETVRTAK, 23.11.2017. GOD.

MIRO VOLARIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11,30 SATI
POLJE 4, RED 14, GROB 2

STJEPAN PLAVETIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 14, GROB 3

ALENKA HRESTAK, ROĐ. KEKIĆ, OTAC JOSIP, STARA 51 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 11, GROB 57

SRIJEDA, 22.11.2017. GOD.

MIROSLAV GREDELJ, OTAC ĐURO, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 8, GROB 2

SNEŽANA TVRDINIĆ, ROĐ. MIŠIĆ, OTAC SVETISLAV, STARA 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 3, GROB 22

MARIJA CVETKOVIĆ, ROĐ. DROŽĐIBOB, OTAC FRANJO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 5

UTORAK, 21.11.2017. GOD.

MERSIJA FAJKOVIĆ, ROĐ. KAJTEZOVIĆ, OTAC MUHAMED, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ANTUN TONKO DELIĆ, OTAC MARKO, STAR 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 7, GROB 114

PONEDJELJAK, 20.11.2017. GOD.

TOMO BAJLOVIĆ, OTAC IVO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

SUBOTA, 18.11.2017. GOD.

JELA VUŠIR, ROĐ. STEPIĆ, OTAC TOMO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 8

BRANKO PALAJSA, OTAC JANKO, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 3, RED 6, GROB 6

PETAK, 17.11.2017. GOD.

KREŠIMIR ANTO BOŽIĆ, OTAC STJEPO. STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ČETVRTAK, 16.11.2017. GOD.

DANICA LASIĆ, ROĐ. LASIĆ, OTAC JOSIP, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 7, GROB 193

VLADIMIR KLOKOČKI, OTAC ANDRIJA, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 16, GROB 5

SRIJEDA, 15.11.2017. GOD.

VINKO JOZIĆ, OTAC ILIJA, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 4

UTORAK, 14.11.2017. GOD.

STANKO VESELY, STAR 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 3, GROB 154

PREDRAG VULETIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

STJEPAN GRIVAC, OTAC ANDRIJA, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 8, GROB 6

PONEDJELJAK, 13.11.2017.GOD.

MIRA RATKOVIĆ, ROĐ. RATKOVIĆ, OTAC MILE, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI.
POLJE 4A, RED 5, GROB 4

SUBOTA, 11.11.2017. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 10.11.2017. GOD.

IVAN STRNIĆ, OTAC MIJO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 5, GROB 10

ČETVRTAK, 09.11.2017.GOD.

VJEKOSLAV HUMIĆ, OTAC IVAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI.
POLJE 3, RED 20, GROB 1

LJUBICA MIŠIĆ, ROĐ. MIKŠIĆ, OTAC MILIVOJ, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARAČA-SV. DOROTEJA U 15,00 SATI.
POLJE 2, RED 12, GROB 6

SRIJEDA, 08.11.2017. GOD.

DRAGICA BLAŠKOVIĆ, ROĐ. VUČKOVIĆ, OTAC MIRKO, STARA 75 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI.
POLJE 1A, GROB 214

ANKICA BELAVIĆ, ROĐ. GRAČAN, OTAC SLAVO, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI.
POLJE 3, RED 3, GROB 10

ŽELJKO ŠOŠTARIĆ, OTAC JOSIP, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 15, GROB 10

UTORAK, 07.11.2017. GOD.

VESNA MARADIN, ROĐ. MARADIN, OTAC MIJO, STARA 43 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI.
POLJE 15, GROB 308

MARIJA VAHTARIĆ, ROĐ. PLEŠE, OTAC STJEPAN, STARA 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 7, GROB 138

PONEDJELJAK, 06.11.2017. GOD.

ALEN BAČURIN, OTAC JOSIP, STAR 44 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 13,00 SATI

NIKOLA KIRIN, OTAC IVAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 1, GROB 24

SUBOTA, 04.11.2017. GOD.

MILAN BAĆURIN, OTAC NIKOLA, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14,00 SATI

PETAK, 03.11.2017. GOD.

DRAGICA LUKIĆ, ROĐ. KAPUČIJA, OTAC MILAN, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 12, GROB 4/5

MARICA BLAJ, ROĐ. CVITAK, OTAC JOSIP, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 11, GROB 254

ČETVRTAK, 02.11.2017. GOD.

STJEPAN LJUBANOVIĆ, OTAC PETAR. STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

VERA BOGOVIĆ, ROĐ. PAULIĆ, OTAC TOMO, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

NIKOLA PAVLAKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 15, GROB 266

MARIJA ČORAK, ROĐ. RADIĆ, OTAC GEORG, STARA 97 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 8, GROB 117

UTORAK, 31.10.2017. GOD.

LJUBA ĐOKIĆ, ROĐ. KRAJNOVIĆ, OTAC ĐURO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 4B, RED 9, GROB 4

SLAVKO KRSTIĆ, OTAC IVAN, STAR 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 8, RED 7, GROB 3

DUŠANKA VILA, ROĐ. VUKSAN, OTAC MIHAJLO, STARA 79 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 5

ŽELJKO GOJŠIĆ, OTAC JANKO, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 20, GROB 3

IBRAHIM SKENDEROVIĆ, OTAC OMER, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI

PONEDJELJAK, 30.10.2017. GOD.

MILAN JOVIĆ, OTAC MARTIN, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 30, GROB 14

ANDRIJA MAMIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
POLJE 6S, RED 7, GROB 33

SUBOTA, 28.10.2017. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 27.10.2017. GOD.

BRANKA SAVIĆ, ROĐ. TEŠIĆ, OTAC SAVO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
POLJE 6N, RED 5, GROB 14

ČETVRTAK, 26.10.2017. GOD.

ŠTEFANIJA BURA, ROĐ. HABULIN, OTAC STJEPAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 7, GROB 52

IVAN PALISAK, OTAC MIJO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI

SRIJEDA, 25.10.2017. GOD.

DUŠAN CIMEŠA, OTAC ADAM, STAR 90 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI
POLJE 3, RED 1, GROB 7

UTORAK, 24.10.2017. GOD.

BOŽO ĆOHAN, OTAC IVAN, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11,30 SATI.

NEVENKA RAJER, ROĐ. STIPIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI.
POLJE 15, GROB 554

RASKA PALANGIĆ, ROĐ. ČENGIĆ, OTAC ŠEMSO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 6S, RED 7, GROB 30

PONEDJELJAK, 23.10.2017. GOD.

ZLATA KABIĆ, ROĐ. ZRNC, OTAC IVAN, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI.
POLJE 7S, RED 2, GROB 9

IVICA ŠKRGATIĆ, OTAC PAVAO, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI
POLJE 15, GROB 69

SUBOTA, 21.10.2017.GOD.

ANDRIJA OŠTRIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 14,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ZORKA BROZOVIĆ, ROĐ. ŠKRTIĆ, OTAC JURAJ, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI.
POLJE 11, GROB 68

PETAK, 20.10.2017.GOD.
NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 19.10.2017. GOD.

JURAJ BARKOVIĆ, OTAC MATO, STAR 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI
POLJE 19, GROB 48

SRIJEDA, 18.10.2017. GOD.

BRANKO JAKŠIĆ, MAJKA MARIJA, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 18, GROB 137

LJUBICA COLNAR, ROĐ. DOLINAR, OTAC STJEPAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 12, GROB 86

JOSIP MILOŠ, OTAC JOSIP, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 5, GROB 6

VLADIMIR SABLJARIĆ, OTAC JOSIP, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 16,30 SATI
POLJE 3, RED 9, GROB 13

UTORAK, 17.10.2017. GOD.

PETAR KAMBER, OTAC ŠIME, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

ZDRAVKO LIPOVŠĆAK, OTAC JURAJ, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 17, GROB 104

DARINKA BLAŽEVIĆ, ROĐ. MANDIĆ, OTAC MIHAJLO, STARA 85 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI
POLJE 1A, GROB 189

PONEDJELJAK, 16.10.2017. GOD.

ZDENKO RUŽIČKA, OTAC FRANE, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 11,30 SATI
POLJE 3, RED 5, GROB 13

MARIJA ROŽAN, ROĐ. ŽEGER, OTAC TOMO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 14, GROB 4

IVAN HAJDINIĆ, OTAC ZVONIMIR, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI
POLJE 1, RED 5, GROB 3

SUBOTA, 14.10.2017. GOD.

SLOBODAN LONČAR, OTAC MILE, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 15,30 SATI
POLJE 1, RED 11, GROB 4

PETAK, 13.10.2017. GOD.

MIRJANA ROGOZ – TALAKIĆ, ROĐ. ROGOZ, OTAC MARIJAN, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 2

KATA JURČIĆ, ROĐ. CINDRIĆ, OTAC TOMA, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
POLJE  5, RED 7, GROB 11

ČETVRTAK, 12.10.2017. GOD.

KATA ŽUPČIĆ, ROĐ. KRIŠTOF, OTAC JANKO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 24, GROB 6

MILKA RADATOVIĆ, ROĐ. CINDRIĆ, OTAC MIKA, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 4

SRIJEDA, 11.10.2017. GOD.

MIJO ŠKRTIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 40, GROB 6

BRANKO PAVIĆ, OTAC JANKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 2, GROB 276

ŠTEFANIJA OMRČEN, ROĐ. ŠAJN, OTAC IVAN, STARA 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 7, GROB 69

MARIJA MANCE, ROĐ. PAVEK, OTAC MARKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16,30 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 7

UTORAK, 10.10.2017. GOD.

LJUBICA ČUTURILO, ROĐ. ČUTURILO, OTAC MILANKO, STARA 85 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA NA VOJNO GROBLJE U 13,00 SATI
POLJE 5, RED 2, GROB 10

MARIJA OBRANOVIĆ, ROĐ. BARIČEVIĆ, OTAC LUKA, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI
POLJE 3, RED 14, GROB 2

PONEDJELJAK, 09.10.2017. GOD.

MILE MOMČILOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 77 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14,30 SATI.
POLJE 5, RED 2, GROB 9

JOSIP ŠEGOTA, OTAC JOSIP, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16,30 SATI
POLJE 2, RED 13, GROB 4

SUBOTA, 07.10.2017. GOD.

VLADIMIR ŠAKIĆ, OTAC LUKA, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,30 SATI
POLJE 8, RED 10, GROB 3

PETAK, 06.10.2017. GOD.

NIKOLA MATIJEVIĆ, OTAC MILAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 10,M RED 4, GROB 13

ZVONIMIR RAUCH, OTAC ZDRAVKO, STAR 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 7, GROB 140

KATA ŠTIMAC, ROĐ. VLAINIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 7, GROB 419

JULIJANA BLAUHORN, ROĐ. MESARIĆ, OTAC FRANJO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 14

ČETVRTAK, 05.10.2017. GOD.

ANA PUDINA, ROĐ. FUDURIĆ, OTAC JANKO, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 3, RED 13, GROB 8

FRANJKA PERINČIĆ, ROĐ. HODAK, MAJKA JELKA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI
POLJE 4, RED 10, GROB 3

JANA KOCANJER, ROĐ. VRBANIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 3, RED 15, GROB 2

SRIJEDA, 04.10.2017. GOD.

BOŽENA MARAVIĆ, ROĐ. VUKAVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 11, RED 2, GROB 2

BORISLAV HORVATIĆ, OTAC ANTUN, STAR 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 10

KATA LENAC, ROĐ. BLAŠKOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 17,30 SATI
POLJE 3, RED 2, GROB 21

UTORAK, 03.10.2017. GOD.

DRAGICA SELJAN, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14,00 SATI

ZLATKO REDŽIĆ, OTAC RAMO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16,00 SATI
POLJE 3A, RED 2, GROB 11

JURAJ LAKOTA, OTAC JOSIP, STAR 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 14, GROB 225

PONEDJELJAK, 02.10.2017.GOD.

BARA BOŽIĆ, ROĐ. GORŠIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12,30 SATI.
POLJE 1, RED 19, GROB 2

MARJAN KUČINIĆ, OTAC MILAN, STAR 66 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14,00 SATI.
POLJE 3, RED 10, GROB 9

ŽELJKA TRPČIĆ, ROĐ. TRPČIĆ, OTAC FRANJO, STARA 49 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 11, GROB 196

DRAGUTIN NOVOSEL, OTAC STJEPAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC  U 17,30 SATI.
POLJE 4, GROB 342

SUBOTA, 30.09.2017.GOD.

RUŽA LESIĆ, ROĐ. TOMAŠIĆ, OTAC DRAGAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12,00 SATI.
POLJE 2, RED 1, GROB 4

JOSIP METULJ, OTAC MATO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14,00 SATI.
POLJE 1, RED 6, GROB 2

DRAGICA POROPATIĆ, ROĐ. KORENIĆ, OTAC IMBRE, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 15,30 SATI.
POLJE 1, RED 6, GROB 3

PETAK, 29.09.2017.GOD.

JOSIP KRALJ, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 3, GROB 148

ČETVRTAK, 28.09.2017.GOD.

BERISLAV ŠKRLAC, OTAC ZVONIMIR, STAR 54 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI.
POLJE 3, GROB 30

SRIJEDA, 27.09.2017. GOD.

MARIJA VOJAK, ROĐ. VOJAK, OTAC ĐURO, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 31

UTORAK, 26.09.2017. GOD.

DUBRAVKO KUČINIĆ, OTAC MILAN, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16,00 SATI

PONEDJELJAK, 25.09.2017. GOD.

MARIJA SERTIĆ, ROĐ. PERKOVIĆ, OTAC TOMO, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 18, GROB 7

JELENA GIDIJA, ROĐ. FURJANIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 3, RED 9, GROB 3

SUBOTA, 23.09.2017. GOD.

ROBERT VRBANAC, OTAC IVAN, STAR 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 8, RED 10, GROB 13

BRANKA PERETIĆ, ROĐ. PERETIĆ, OTAC SLAVO, STARA 44 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,30 SATI
POLJE 7S, RED 6, GROB 1

PETAK, 22.09.2017. GOD.

DINKO BELOBRAJDIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 67 GOD.
ISPRAĆAJ SA RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 3

MARIJAN PRŠA, OTAC ŠIME, STAR 62 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 15, GROB 608

ČETVRTAK, 21.09.2017. GOD.

MAKSO KOKOT, OTAC TOMO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 18, GROB 10

SRIJEDA, 20.09.2017. GOD.

RUŽICA PEJNOVIĆ, ROĐ. ŽALAC, OTAC STJEPAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 17, GROB 40

LJUBICA GLUMAC, ROĐ. TOMAS, OTAC MATO, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 7N, RED 3, GROB 17

ANA LOVRIĆ, ROĐ. LUIĆ, OTAC JURAJ, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17,30 SATI

UTORAK, 19.09.2017. GOD.

MATIJA LUKETIĆ, ROĐ. ŠIMAC, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 6N, RED 7, GROB 38

MIRJANA BABIĆ, ROĐ. RADATOVIĆ, OTAC BOŽIDAR, STARA 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

PONEDJELJAK, 18.09.2017. GOD.

LJUBICA NESTOROV, ROĐ. FILIPOVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 7S, RED 13, GROB 13

SUBOTA, 16.09.2017. GOD.

ANA ŽGANJER, ROĐ. TUŠKAN, OTAC MATO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 7

PETAK, 15.09.2017. GOD.

ROŽA UDOROVIĆ, ROĐ. UDOROVIĆ, OTAC PETAR, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12,30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

IVAN LUKE, OTAC IVAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 11, GROB 121

MILE MATASIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 8, RED 7, GROB 29

DRAGUTIN KOSTOLANJI, OTAC KARLO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 2, RED 7, GROB 12

ČETVRTAK, 14.09.2017. GOD.

ADOLF MARINIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 8, RED 1, GROB 25

JURAJ MIKŠIĆ, OTAC JURA, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 17,30 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 6

SRIJEDA, 13.09.2017. GOD.

IVAN TRBUŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 5, RED 3, GROB 16

ANTONIJA BUTALA, ROĐ. PAVELIĆ, OTAC FRANE, STARA 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 7, GROB 388

VLADIMIR GORŠIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARAČA – SV. DOROTEJA U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 27, GROB 14

DRAGO BRINJAK, OTAC MIRKO, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 17,30 SATI
POLJE 3, RED 11, GROB 5

UTORAK, 12.09.2017. GOD.

IVAN TRUPKOVIĆ, OTAC MIJO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14,00 SATI
POLJE 3, GROB 19

SLAVKO ŠEPAC, OTAC ANDRIJA, STAR 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 25, GROB 2

PONEDJELJAK, 11.09.2017. GOD.

VID MARIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

DANICA POŽAR, ROĐ. PERINČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 15, GROB 176

SUBOTA, 09.09.2017. GOD.

DANICA EROR, ROĐ. KIŠIĆ, OTAC MILAN, STARA 76 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 17

ANA BRAJDIĆ, ROĐ. ROŽIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 4, RED 10, GROB 4

STJEPAN MUIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 29, GROB 5

PETAK, 08.09.2017. GOD.

NIKOLA DEVČIĆ, OTAC MATE, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 29, GROB 6

MARTA BRAČIKA, ROĐ. BLAGOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
POLJE 10, RED 14, GROB 4

ČETVRTAK, 07.09.2017. GOD.

TIHOMIR DAKIĆ, OTAC RADE, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 4B, RED 1, GROB 1

VLADIMIR PERŠIN, OTAC MIJO, STAR 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 15, GROB 251

SLAVICA OBRANOVIĆ, ROĐ. ŠPIŠIĆ, OTAC JURAJ, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 17,30 SATI
POLJE 2, RED 13, GROB 22

SRIJEDA, 06.09.2017. GOD.

IVO PLIŠO, OTAC MATO, STAR 70 GOD.
UKOIP NA GROBLJU MAHIČNO U 14,00 SATI

IVAN TUDIĆ, OTAC FRANJO, STAR 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 3, GROB 152

UTORAK, 05.09.2017. GOD.

BARA ŠPOLJARIĆ, ROĐ. MALOVIĆ, OTAC JURA, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 6

PONEDJELJAK, 04.09.2017. GOD.

BOŽIDAR LEKIĆ, OTAC RELJA, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 10, RED 10, GROB 9

ANA LANG, ROĐ. GAŠPAR, OTAC ANTE, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 6N, RED 13, GROB 24

SUBOTA, 02.09.2017. GOD.

MILENA DRAKULIĆ, ROĐ. DRAKULIĆ, OTAC ILIJA, STARA 82 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12,30 SATI
POLJE 5, RED 1, GROB 25

MIJO ŽABČIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,30 SATI
POLJE 4, RED 17, GROB 4

PETAK, 01.09.2017. GOD.

DRAGICA ŠOŠTARIĆ, ROĐ. MILADIN, OTAC STJEPAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 11

ČETVRTAK, 31.08.2017. GOD.

MILE BUĆAN, OTAC MILOŠ, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 8, RED 2, GROB 18

PAULA VLAJINIĆ, ROĐ. KURPIS, OTAC JURAJ, STARA 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 14, GROB 75

SRIJEDA, 30.08.2017. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 29.08.2017. GOD.

BARA PETRIĆ, ROĐ. MIŠKIRIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 3, RED 2, GROB 9

PONEDJELJAK, 28.08.2017. GOD.

NEMA UKOPA

SUBOTA, 26.08.2017. GOD.

MARA RUŠNOV, ROĐ. KOMAZEC, OTAC ĐURO, STARA 85 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 2, GROB 37

PETAK, 25.08.2017. GOD.

PETAR ZATEZALO, OTAC JOVO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 4B, RED 10, GROB 1

BARA PETRUNIĆ, ROĐ. GRUBEŠIĆ, OTAC JURAJ, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17,30 SATI
POLJE 3, GROB 24

ČETVRTAK, 24.08.2017. GOD.

SLAVICA FRANKOVIĆ, ROĐ. RADE, OTAC JURAJ, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 26, GROB 5

IVAN SUČIĆ, OTAC ĐURO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17,30 SATI
POLJE 2, RED 32, GROB 7

SRIJEDA, 23.08.2017. GOD.

ANKA DOBRANIĆ, ROĐ. DOBRANIĆ, OTAC JOSIP, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 1

MARKO POLIĆ, OTAC FRANE, STAR 79 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 15, GROB 519

JOSIP TURKALJ, OTAC TOMO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17,30 SATI
POLJE 2, RED 17, GROB 3

UTORAK, 22.08.2017. GOD.

VLADIMIRA KAROLINA BROZIĆ, ROĐ. ZORIĆ, OTAC KARLO, STARA 93 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 12, GROB 32

DANICA PANTELIĆ, ROĐ. PANTELIĆ, OTAC JANKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 2, GROB 144

MIRKO VUKIN, OTAC NIKOLA , STAR 79 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 10, GROB 189

ANKA BOČIĆ, ROĐ. BOLJKOVAC, OTAC FRANJO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
POLJE 6N, RED 8, GROB 11

PONEDJELJAK, 21.08.2017.GOD.

NADA BREZETIĆ, ROĐ.BOSILJEVAC, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI.
POLJE 1, RED 32, GROB 9

ANA ŽIVČIĆ, ROĐ. ŽIVČIĆ, OTAC IVAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 17,30 SATI.
POLJE 1, RED 5, GROB 1

SUBOTA, 19.08.2017. GOD.

FRANJO MATAN, OTAC STJEPAN, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,30 SATI
POLJE 1, RED 8, GROB 3

PETAK, 18.08.2017.GOD.

ANA PAUKOVIĆ, ROĐ. CAPAN, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 15, GROB 415

ZDRAVKO GRAŠA, OTAC IVAN, STAR 56 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 18, GROB 192

DRAGA BASARA, ROĐ. BEKIĆ, OTAC MILAN, STARA 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI.
POLJE 7N, RED 4, GROB 7

ČETVRTAK, 17.08.2017. GOD.

BRANKA GOLUB, ROĐ. HOFER, OTAC ALEKSA, STARA 89 GOD,
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 15, GROB 453

SRIJEDA, 16.08.2017. GOD.

STJEPAN BRCKAN, OTAC TOMO, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
POLJE 7S, RED 12, GROB 18

PONEDJELJAK, 14.08.2017.GOD.

IVAN SKOLAN, OTAC STJEPAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16,00 SATI.

JELICA ERAK, ROĐ. ČUDIĆ, OTAC PAVLE, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI.
DVOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

SUBOTA, 12.08.2017. GOD.

VESNA ZDJELAR, ROĐ. JANČIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 59 GOD.
ISPRAĆAJ SA PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12,30 SATI
POLJE 5, RED 3, GROB 1

ALBERT VLAŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 74 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 11, GROB 342

DRAGUTIN BASAR, OTAC LOVRO, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15,30 SATI

PETAK, 11.08.2017. GOD.

TOMICA AGREŠ, OTAC DRAGUTIN, STAR 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 15, GROB 165

ČETVRTAK, 10.08.2017. GOD.

JELENA RUBČIĆ, ROĐ. SABLJAK, OTAC MARKO, STARA 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ANTUN GORŠIĆ, OTAC FRANJO, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17,30 SATI
POLJE 1, RED 24, GROB 10

SRIJEDA, 09.08.2017. GOD.

MARICA TEŽAK, ROĐ. PIŠKUR, OTAC IVAN, STARA 74 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 16, GROB 140

JOSIP PAVLAKOVIĆ, OTAC TOMO, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

JOSIP BIŠĆAN, OTAC JOSIP, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ŽELJKO FRKETIĆ, OTAC DRAGO, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17,30 SATI
POLJE 1, RED 30, GROB 8

UTORAK, 08.08.2017. GOD.

EMIL BLAŽANIN, OTAC JOSIP, STAR 84 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 11, GROB 47

ANA MATIJAŠIĆ, ROĐ. RADEŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 6S, RED 8, GROB 26

DRAGUTIN TVRDINIĆ, OTAC JURE, STAR 74 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 15, GROB 148

ANA OKIČIĆ, ROĐ. CAR, OTAC JANKO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16,00 SATI

FRANCA ZAEROVIĆ, ROĐ. ŠEGAVIĆ, OTAC TOMO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆU 17,30 SATI
POLJE 2, RED 7, GROB 2

PONEDJELJAK, 07.08.2017.GOD.

DRAGA SABLJARIĆ, ROĐ. FUDURIĆ, OTAC MARKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 12,30 SATI
POLJE 12, RED 21, GROB 11

DRAGICA RANILOVIĆ, ROĐ. LEMIĆ, OTAC MARKO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 20, GROB 1

JOSIP FIŠTROVIĆ, OTAC IVAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 6

TIHOMIR ZEC, OTAC DRAGUTIN, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI.
POLJE 1, RED 2, GROB 5

MILIĆ LIČINA, MAJKA STANKA, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 18,30 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 27

PETAK, 04.08.2017. GOD.

DRAGUTIN FUNDURULIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17,30 SATI

ČETVRTAK, 03.08.2017. GOD.

ŠTEFANIJA SIKIRICA, ROĐ. ŠTAJNER, OTAC RIKARD, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 12, GROB 4

STJEPAN MARADIN, OTAC JOSIP, STAR 78 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 7, GROB 156

SRIJEDA, 02.08.2017. GOD.

IVKA ŠIPUŠ, ROĐ. JELKOVAC, OTAC IVAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12,30 SATI
POLJE 2, RED 8, GROB 32

SLOBODAN FRANDOLIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 69 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 14, GROB 119

VIŠNJA BRNARDIĆ, ROĐ. RADE, OTAC ANDRIJA, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI.
POLJE 1, RED 8, GROB 5

UTORAK, 01.08.2017.GOD.

MARICA GRŽAN, ROĐ. DRAŽIĆ, MAJKA MILICA, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 7S, RED 5, GROB 8

FRANJO BUDINSKI, OTAC EDUARD, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 10, RED 2, GROB 7

ĐURO MAŠALA, OTAC NIKOLA, STAR 88 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 18, GROB 204

PONEDJELJAK, 31.07.2017.GOD.

IVANKA POLJAK, ROĐ. POLJAK, OTAC IVAN, STARA 36 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14,00 SATI.
POLJE 1, RED 36, GROB 6

LJUBICA SMENDROVAC, ROĐ. JURANIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 81 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 16, GROB 122

MARKO MAGDIĆ, OTAC MILE, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 17,30 SATI.
DVOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

SUBOTA, 29.07.2017.GOD.

MILKA GODAČ, ROĐ. CRNOBRNJA, OTAC NENAD, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI.
POLJE 8, RED 6, GROB 15

KATA MIKETIĆ, ROĐ. GODANJ, OTAC IMRA, STARA 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI.
POLJE 16, GROB 277

PETAK, 28.07.2017. GOD.

MARA TUMPA, ROĐ. GORŠIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12,30 SATI.
POLJE 2, RED 25, GROB 3

JAGA SVRŽEVIĆ, ROĐ. MATASIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14,00 SATI.
POLJE 2, RED 18, GROB 6

IVAN BREZOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 21, GROB 5

ČETVRTAK, 27.07.2017.GOD.

DORA GRČIĆ, ROĐ. GRČIĆ, OTAC PETAR, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 35, GROB 4

NADA FURAČ, ROĐ. ŠKRTIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 10, GROB 26

ZORA KUČINIĆ, ROĐ. PAVLAČIĆ, OTAC IVAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI.
POLJE 3, RED 9, GROB 10

SRIJEDA, 26.07.2017. GOD.

STJEPAN PLAZIBAT, OTAC ANTON, STAR 60 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 0

MILAN DEVČIĆ, OTAC PETAR, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15,30 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 5

RENATA ŽUNIĆ, ROĐ. BELIĆ, OTAC VILIM, STARA 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17,30 SATI.

UTORAK, 25.07.2017. GOD.

NADA ŽIVČIĆ, ROĐ. DRAGANIĆ, OTAC DANE, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 6N, RED 6, GROB 2

STJEPAN KURPES, OTAC MIJO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
POLJE 7S, RED 15, GROB 2

PONEDJELJAK, 24.07.2017. GOD.

ŽELJKO BELANČIĆ, OTAC JURAJ, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 8, RED 8, GROB 13

BARE ŠTEDUL, ROĐ. MOĆAN, OTAC JOSIP, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 4, RED 13, GROB 6

MILAN MUŽA, OTAC MARKO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 5, RED 3, GROB 10

MARIJA PJEVAC, ROĐ. PJEVAC, OTAC MIHAJLO, STARA 93 GOD.
ISPRAĆAJ SA RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO U 17,30 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 23

SUBOTA, 22.07.2017. GOD.

KATA MALINAR, ROĐ. VALENTIĆ, OTAC JURE, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 4A, RED 8, GROB 10

DANIEL BUTALA, OTAC RUDOLF, STAR 74 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 19, GROB 161

JOSIP ČIČAK, OTAC STJEPAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JOHI – BOSILJEVO U 16,00 SATI

PETAK, 21.07.2017. GOD.

DUŠANKA MOMČILOVIĆ, ROĐ. MOMČILOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 83 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 13,30 SATI
POLJE 5, RED 2, GROB 9

BARBARA STAREŠINČIĆ, ROĐ. PAVLINAC, OTAC FRANJO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,30 SATI

JANA BARŠIĆ, ROĐ. ŠOŠTARIĆ, OTAC JANKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 17,30 SATI
POLJE 1, RED 8, GROB 8

ČETVRTAK, 20.07.2017. GOD.

MARKO BULAT, OTAC MLADEN, STAR 42 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 9, GROB 1

MAGDA LUKE, ROĐ. GOLUBIĆ, OTAC JOSIP, STARA 70 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 11, GROB 121

SRIJEDA,19.07.2017. GOD.

DRAGUTIN BROZOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 2

UTORAK, 18.07.2017. GOD.

OLGA PAVLOVIĆ KORITNIK, ROĐ. VIDIČEK, OTAC TOMO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12,30 SATI
POLJE 4, RED 3, GROB 6

BARA VUKELJA, ROĐ. VRATARIĆ, OTAC JOSIP, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14,00 SATI

JELENA BARIĆ, ROĐ. ŠTEFANAC, OTAC MILE, STARA 74 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 7, GROB 3

DAMIR MALI, OTAC EDUARD, STAR 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
POLJE 5, RED 7, GROB 7

PONEDJELJAK, 17.07.2017. GOD.

FAIK BEGLERBEGOVIĆ, OTAC HAMDIJA, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 10, RED 8, GROB 6

STJEPAN HREBAC, OTAC MATO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 3, RED 1, GROB 4

SUBOTA, 15.07.2017. GOD.

MATIJA MAĐAR, ROĐ. KARAKAŠ, OTAC MIJO, STARA 79 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 15, GROB 515

PETAK, 14.07.2017. GOD.

VIDA OŽANIĆ, ROĐ. JUŽNIĆ, OTAC ALOJZ, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17,30 SATI
POLJE 2, RED 4, GROB 3

ČETVRTAK, 13.07.2017. GOD.

ZLATKO PANUŠKA, OTAC ZVONKO, STAR 76 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 10, GROB 183

MIRA GRDIĆ, ROĐ. FEKTER, OTAC STJEPAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
POLJE 6N, RED 8, GROB 32

SRIJEDA, 12.07.2017. GOD.

ANA LONČARIĆ, ROĐ. KIŠIĆ, OTAC MARKO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI.
POLJE 4, RED 25, GROB 9

STOJAN ĐEDOVIĆ, OTAC DIMITRIJE, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI.
POLJE 7N, RED 2, GROB 22

UTORAK, 11.07.2017. GOD.

MARIJA PETRIĆ, ROĐ. PROTULIPAC, OTAC MATIJA, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12,30 SATI
POLJE 4, RED 19, GROB 4

IVKA MANDIĆ, ROĐ. TOMLJANOVIĆ, OTAC MILE, STARA 90 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 15, GROB 251

MARIO MEŽNARIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 42 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 17,30 SATI
POLJE 1, RED 8, GROB 1

PONEDJELJAK, 10.07.2017.GOD.

MARIO DRAGAN, OTAC JOZO, STAR 36 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 20, GROB 8

SUBOTA, 08.07.2017. GOD.

GORAN PEZEROVIĆ, OTAC ALIJA, STAR 45 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 7, GROB 281

NEVENKA ČAVLOVIĆ, ROĐ. HOLJEVAC, OTAC MARKO, STARA 71 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 18, GROB 189

MARIJA ROGOZ, ROĐ. ČULIG, OTAC DRAGO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15,30 SATI
POLJE 2, RED 21, GROB 4

JELENA GRGAT – VINKOVIĆ, ROĐ. PILJEK, OTAC FRANJO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17,30 SATI

PETAK, 07.07.2017. GOD.

MARIJA MAGDIĆ, ROĐ. BUNČIĆ, OTAC TOMO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14,00 SATI
POLJE 3A, RED 2, GROB 3

RANKO GRKOVIĆ, OTAC RADE, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 7S, RED 6, GROB 4

JELA MEŠTROVIĆ, ROĐ. JARNJEVIĆ, OTAC MATE, STARA 93 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 14, GROB 310

ČETVRTAK, 06.07.2017. GOD.

DRAŽEN BROZOVIĆ, OTAC STEVO, STAR 37 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 3, RED 11, GROB 7

SRIJEDA, 05.07.2017. GOD.

ZORA HUDOROVIĆ, ROĐ. HUDOROVIĆ, OTAC STEVO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
JEDNOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

UTORAK, 04.07.2017. GOD.

JOSIP MATEŠIĆ – JOŽA, OTAC STJEPAN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14,00 SATI.
POLJE 3, RED 4, GROB 14

NENAD JURIŠIĆ, OTAC SLAVKO, STAR 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU BANSKA SELNICA U 16,00 SATI.
POLJE 1, RED 6, GROB 6

KATA IVASIĆ, ROĐ. RADE, OTAC IVAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 14, GROB 90

PONEDJELJAK, 03.07.2017. GOD.

JOSIP MILETIĆ, OTAC JOSIP, STAR 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 10, GROB 194

LUCIJA ILIĆ, ROĐ. ILIĆ, OTAC JOSIP, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16,00 SATI.

DRAGA JOVIČIĆ, ROĐ. ŠEBETIĆ, OTAC JURAJ, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI.
POLJE 6S, RED 10, GROB 10

BARICA MRZLJAK, ROĐ. STAREŠINČIĆ, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 19,00 SATI.

SUBOTA, 01.07.2017.GOD.

DANICA BEJUK, ROĐ. MIŠČEVIĆ, STARA 91 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI.
POLJE 5, GROB 61

MIRJANA MARIĆ, ROĐ. KRIVOKUĆA, OTAC MARKO, STARA 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

PETAK, 30.06.2017. GOD.

DRAŽEN OŽVALD, OTAC DRAGUTIN, STAR 55 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 10, GROB 271

ČETVRTAK, 29.06.2017. GOD.

IVAN GRUBIĆ, OTAC JANKO, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 12,30 SATI.
POLJE 2, RED 6, GROB 8

EDO ŠKALAMERA, OTAC CVETKO, STAR 70 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 14, GROB 65

SRIJEDA, 28.06.2017. GOD.

ŽELJKO LJUBIĆ, STAR 84 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 14,00 SATI.

BOŽIDAR KOVAČIĆ, OTAC ADAM, STAR 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 11, GROB 362

ROZA VRBANIĆ, ROĐ. VRBANIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI.
POLJE 4, RED 8, GROB 2

UTORAK, 27.06.2017. GOD.

BARA FIŠTROVIĆ, ROĐ. MILETIĆ, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12,30 SATI.
POLJE 2, RED 9, GROB 6

ŠTEFANIJA JANEŠ, ROĐ. LOVNIČKI, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 19, GROB 167

JOSIP STOŠIĆ, OTAC IVAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 14, GROB 332

JOSIP DRMEŠ, OTAC TOMO, STAR 95 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 10, GROB 250

PONEDJELJAK, 26.06.2017. GOD. 

NIKOLA FLANJAK, OTAC JOSO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI.
POLJE 10, RED 11, GROB 2

JANKO ŠPILJAK, OTAC ALOJZ, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI.
POLJE 2, RED 21, GROB 2

CENIKA OPAT, ROĐ. KOVAČIĆ, OTAC JURA, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,30 SATI.

ANA BAN, ROĐ. CVETKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 17,30 SATI.
POLJE 1, RED 7, GROB 1

SUBOTA, 24.06.2017.GOD.

BARBARA VLAŠIĆ, ROĐ. VLAŠIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12,30 SATI.
POLJE 1, RED 31, GROB 9

FRANJO MILINOVIĆ, OTAC TOMO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
DVOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

ANKA BASARA, ROĐ. POPOVIĆ, OTAC SAVO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,30 SATI.
JEDNOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

PETAK, 23.06.2017.GOD.

FRANJO JURIĆ, OTAC MARKO, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12,30 SATI
JEDNOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

MARA KRAJAČIĆ, ROĐ. ŠTEFANAC, OTAC STJEPAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14,00 SATI.
POLJE 3, RED 4, GROB 11

ANDRIJA SAIN, OTAC MATIJA, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI.
POLJE 6S, RED 6, GROB 13

SRIJEDA 21.06.2017. GOD.

IVO MAJDANDŽIĆ, OTAC PAVO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI.
POLJE 6N, RED 2, GROB 5

MILEVA BANJAC, ROĐ. BANJAC, OTAC MIHAJLO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

UTORAK, 20.06.2017. GOD.

NIKOLA ŠKOT, OTAC VALENTIN, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 7S, RED 10, GROB 1

IVAN RIBAR, OTAC JANKO, STAR 80 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 1, GROB 53

JOSIP BURJA, OTAC JOSIP, STAR 71 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 11, GROB 400A

JOSIP PLIVELIĆ, OTAC TOMO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17,30 SATI
POLJE 2, RED 14, GROB 2

PONEDJELJAK, 19.06.2017. GOD.

JANKO MLAČAK, OTAC IVAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 4, RED 4, GROB 13

SUBOTA, 17.06.2017. GOD.

DRAGICA VRBANIĆ, ROĐ. KOCANJER, OTAC JURICA, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12,30 SATI
POLJE 4, RED 4, GROB 7

PETAK, 16.06.2017. GOD.

IVAN FUNDURULIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12,30 SATI

MIKA BARŠIĆ, OTAC JURAJ, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 1

KATARINA DOKMANOVIĆ, ROĐ. MILOVSKI, OTAC PAVAO, STARA 83. GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 2, GROB 233

MIRKO KLJAIĆ, MAJKA JELICA, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
POLJE 8, RED 10, GROB 20

SRIJEDA, 14.06.2017. GOD.

VLADIMIR SERTIĆ, OTAC MILAN, STAR 61 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 16, GROB 92

INES ŠIBENIK, ROĐ. ŠIBENIK, OTAC STANKO, STARA 51 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 11, GROB 369

FRANJO MEJAŠKI, OTAC JANKO, STAR 71 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 12, GROB 120

UTORAK, 13.06.2017. GOD.

NORMA JAKŠIĆ, ROĐ. KUBOVIĆ, OTAC SALKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 6N, RED 11, GROB 20

ANA ČAVRAG, ROĐ. ŽLIBOVČIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 10, GROB 195

PONEDJELJAK, 12.06.2017. GOD.

JOSIP VOJAK, OTAC LOVRO, STAR 88 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 10, GROB 42

DRAGAN PREDOVIĆ, OTAC DANKO, STAR 64 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 14, GROB 375

SUBOTA, 10.06.2017. GOD.

VERA BRKIĆ, ROĐ. BRKIĆ, OTAC MIRKO, STARA 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 4B, RED 8, GROB 1

PETAK, 09.06.2017. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 08.06.2017. GOD.

JOSIP OKIČIĆ, OTAC JANKO, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16,00 SATI.

SRIJEDA, 07.06.2017. GOD.

MARA SAVIĆ, ROĐ. MILOŠEVIĆ, OTAC MILAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 2, GROB 421

UTORAK, 06.06.2017. GOD.

MILANKO PEĆANAC, OTAC NIKOLA, STAR 82 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U KRUGU OBITELJI

MATIJA TERENTUTA, OTAC MATO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 15, GROB 4

PONEDJELJAK, 05.06.2017. GOD.

FRANJO ZEBIĆ, OTAC JANKO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 18, GROB 6

ANTE GRDIĆ, OTAC MIHOVIL, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 5, RED 5, GROB 20

SUBOTA, 03.06.2017. GOD.

FRANJO VAŠKO, OTAC FRANJO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 6N, RED 7, GROB 41

IVANKA ŠPOLJARIĆ, ROĐ. BARON, OTAC AUGUST, STARA 75 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI
POLJE 6, GROB 39

PETAK, 02.06.2017.GOD.

JOSIP JAKŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 21, GROB 13

IVAN BRODARIĆ, OTAC JOSIP, STAR 68 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 18, GROB 198

JURAJ ŽUKINA, OTAC JOSIP, STAR 90 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 4, GROB 279

ČETVRTAK, 01.06.2017. GOD.

DRAGICA KATIĆ, ROĐ. BALABAN, OTAC JANKO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14,00 SATI

IVAN TURUDIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 7S, RED 14, GROB 15

MARICA PAČALAT, MAJKA MARIJA, ROĐ. KRAŠINA, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE4, RED 10, GROB 2

SRIJEDA, 31.05.2017. GOD.

ZLATKO LOVRIĆ, OTAC ILIJA, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 6S, RED 10, GROB 6

JURAJ KRMPOTIĆ, OTAC VINKO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

UTORAK, 30.05.2017.GOD.

JURAJ STEPIĆ, OTAC ILIJA, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14,00 SATI.
POLJE 2, RED 24,GROB 7

KATA GORŠIĆ, ROĐ. GORŠIĆ, OTAC JOSIP, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA- SV. DOROTEJA U 16,00 SATI.
POLJE 2, RED 21, GROB 1

DRAGA DRVODELIĆ, ROĐ, BENKOVIĆ, OTAC MATO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA- SV. DOROTEJA U 17,30 SATI.
POLJE 3A, RED 1, GROB 13

PONEDJELJAK 29.05.2017.GOD.

IVO PERKOVIĆ, OTAC PETAR, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI.
POLJE 4A, RED 11, GROB 7

ALBINA PENIĆ MIČIĆ, ROĐ. SKUBIC, OTAC FILIP, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
POLJE 4A, RED 12, GROB 10

IVAN GALOVIĆ, OTAC PETAR, STAR 64 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 15, GROB 562

JOSIP RADINOVIĆ, OTAC MATO, STAR 79 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 17,30 SATI.
POLJE 1B, GROB 35

SUBOTA, 27.05.2017. GOD.

ZVONKO TRGOVČIĆ, OTAC PETAR, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 14,00 SATI.
POLJE 3A, RED 5, GROB 13

MARIJA DRŽIĆ, ROĐ. ERDELJAC, OTAC JANKO, STARA 80 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI
POLJE 1, GROB 101

PETAK, 26.05.2017. GOD.

IVAN PRŠA, OTAC ŠIMUN, STAR 68 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 15, GROB 608

ČETVRTAK, 25.05.2017. GOD.

MAJA SABLJARIĆ, ROĐ. OREŠKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 25, GROB 4

MARA BURSIĆ, ROĐ. HALOVANIĆ, OTAC MIJO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 3

SRIJEDA, 24.05.2017. GOD.

LOVRAN PRPIĆ, OTAC ŽELIMIR, STAR 37 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 15, GROB 499A

DRAGO PROTULIPAC, OTAC SLAVO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI
POLJE 4, RED 11, GROB 10

GORDANA-MARIJA BOGDAN, ROĐ. KUZMANIĆ, OTAC ZDENKO, STARA 68 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 5, GROB 19

UTORAK, 23.05.2017. GOD.

MILKA PERŠE, ROĐ. MATEŠA, OTAC ANDRIJA, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 22, GROB 7

JOSIP POŽAR, OTAC PETAR, STAR 66 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 11, GROB 50

JOSIP BAREŠIĆ, OTAC JURAJ, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 37, GROB 2

STJEPAN RADE, OTAC MATO, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17,30 SATI

PONEDJELJAK, 22.05.2017. GOD.

ŠTEFANIJA ŠEGINA, ROĐ. ŽIBRAT, OTAC STJEPAN, STARA 66 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 19, GROB 156

SUBOTA, 20.05.2017. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 19.05.2017. GOD.

MARIJA IVASIĆ, ROĐ. BRLETIĆ, OTAC FRANJO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 17,30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

ČETVRTAK, 18.05.2017. GOD.

KATA OSTOVIĆ, ROĐ. OSTOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 94 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 14, GROB 151

IVAN POŽAR, OTAC IVAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

VLATKO MILČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 6, GROB 3

SRIJEDA, 17.05.2017. GOD.

MARIJA TOMECALJ, ROĐ. RAHIJA, OTAC NIKOLA, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU LIPNIK U 16,30 SATI

UTORAK, 16.05.2017. GOD.

ČEDOMIR MANOJLOVIĆ, OTAC JOVAN, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 5, RED 6, GROB 27

ZDENKA BEDE, ROĐ. VOLARIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 2, RED 25, GROB 1

PONEDJELJAK, 15.05.2017. GOD.

DRAGUTIN GRAHO, OTAC JOSIP, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 13, GROB 4

SUBOTA, 13.05.2017. GOD.

BARE VALENTIĆ, ROĐ. GRUBAČ, OTAC DRAGUTIN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12,30 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 8

MILKA MARČETIĆ, ROĐ. PRODANOVIĆ, OTAC PAJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

PETAK, 12.05.2017. GOD.

NIKOLA MULC, MAJKA MARIJA, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12,30 SATI
POLJE 2, RED 33, GROB 4

ANA ŠEBALJ, ROĐ. ŠEBALJ, OTAC JURAJ, STARA 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 1, GROB 45

ANTO – IVO JURIČEVIĆ, OTAC IVO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
POLJE 8, RED 4, GROB 32

ČETVRTAK, 11.05.2017. GOD.

BORO BIĆANIĆ, OTAC MILE, STAR 66 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 15, GROB 472

SRIJEDA, 10.05.2017. GOD.

DRAGICA MILINOVIĆ, ROĐ. ŽUBČIĆ, OTAC JURE, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 12, GROB 2

VIŠNJA KATUŠIN, ROĐ. STIPETIĆ, OTAC BORIS, STARA 65 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 4, GROB 181

UTORAK, 09.05.2017.GOD.

BOŽICA ŽIVKOVIĆ, ROĐ. ŽIVKOVIĆ, OTAC MILIĆ, STARA 92 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 3, RED 2, GROB 15

LJILJANA BJELIVUK, ROĐ. PUPOVAC, OTAC LAZO, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 5, RED 2, GROB 11

OLGA KRMPOTIĆ, ROĐ. KATIĆ, OTAC JURAJ, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI.
POLJE 6S, RED 10, GROB 8

PONEDJELJAK, 08.05.2017.GOD.

JURE TURSAN, OTAC FRANJO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 14,00 SATI.
POLJE 1,RED 15, GROB 10

ANA LOVINČIĆ, ROĐ. PARAZAJDER, OTAC STJEPAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16,00 SATI.

ANICA PAVLEK, ROĐ. MARIČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 92 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 4, GROB 222

SUBOTA, 06.05.2017. GOD.

RUŽICA GVOZDIĆ, ROĐ. MIKŠIĆ, OTAC JANKO, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 2

BRANKO ŠTAJCER, OTAC STJEPAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15,30 SATI
POLJE 1, RED 24, GROB 8

PETAK, 05.05.2017. GOD.

EMA BASAR, ROĐ. PAVLAČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 12, GROB 26

BOŽIDAR HROVAT, OTAC STJEPAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI.
POLJE 4, RED 9, GROB 3

ČETVRTAK, 04.05.2017. GOD.

DRAGICA LIPAK, ROĐ. VLAŠIĆ, OTAC MATIJA, STARA 78 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 15, GROB 172

JOSIP CRNKOVIĆ, OTAC MATO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 15, GROB 1

ĐURĐICA BOŽIĆ, ROĐ. JAGUŠT, OTAC RUDOLF, STARA 74 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 1, GROB 141

KATA SELJAN, ROĐ. PAUNOVIĆ, OTAC MATO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17,30 SATI.

SRIJEDA, 03.05.2017. GOD.

JELA KORENIĆ, ROĐ. VULJANIĆ, OTAC DRAGO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 5, GROB 12

VERA MIHIĆ, ROĐ. MIHIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

MILIĆ JELAČA, OTAC MILOŠ, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
POLJE 6S, RED 3, GROB 27

UTORAK, 02.05.2017. GOD.

TOME SERTIĆ, OTAC IVAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 19, GROB 83

IVAN PAVLIĆ, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 18, GROB 178

MIROSLAV DRUŽAK, OTAC DRAGUTIN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 6S, RED 1, GROB 9

MARIJA BEG, ROĐ. MIKAN, OTAC IVAN, STARA 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 4, RED 1, GROB 8

SUBOTA 29.04.2017. GOD.

ANKA CIMEŠA, ROĐ. ZRINJANIN, OTAC JOVAN, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 14,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

MARICA MILČIĆ, ROĐ. ČIČMAK, OTAC JOSIP, STARA 96 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI
POLJE 7, GROB 47

PETAK, 28.04.2017. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 27.04.2017. GOD.

ANA PERETIĆ, ROĐ. MALIZANI, OTAC PETAR, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 7S, RED 6, GROB 1

BARA TRBUŠIĆ, ROĐ. SOLČANSKI, OTAC FRANJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 33

MARIJA SEVERINSKI, ROĐ. BLAŽEKOVIĆ, OTAC BRANKO, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17,30 SATI
POLJE 3, GROB 3

SRIJEDA, 26.04.2017. GOD.

JOSIP HORVATIĆ, OTAC JOSIP, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 4, GROB 9

RADIVOJ PEKIĆ, OTAC MILE, STAR 63 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 3, RED 15, GROB 3

ANTON VITNER, OTAC MATIJA, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 2, RED 14, GROB 6

UTORAK, 25.04.2017. GOD.

VJEKOSLAV TROPČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

VESNA OJDANIĆ, ROĐ. PAVLAČIĆ, OTAC IVAN, STARA 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 17,30 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 6

PONEDJELJAK, 24.04.2017. GOD.

JELA KUPREŠAK, ROĐ. JOSIPOVIĆ, OTAC ILIJA, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 12,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

NIKOLA KUZMANIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 4A, RED 4, GROB 23

ANA OSTOJA, ROĐ. GRGIČAK, OTAC JANKO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI
POLJE 3, RED 11, GROB3

ROZE PAVLIN, ROĐ. ŠOŠTARIĆ, OTAC MATE, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

SUBOTA, 22.04.2017. GOD.

IVAN PERKOVIĆ, OTAC JOŽEF, STAR 57 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI
POLJE 14, GROB 283

PETAK. 21.04.2017. GOD.

ANKA ŽGELA, ROĐ. ŽGELA, OTAC FRANJO, STARA 101 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11,30 SATI
POLJE 4, RED 1, GROB 5

DRAGICA ČULIG, ROĐ. GATARIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13,00 SATI

JELENA ŽENKO, ROĐ. VALČIĆ, OTAC FRANE, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 3, RED 1, GROB 5

LJUBICA JASIĆ, ROĐ. ŠPANOVIĆ, OTAC STEVAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI
POLJE 2, GROB 63

ČETVRTAK, 20.04.2017. GOD.

MILKA DANČUO – VUKMAN, ROĐ. DANČUO, OTAC VASILJ, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 6/7

IVAN KUKIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 83 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16,30 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 6

SRIJEDA, 19.04.2017. GOD.

VERA RAKAS, ROĐ. RADIĆ, OTAC MIRKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 12, GROB 89

LJILJANA VIĆENTIJEVIĆ, ROĐ. PETRIĆ, MAJKA DAGMAR, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

IVICA VUČEMILOVIĆ – STIPANOVIĆ, OTAC ANTE, STAR 62 GOD.
UKOP NA GRBOLJU SVETA DOROTEJA U 15,00 SATI
POLJE 3, RED 10, GROB 17

MARA BARON, ROĐ. NOVOSEL, OTAC NIKOLA, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI
POLJE 3, RED 1, GROB 4

UTORAK, 18.04.2017. GOD.

VALENT MESARIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI.
POLJE 7S, RED 14, GROB 14

MIKO VULJANIĆ, OTAC PETAR, STAR 90 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 8, GROB 179

JANKO GRUBEŠIĆ, OTAC PETAR, STAR 76 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI
POLJE 15, GROB 249

SUBOTA, 15.04.2017. GOD.

DRAGICA STEPIĆ, ROĐ. MARIĆ, OTAC MILE, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 12,30 SATI.
POLJE 3, RED 7, GROB 9

DAGMAR BATALO, ROĐ. MEDVEDEC, OTAC BRANKO, STARA 76 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 1, GROB 137

DRAGICA FURLAN, ROĐ. TURKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

PETAK, 14.04.2017. GOD.

LIDIA HLASTAN, ROĐ. BERTOGNA, OTAC IVAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
NOVA KAZETA ZA URNU

ČETVRTAK, 13.04.2017. GOD.

ANDRIJA BANIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 16, GROB 1

MARA PEVAC, ROĐ. JOHA, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 21

ZORA KNEŽEVIĆ, ROĐ. PAVIČIĆ, OTAC MILAN, STARA 91 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 15,00 SATI.
POLJE 4, RED 1, GROB 3

SRIJEDA, 12.04.2017. GOD.

UROŠ VUKOSAVLJEVIĆ, OTAC STEVO, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 6S, RED 8, GROB 9

MILAN ZEC, OTAC JOVAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
POLJE 8, RED 10, GROB 6

UTORAK, 11.04.2017. GOD.

ILIJA MRĐA, OTAC ĐURO, STAR 74 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 2

ZLATKO HULJINA, OTAC JOSIP, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 23, GROB 6

IVAN MLAČAK, OTAC JOSIP, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 16, GROB 8

MILE JAGROVIĆ, OTAC MILOŠ, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
POLJE 6S, RED 4, GROB 33

PONEDJELJAK, 10.04.2017. GOD.

MARINA MRAUK, ROĐ. ŠIMUNAC, OTAC NIKOLA, STARA 66 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 4, GROB 163

JANKO STAVLJENIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 16,30 SATI
POLJE 2, RED 6, GROB 1

SUBOTA, 08.04.2017. GOD.

MIRKO BEGOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 47 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

PETAK, 07.04.2017. GOD.

BARA ŠTANFAR, ROĐ. TUŠKAN, OTAC IVAN, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 4, GROB 14

MARIO PAPA, OTAC JOSIP, STAR 37 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 39, GROB 4

ZLATKO FUMIĆ, OTAC ZLATKO, STAR 78 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI
POLJE 16, GROB 289

ČETVRTAK, 06.04.2017. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 05.04.2017. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 04.04.2017. GOD.

DANICA KOSANOVIĆ, ROĐ. PETROVIĆ, OTAC JOVAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 7S, RED 6, GROB 6

MILAN SOKOLIĆ, OTAC TOMO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 5

PONEDJELJAK, 03.04.2017. GOD.

PETAR PASTUOVIĆ, OTAC MATO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 11, RED 1, GROB 9

BARBARA GRŽIČIĆ, ROĐ. KRZNARIĆ, OTAC IVAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI.
POLJE 14, GROB 152

SUBOTA, 01.04.2017. GOD.

MILKA LOVRIĆ, ROĐ. ABRAMOVIĆ, OTAC ANTE, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12,30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

ĐURĐICA ŠUBAŠIĆ, ROĐ. DUKIĆ, OTAC DIMITRIJE, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 32, GROB 2

JURAJ JAKŠIĆ, OTAC FRANJO, STAR 92 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI
POLJE 19, GROB 109

PETAK, 31.03.2017. GOD.

MARIJA LIPOVAC, ROĐ. KRUPNICKI, OTAC JOHAN, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ČETVRTAK, 30.03.2017. GOD.

VJEKOSLAV KOS, OTAC IVAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 4

SRIJEDA, 29.03.2017. GOD.

ROZA MOGUŠ, ROĐ. RIBIĆ, OTAC TOMO, STARA 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 16, GROB 162

ŠTEFICA MARKOVIĆ, ROĐ. VINSKI, OTAC MATO, STARA 88 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 17, GROB 3

VERA ZANKI, ROĐ. KASUMOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI
POLJE 15, GROB 27

UTORAK, 28.03.2017. GOD.

TOMO TVRDINIĆ, OTAC JANKO, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 13, GROB 1

STJEPAN JURIŠA, OTAC ANDRIJA, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI

ZVONIMIR DUKOVČIĆ, OTAC MIJO, STAR 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI
POLJE 2, GROB 32

PONEDJELJAK, 27.03.2017. GOD.

PRIM. DR. VLADIMIR CVITANOVIĆ, OTAC LUKA, STAR 77 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 18, GROB 222

MARICA-MACA ŠKRGATIĆ , ROĐ. BAIĆ, OTAC TOMO, STARA 80 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI.
POLJE 15, GROB 69

SUBOTA, 25.03.2017. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 24.03.2017.GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 23.03.2017. GOD.

MARA BAJAC, ROĐ. PALAJSA, OTAC FRANJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 7, GROB 189

JOSIP JAGUSTIN, OTAC IVO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

JANKO ČURILOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 6N, RED 7, GROB 5

KATICA RISTEVSKI, ROĐ. MATEŠA, OTAC JOSIP, STARA 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
POLJE 9, RED 8, GROB 2

SRIJEDA, 22.03.2017. GOD.

KATARINA SUMINA, ROĐ. VLAJINIĆ, OTAC MILAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI.
POLJE 3, GROB 5

ŠEFIK MEHMEDAGIĆ, OTAC SULEJMAN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 11, RED 2, GROB 8

BARA ŽUPČIĆ, ROĐ. DOBRINIĆ, OTAC MARKO, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 16,30 SATI
POLJE 1, RED 7, GROB 6

UTORAK, 21.03.2017.GOD.

DANICA GRBA, ROĐ. ZRINJANIN, OTAC MARKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 2, GROB 393

STJEPAN PRAHOVIĆ, OTAC BLAŽ, STAR 84 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 10, GROB 109

ADELA SABOLOVIĆ, ROĐ. STIPETIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI.
POLJE 12, GROB 42

PONEDJELJAK, 20.03.2017. GOD.

LUCE GAVRIĆ, ROĐ. GAVRIĆ, OTAC ANTO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 6N, RED 2, GROB 2

MARA BROZOVIĆ, ROĐ. TUŠKAN, OTAC TOMO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 37, GROB 7

ANA METULJ, ROĐ. LUKE, OTAC MARKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 16,30 SATI
POLJE 1, RED 6, GROB 4

SUBOTA, 18.03.2017. GOD.

FRANJO MEDVED, OTAC TOMO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 12,30 SATI
POLJE 1N, RED 3, GROB 8

DOMA ČOLIĆ, ROĐ. ČOLIĆ, OTAC JOZO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 7N, RED 3, GROB 6

JOSIP LONČARIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,30 SATI
POLJE 1, RED 5, GROB 1

PETAK, 17.03.2017. GOD.

MILKA BEGATOVIĆ, ROĐ. POTURICA, OTAC NIKOLA, STARA 80 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 15, GROB 143

BARA ŠIPUŠ, ROĐ. ŠIPUŠ, OTAC JOSIP, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 8, GROB 32

ČETVRTAK, 16.03.2017. GOD.

MARGARETA ZOROJE, ROĐ. SPAHIĆ, OTAC ARIF, STARA 43 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 8, GROB 201

SRIJEDA, 15.03.2017. GOD.

MARIO VALENTIĆ, OTAC ANTE, STAR 27 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI
POLJE 11, GROB 384

UTORAK, 14.03.2017. GOD.

MIJO VULJANIĆ, OTAC JURAJ, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI
POLJE 2, RED 5, GROB 4

PONEDJELJAK, 13.03.2017. GOD.

ZDRAVKO MALJKOVIĆ, OTAC ĐURO, STAR 66 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11,30 SATI
POLJE 3, RED 1, GROB 5

MILKA GOLUBIĆ, ROĐ. BARŠIĆ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 26, GROB 1A

SUBOTA, 11.03.2017. GOD.

MARA KAPUČIJA, ROĐ. ĐEREK, OTAC ANDRIJA, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 17, GROB 2

SUZANA PUDINA, ROĐ. ZDOLEC, OTAC IVAN, STARA 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 3, RED 13, GROB 7

ZDRAVKO JAKARA, OTAC STJEPAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI
POLJE 14, GROB 172

PETAK, 10.03.2017. GOD.

VITOMIR BOKOR, OTAC VITOMIR, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

ČETVRTAK, 09.03.2017. GOD.

LJUBICA SMENDEROVAC, ROĐ. BAIĆ, OTAC IGNAC, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 11, GROB 7

SRIJEDA, 08.03.2017. GOD.

IVICA POGAČIĆ, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 17, GROB 119

JOSIP LUKIĆ, OTAC IVAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 18, GROB 8

VJEKOSLAV LOVINČIĆ, OTAC IVAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15,00 SATI

UTORAK, 07. 03.2017. GOD.

DRAGA VUKOBRAT, ROĐ. DEANOVIĆ, OTAC NIKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 8, RED 11, GROB 25

ANDRIJA MAŽURAN, OTAC JOSIP, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
POLJE 8, RED 1, GROB 13

PONEDJELJAK, 06.03.2017. GOD.

ZLATICA HALUŽAN, ROĐ. ŠKRLAC, OTAC MATIJA, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 7N, RED 3, GROB 11

STJEPAN BEZJAK, OTAC IVAN, STAR 43 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO- G. STATIVE U 16,30 SATI.
POLJE 2, RED 1, GROB 17

SUBOTA, 04.03.2017. GOD.

ZVONKO KRUHOVIĆ, OTAC MARKO, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12,30 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 4

PETAK, 03.03.2017. GOD.

FRANJO JUKIĆ, OTAC IVAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 6S, RED 7, GROB 26

ČETVRTAK, 02.03.2017. GOD.

LADISLAV SILVAŠI, OTAC STJEPAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 2, GROB 248

KATA TUŠKAN, ROĐ. GORŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 29, GROB 9

SRIJEDA, 01.03.2017. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 28.02.2017. GOD.

FRANJO KAPUČIJA, OTAC KARLO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 17, GROB 2

SAŠA PANTIĆ, OTAC DRAGOLJUB, STAR 58 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 1B, GROB 41

PONEDJELJAK, 27.02.2017. GOD.

FRANCA KRAŠIĆ, ROĐ. PAVLINAC, OTAC ŠIMUN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI

SUBOTA, 25.02.2017. GOD.

MIRTA MEĐIMOREC, ROĐ. JELIČIĆ, OTAC IVAN, STARA 47 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 8, GROB 215

BARICA BELAVIĆ, ROĐ. BILIČIĆ, OTAC MIJO, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 14,00 SATI
POLJE 3A, RED 5, GROB 7

ANDRIJA RADOČAJ, OTAC RUDOLF, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15,30 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 30

PETAK, 24.02.2017. GOD.

VLADIMIR SABOLOVIĆ, OTAC VALENTIN, STAR 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 11, GROB 120

ČETVRTAK, 23.02.2017. GOD.

FRANCA TVRDINIĆ, ROĐ. ŠKUNDRIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 13, GROB 1

SRIJEDA, 22.02.2017. GOD.

TIHOMIR BRAČIĆ, OTAC ANTON, STAR 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 4A, RED 7, GROB 3

BARKA ČULIG, ROĐ. RESOVAC, OTAC RUDOLF, STARA 91 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 15, GROB 443

MILA BARAC, ROĐ. CIKOJEVIĆ, OTAC ILIJA, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15,00 SATI

VILKO NOVOSEL, OTAC STJEPAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16,30 SATI

UTORAK, 21.02.2017. GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 20.02.2017. GOD.

NEMA UKOPA

SUBOTA, 18.02.2017. GOD.

JANA POROPATIĆ, ROĐ. HRASTOVŠČAK, OTAC JURO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU G.STATIVE – SVETI MARKO U 12,30 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 27

MARIJA PROTULIPAC, ROĐ. BRATANIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 5, RED 8, GROB 5

VINKO KATIĆ, OTAC PAVE, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

MILA VUČKOVIĆ, ROĐ. NOVKOVIĆ, OTAC MILIĆ, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,45 SATI
POLJE 7N, RED 0, GROB 27

PETAK, 17.02.2017. GOD.

DRAŽEN ČVANGIĆ, OTAC JOZO, STAR 39 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ANA HALIĆ, ROĐ. PEREZ, OTAC ALEKSANDAR, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI

KREŠIMIR IVKA, OTAC JOSIP, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI
POLJE 5, RED 1, GROB 24

ČETVRTAK, 16.02.2017. GOD.

MARTIN TONKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 8, GROB 3

SRIJEDA, 15.02.2017. GOD.

TEREZA KRNETA, ROĐ. KASUNIĆ, OTAC DANE, STARA 88 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 15, GROB 313

ANKICA DELAČ, ROĐ. CVITKOVIĆ, OTAC STEVO, STARA 90 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 16, GROB 101

JELICA ČAVLOVIĆ, ROĐ. ŽGANJER, OTAC FRANJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI

UTORAK, 14.02.2017.GOD.

DRAGICA GORŠĆAK, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC TOMO, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 11,30 SATI

LJUBICA KLARIĆ, ROĐ. BELAVIĆ, OTAC JURAJ, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI
POLJE 4, RED 6, GROB 1

BRANKO MARKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 11, GROB 7

BARICA TOMLJANOVIĆ, ROĐ. KASUNIĆ, OTAC MARKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,15 SATI.
POLJE 7, GROB 406

PONEDJELJAK 13.02.2017.GOD.

LJUBICA LUIĆ, ROĐ. VUČIĆ, OTAC IVAN, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI.
POLJE 1, RED 8, GROB 5

SUBOTA, 11.02.2017. GOD.

ANDRIJA ŽNIDARŠIĆ, OTAC MARIJAN, STAR 77 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 4, GROB 19

LOVRO MALKOVIĆ, OTAC PETAR, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,30 SATI
POLJE 4, RED 22, GROB 9

PETAK, 10.02.2017. GOD.

BOŠKO NIKOLIĆ, STAR 93 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 2, GROB 49

DRAGAN PUSTAHIJA, OTAC NIKO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ČETVRTAK, 09.02.2017.GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 08.02.2017. GOD.

DUŠANKA PAVLOVIĆ, ROĐ. PEKIĆ, OTAC ILIJA, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 7N, RED 3, GROB 62

JOSIP FURAČ, OTAC VLADIMIR, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 7S, RED 16, GROB 6

UTORAK, 07.02.2017. GOD.

KATARINA MARAKOVIĆ, ROĐ. BIŠĆAN, OTAC NIKOLA, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 4, GROB 7

BARICA MORIĆ, ROĐ. OREŠKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 10, GROB 174

STJEPAN SMREKAR, OTAC STJEPAN, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 23, GROB 1

STJEPAN RUJEVČAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI

JOSIPA MALTAR, ROĐ. ŽELJKO, OTAC JOSIP, STARA 94 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI
POLJE 4, GROB 102

PONEDJELJAK, 06.02.2017. GOD.

GLIŠO GOJKOVIĆ
ISPRAĆAJ SA PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC U 11,30 SATI

DRAGO POGLEŠ, STAR 70 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 10, GROB 108

MARIJA VUKOVIĆ, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI
POLJE 4, RED 8, GROB 7

BARKA VASILJ, ROĐ. BENIĆ, OTAC IVAN, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 8, RED 10, GROB 22

SUBOTA, 04.02.2017. GOD.

MARIJA ČULJAK, ROĐ. MIGALIĆ, OTAC FRANJO, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12,30 SATI
POLJE 2, RED 18, GROB 3

ZLATKO STANIŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

AUGUST ŽGELA, OTAC MILE, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,30 SATI
POLJE 2, RED 22, GROB 2

PETAK, 03.02.2017. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 02.02.2017. GOD.

ZLATKO MIKAČ, OTAC DRAGUTIN, STAR 71 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 19, GROB 182

ANA MOGUŠ, ROĐ. PERNEK, OTAC ANTON, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 5, RED 5, GROB 3

MLADEN ŠEGOTA, OTAC NIKOLA, STAR 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16,30 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 26

SRIJEDA, 01.02.2017. GOD.

BORIS MATEŠA, OTAC STJEPAN, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ZORICA HORVAT, ROĐ. NOVOGRADAC, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 19, GROB 111

ŠTEFA KOPRIVNIK, ROĐ. ČOLIĆ, OTAC MIRKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 16, GROB 54

STJEPAN MANJEROVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16,15 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 8

UTORAK, 31.01.2017. GOD.

DANICA ROKNIĆ, ROĐ. ROKNIĆ, MAJKA MILKA, STARA 95 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 1A, GROB 72

SULEJMAN CINAC, OTAC HAŠIM , STAR 83 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 13,00 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 10

BARA FRANKOVIĆ, ROĐ. FUDURIĆ, OTAC JANKO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 33, GROB 7

PONEDJELJAK, 30.01.2017. GOD.

KATA ŽEGER, ROĐ. NOVOSEL, OTAC KARLO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 8, GROB 11

VLADIMIR MIHALIĆ, OTAC MILAN, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 8, GROB 1

SUBOTA, 28.01.2017. GOD.

DRAGUTIN KUŠTEK, OTAC MIRKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 12, GROB 126

PETAK, 27.01.2017. GOD.

MILKA MEŠTROVIĆ, ROĐ. KONČAR, OTAC PETAR, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 10, RED 9, GROB 12

VESNA KAIN  VRANE, ROĐ. KAIN, OTAC STJEPAN, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 3, RED 1, GROB 9

ČETVRTAK, 26.01.2017.GOD.

JOSIP STAVLJENIĆ, OTAC FRANJO, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 13,00 SATI

ZLATICA KEKIĆ, ROĐ. SELJAN, OTAC JOSIP, STARA 70 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 11, GROB 57

SRIJEDA, 25.01.2017.GOD.

ZDENKA PETRIĆ, ROĐ. ŽAGAR, OTAC FRANJO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 17

NIKOLA MAMULA, OTAC DMITAR, STAR 61 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 13,00 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 14

DRAGUTIN FURAČ, OTAC STJEPAN, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI.
POLJE 4, RED 1, GROB 10

UTORAK, 24.01.2017.GOD.

NIKOLA FIŠTROVIĆ, OTAC IVAN, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 11,30 SATI.
POLJE 2, RED 3, GROB 11

DRAGICA LATKOVIĆ, ROĐ. KIŠ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,00 SATI
POLJE 7, GROB 24

ZLATKO KRAJAČIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 13,00 SATI.
POLJE 1, RED 3, GROB 11

LJUBICA POČUČA, ROĐ. BRUJIĆ, STARA 91 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 18

MARIJA HREBAC, ROĐ. GRČIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,15 SATI.
POLJE 3, RED 21, GROB 6

PONEDJELJAK, 23.01.2017.GOD.

JANJA UDOROVIĆ, ROĐ. UDOROVIĆ, STARA 78 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 18, GROB 105

SUBOTA, 21.01.2017. GOD.

MIROSLAV LULIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 70 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 11, GROB 274

VILKO LUKEŠIĆ, OTAC VID, STAR 81 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 17, GROB 97

PETAK, 20.01.2017. GOD.

MILKA GRIJAK, ROĐ. BOROVAC, OTAC MILAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 2, GROB 19

DRAGICA KRMPOTIĆ, ROĐ. KRMPOTIĆ, OTAC IVAN, STARA 73 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 15, GROB 122

KATA ŽEGER, ROĐ. LUKIĆ, OTAC ANDRO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13,30 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 4

JOSIP MARADIN, OTAC MIRKO, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15,00 SATI

ČETVRTAK, 19.01.2017. GOD.

NIKOLA KLARIĆ, OTAC IVAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 8, RED 0, GROB 4

KATA DOLEČKI, ROĐ. DRUŽAK, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 21, GROB 6

VJEKOSLAV MADJARIĆ, OTAC IVAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 7, GROB 25

SRIJEDA, 18.01.2017. GOD.

JELENA SLJEPČEVIĆ, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 4A, RED 13, GROB 10

STJEPAN GALOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 20, GROB 2

SLAVICA OMRČEN, ROĐ. MATAN, OTAC IVAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 3, RED 20, GROB 5

DAVORIN SABLIĆ, OTAC RADOSLAV, STAR 63 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,15 SATI
POLJE 14, GROB 266

UTORAK, 17.01.2017. GOD.

KATICA HULJINA, ROĐ. MATASIĆ, OTAC JOSIP, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 8, GROB 14

CENA BAJAC, ROĐ. KRALJ, OTAC PETAR, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI
POLJE 4, RED 28, GROB 1

VLADIMIR VINSKI, OTAC ANDRIJA, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 4, RED 36, GROB 1

MILKA HINIĆ, ROĐ. JELOVAC, OTAC RADE, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,15 SATI
POLJE 4A, RED 6, GROB 2

PONEDJELJAK, 16.01.2017. GOD.

BRANKO RADOJČIĆ, OTAC SRĐAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI.
POLJE 6N, RED 10, GROB 11

JELA MARIĆ, ROĐ. PRANJIĆ, OTAC PETAR, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 4

BOGDAN PROŠIĆ,  OTAC PERO, STAR 85 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 2, GROB 120

SUBOTA, 14.01.2017. GOD.

MARIJA MUČNJAK, ROĐ. MUČNJAK, OTAC JOSIP, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 25, GROB 2

DRAGICA NOVOSEL, ROĐ.JEZERINAC, OTAC MIJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI.
POLJE 2, RED 17, GROB 8

JANKO MEJAŠIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,30 SATI.
POLJE 4, RED 12, GROB 10

PETAK, 13.01.2017. GOD.

MARIJAN VLAHO, OTAC IVAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11,30 SATI

MAJA BOBINAC, ROĐ. SURI, OTAC LEO, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

EVICA PORTNER, ROĐ. RELIĆ, OTAC SIMO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

MARA GRČIĆ, ROĐ. GOLDAŠIĆ, OTAC JURAJ, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 16,15 SATI.
POLJE 2, RED 35, GROB 4

ČETVRTAK, 12.01.2017. GOD.

SLAVO FRKLIĆ, OTAC IVAN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 11,30 SATI.
POLJE 2, RED 4, GROB 1

MARIJA AUSFLUG, ROĐ. TORNOY, OTAC GABRIJEL, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 31, GROB 17

DRAGICA DRUŽAK, ROĐ. PINTARIĆ, OTAC JOSIP, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 9

ĐURĐICA BOJANJAC, ROĐ. MIHELEC, OTAC ĐURO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 12, GROB 6

BARA MIKŠIĆ, ROĐ. JURAIĆ, OTAC MIJO, STARA 104 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 16,30 SATI
POLJE 2N, RED 0, GROB 2

SRIJEDA, 11.01.2017. GOD.

LJILJANA LULIĆ, ROĐ. JAGLIĆ, OTAC VLADIMIR, STARA 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI.
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

MARIJA HALIĆ, ROĐ. BRETTSCHNEIDER, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13,00 SATI.

SLAVA ADLEŠIĆ, ROĐ. RAKOVSKI, OTAC DRAGUTIN, STARA 79 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 8, GROB 208

UTORAK, 10.01.2017. GOD.

MARIJA ŽUBRINIĆ, ROĐ. PRIJIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI.
POLJE 6N, RED 12, GROB 49

LJUBICA KOLAR, ROĐ. KONOSIĆ, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI.
POLJE 3, RED 18, GROB 4

NIKOLA BOŽJAK, OTAC JOSIP, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 9, GROB 8

PONEDJELJAK 09.01.2017. GO.

FRANJO CIGIĆ, OTAC PAVAO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 17, GROB 8

SUBOTA, 07.01.2017. GOD.

ANA HALOVANIĆ, ROĐ. ROŽIĆ, OTAC FRANJO, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 12, GROB 13

VLADIMIR ŠKRTIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 58 GOD.
ISPRAĆAJ S GROBLJA KAMENSKO U 12,30 SATI

VLADKO PRPIĆ, OTAC ANTUN, STAR 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 13

MILKA FAJS, ROĐ. SUČEVIĆ, OTAC VASO, STARA 63 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI
POLJE 13, GROB 66

ČETVRTAK, 05.01.2017. GOD.

SLAVA GRAHO, ROĐ. FURDEK, OTAC MATO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 6, GROB 7

ĐURO DRAGOSAVLJEVIĆ, OTAC JOVAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 3, RED 18, GROB 5

ANA VRANEŠA, ROĐ. ČURJAK, OTAC MIJO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 13,00 SATI

NIKOLA PLANINAC, OTAC STJEPAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13,45 SATI
POLJE 1, RED 13, GROB 1

MARIJA SKOLAN, ROĐ. ŽUPANČIĆ, OTAC IVAN, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14,00 SATI

SLAVKO GRUBIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 17, GROB 5

SRIJEDA, 04.01.2017. GOD.

ANKICA BRCKAN, ROĐ. GOJAK, OTAC PETAR. STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 37, GROB 2

IZIDOR TRŽOK, OTAC JANKO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 29, GROB 17

DANICA TURK, ROĐ. ERDELJAC, OTAC JURAJ, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 5, RED 1, GROB 31

MARIJA MIKAN, ROĐ. BRAJAK, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI

UTORAK, 03.01.2017. GOD.

MAGDA MIKAN, ROĐ. MIKŠIĆ, OTAC MARTIN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU G. STATIVE – SV. MARKO U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 13

BRANKO GAMBIROŽA, OTAC PETAR, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

IVICA ŠKRTIĆ, OTAC MIKA, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14,00 SATI
POLJE 3, RED 4, GROB 1

MARINKO ILIŠIN, OTAC DRAGAN, STAR 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 8, RED 12, GROB 23

PONEDJELJAK, 02.01.2017. GOD.

ŠTEFANIJA POLOVIĆ, ROĐ. STUBLJAR, OTAC MARTIN, STARA 79 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 13,00 SATI
POLJE 3, RED 13, GROB 11

STJEPAN RADATOVIĆ, OTAC FERDO, STAR 79 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 18, GROB 64

SUBOTA 31.12.2016.GOD.

DOMA PERKOVIĆ, ROĐ. PAVLOVIĆ, OTAC MATO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI.
POLJE 6N, RED 11, GROB 47

BARICA CREVAR, ROĐ. BASAR, OTAC MIJO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
POLJE 6N, RED 6, GROB 6

MILORAD MANDIĆ, OTAC PETAR, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,30 SATI

PETAK, 30.12.2016. GOD.

IVAN TONKOVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 61 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 1A, GROB 189

MARIJA DJAKOVIĆ, ROĐ. BALAGOVIĆ, OTAC MIRKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 4, GROB 87

STANISLAV NAMJESNIK, OTAC STJEPAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 6N, RED 7, GROB 14

MARICA HAJDINIĆ, ROĐ. PROTULIPAC, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 6N, RED 7, GROB 28

ČETVRTAK, 29.12.2016. GOD.

IVAN KOSTELIĆ, OTAC MIJO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 6S, RED 7, GROB 27

MILOŠ MARTINOVIĆ, OTAC MARKO, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 5, RED 8, GROB 12

ANKA LONČAR, ROĐ. VALENTIĆ, OTAC ANTE, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,00 SATI
POLJE 3, RED 2, GROB 10

SRIJEDA, 28.12.2016. GOD.

MARA BRKLJAČA, ROĐ. ČERKEZ, OTAC STANKO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

JELICA KLARIĆ, ROĐ. MRAVUNAC, OTAC FRANJO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 6, GROB 3

MARIJA ŠAVOR, ROĐ. VULJANIĆ, OTAC IVAN, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 27, GROB 2

UTORAK, 27.12.2016. GOD.

LJUBICA BALTIĆ, ROĐ. HORVAT, OTAC IMBRO, STARA 83 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 3, RED 8, GROB 4

LJUBA BRITVEC, ROĐ. LAPOV, OTAC NINKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 6N, RED 2, GROB 1

SUBOTA, 24.12.2016. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 23.12.2016. GOD.

MANDA ZELENIKA, ROĐ. OREŠKOVIĆ, OTAC MILE, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 6S, RED 6, GROB 34

HELENA BRKLJAČA, ROĐ. ANTIĆ, OTAC LOVRO, STARA 84 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 17, GROB 107

ČETVRTAK, 22.12.2016.GOD.

BRANKA MACUT, ROĐ. BUIĆ, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 13,00 SATI
POLJE 3, RED 14, GROB 6

FRANJO VINE, OTAC ROKA, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 16, GROB 4

SRIJEDA, 21.12.2016.GOD.

STJEPAN LUKAČIĆ, OTAC IVAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 11, GROB 232

UTORAK, 20.12.2016. GOD.

IVAN LUKAČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 5

ROZA SKUKAN, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC MILE, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 6S, RED 9, GROB 15

OLGA KAMPIĆ, ROĐ. KUKIĆ, OTAC PAVLE, STARA 79 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 2, GROB 184

PONEDJELJAK, 19.12.2016. GOD.

JUNUZ BAŠIĆ, OTAC VEJSIL, STAR 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 3, GROB 44

SLAVKO GRBAC, OTAC JOSIP, STAR 82 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 12, GROB 24

BOŽO KATIĆ, OTAC MILOŠ, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 24, GROB 10

SUBOTA, 17.12.2016. GOD.

SLAVICA UTRY, ROĐ. ŠEBETIĆ, OTAC MIKA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12,30 SATI
POLJE 2, RED 6, GROB 4

FRANJO MATASIĆ, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14,30 SATI
POLJE 1, RED 14, GROB 10

PETAK, 16.12.2016. GOD.

DAMIR STAVLJENIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15,00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

ČETVRTAK, 15.12.2016. GOD.

DRAGICA VUČIĆ, ROĐ. CRNKOVIĆ, OTAC PETAR, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 9, GROB 3

MARIJA PAULIĆ, ROĐ. RESOVAC, OTAC IGNAC, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 6S. RED 5, GROB 28

MILEVA VUKELIĆ, ROĐ. KRIVOKUĆA, OTAC RADE, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 1

SRIJEDA, 14.12.2016. GOD.

DAMIR VRATARIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 36, GROB 7

MARA SALVADOR, ROĐ. VRBETIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 15, GROB 362

JOSIP ŠKRTIĆ, OTAC IVAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 6, GROB 9

MIROSLAV ČAIĆ, OTAC MIJO, STAR 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 15, GROB 528

UTORAK, 13.12.2016. GOD.

JURAJ SUDAC, OTAC IGNAC, STAR 88 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 7, GROB 437

MARICA PINTAR, ROĐ. ŠEBETIĆ, OTAC MIKA, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 25, GROB 8

STJEPAN LUKŠIĆ, OTAC JURAJ, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI

PONEDJELJAK, 12.12.2016.GOD.

STANKA MOMČILOVIĆ, ROĐ. MOMČILOVIĆ, OTAC JANDRE, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI.
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

TEODORA VIDAKOVIĆ, ROĐ. LENDLER, OTAC BRUNO, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI.
POLJE 4, RED 33, GROB 4

SUBOTA, 10.12.2016. GOD.

LJUBA BARAC, ROĐ. MARŠIĆ, OTAC FRANJO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,30 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 13

PETAK, 09.12.2016. GOD.

ŽELJKO DRAKŠIĆ, OTAC ANTE, STAR 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 7N, RED 4, GROB 24

BERNARDA STANKOVIĆ, ROĐ. SAMOVOJSKA, OTAC IVAN, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 6N, RED 11, GROB 35

ČETVRTAK, 08.12.2016. GOD.

STJEPANKA KIRINČIĆ, ROĐ. MARKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 12, GROB 15

SRIJEDA, 07.12.2016. GOD.

DORKA SLUNJSKI, ROĐ. IVANIĆ, OTAC FRANJO, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 18, GROB 1

UTORAK, 06.12.2016. GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 05.12.2016. GOD.

JOSIP ROŽMAN, OTAC JANKO, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 15,00 SATI.
POLJE 1, RED 1, GROB 26

SUBOTA, 03.12.2016. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 02.12.2016. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 01.12.2016. GOD.

STIPAN AŠČIĆ, OTAC ILIJA, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ZLATKO ĐURĐEVIĆ, OTAC PETAR, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 4, RED 6, GROB 1

SRIJEDA, 30.11.2016. GOD.

VILKO RADOVANIĆ, OTAC ZVONKO, STAR 80 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 2, GROB 65

IVAN KOCANJER, OTAC MIJO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 15, GROB 1

KATARINA VUKELJA, ROĐ. GALOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 19, GROB 107

UTORAK, 29.11.2016. GOD.

BRANKO ŠTANCER, OTAC IGNAC, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 8, RED 6, GROB 1

ŽARKO ŠPOLJARIĆ, OTAC SLAVOLJUB, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 6S, RED 9, GROB 8

MARICA SELJAN, ROĐ. TROPČIĆ, OTAC JURAJ, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 13, GROB 8

DRAGUTIN SLUNJSKI, OTAC JURAJ, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 32, GROB 8

PONEDJELJAK, 28.11.2016. GOD.

ANA BREZOVIĆ, ROĐ. MANCE, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 20, GROB 8

BARKA MAĐAR, ROĐ. MAĐAR, OTAC JANKO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 17, GROB 2

MARIJA SUDAC, ROĐ. KIRINČIĆ, OTAC JURA, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 12, GROB 4

SUBOTA, 26.11.2016. GOD.

BARA PLEVKO, ROĐ. BOBAN, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 15, GROB 245

PETAK, 25.11.2016. GOD.

IVAN ŽIVOK, OTAC PAVAO, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 6

ANDRIJA MESAROŠ, OTAC MILAN, STAR 64 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 15, GROB 538

FRANCIKA HIBLER, ROĐ. HIBLER, OTAC STJEPAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 16, GROB 21

ČETVRTAK, 24.11.2016. GOD.

MILKA BOBINAC, ROĐ. ŠPEHAR, OTAC DANE, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 6N, RED 10, GROB 47

JELA VALIĆ, ROĐ. GRČIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12,30 SATI
POLJE 3, RED 21, GROB 3

MIROLJUB SMILJČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 23 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 13,00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

STJEPAN LUKEŽIĆ, OTAC IVAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI

SRIJEDA, 23.11.2016. GOD.

MARA OSTERMAN, ROĐ. ŠĆULAC, OTAC JURAJ, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 17, GROB 1

ANICA BILANDŽIĆ, ROĐ. LUŠIĆ, OTAC MATO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI
POLJE 4, RED 14, GROB 3

MILKA SKUKAN, ROĐ. PEITEL, OTAC BOGOSLAV, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 20, GROB 9

UTORAK, 22.11.2016. GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 21.11.2016. GOD.

LJUBICA MARTINOVIĆ, ROĐ. MAJDANDŽIĆ, OTAC JOSO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 8, RED 10, GROB 17

MARIJA STIPETIĆ, ROĐ. BAJZEK, OTAC ALOJZ, STARA 82 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 12, GROB 47

MARTA SCHREIBER, ROĐ. BIJELIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 3, RED 3, GROB 14

SUBOTA, 19.11.2016. GOD.

NADA PUDINA, ROĐ. DRAŽENOVIĆ, OTAC MIRKO, STARA 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11,30 SATI
POLJE 4, RED 37, GROB 10

MARIJA PAVLOVIĆ, ROĐ. CVITAK, OTAC BARTOL, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 8, GROB 242

DESANKA RIBAR, ROĐ. OGRIZOVIĆ, OTAC DRAGIĆ, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 10

DUBRAVKO BROZIĆ, MAJKA MARIJA, STAR 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,30 SATI
POLJE 2, RED 39, GROB 5

PETAK, 18.11.2016. GOD.

BORIS REPIĆ, OTAC JURAJ, STAR 65 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 7, GROB 129

SLAVA MATIJAŠIĆ, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 5, GROB 9

ZLATKO GRČIĆ, OTAC IVAN, STAR 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ČETVRTAK, 17.11.2016. GOD.

IVO DUJIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11,30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

MIRKO JUKIĆ, OTAC JOSIP, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13,00 SATI

SRIJEDA, 16.11.2016. GOD.

ANA DRAGOJEVIĆ, ROĐ. PERKOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 4 B, RED 11, GROB 7

UTORAK, 15.11.2016.GOD.

MARA TUŠKAN, ROĐ. KRIŽANIĆ, OTAC LUJO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 13,00 SATI
POLJE 3, RED 2, GROB 13

KATICA MARIČIĆ, ROĐ. KLARIĆ, OTAC IVAN, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI.
POLJE 1, RED 2, GROB 4

PONEDJELJAK 14.11.2016.GOD.

FRANJO GAVRANOVIĆ, OTAC ANTE, STAR 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 13,00 SATI.
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ALEKSANDER KONEČNIK, OTAC MIHAEL, STAR 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 14, GROB 97

SUBOTA 12.11.2016. GOD.

KATA BELAVIĆ, ROĐ. RADMAN, OTAC MATO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO, GORNJE STATIVE U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 11

ANA LÜFTNER, ROĐ. KRUŽIĆ, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 38

PETAK, 11.11.2016. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 10.11.2016.GOD.

IRENA RADOVANIĆ, ROĐ. RADOVANIĆ, OTAC VILKO, STARA 49 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI.
POLJE 2, GROB 65

BARA MRZLJAK, ROĐ. GORŠĆAK, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI
POSTOJEĆE GROBNO MJESTO

SRIJEDA, 09.11.2016. GOD.

BRANKO ZATEZALO, OTAC MIHAJLO, STAR 82 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI.
POLJE 2, GROB 166

ZLATICA VUKOVIĆ, ROĐ. CVITAK, OTAC IVAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13,00 SATI.
POLJE 1, RED 24, GROB 7

JELICA VINE, ROĐ. BENŠIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15,00 SATI.
POLJE 2, RED 21, GROB 5

UTORAK, 08.11.2016. GOD.

STEVO MEJAŠKI, OTAC PETAR, STAR 74 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 12, GROB 46

PONEDJELJAK, 07.11.2016. GOD.

JOSIPA SAMBOL, ROĐ. CVITAK, MAJKA BARKA, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI.

SUBOTA, 05.11.2016.GOD.

BARKA GRČIĆ, ROĐ. MATEŠA, OTAC JOSIP, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,30 SATI.
POLJE 3, RED 6, GROB 16

PETAK, 04.11.2016. GOD.

IVAN DOBRINIĆ, OTAC ANTON, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 13,00 SATI.
POLJE 3A, RED 1, GROB 7

ČETVRTAK, 03.11.23016. GOD.

BARICA JAKOVAC, ROĐ. GORNIK, OTAC JURE, STARA 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 7, GROB 162

ZVONKO MESIĆ, OTAC VID, STAR 79 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 11, GROB 203

VITOMIR NIKŠIĆ, OTAC IVAN, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI
POSTOJEĆE GROBNO MJESTO

SRIJEDA, 02.11.2016. GOD.

MIROSLAV BUZDUM, OTAC ĐURO, STAR 70 GOD
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 4, GROB 178

MARIJAN MEJAŠKI, OTAC IVO, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 13,00 SATI
POLJE 3A, RED 9, GROB 4

ŽELJKO BILIČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 5, RED 4, GROB 12

SUBOTA, 29.10.2016. GOD.

MILKA MILČIĆ, ROĐ. STAVLJENIĆ, OTAC PETAR, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 12,30 SATI
POLJE 2, RED 25, GROB 6 ..

VLADIMIR ŠPEHAR, OTAC NIKOLA, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 3, RED 2, GROB 1

ANA MARAKOVIĆ, ROĐ. AMBRIOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,30 SATI
POLJE 1, RED 12, GROB 2

PETAK, 28.10.2016. GOD.

ANKA KAMBER, ROĐ. GODIĆ, OTAC STEVAN, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 6N, RED 4, GROB 41

ALEKSANDRA DI MATTEI, ROĐ. JAKULIĆ, OTAC MIHAEL, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI
POLJE 1, RED 19, GROB 6

ČETVRTAK, 27.10.2016. GOD.

ANA ŠTEDUL, ROĐ. ŠTEDUL, OTAC JANKO, STARA 73 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 16, GROB 185

IVAN FRANCIŠKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 69 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15,00 SATI
POLJE 5, RED 12, GROB 4

KATA DERIŠ, ROĐ. BOŽIČEVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI
POLJE 13, GROB 52

SRIJEDA, 26.10.2016. GOD.

BOŠKO RELIĆ, OTAC BRANKO, STAR 60 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 13, GROB 10

JANA PETRIĆ, ROĐ. IVIČAK, OTAC STJEPAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI
POLJE 4, RED 27, GROB 7

MARIJAN HOFMAN, OTAC ERNEST, STAR 66 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 7, GROB 422

UTORAK, 25.10.2016. GOD.

IVAN BAJAC, OTAC NIKOLA, STAR 49 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 2, GROB 272

IVAN ZABORSKI, OTAC JURE, STAR 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 11, GROB 117

PONEDJELJAK, 24.10.2016. GOD.

ANKICA RADOŠEVIĆ, ROĐ. VUJNOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 99 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 14, GROB 99

MARICA FRKLIĆ, ROĐ. PAVLIĆ, OTAC JANKO, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 8

SUBOTA, 22.10.2016. GOD.

EUGEN LABOŠ, OTAC DRAGUTIN, STAR 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 2, GROB 232

VJEKOSLAVA ŠPRUK, ROĐ. HERCEG, OTAC JOSIP, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 8, GROB 12

MIJO DRAGANJAC, OTAC DRAGUTIN, STAR 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI
POLJE 4, GROB 76

PETAK, 21.10.2016. GOD.

KATARINA POTURIĆ, ROĐ. JAKOVČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 16,30 SATI
POLJE 2, RED 8, GROB 4

ČETVRTAK, 20.10.2016. GOD.

MARIJA PAVLOVIĆ, ROĐ. BARUNČIĆ, OTAC PETAR, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15,00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

MILE ČURČIJA, OTAC RADE, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

SRIJEDA, 19.10.2016. GOD.

NADA PADEŽANIN, ROĐ. BROZOVIĆ, OTAC ANTUN, STARA 84 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 7, GROB 289

PAULA ILIBAŠIĆ, ROĐ. HEDER, OTAC PETER, STARA 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI
POLJE 1, RED 6, GROB 7

UTORAK, 18.10.2016. GOD.

KATA HORVAT, ROĐ. MARKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 65
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16,00 SATI

PONEDJELJAK, 17.10.2016. GOD.

NEMA UKOPA

SUBOTA, 15.10.2016. GOD.

DANA BAJAC, ROĐ. VLAŠIĆ, OTAC JURAJ, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 8

STJEPAN ŠUŠLJE, OTAC PETAR, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 13

PETAK, 14.10.2016. GOD.

MARICA KOPRIVNJAK, ROĐ. VEGAN, OTAC LUDVIK, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 21, GROB 12

ZORIMIR GLOGOVAC, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 6

ČETVRTAK, 13.10.2016. GOD.

MARIJA TOMAŠIĆ, ROĐ. ŠTANJER, OTAC IVAN, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI
POLJE 4, RED 11, GROB 4

SRIJEDA, 12.10.2016. GOD.

SILVESTRA CVETKOVIĆ, ROĐ. ŠKOBERNE, OTAC FRANC, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 28, GROB 7

NADA ZLATARIĆ, ROĐ. MIKULIN, OTAC JOSIP, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 13,00 SATI

JOSIP KLARIĆ, OTAC MATO, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 17, GROB 4

UTORAK, 11.10.2016. GOD.

KATARINA BELAVIĆ, ROĐ. BENIĆ, OTAC JURAJ, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 4

MARIJA VEJNOVIĆ, ROĐ. GORŠĆAK, OTAC JOSIP, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
POLJE 6S, RED 6, GROB 5

PONEDJELJAK, 10.10.2016. GOD.

MARA ŠPINE, ROĐ. ZIDANIĆ, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15,00 SATI.
POLJE 2, RED 7, GROB 4

VLADIMIR ŠTANJER, OTAC IVAN, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI.
POLJE 3, RED 21, GROB 9

PETAK, 07.10.2016. GOD.

NIKOLA PERNAR, OTAC MIJO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 4

MARICA BREZOVIĆ, ROĐ. KLEŠIĆ, OTAC MATO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13,00 SATI.
POLJE 2, RED 22, GROB 6

ELIZABETA HABULIN, ROĐ. BONETIĆ, MAJKA LJUBICA, STARA 70 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 17, GROB 79

JOSIP RASTOVSKI, OTAC MIJO, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,30 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 16

ČETVRTAK, 06.10.2016. GOD.

NIKOLA PLEŠ, OTAC IVAN, STAR 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16,30 SATI

SRIJEDA, 05.10.2016. GOD.

STJEPAN MARIČIĆ, OTAC MARKO, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI
POPLJE 1, RED 2, GROB 4

UTORAK, 04.10.2016. GOD.

MIHAJLO BIJELIĆ, OTAC ŽARKO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 6

BARA PINTAR, ROĐ. DEVČIĆ, OTAC ANTUN, STARA 77 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI
POLJE 7, GROB 357

PONEDJELJAK, 03.10.2016. GOD.

MARICA GOLUBIĆ, ROĐ. MRZLJAK, OTAC STJEPAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16,00 SATI.

SUBOTA, 01.10.2016. GOD.

SNJEŽANA KEZIĆ, ROĐ. BIJELIĆ, OTAC TOMISLAV, STARA 45 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 6N, RED 5, GROB 22

DRAGO STAVLJENIĆ, OTAC MIJO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,30 SATI
POLJE 3a, RED 5, GROB 11

PETAK, 30.09.2016. GOD.

MARIJA ČURILOVIĆ, ROĐ. DEVČIĆ, OTAC JAKOV, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 7s, RED 9, GROB 3

VERICA HORVAT, ROĐ. ŠPINE, OTAC ANTUN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 8

TOMISLAV BLAŽEVIĆ, OTAC MARIJAN, STAR 23 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 26, GROB 6

ČETVRTAK, 29.09.2016. GOD.

MARIJA KATIĆ, ROĐ. CINDRIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 7N, RED 0, GROB 7A

JAGA JURAŠIN, ROĐ. MARINAC, OTAC JOSIP, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14,00 SATI

MILENKO DAVIDOVSKI, OTAC IVAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 6S, RED 4, GROB 14

SRIJEDA, 28.09.2016. GOD.

RANKO NOVAKOVIĆ, OTAC GLIGORIJE, STAR 88 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 4, GROB 36

NIKOLA KUČINIĆ, OTAC MARKO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 3, RED 9, GROB 10

UTORAK, 27.09.2016. GOD.

MARICA PUŠKARIĆ, ROĐ. JANŽETIĆ, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12,30 SATI.
POLJE 2, RED 13, GROB 8

BARA TURSAN, ROĐ. TURSAN, OTAC STJEPAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14,00 SATI.
POLJE 2, RED 5, GROB 5

DRAGICA CAR, ROĐ. CAR, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 16,00 SATI
POLJE 1N, RED 2, GROB 5

PONEDJELJAK, 26.09.2016. GOD.

IVKA PERKOVIĆ, ROĐ. KAJŠIĆ, OTAC STIPO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 3

SARA CELINŠĆAK, ROĐ. VUCELIĆ, OTAC DANILO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 6N, RED 8, GROB 7

SUBOTA, 24.09.2016. GOD.

VELIMIR ŠNAJDAR, OTAC JOSIP, STAR 36 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12,30 SATI
POLJE 4, RED 23, GROB 12

DANICA LALIĆ, ROĐ. NJEGOVAN, OTAC SAVO, STARA 65 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 7, GROB 112

ĐURO PEŠUT, OTAC MILOVAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,30 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 14

PETAK, 23.09.2016. GOD.

MARIJA LUKEŠIĆ, ROĐ. ILIJANIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16,00 SATI

ČETVRTAK. 22.09.2016. GOD.

MIHAJLO MIHAJLOVIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 3, RED 2, GROB 19

JELA FURAČ, ROĐ. MATAKOVIĆ, OTAC TOMO, STARA 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 15, GROB 82

SRIJEDA, 21.09.2016.GOD.

NADA BUKOVČAK, ROĐ. SEKULIĆ. OTAC GOJKO, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
POLJE 10, RED 3, GROB 13

JANKO TOMIČIĆ, OTAC JANKO, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI.
POLJE 2, RED 14, GROB 4

DAVOR HALKIĆ, OTAC IVAN, STAR 58 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 11, GROB 74

UTORAK, 20.09.2016.GOD.

ZORA BUKURECKI, ROĐ. MOGUŠ, OTAC STJEPAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 16, GROB 162

IVAN GOTOVAC, OTAC ANTE, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
DVOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

DRAGUTIN JAKIN, OTAC IVAN , STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 16,00 SATI.
POLJE 1, RED 11, GROB 4

ZVONIMIR MARINIĆ, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 2, RED 13, GROB 1

PONEDJELJAK, 19.09.2016. GOD.

VERKA MIŠKOVIĆ, ROĐ. PRANJIĆ, OTAC ANTO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
DVOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

BARA TUŠKAN, ROĐ. ŠLAT, OTAC JOSIP, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 5, GROB 4

MIRKO PETRIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 17,30 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 14

SUBOTA, 17.09.2016. GOD.

MIRO BROZOVIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,30 SATI
POLJE 1, RED 25, GROB 1

PETAK, 16.09.2016. GOD.

IVKA MALEŠIĆ, ROĐ. KLOBUČAR, OTAC MATE, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 7N, RED 1, GROB 32

ČETVRTAK, 15.09.2016. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 14.09.2016. GOD.

BRANKO MRKŠIĆ, OTAC DANE, STAR 65 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14,00 SATI
POLJE 3, RED 15, GROB 2

BOŽENA VIDOVIĆ AMBRAMOVIĆ, ROĐ. ŠAFER, OTAC ADOLF, STARA 74 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 5, GROB 28

UTORAK, 13.09.2016. GOD.

DRAGICA VUKELIĆ, ROĐ. PEŠUT, OTAC MILOVAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 18, GROB 202

PONEDJELJAK, 12.09.2016. GOD.

SLAVICA MUSS, ROĐ. PROTULIPAC, OTAC JURAJ, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI.
POLJE 1, RED 13, GROB 1

ĐURĐICA HRASTOVČAK, ROĐ. PODHRAŠKI, OTAC STJEPAN, STARA 53 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 16, GROB 126

SUBOTA, 10.09.2016. GOD.

ANA GORUP, ROĐ. ŠĆULAC, OTAC ANDRIJA, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 17, GROB 2

LEONIDA ABRAMIĆ, ROĐ. LENIČ, OTAC JANEZ, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,30 SATI
POLJE 6N, RED 2, GROB 3

PETAK, 09.09.2016. GOD.

MARA POŽAR, ROĐ. POGAČIĆ, OTAC JANKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
POLJE 6N, RED 11, GROB 23

ČETVRTAK, 08.09.2016. GOD.

DRAGICA VOUK, ROĐ. BREITENBERGER, OTAC IVAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 4, GROB 231

SRIJEDA, 07.09.2016. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 06.09.2016. GOD.

ĐURĐICA HUMIĆ, ROĐ. MASKALAN, OTAC ANTUN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI
POLJE 3, RED 5, GROB 6

MILAN BIJELIĆ, OTAC MILOŠ, STAR 91 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 1A, GROB 126

PONEDJELJAK, 05.09.2016. GOD.

IVAN PAVLAKOVIĆ, OTAC MIJO, STAR 84 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 10, GROB 47

MILKA PETIĆ, ROĐ. MILKOVIĆ, OTAC TODOR, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

STJEPAN VOJAK, OTAC JOSIP, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 5

JANKO CVITAK, OTAC TOMO, STAR 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 11, GROB 78

SUBOTA, 03.09.2016. GOD.

LJUBICA BAKALE, ROĐ. KUĆAS, OTAC MIJO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14,00 SATI

MIRJANA BEĆIROVIĆ, ROĐ. JUSTIN, OTAC MLADEN, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

PETAK, 02.09.2016. GOD.

MARIJA KUČAN, ROĐ. PERVAN, OTAC MARKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 11, GROB 72

ANA BUCIĆ, ROĐ. ČAVLOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 77 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 8, GROB 30

ČETVRTAK, 01.09.2016. GOD.

DRAGICA GORUP, ROĐ. RADE, OTAC JANKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 10, GROB 107

DORA KLANFAR, ROĐ. ŠTOKAN, OTAC FRANJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 2, RED 200

VILIM PUDINA, OTAC JANKO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI.
POLJE 4, RED 28, GROB 2

JANA BELIĆ, ROĐ. ORKA, OTAC FRANJO, STARA  84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17,30 SATI

SRIJEDA, 31.08.2016. GOD.

IVAN MATANČI, OTAC ALOJZ, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12,30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

MILOŠ STOJAKOVIĆ, OTAC MIĆO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

STJEPAN VLAHO, OTAC MARKO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16,00 SATI

IVAN BONETIĆ, MAJKA DANICA, STAR 68 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 16, GROB 217

UTORAK, 30.08.2016. GOD.

BOŽENKA ŠIMUNIĆ, ROĐ. CVITKOVIĆ, OTAC JOZEF, STARA 81 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 7, GROB 409

MIRICA ORAVEC, ROĐ. PAPA, OTAC NIKOLA, STARA 70 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12,30 SATI
POLJE 5, RED 5, GROB 15

DRAGICA BAČKO, ROĐ. BAČKO, OTAC ĐURO, STARA 64 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 3, RED 8, GROB 12

ANA ŽIVČIĆ, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI
POLJE 4, RED 12, GROB 2

IVAN ČORDAŠ, OTAC IVAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 17,30 SATI
POLJE 3A, RED 2, GROB 21

PONEDJELJAK. 29.08.2016.

TOMO MATANIĆ, OTAC JOSIP, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 16,00 SATI.
POLJE 3, RED 10, GROB 4

MILAN MILČIĆ, OTAC JURE, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 17,30 SATI.
POLJE 3A, RED 2, GROB 17

SUBOTA, 27.08.2016. GOD.

ANA BRAJEK, ROĐ. GOLIK, OTAC STJEPAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12,30 SATI

BARA NOVOSEL, ROĐ. ČUJKO, OTAC TOMO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14,00 SATI.
POLJE 1, RED 19, GROB 1

MILAN KOSANOVIĆ, OTAC LAZO, STAR 90 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI.
POLJE 12, GROB 77

PETAK, 26.08.2016. GOD.

FRANCA HORVATIĆ, ROĐ. ŽALAC, OTAC JOSIP, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16,00 SATI.
POLJE 1, RED 4, GROB 4

DRAGICA PRAHOVIĆ, ROĐ. GUNDIĆ, OTAC FRANJO, STARA 84 GOD.
UKOP  NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 10, GROB 109

ČETVRTAK, 25.08.2016. GOD.

MARA PLANINAC, ROĐ. ŠĆULAC, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14,00 SATI.
POLJE 2, RED 26, GROB 10

ILIJA PEJAKOVIĆ, OTAC ILIJA, STAR 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI.
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

SRIJEDA, 24.08.2016. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 23.08.2016. GOD.

TOMO GRGINČIĆ, OTAC MATO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO – G. STATIVE U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 22

ANA KATUŠIN, ROĐ. SMOJVER, OTAC MARIJAN, STARA 73 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 7, GROB 29

PONEDJELJAK, 22.08.2016. GOD.

BRANKA BOŽIĆ, ROĐ. BOŽIĆ, OTAC BOŽO. STARA 78 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 3, RED 10, GROB 5

NIKOLA LIPAK, OTAC IVAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 4A, RED 8, GROB 3

ZDRAVKO ŠKARJAK, OTAC IVAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17,30 SATI
POLJE 1, RED 26, GROB 13

SUBOTA, 20.08.2016.

MARIJA PRPIĆ, ROĐ. PRPIĆ, OTAC MARKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 17, GROB 114

LJUBICA BOŽIĆ, ROĐ. ŠARIĆ, OTAC BOŠKO, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

DALIBOR VUČINIĆ, OTAC PETAR, STAR 40 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

JOSIP RADOČAJ, OTAC JANKO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 17,00 SATI
POLJE 1, RED 5, GROB 7

PETAK, 19.08.2016. GOD.

BOŽIDAR MILOSAVLJEVIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 10, GROB 6

FRANCA KLARIĆ, ROĐ. STAVLJENIĆ, OTAC IVAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17,30 SATI

ČETVRTAK, 18.08.2016. GOD.

VERA ZLATARIĆ, ROĐ. BUBLIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17,30 SATI

SRIJEDA, 17.08.2016. GOD.

GAVRO KRAJNOVIĆ, OTAC JOVO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 7S, RED 11, GROB 11

UTORAK, 16.08.2016. GOD.

STJEPAN BEZJAK, OTAC STJEPAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV.MARKO – G.STATIVE U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 1

JANKO GORŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 17,30 SATI.
POLJE 1, RED 26, GROB 13

SUBOTA, 13.08.2016. GOD.

ANA IVIĆ, ROĐ. MATAKOVIĆ, OTAC JURAJ, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 7S, RED 3, GROB 2

IVAN CEGUR, OTAC JANKO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14,00 SATI

PETAK, 12.08.2016. GOD.

MIHAJLO TATALOVIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 6S, RED 3, GROB 13

KATICA BEG, ROĐ. DOLINAR, OTAC FRANJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 19, GROB 58

ČETVRTAK, 11.08.2016. GOD.

ANA KNEZAC, ROĐ. ŠUTILA, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRENTIĆ U 14,00 SATI
POLJE 4, RED 7, GROB 1

ZVONKO VINOVRŠKI, OTAC JOSIP, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 24, GROB 2

SRIJEDA, 10.08.2016. GOD.

DUBRAVKO FRANJKOVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16,00 SATI

NEDILJKO KROLO, OTAC MARKO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

UTORAK, 09.08.2016. GOD.

MLADEN ŠOMEK, OTAC FRANJO, STAR 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 4, GROB 84

HALIMA KOVAČEVIĆ, ROĐ. SALIKOVIĆ, OTAC SALKO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 6N, RED 6, GROB 46

MARIJA PRAŠIN, ROĐ. GOJAK, OTAC MIJO, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 17,30 SATI
POLJE 2, RED 38, GROB 1

PONEDJELJAK, 08.08.2016.GOD.

RUŽICA RADETIĆ, ROĐ. POLOJAC, OTAC ĐURO, STARA 91 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 18, GROB 10

SUBOTA 06.08.2016.GOD.

VASO MANOJLOVIĆ, OTAC MILE, STAR 77 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI.
POLJE 18, GROB 21

VANJA KRMPOTIĆ, ROĐ. MAMIĆ, OTAC PAVLE, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,30 SATI.
POLJE 6N, RED 3, GROB 37

DANIJEL PROFOZIĆ, OTAC ZDENKO, STAR 29 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 15,30 SATI.
POLJE 1, RED 11, GROB 4

ČETVRTAK, 04.08.2016.GOD.

IVAN KIRINČIĆ, OTAC DRAGO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI.
POLJE 2, RED 11, GROB 4

LJUBICA GORŠIĆ, ROĐ. PAVLETIĆ, OTAC MIJO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 17,30 SATI.
POLJE 1, RED 25, GROB 6

SRIJEDA, 03.08.2016. GOD.

ANDRO KALEM, OTAC IVAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI.
POLJE 7N, RED 3, GROB 6

UTORAK, 02.08.2016.GOD.

VESNA SPUDIĆ, ROĐ. GELPI, OTAC DUŠAN, STARA 95 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 14, GROB 327

PONEDJELJAK, 01.08.2016. GOD.

BARBARA ŽUNAC, ROĐ. ŽAFA, OTAC MAKSIM, STARA 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 17,30 SATI.
POLJE 1, RED 20, GROB 5

SUBOTA, 30.07.2016. GOD.

VESNA VALETIĆ, ROĐ. VALETIĆ, OTAC FRANJO, STARA 69 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI.
POLJE 8, GROB 66

JOSIP GATARIĆ, OTAC JAKOB, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,30 SATI.

PETAK, 29.07.2016. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 28.07.2016.GOD.

MILKA TRKULJA, ROĐ. KOSANOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 1A, GROB 110

NATAŠA DUJMENOVIĆ, ROĐ. PAVLIĆ, OTAC JOSIP, STARA 42 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17,30 SATI.
POLJE 1, RED 6, GROB 11

SRIJEDA, 27.07.2016. GOD.

PERSIDA VELIMIROVIĆ, ROĐ. VUKIĆEVIĆ, OTAC TOMO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
POLJE 7S, RED 10, GROB 14

MILICA KOKIR, ROĐ. OPAČIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI.
POLJE 7S, RED 9, GROB 12

FRANCISKA DRUŽAK, ROĐ. MILČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI.
POLJE 6S, RED 1, GROB 9

UTORAK, 26.07.2016.GOD.

BOŽIDAR PULJIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI.
POLJE 6N, RED 11, GROB 40

MIRA ĆORKOVIĆ, ROĐ. KAŠLJEVIĆ, OTAC PETAR, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 14,00 SATI.
POLJE 1N, RED 0, GROB 13

NADA MRKALJ, ROĐ. MIKAČ, OTAC DRAGUTIN, STARA 69 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 16,00 SATI NA PRAVOSLAVNO GROBLJE DUBOVAC
POLJE 2, GROB 15

IVAN ŠKRTIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 17,30 SATI.
POLJE 3, RED 1, GROB 13

PONEDJELJAK, 25.07.2016.GOD.

GOJKO ZRNIĆ, OTAC SIMO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI.
POLJE 6N, RED 7, GROB 7

ZORA BELČIĆ, ROĐ. STUPIĆ, OTAC PAVAO, STARA 97 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 7, GROB 72

ANA MIKAN, ROĐ. PAČALAT, OTAC JOSIP, STARA 93 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 11, GROB 347

MATIJA GRČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 29 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 17,30 SATI.
POLJE 2, RED 35, GROB 4

TOMISLAV RENDULIĆ, OTAC ŽELJKO, STAR 21 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 18,00 SATI.
POLJE 1, RED 4, GROB 10

SUBOTA, 23.07.2016. GOD.

MIRA JAKŠIĆ, ROĐ. ŠĆULAC, OTAC JOSIP, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 14,00 SATI.
POLJE 1, RED 28, GROB 7

JADRANKA ŠAPIĆ – LISAC, ROĐ. LISAC, OTAC OSKAR, STARA 67 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI.
POLJE 8, GROB 159

PETAK, 22.07.2016. GOD.

SMILJANA ŠIMATOVIĆ, ROĐ. BIJELIĆ, OTAC ĐURO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
POLJE 5, RED 5, GROB 28

MARIJAN MILČIĆ, OTAC JANKO, STAR 60 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 15, GROB 364

ANTUN GRČIĆ, OTAC MIJO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 17,30 SATI.
POLJE 3, RED 2, GROB 9

ČETVRTAK, 21.07.2016. GOD.

KATA VALENTIĆ, ROĐ. VALENTIĆ, OTAC FRANJO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12,30 SATI.
POLJE 2, RED 2, GROB 6

DANICA SEKULIĆ,  ROĐ. GRBA, OTAC JOVO, STARA 91 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14,00 SATI.
POLJE 5, RED 2, GROB 3

SRIJEDA , 20.07.2016.GOD.

MILKA POŽAR, ROĐ, POŽAR, OTAC JOSIP, STARA 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI.
POLJE 16, GROB 85

MIROSLAV GAGULA, OTAC JOZO, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI.
DVOSTRUKO NOVO MJESTO

KRISTIJAN VUKELIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 19 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 17,30 SATI.
DVOSTRUKO NOVO MJESTO

UTORAK, 19.07.2016.GOD.

ANĐA BEGIĆ, ROĐ. JOLIĆ, OTAC ALOJZ, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12,30 SATI.

NADA POZNANOVIĆ, ROĐ. POZNANOVIĆ, OTAC TOMA, STARA 87 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 2, GROB 411

ZORA BAČIĆ, ROĐ. JAKIĆ, OTAC MIJO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16,00 SATI.

VID CUKINA, OTAC MATO, STAR 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 19, GROB 202

PONEDJELJAK, 18.07.2016.GOD.

NEMA UKOPA

SUBOTA, 16.07.2016. GOD.

JANKO VIŠNJAK, OTAC MIJO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14,00 SATI

VLADO MEĐIMUREC, OTAC IVAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI
POLJE 18, GROB 17

PETAK, 15.07.2016. GOD.

JELICA ŽIVOK, ROĐ. MRAVUNAC, OTAC JOSIP, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12,30 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 6

ANDRIJA FUDURIĆ, OTAC MARKO, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 15, GROB 5

ČETVRTAK, 14.07.2016. GOD.

ANA ILIJANIĆ, ROĐ. DEVČIĆ, OTAC IVAN, STARA 91 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 15, GROB 338

SRIJEDA, 13.07.2016. GOD.

DRAGICA JAKULIĆ, ROĐ. KRULJAC, OTAC IVAN, STARA 92 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00
POLJE 4, GROB 211

KATA MIHOLOVIĆ, ROĐ. ŠEGAVIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 10, RED 2, GROB 2

ANDRIJA VUKIN, OTAC MARTIN, STAR 98 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 9, GROB 69

UTORAK, 12.07.2016. GOD.

IVAN RADOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 1

JANICA LUKE, ROĐ. MATAKOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO, GORNJE STATIVE U 16,00 SATI.
POLJE 2, RED 2, GROB 14

DRAGUTIN ŠIŠNOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 17,30 SATI.
POLJE 1, RED 3, GROB 30

PONEDJELJAK, 11.07.2016. GOD.

MARIJA MOGUŠ, ROĐ. JAKŠIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI.
POLJE 7, GROB 263

STEVO GRŠAK, OTAC MATIJA, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
NOVO GROBNO MJESTO

PAULA MAGDIĆ, ROĐ. BERTOVIĆ, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16,00 SATI.

IVAN RADE, OTAC JOSIP, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17,30 SATI.

SUBOTA, 09.07.2016. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 08.07.2016. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK 07.07.2016.GOD.

MILKA MATIJEVIĆ, ROĐ. MATIJEVIĆ, OTAC DUŠAN, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI.
POLJE 5, RED 11, GROB 3

BRANKO MANDIĆ, OTAC MILAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 3, RED 4, GROB 6

SRIJEDA, 06.04.2016. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 05.07.2016. GOD.

MARIJAN ŽNIDARŠIĆ, OTAC MARIJAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 4, GROB 345

PONEDJELJAK, 04.07.2016. GOD.

MARIJA ĆURUVIJA, ROĐ. LIČINA, OTAC VASO, STARA 81 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 2, GROB 64

ĐURO LJEPOJEVIĆ, OTAC MILIĆ, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 4B. RED 3, GROB 6

ZVONIMIR MOČNIK, OTAC PAVAO, STAR 80 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 16, GROB 173

VLADIMIR VRANKIĆ, OTAC IVAN, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

SUBOTA, 02.07.2016. GOD.

STJEPAN HRELIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 20, GROB 10

JANKO GRDIĆ, OTAC TOMO, STAR 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 14,00 SATI

GOJKO GOJKOVIĆ, OTAC GLIŠO, STAR 79 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA ŽIDOVSKO GROBLJE U 15,30 SATI
POLJE 1, RED 10, GROB 2

PETAK, 01.07.2016. GOD.

VIŠNJA ČULIG, ROĐ. RUBČIĆ, OTAC ANTUN, STARA 74 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 7, GROB 95

STANKO ŠIBENIK, OTAC STANKO, STAR 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 11, GROB 369

ČETVRTAK, 30.06.2016.GOD.

FRANJO ŽEGER, OTAC FRANJO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 12,30 SATI.
POLJE 1, RED 18, GROB 8

MILAN VOJNOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
POLJE 4A, RED 5, GROB 9

MILKA POŽEGA, ROĐ, MAGDIĆ, OTAC DANE, STARA 81 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 14, GROB 181

SRIJEDA, 29.06.2016. GOD.

DRAGICA MESIĆ, ROĐ. BARIĆ, OTAC VINKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12,30 SATI.
POLJE 4, RED 6, GROB 5

ŠTEVE KLOKOČKI, OTAC STJEPAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14,00 SATI.
POLJE 1, RED 1. GROB 39

TATJANA KAMPUŠ, ROĐ. ANGELO, OTAC VJEĆISLAV, STARA 87 GOD.
ISPRAĆAJ NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI.

MIROSLAV IVIĆ, OTAC ČEDOMIR, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI.
POLJE 5, RED 1, GROB 12

UTORAK, 28.06.2016. GOD.

RUŽA ANDRIČIĆ, ROĐ. VIDOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 12,30 SATI.
POLJE 3, RED 9, GROB 10

NEVENKA ŽIVKOVIĆ, ROĐ. ŽIVKOVIĆ, OTAC STEVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
POLJE 8, RED 10, GROB 10

NIKOLA VUKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI.
POLJE 1, RED 24, GROB 9

LJUBICA TROGRANČIĆ, ROĐ. OBŽETIĆ, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI.
POLJE 1, RED 14, GROB 8

PONEDJELJAK, 27.06.2016. GOD.

DRAGICA MIKULANDRIĆ, ROĐ. ROŽMAN, OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12,30 SATI.

JELICA KLARIĆ, ROĐ. DRAŽENOVIĆ, OTAC JURAJ, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14,00 SATI.
POLJE 1, RED 28, GROB 2

MARIJA PERAČ, ROĐ. PERAČ, OTAC VALENT, STARA 103 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14,45 SATI.
POLJE 1, RED 31, GROB 3

JOSIP BROZOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 16,00 SATI.
POLJE 1, RED 39, GROB 8

SLAVKO BRUČIĆ – MATIC, OTAC MATO, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI.
POLJE 6N, RED 10, GROB 22

PETAK, 24.06.2016.GOD.

ANĐELKA MALČAK, ROĐ.DROPULIĆ, OTAC NIKO, STARA 64 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 12,00 NA ŽIDOVSKO GROBLJE
POLJE 2, RED 5, GROB 4A

NIKOLA GOLEK, OTAC KARLO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12,15 SATI.
POLJE 1, RED 8, GROB 9

ANKICA BOIĆ, ROĐ. LJUBENKO, OTAC PETAR, STARA 66 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 19, GROB 204B

MILICA GUNJ, ROĐ GUNJ, OTAC ĐURO, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI.
POLJE 5, RED 8, GROB 13

ANKA BENČAN ROĐ. PRIBANIĆ, OTAC JURE, STARA 84 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 20, GROB 3

ČETVRTAK, 23.06.2016.GOD.

MARKO PALAJSA, OTAC STJEPAN, STAR 76  GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI.
POLJE 4, GROB 2

MILKA KOJC, ROĐ. CVITKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 3, GROB 130

STJEPAN BARŠIĆ, OTAC JANKO, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI.
POLJE 1, RED 22, GROB 5

KATA ČOHAN, ROĐ. BABIĆ, OTAC JOSIP, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO-GORNJE STATIVE U 17,30 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 18

UTORAK, 21.06.2016.GOD.

JOSIP BLAŽUN, OTAC STJEPAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 11, GROB 276

PONEDJELJAK, 20.06.2016. GOD.

BRANKO KATIĆ, OTAC ILIJA, STAR 82 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 1A, GROB 55

SUBOTA, 18.06.2016.GOD.

BOŽICA KOLIĆ, ROĐ. PAVIĆ, OTAC JOVO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
POLJE 10, RED 6, GROB 4

PETAK, 17.06.2016.GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 16.06.2016.GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 15.06.2016. GOD.

MILIVOJ KOSIĆ, OTAC TOMO, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
POLJE 6N, RED 10, GROB 43

PETAR SMILČIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16,00 SATI.
POLJE 2, RED 31, GROB 6

KRUNOSLAV KLARIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI.
POLJE 1, RED 12, GROB 2

UTORAK, 14.06.2016. GOD.

BARBARA CRNIĆ, ROĐ. CRNIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 93 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 7, GROB 168

PONEDJELJAK, 13.06.2016. GOD.

BORIVOJ BUKVA, OTAC MARKO, STAR 67 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 3, RED 12, GROB 1

VOJISLAV POPOVIĆ, OTAC MILOŠ, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 6, GROB 13

NIKOLINA PERENČEVIĆ, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC PETAR, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 12

NADA BEZJAK, ROĐ. BRCKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 4, RED 12, GROB 8

SUBOTA, 11.06.2016. GOD.

STJEPAN MEJAŠIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12,30 SATI
POLJE 4, RED 5, GROB 12

DANICA PAVLOVIĆ, ROĐ. PAVLOVIĆ, OTAC PETAR, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 7S, RED 10, GROB 7

PETAK, 10.06.2016. GOD.

MIJO BELIĆ, OTAC JOSIP, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14,00 SATI

ANA STARČEVIĆ, ROĐ. ČIČAK, OTAC JOZO, STARA 70 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 8, GROB 210

ČETVRTAK, 09.06.2016. GOD.

DANICA TESLA, ROĐ. JELAČA, OTAC MILOŠ, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
POLJE 6S, RED 3, GROB 26

SRIJEDA, 08.06.2016. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 07.06.2016. GOD.

BARA STAREŠINIĆ, ROĐ. TRGOVČIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 32, GROB 1

PONEDJELJAK, 06.06.2016. GOD.

JOSIP FUNDURULIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14,00 SATI.

DRAGUTIN TRUPKOVIĆ, OTAC JANKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 24, GROB 2

ANKICA HABAZIN, ROĐ.GRČIĆ, OTAC FRANJO, STARA 91 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 18, GROB 29

SUBOTA, 04.06.2016. GOD.

NIKO MALBAŠIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12,30 SATI
POLJE 2, RED 27, GROB 4

VALERIJE BAŽANT, OTAC IVAN, STAR 47 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 14,00 SATI
POLJE 3, RED 10, GROB 12

BOŽIDAR DUJMOVIĆ, OTAC ZVONKO, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,30 SATI
POLJE 4A, RED 6, GROB 18

PETAK, 03.06.2016. GOD.

ANA ŠEGAVIĆ, ROĐ. ŠKRTIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 7S, RED 2, GROB 1

ČETVRTAK, 02.06.2016. GOD.

BARA LUKAČIĆ, ROĐ. LUKETIĆ, OTAC MARKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 5

JOSIP BREZOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 22, GROB 6

MILE BARAĆ, OTAC DUŠKO, STAR 56 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 3, RED 18, GROB 3

SRIJEDA, 01.06.2016. GOD.

JOSIP KRNEŽIĆ, OTAC MIJO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12,30 SATI
POLJE 4, RED 9, GROB 6

STEVAN VLAISAVLJEVIĆ, OTAC MILAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 8, RED 3, GROB 23

SLAVKO GNJATOVIĆ, OTAC SLAVKO, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 11

DORA KUČINIĆ, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC VID, STARA 72 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 17,30 SATI
POLJE 3, RED 14, GROB 8

UTORAK, 31.05.2016. GOD.

LJUBICA DUSPARA KOLENAC, ROĐ. DUSPARA, OTAC ANTO, STARA 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 6S, RED 11, GROB 8

NIKOLA ILIJANIĆ, OTAC ALEKS, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI.
NOVO GROBNO MJESTO

BERISLAV RADIŠIĆ – PAČKA, OTAC ADAM, STAR 80 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI.
POLJE 3, GROB 11

PONEDJELJAK, 30.05.2016. GOD.

TEREZIJA MIKAŠINOVIĆ, ROĐ. ŽELJEZNJAK, STARA 85 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14,00 SATI.
POLJE 3, RED 14, GROB 5

DRAGA MARAKOVIĆ, ROĐ. HORVATIĆ, OTAC FRANJO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 1

SUBOTA, 28.05.2016. GOD.

LJUBIŠA ĆUŠIĆ, OTAC MIĆA, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14,00 SATI

DUBRAVKO UTVIĆ, MAJKA DRAGICA, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,30 SATI.
POLJE 3, RED 0 A, GROB 3

PETAK, 27.05.2016. GOD.

FRANJO BREZOVIĆ, OTAC FRANJO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 21, GROB 2

ANA TROPČIĆ, ROĐ. BUTKOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 15, GROB 380

STJEPAN SLANAC, OTAC IVAN, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17,30 SATI

SRIJEDA, 25.05.2016. GOD.

KATA MILAŠIN, ROĐ. POTURICA, OTAC LUDVIK, STARA 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 15, GROB 47

UTORAK, 24.05.2016.GOD.

FRANCA GOJAK, ROĐ. RADOČAJ, OTAC NIKOLA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 12,30 SATI.
POLJE 1N, RED 3, GROB 5

JELANA PINTAR, ROĐ. BUNETA, OTAC ANDRIJA, STARA 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 11, GROB 387

MIRA VUČKOVIĆ-STEPIĆ, MAJKA LJUBICA, STARA 77 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 4, GROB 319

VLADIMIR JUREŠIĆ, OTAC IVO, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI.
POLJE 1, RED 6, GROB 7,

 

PONEDJELJAK, 23.05.2016.GOD.

ANA REDŽIĆ, ROĐ. MOĆAN, OTAC ADAM, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 12,30 SATI.
POLJE 3A, RED 2, GROB 11

BOŽIDAR LIKOVIĆ, OTAC ADAM, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
JEDNOSTRUKO NOVO GR.MJESTO

IVAN BOLDIN, OTAC TOMO, STAR 81 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 18, GROB 59

SUBOTA, 21.05.2016. GOD.

LJUBICA BROZOVIĆ, ROĐ. BROZOVIĆ, OTAC LOVRO, STARA 71 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 15, GROB 77

BRANKO VIDOVIĆ, OTAC METOD, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 4, RED 22, GROB 10

FRANCISKA GATARIĆ, ROĐ. MRZLJAK, OTAC MIJO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,30 SATI.

FRANJO HRSAN, OTAC MIJO, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 17,30 SATI.
POLJE 2, RED 3, GROB 8

PETAK, 20.05.2016. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 19.05.2016. GOD.

DRAGICA OPAČIĆ, ROĐ. BOŽIĆ, OTAC RADE, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

VJEKOSLAV ČUJKO, OTAC IVAN, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 16, GROB 7

ZORICA ŠEGOTA, ROĐ. ŠPIČKO, OTAC IVAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 8, RED 4, GROB 4

SRIJEDA, 18.05.2016. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 17.05.2016. GOD.

ANA HORVAT, ROĐ. PRPIĆ, OTAC RUDOLF, STARA 73 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 14. GROB 16

JOŽEFA AUSEC, ROĐ. JERELE, OTAC LUDVIG, STARA 79 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 11, GROB 41

PONEDJELJAK, 16.05.2016. GOD.

ČEDOMIR NENADIĆ, OTAC MILENKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 9, RED 2, GROB 11

SUBOTA, 14.05.2016. GOD.

LJUDEVIT KUHAR, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VEILKA ŠVARČA U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 22, GROB 10

PETAK, 13.05.2016. GOD.

JOSIP FUMIĆ, OTAC JURAJ, STAR 67 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI.
POLJE 3, GROB 74

NIKOLA VESELIĆ, OTAC LJUDEVIT, STAR 77 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 10, GROB 253

ČETVRTAK, 12.05.2016. GOD.

MILE ŠIKIĆ, OTAC DANE, STAR 79. GOD
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

LJUBICA ILIĆ, ROĐ. PROTULIPAC, OTAC MARKO, STARA 72 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 11, GROB 167

ALEN SLIJEPČEVIĆ, OTAC IGOR, STAR 18 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 8

JOSIP JANAKOVIĆ, OTAC MATO, STAR 67 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 16, GROB 200

SRIJEDA 11.05.2016. GOD.

MARICA ŠANČIĆ, ROĐ. SMENDROVAC, OTAC JURAJ, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12,30 SATI.
POLJE 2, RED 34, GROB 3

ZDENKA SLIŠURIĆ, ROĐ. NOVAK, OTAC DUŠAN, STARA 61 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM  GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 3, GROB 52

ŽELJKO KIRETA, OTAC PAJO, STAR 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 6N, RED 6, GROB 25

UTORAK 10.05.2016.GOD.

VLADIMIR ŠTANDUHAR, OTAC PETAR, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 14,00 SATI.
POLJE 3A, RED 1, GROB 17

MARIJA GRDUNAC, ROĐ. PEREZ, OTAC VINKO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16,00 SATI.

PONEDJELJAK, 09.05.2016. GOD.

JOSIP MARKOVIĆ – MIHALJEV, OTAC NIKOLA, STAR 71 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 1, GROB 110

VLADIMIR PETAK, OTAC MARKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI.
POLJE 4, RE 32, GROB 9

 

SUBOTA, 07.05.2016. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 06.05.2016. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 05.05.2016. GOD.

BOŽO MATIJEVIĆ, OTAC MILIĆ, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 5, RED 11, GROB 3

IVAN COLNAR, OTAC ANTUN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 7, GROB 2

SRIJEDA, 04.05.2016. GOD.

JELA VUKELJA, ROĐ. PAVLAČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12,30 SATI

KATA BURIŠA, ROĐ. BERMARIJA, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 14, GROB 4

IVO ČELAM, OTAC MARKO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16,00 SATI.
DVOSTRUKO NOVO MJESTO

UTORAK, 03.05.2016. GOD.

VERA ANŽIĆ, ROĐ. STOJADINOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 68 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 1A, GROB 255

IVO KLASAN, OTAC NIKOLA, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 5

JOSIP ŠIPUŠ, OTAC JANKO, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 13

TOMA KATIĆ, OTAC IVAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,30 SATI
POLJE 15, GROB 295

PONEDJELJAK, 02.05.2016. GOD.

ZAGORKA BUDNA, ROĐ. TEŽAK, OTAC DRAGUTIN, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 5, RED 7, GROB 17

MARA JELAČIĆ, ROĐ. TUCIBAT, OTAC LOVRE, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 17, GROB 8

MILE OBROVAC, OTAC MIROSLAV, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 17, GROB 2

MARIJA BEZJAK, ROĐ. VUČIĆ, OTAC MIKO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI
POLJE 6N, RED 3, GROB 36

SUBOTA, 30.04.2016. GOD.

DRAGUTIN GUDLIN, OTAC IMBRO, STAR 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 8, GROB 59

PETAK, 29.04.2016. GOD.

STJEPAN STRGAR, OTAC VID, STAR 81 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 14, GROB 194

ANTUN LIVOJEVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 14, GROB 9

ČETVRTAK, 28.04.2016. GOD.

MLADEN ŠPIGELSKI, OTAC DRAGUTIN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12,30 SATI
POLJE 2, RED 23, GROB 2

NIKOLA BALTIĆ, OTAC UROŠ, STAR 89 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 3, RED 8, GROB 4

MARIJAN AUŠPERGER, OTAC MARIJAN, STAR 77 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 18, GROB 82

SRIJEDA, 27.04.2016. GOD.

VIŠNJA ERCEGOVIĆ, ROĐ. ERCEGOVIĆ, OTAC ENRIK, STARA 92 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 4, GROB 9

RANKA PETROVIĆ, ROĐ. PETROVIĆ, OTAC PETAR, STARA 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 7, GROB 286

DRAGUTIN SLAĆANIN, OTAC FRANJO, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17,30 SATI

UTORAK, 26.04.2016. GOD.

MARE BIONDA, ROĐ DELAČ, OTAC PETAR, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

JOSIP STANKOVIĆ, OTAC JANKO, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 23, GROB 2

PONEDJELJAK, 25.04.2016.GOD.

DIPL.ING.STROJARSTVA, DUŠAN TOMAŠEVIĆ, OTAC SVETOZAR, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI.
POLJE 6S, RED 9, BROJ 18

SUBOTA, 23.04.2016.GOD.

LJUBICA BARAĆ, ROĐ. MUSS, OTAC MIJO, STARA 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI.
POLJE 12, GROB 58

PETAK, 22.04.2016. GOD.

MIROSLAV DRAGIĆ, OTAC IVAN, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI
POLJE 3, GROB 28

ČETVRTAK, 21.04.2016. GOD.

PETAR MIHAILOVIĆ, OTAC STANKO, STAR 84 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 3, RED 4, GROB 16

KATICA PERKOVIĆ, ROĐ. SERTIĆ, OTAC IVAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 4, RED 32, GROB 1

VIŠNJA BUJIĆ, ROĐ. KOVAČIĆ, OTAC FRANJO, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 27, GROB 7

SRIJEDA, 20.04.2016. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 19.04.2016. GOD.

MARICA JOVICA, ROĐ. JELKOVAC, OTAC IGNACIJE, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 6, GROB 7

DAMIR MILKOVIĆ, OTAC MIROSLAV, STAR 58 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 7, GROB 10

DRAŽEN ALEKSIĆ, OTAC ŽARKO, STAR 38 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 10, GROB 1

PONEDJELJAK, 18.04.2016. GOD.

ŽIVKO MALOBABIĆ, OTAC PAVLE, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

MARIO KEREKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI.
POLJE 6S, RED 2, GROB 19

TUGOMIR GORIČANEC, OTAC PAVAO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16,00 SATI.

SUBOTA, 16.04.2016. GOD.

LJUBICA DUDUKOVIĆ, ROĐ. KAROLIĆ, MAJKA ANA, STARA 84 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 3, RED 4, GROB 26

PETAK, 15.04.2016.GOD.

MILKA IVANKOVIĆ, ROĐ. CVITKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 93 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 6, GROB 47

ČETVRTAK, 14.04.2016. GOD.

MARIJA DARIĆ, ROĐ. ŠPIŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU BLATNICA U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 4

ANTUN KRIVOŠIĆ, OTAC MIJO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 4, RED 15, GROB 1

SNJEŽANA JAKŠIĆ, ROĐ. BELOBRAJDIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 57 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 11, GROB 151

VINKO ŠARIĆ, OTAC JURE, STAR 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,00 SATI
POLJE 11, GROB 392A

SRIJEDA, 13.04.2016. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 12.04.2016. GOD.

BENEDIKT BILIČIĆ, OTAC JURAJ, STAR 80 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 11, GROB 7

MILOŠ PRUGINIĆ, OTAC MARKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 10, RED 8, GROB 2

IVKA LEKO, ROĐ. POPIĆ, OTAC JURE, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16,00 SATI
POLJE 2, RED 28, GROB 4

PONEDJELJAK, 11.04.2016. GOD.

DUBRAVKA MEJAŠKI, ROĐ. MUIĆ, OTAC JOSIP, STARA 47 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO – G. STATIVE U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 31

VLADO VALENTIĆ, OTAC PETAR, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 8, GROB 2

MILAN ALINČIĆ, OTAC BOŽO, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 6S, RED 1, GROB 7

MLADEN MEĐERAL, OTAC FABIJAN, STAR 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17,30 SATI

SUBOTA, 09.04.2016.GOD.

IVICA POŽAR, OTAC STJEPAN, STAR 68 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 11, GROB 102

MILKA PETRUNIĆ, ROĐ. ŠARIĆ, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 15,30 SATI.
POLJE 3, RED 9, GROB 6

PETAK, 08.04.2016.GOD.

MARA PAULI, ROĐ. PUŠIĆ, OTAC MIJO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 12,30 SATI.
POLJE 1, RED 4, GROB 6

VALENTINA DEJANOVIĆ, ROĐ. ZATEZALO, OTAC MILAN, STARA 52 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 1A, GROB 245

DANICA BELA, ROĐ. KASUNIĆ,  OTAC NIKOLA, STARA 91 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI.
POLJE 14, GROB 349

ČETVRTAK, 07.04.2016. GOD.

ANKICA ZABORSKI, ROĐ. CVITKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 16, GROB 6

DARKO KRZNAR, OTAC MILAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 5

SRIJEDA, 06.04.2016. GOD.

FRANCA MILOJEVIĆ, ROĐ. BLAŽIĆ, OTAC IVAN, STARA 98 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 4A, RED 2, GROB 1

ANA DRAKULIĆ, ROĐ. BUKVIĆ, OTAC ĐURO, STARA 90 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 14, GROB 303

UTORAK, 05.04.2016.GOD.

STJEPAN ŠPOLJARIĆ, OTAC JOSIP, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 14,30 SATI

NIKOLA MEDVED, OTAC TOMO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 16,00 SATI.
DVOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

ZORA KESER, ROĐ. BARIĆ, OTAC ILIJA, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI.
POLJE 4A, RED 1, GROB 1

PONEDJELJAK, 04.04.2016. GOD.

BRANKO TEŽAK, OTAC BRANKO, STAR 77 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI.
POLJE 16, GROB 140

STJEPAN HALIĆ, OTAC IVAN, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14,00 SATI.

DAMIR LUKE, OTAC BRANKO, STAR 54 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17,30 SATI
POLJE 4, RED 3, GROB 9

SUBOTA, 02.04.2016. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 01.04.2016. GOD.

MILAN MATIJAŠKO, MAJKA VERA, STAR 61 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12,30 SATI
POLJE 3, RED 6, GROB 5

RUŽICA LEBAR, ROĐ. TANDARIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 3, GROB 33

BRANKO UMNIK, OTAC PAVAO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,00 SATI
POLJE 7S, RED 8, GROB 15

BARA MIKSERA, ROĐ. VIDAN. OTAC ROK, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 17,30 SATI
POLJE 2, RED 14, GROB 8

ČETVRTAK, 31.03.2016. GOD.

LJUBICA ŠUTULOVIĆ, ROĐ. PRAŠIN, OTAC MATO, STARA 77 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 17, GROB 76

ZLATKO GRČIĆ, OTAC MIJO, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 3, RED 19, GROB 3

DRAGAN DIZDAREVIĆ, OTAC HASAN, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

SRIJEDA, 30.03.2016. GOD.

DRAGICA JOVKOVIĆ, ROĐ. MUIĆ, OTAC JOSIP, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 20, GROB 3

BARA MLIKAN, ROĐ. GRČIĆ, OTAC MIJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 15, GROB 263

MATEJ HORVATIĆ – ŠTURLE, OTAC IVAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16,30 SATI
POLJE 2, RED 17, GROB 11

UTORAK, 29.03.2016. GOD.

MARA KIŠIĆ, ROĐ. ŠČULAC, OTAC ANDRIJA, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11,30 SATI.
POLJE 1, RED 22, GROB 8

NIKOLA SMUKOVIĆ, OTAC MIJO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13,00 SATI.

MARTIN LEAKOVIĆ, OTAC LUKA, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI.
POLJE 2, RED 21, GROB 9

IVICA HRASTOVČAK, OTAC JANKO, STAR 49 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 16,30 SATI.
POLJE 2, RED 3, GROB 4:

 

 

SUBOTA, 26.03.2016. GOD.

KATICA BANOVIĆ, ROĐ. ROŽMAN, OTAC JOSIP, STARA 61 GOD.
ISPRAĆAJ S GROBLJA HRNETIĆ U 12,30 SATI

DRAGUTIN HARAUZEK, OTAC ANTUN, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14,00 SATI
POLJE 3, GROB 9

MILOŠ MANOJLOVIĆ, OTAC VASO, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,30 SATI

PETAK, 25.03.2016. GOD.

VIKTOR MALČAK, OTAC KAMILO, STAR 65 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 1, GROB 105

ČETVRTAK, 24.03.2016. GOD.

KATARINA MATIĆ, ROĐ. RAJNOVIĆ, OTAC MIHAJLO, STARA 90 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 11,30 SATI
POLJE 5, RED 1, GROB 4

MILIĆ JURIĆ, OTAC MARKO, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 7S, RED 10, GROB 11

VJEKOSLAV SUDAC, OTAC IVAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 7, GROB 4

MARICA MARKOVIĆ TOMAK, ROĐ. MARKOVIĆ TOMAK, OTAC STJEPAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
POLJE 5, RED 3, GROB 10

SRIJEDA, 23.03.2016. GOD.

IVAN POŽGAJ, OTAC MATIJA, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13,00 SATI.
POLJE 1, RED 28, GROB 7

JANA TONKOVIĆ, ROĐ. NOVOSEL, OTAC TOMO, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI.
POLJE 4, RED 18, GROB 3

UTORAK, 22.03.2016. GOD.

ŽELJKA BUBAŠ, ROĐ. PALAJSA, OTAC LJUDEVIT, STARA 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 10

MILORAD BANDA, OTAC RADE, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 5, RED 4, GROB 30

JOSIP KRAJAČIĆ, OTAC VJEKOSLAV, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 4, RED 3, GROB 10

FRANJO JELKOVAC, OTAC KARLO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
POLJE 6N, RED 10, GROB 6

PONEDJELJAK  21.03.2016 GOD.

STANKA CERIĆ,ROĐ. MIHAJLOVIĆ, OTAC DRAGIĆ, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL  U 11,30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

IVKA VULJANIĆ, ROĐ. BRAJDIĆ, OTAC IVAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 17, GROB 63

MARICA BREZOVIĆ, ROĐ. BREZOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 21, GROB 5

VESNA DMITROVIĆ, ROĐ. JAREB, OTAC MILAN, STARA 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
POLJE 4A, RED 2, GROB 21

SUBOTA 19.03.2016. GOD.

JANKO MARADIN, OTAC IVAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 16, GROB 197

TEREZIJA POLOVIĆ, ROĐ. KOVAČ, OTAC PETAR, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,30 SATI
POLJE 2, RED 11, GROB 2

PETAK 18.03.2016. GOD.

BISERKA POPOVSKI, ROĐ. GRGURIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 7

JELENA LUKUNIĆ, ROĐ. LUCIJANIĆ, OTAC FRANJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 15, GROB 67

MATO PRPIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 17, GROB 5

MARKO LULIĆ, OTAC IVAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI
POLJE 1, RED 6, GROB 4

ČETVRTAK 17.03.2016. GOD.

RUŽA MARIĆ, ROĐ. AGATIĆ, OTAC VID, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 26, GROB 2

KATA ŠOŠTARIĆ, ROĐ. HAJDINIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI
POLJE 1, RED 5, GROB 6

SRIJEDA 16.03.2016. GOD.

MILKA ŠTEFANAC, ROĐ. PAVLAČIĆ. OTAC MILAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 16, GROB 218

STJEPAN VOLARIĆ, OTAC TOMO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 10, GROB 11

LIBIJA OFNER, ROĐ LIHTAR, OTAC GABRIJEL, STARA 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 17, GROB 31

JURE JURČEVIĆ, OTAC JANKO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16,30 SATI
POLJE 9, RED 3, GROB 12

UTORAK 15.03.2016. GOD.

MILENA KRMAR, ROĐ. BOGDANOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 1A, GROB 207

BARBARA RUDAN, ROĐ. BILJAN, OTAC STJEPAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 6N, RED 11, GROB 38

JOSIP DEVČIĆ, OTAC MARKO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 15, GROB 1

ZLATA MATASOVIĆ, ROĐ. MATASOVIĆ, OTAC ANTUN, STARA 90 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 16,30 SATI

MARIJAN SVETIĆ, OTAC JOSIP, STAR 82 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17,15 SATI
POLJE 17, GROB 115

PONEDJELJAK 14.03.2016.GOD.

ŽELIMIR SVILAR, OTAC JOVO, STAR 66 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 2, GROB 24

SUBOTA 12.03.2016. GOD.

MARE BUTALA, ROĐ. ŠTEFANČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12,30 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 13

IVAN NEJAK, OTAC JAKOV, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 2, RED 8, GROB 3

PETAK, 11.03.2016. GOD.

DARKO TVRDINIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 3, GROB 22

ČETVRTAK, 10.03.2016. GOD.

MARIJA BASAR, ROĐ. SELJAN, OTAC ANDRIJA, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 13

SRIJEDA, 09.03.2016. GOD.

KATICA STRNIĆ, ROĐ. STRNIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 11,30 SATI
POLJE 3A, RED 9, GROB 6

ŽAKLINA ŠOŠKI, ROĐ. SEDLAR, OTAC ZLATKO, STARA 44 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 1

UTORAK, 08.03.2016. GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 07.03.2016. GOD.

VERA MARAKOVIĆ, ROĐ. POGAČIĆ, OTAC MIJO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 15,00 SATI.
POLJE 1, RED 3, GROB 1

SUBOTA, 05.03.2016. GOD.

ZDRAVKO FURAČ, OTAC IVAN, STAR 77 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 2, GROB 230

SLAVICA PAVLAČIĆ, ROĐ. ŠEGAVIĆ, OTAC TOMA, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 22, GROB 2

NADA ŠTROK, ROĐ. PEJICA, OTAC MATIJA, STARA 81 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI
POLJE 16, GROB 195

PETAK, 04.03.2016. GOD.

STJEPAN BELIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13,00 SATI

BARBARA PAKŠEC, ROĐ. ŠPELJKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 6S, RED 5, GROB 29

ČETVRTAK, 03.03.2016. GOD.

LJUBOMIR VOJNOVIĆ, OTAC RADE, STAR 89 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 11,30 SATI
POLJE 5, RED 2, GROB 5

DRAGICA JURIŠIĆ, ROĐ. ŽEGER, OTAC KARLO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU BANSKA SELNICA U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 5

PARTICK ŠIMUNIĆ, OTAC JANKO, STAR 22 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 30, GROB 4

EMILIJA TRIVIĆ, ROĐ. EMINOVIĆ, OTAC SELIM, STARA 64 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI
POLJE 16, GROB 278

SRIJEDA, 02.03.2016. GOD.

KATARINA LUKIĆ, ROĐ. WUTTUR, OTAC TOMO, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 11, GROB 14

CENIKA PEREZ, ROĐ. TUĆAK, OTAC VINKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI

BOGUMIL SZILVASY, OTAC JOSIP, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16,30 SATI
POLJE 1, RED 16, GROB 14

UTORAK, 01.03.2016. GOD.

NEVENKA ĆURČIĆ, ROĐ. ĆURČIĆ, OTAC MILORAD, STARA 81 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI.
POLJE 1B, GROB 34

JANKO BROZOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 33, GROB 2

PONEDJELJAK, 29.02.2016. GOD.

ANA DELKOVIĆ, ROĐ. VRBOS, OTAC LOVRO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13,00 SATI

KATICA JARNEČIĆ, ROĐ. SABLJARIĆ, OTAC PETAR, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 4, GROB 5

SUBOTA, 27.02.2016. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 26.02.2016. GOD.

VINKO LUKEŠIĆ, OTAC IVAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 11,30 SATI

MARCEL ŠTRANJGER, OTAC JURAJ, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI
POLJE 4, RED 5, GROB 10

ĐURĐICA BARILA, ROĐ. MIHALEC, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 27, GROB 16

ANA NOVOSEL, ROĐ. PEREŠKO, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI.
POLJE 11, GROB 241

ČETVRTAK, 25.02.2016. GOD.

BARA LADIĆ, ROĐ. BRLIN, OTAC IVAN, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 2

JANKO FRKETIĆ, OTAC JURAJ, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV.MARKO – G. STATIVE U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 5

ZORKA POLOVIĆ, STARA 78 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 15, GROB 587

VIŠNJA MILJAVAC, ROĐ. MILJAVAC, OTAC JOSIP, STARA 73 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 16,30 SATI

 

SRIJEDA, 24.02.2016.GOD.

JOSIP MANJEROVIĆ, OTAC TOMO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI.
POLJE 5, RED 9, GROB 27

ANA HRANILOVIĆ, ROĐ. LATKOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI.
POLJE 7S, RED 14, GROB 6

UTORAK, 23.02.2016. GOD.

STJEPAN ČULIG, OTAC DRAGUTIN, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13,00 SATI

ZORA-IVKA CUNIĆ, ROĐ. BEDRAN, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 4, GROB 174

PONEDJELJAK, 22.02.2016.GOD.

MARIJA PLAVETIĆ, ROĐ. KRČELIĆ, OTAC JOSIP, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11,30 SATI.
JEDNOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

MARIO BREZOVIĆ, OTAC SLAVKO, STAR 32 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13,00 SATI.
POLJE 1, RED 20, GROB 9

LJUBICA TRŽOK, ROĐ. SVILIČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI.
POLJE 2, RED 29, GROB 17

SUBOTA, 20.02.2016. GOD.

JURAJ VUČIĆ, OTAC IVAN, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12,30 SATI
POLJE 4, RED 28, GROB 5

BARICA BOGOVIĆ, ROĐ. JARNEČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,30 SATI
POLJE 4, RED 7, GROB 11

ANĐELA MUHIĆ, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC MATE, STARA 47 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 4, RED 26, GROB 9

PETAK, 19.02.2016. GOD

JELA JOZIĆ, ROĐ. BABIĆ, OTAC MIJAT, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU TUŠILOVIĆ U 13,00 SATI.
POLJE 1, RED 4, GROB 4

JAKOV BRIZANAC, OTAC ANDRIJA, STAR 54 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI.
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

ČETVRTAK, 18.02.2016.GOD.

IVAN KOLENC, OTAC FRANJO, STAR 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 7, GROB 68

NADA NAVRATIL, ROĐ.MARTINOVIĆ, OTAC ĐURO, STARA 70 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 2, GROB 2

SRIJEDA, 17.02.2016. GOD.

RUŽA POVRŽENIĆ, ROĐ. PERAKOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 89 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 13,00 SATI.
POLJE 3, RED 2, GROB 4

NIKOLA VULJANIĆ, OTAC JANKO, STAR 78 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 4, GROB 349

UTORAK, 16.02.2016. GOD.

MILEVA MOMČILOVIĆ, ROĐ. MOMČILOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 92 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI.
POLJE 1A, GROB 176

DAMIR BEDENIKOVIĆ, OTAC JANKO, STAR 54 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15,00 SATI.

PONEDJELJAK, 15.02.2016. GOD.

ANTUN MARKULIN, OTAC STJEPAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI.
POLJE 4B, RED 8, GROB 3

BARA MAŽAR, ROĐ. VINSKI, OTAC PETAR, STARA 77 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 1, GROB 76

RUŽICA OREŠIĆ, ROĐ. BILJAN, OTAC MILE, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI.
POLJE 3, RED 2, GROB 2

 

SUBOTA, 13.02.2016. GOD.

MIRA JOVANOVIĆ ROĐ. ČAVIĆ, OTAC PETAR, STARA 75 GOD.
ISPRAĆAJ NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI.

JELA MATAN ROĐ. MATAN, OTAC JANKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,30 SATI.
POLJE 3, RED 7, GROB 3

 

PETAK, 12.02.2016.GOD.

JOSIP MAVRETIĆ, STAR 79 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI.
POLJE 13, GROB 79

ANKA BARŠIĆ, ROĐ. ŠEPAC, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI.
POLJE 6S, RED 1, GROB 14

KATA LONČAR, ROĐ, LONČAR, OTAC STOJAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 2, GROB 292

FRANJO GRDIĆ, OTAC JURE, STAR 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,30 SATI.
POLJE 16, GROB 30

ČETVRTAK, 11.02.2016. GOD.

ŠTEFANIJA HRGIĆ, ROĐ. BUDIMIR, OTAC IVAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 11,30 SATI
POLJE 3, RED 8, GROB 6

BARBARA POGAČIĆ, ROĐ. PROFOZIĆ, OTAC MIJO, STARA 78 GOD.
UKOP  NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 8, GROB 11

JOSIP DUKOVČIĆ, OTAC MIJO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 18, GROB 2

SRIJEDA, 10.02.2016. GOD.

SRETEN VAGIĆ, OTAC SAVO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 11, RED 3, GROB 4

IVAN PEKIĆ, OTAC MIJO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 30, GROB 6

JOSIP HRSAN, OTAC MATO, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 16

UTORAK, 09.02.2016. GOD.

IVAN ŠPANIĆ, OTAC IVAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 30, GROB 4

IVAN ŠUTILA, OTAC IVAN, STAR 101 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 7S, RED 13, GROB 17

PONEDJELJAK, 08.02.2016. GOD

MARTIN VOJAK, OTAC STJEPAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 7, GROB 487

SUBOTA, 06.02.2016. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 05.02.2016.

ANA BARTAKOVIĆ, ROĐ.KONOSIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI.
POLJE 12, GROB 104

IRENA PERAK, ROĐ. ŠARIĆ, OTAC IVO, STARA 55 GOD.
ISPRAĆAJ NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI

ČETVRTAK, 04.02.2016. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 03.02.2016. GOD.

IVKA ŽILIĆ, ROĐ. DRAGINIĆ, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 20, GROB 6

MARIJA KALOGJERA, ROĐ. VALETIĆ, OTAC FERDO, STARA 90 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 4, GROB 164

VJEKOSLAVA JANKOVIĆ, ROĐ. KONJEVIĆ, OTAC IVAN, STARA 96 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16,00 SATI
POLJE 6, GROB 31

UTORAK, 02.02.2016. GOD.

JURE ŠARIĆ, OTAC MATE, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 8, RED 0, GROB 14

DUBRAVKO ŠIMUNAC, OTAC ANTON, STAR 59 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 16, GROB 148

PONEDJELJAK, 01.02.2016.GOD.

ZLATKO RIS, OTAC FRANJO, STAR 61 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI.
POLJE 14, GROB 44

DANKO PODVINSKI, OTAC DRAGO, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI.
POLJE 8, RED 7, GROB 24

DRAGUTIN KRMEC, OTAC FRANJO, STAR 90 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 7, GROB 202

ANA KATUŠIN, ROĐ.MIKAN, OTAC MIJO, STARA 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO-GORNJE STATIVE U 16,30 SATI.
POLJE 1, RED 3, GROB 12

SUBOTA, 30.01.2016.GOD.

VILKO DUIĆ, MAJKA ĐURĐA, STAR 44 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI.
POLJE 15, GROB 374

VJEKOSLAV KURI, OTAC FRANJO, STAR 80 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 12, GROB 25

DUŠKO STANIĆ, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,30 SATI.
POLJE 1, RED 2, GROB 13

 

PETAK, 29.01.2016. GOD.

MAGDA LUTZ, ROĐ. ŠTEFANAC, OTAC JURAJ, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 11,30 SATI
POLJE 3, RED 10, GROB 8

ŽELJKA VIČIĆ, ROĐ. LILIĆ, OTAC JOSIP, STARA 55 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 15, GROB 429

IVICA ZIDAREVIĆ, OTAC BRANKO, STAR 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 23, GROB 1

ČETVRTAK, 28.01.2016. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 27.01.2016. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 26.01.2016. GOD.

PETAR ŠKRTIĆ, OTAC JANKO, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 13,00 SATI
POLJE 2N, RED 0, GROB 5

JELICA UĐBINAC, ROĐ. ČUJKO, OTAC JOSIP, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 23, GROB 7

PONEDJELJAK, 25.01.2016. GOD.

ZVONIMIR MIKŠIĆ, OTAC JANKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 3, RED 0 A, GROB 8

SUBOTA, 23.01.2016. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 22.01.2016. GOD.

MARE JOVICA, ROĐ. OBRANOVIĆ, OTAC TOMO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 2

ČETVRTAK, 21.01.2016. GOD.

LJUBICA VOLOVIĆ, ROĐ. JURAN, OTAC PAVAO, STARA 82 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 7, GROB 56

MARIJA OBRANOVIĆ, ROĐ. OBROVAC, OTAC JOSO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14,00 SATI
POLJE 4, RED 9, GROB 7

JOSIP ŠTRANJGAR, OTAC JURAJ, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 10, GROB 5

SRIJEDA, 20.01.2016. GOD.

NADA JURJEVIĆ, ROĐ. MUJAGIĆ, OTAC AHMED, STARA 69 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 11, GROB 118

KATA VOJAK, ROĐ. VOJAK, OTAC STJEPAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 7, GROB 487

VINKO VUKOJE, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 9

VIKTOR GOLIK, OTAC STJEPAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI

UTORAK, 19.01.2016. GOD.

JOSIP SAČERIĆ, OTAC JOSIP, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11,30 SATI

KATICA SMOLJAK, ROĐ. MUIĆ, MAJKA ANA, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 7, GROB 12

TEREZIJA ŠPOLJARIĆ, ROĐ. VOLARIĆ, OTAC MIJO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 11, GROB 8

DRAŽEN RUBES, OTAC TOMISLAV, STAR 79 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 1, GROB 142

PONEDJELJAK, 18.01.2016. GOD.

JOSIP MASLAK, OTAC TOMO, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 34, GROB 4

BERNARDA PAVLIĆ MIJATOVIĆ, ROĐ. MIJATOVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 79 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 11, GROB 9

SUBOTA 16.01.2016. GOD.

NADA TOMIĆ, ROĐ. STARČEVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 4A, RED 13, GROB 7

PETAK, 15.01.2016. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 14.01.2016. GOD.

MARIJA CAPAN, ROĐ. GRČIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
ISPRAĆAJ S RIMOKATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15,00 SATI
POLJE 5, RED 1, GROB 6

SRIJEDA, 13.01.2016.GOD.

MARICA SLADIĆ BRNARDIĆ, ROĐ.KRNJAJA, OTAC PETAR, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11,30 SATI.
POLJE 1, RED 26, GROB 16

MARIJA KEKIĆ, ROĐ. BADOVINAC, OTAC NIKOLA, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI.
POLJE 4, RED 24, GROB 1

TIHOMIR NOVICKI, OTAC STANISLAV, STAR 69 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 18, GROB 131

 

 

UTORAK, 12.01.2016. GOD.

ALEN BLAŽ, OTAC IVAN, STAR 41 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
DVOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

SLAVICA KOPRENICA, ROĐ. CIPRIJANOVIĆ, OTAC BLAŽ, STARA 81 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 3, RED 18, GROB 6

PONEDJELJAK, 11.01.2016.GOD.

ANTUN DEVČIĆ, OTAC MATO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 11,30 SATI.
POLJE 2, RED 25, GROB 3

MILUTIN SAVIĆ, OTAC MILIĆ, STAR 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI.
POLJE 2, GROB 421

ANA LUKETIĆ, ROĐ.ŠEGAVIĆ, OTAC PETAR, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 13,00 SATI.
POLJE 2, RED 31, GROB 2

ZLATKO KALČIĆ, OTAC IVAN, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI.
POLJE 1, RED 32, GROB 6

SUBOTA, 09.01.2016. GOD.

MARIJA MIHIĆ, ROĐ. VITAS, OTAC DUŠKO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 6n, RED 4, GROB 30

VLADIMIR ILIJANIĆ, OTAC BLAŽ, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 9, GROB 5

DRAGA NEJAK, ROĐ. JANKOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,30 SATI
POLJE 1, RED 32, GROB 5

PETAK, 08.01.2016.GOD.

MARA HEGEDIĆ, ROĐ. BERNARDIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 9, GROB 150

IVAN PALAJSA, OTAC NIKOLA, STAR 53 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 14, GROB 38

JELENA BROZINIĆ, ROĐ. OBROVAC, OTAC MIHOVIL, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13,00 SATI

KATA POPOVIĆ, ROĐ. JEROSIMIĆ, OTAC MATIJA, STARA 84 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 3, RED 14, GROB 9

ČETVRTAK, 07.01.2016. GOD.

IVAN POGAČIĆ, OTAC MIRKO, STAR 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 12,30 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 10

JURAJ GRČIĆ, OTAC PETAR, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 18, GROB 6

REZIJA FIŠIĆ, ROĐ. HAMZIĆ, OTAC RAGIB, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
JEDNOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

UTORAK, 05.01.2016. GOD.

IVAN DUBIĆ, OTAC MIJO, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 22, GROB 5

MARICA KOLENC, ROĐ. FURAČ, OTAC STJEPAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 7, GROB 68

LJUBICA KIRIN, ROĐ. RADOVIĆ, OTAC JANDRE, STARA 66 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 1, GROB 24

MARIJA ŠESTAN, ROĐ. CMREČNJAK, OTAC FRANJO, STARA 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 15, GROB 524

PONEDJELJAK, 04.01.2016. GOD.

SLAVA KEGLEVIĆ, ROĐ. KEGLEVIĆ, OTAC MILAN, STARA 91 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 9, GROB 111

LJUBICA FOSCHIO, ROĐ. ŠKRTIĆ, OTAC TOMO, STAR 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 5, GROB 9

SUBOTA, 02.01.2016. GOD.

KARLO KOVAČ, OTAC ANTAL, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETI MARKO – G. STATIVE U 13,30 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 31

DRAŽEN PETANČIĆ, OTAC BOŽO, STAR 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 7 S , RED 10, GROB 20

ČETVRTAK, 31.12.2015. GOD.

BARA BILIČIĆ, ROĐ. DUJAM, OTAC MIJO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 5, RED 6, GROB 12

MAGDA DAKIĆ, ROĐ. PAVIČIĆ, OTAC IVAN, STARA 63 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 7, GROB 401

IVAN BENKOVIĆ, OTAC LOVRO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 3, RED 6, GROB 8

SRIJEDA, 30.12.2015. GOD.

VERA MILČIĆ, ROĐ. MILČIĆ, OTAC IVAN, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 12, GROB 4

IVAN MAŽURAN, OTAC MILAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
DVOSTRUKO NOVO GR.MJESTO

DORA PEĆAR, ROĐ. JURAIĆ, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 10, GROB 13

UTORAK, 29.12.2015. GOD.

IVAN KOCANJER, OTAC JOSIP, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 4, GROB 8

JOSIPA GAŠPERT, ROĐ. ŠPOLJAR, OTAC JOŽEF, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI
POLJE 4, RED 1, GROB 2

ANA PLAVETIĆ, ROĐ. ŠEBETIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 14, GROB 3

PONEDJELJAK, 28.12.2015. GOD.

MILKA ZORIĆ, ROĐ. TRIFUNOVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 5, GROB 8

PERICA PRPIĆ, OTAC JOSIP, STAR 65 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 17, GROB 114

ANDRIJA MUIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 14, GROB 186

DANICA TROPČIĆ, ROĐ. FRKETIĆ, OTAC JOSIP, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV.MARKO – G.STATIVE U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 7

ČETVRTAK, 24.12.2015. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 23.12.2015. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 22.12.2015. GOD.

VENKA MIKŠIĆ, ROĐ. KLOKOČKI, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 7, GROB 5

MIROSLAV PETRIĆ, OTAC FRANJO, STAR 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13,00 SATI

JANKO DOBRINIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 36, GROB 5

PONEDJELJAK, 21.12.2015. GOD.

JELKA ŠAVOR, ROĐ. ŠAVOR, OTAC DRAGUTIN, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI.
POLJE 6S, RED 4, GROB 4

MARIJA GLAVIČAR, ROĐ. STANIŠIĆ, OTAC JOSIP, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12,30 SATI.
POLJE 1, RED 16, GROB 3

MIRJANA ALEKSIĆ, ROĐ. BLAGAJIĆ, OTAC RADIVOJ, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI.
POLJE 5, RED 6, GROB 3

FRANJO VUKIĆ, OTAC FRANJO, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 15,00 SATI.
POLJE 2, RED 1, GROB 11

 

SUBOTA, 19.12.2015. GOD.

DUŠAN DERETA, OTAC MILE, STAR 85 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI.
POLJE 2, GROB 201

ANTO JOVIĆ, OTAC ZVONIMIR, STAR 76 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 2, GROB 21

PETAK, 18.12.2015. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 17.12.2015. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 16.12.2015. GOD.

SAVKA BASTA, ROĐ. ĐUKIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 6N, RED 9, GROB 18

DRAGAN ILIĆ, OTAC STOJAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 6N, RED 5, GROB 42

UTORAK, 15.12.2015. GOD.

ŠTEFANIJA HALMI, ROĐ. BIŠĆAN, OTAC MATIJA, STARA 87 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 2, GROB 33

VINKO AMIĆ, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 4A, RED 6, GROB 14

KATA GVOZDIĆ, ROĐ. CAREVIĆ, OTAC MARKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 7N, RED 4, GROB 15

PONEDJELJAK, 14.12.2015. GOD.
BISERKA JURIĆ ROĐ. USORAC, OTAC JOSIP, STARA 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 8, RED 1, GROB 32

SUBOTA, 12.12.2015. GOD.
NIKOLA BIJELIĆ, OTAC VASO, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 12,30 SATI
POLJE 1, RED 9, GROB 13

MILKA BOGDANOVIĆ, ROĐ. NOVKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14,00 SATI
POLJE 1, RED 15, GROB 13

PETAK, 11. 12. 2015. GOD.
IVAN TRUPKOVIĆ, OTAC JURAJ, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI.
POLJE 1, RED 25, GROB 3

ČETVRTAK, 10.12.2015. GOD.

NEMA UKOPA!

 

SRIJEDA, 09.12.2015. GOD.

IVKA PAVLIČIĆ, ROĐ. MIKEŠIĆ, OTAC RUDOLF, STARA 94 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 15, GROB 52

VLADIMIR CIPČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 13, GROB 6

 

UTORAK, 08.12.2015. GOD.

ZORICA JAKŠIĆ, ROĐ. RUJEVČAN, OTAC DRAGUTIN, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 34, GROB 3

MARIJA KLOBUČAR, ROĐ. MILOVAC, OTAC MATO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15,00 SATI

PONEDJELJAK, 07.12.2015. GOD.

ZORA JURČIĆ, ROĐ. OBROVAC, OTAC JOSIP, STARA 82 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 11, GROB 351

 

MARKO HUDOROVIĆ, OTAC MARKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15,00 SATI
DVOSTRUKO NOVO GR.MJESTO

SUBOTA, 05.12.2015. GOD.

ŽARKO DOTLIĆ, OTAC RADE, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI
POLJE 4B, RED 9, GROB 8

JADRANKA CICVARIĆ, ROĐ. MARIČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 64 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI POLJE 15, GROB 357

ŽELJKO PERINAC, OTAC STJEPAN, STAR 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,30 SATI

PETAK, 04.12.2015. GOD.

ANKICA BROZOVIĆ, ROĐ. MALOVIĆ, OTAC PETAR, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 11

ČETVRTAK, 03.12.2015. GOD.

BOŽENA MIHALJEVIĆ ROĐ.MIHALJEVIĆ, OTAC MIHAEL, STARA 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI.
POLJE 1, GROB 62

IVANA MAČEK ROĐ.TOMAŽIČ, OTAC JOSIP, STARA 90 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 14, GROB 308

SRIJEDA, 02.11.2015. GOD.

MARIJA TANDARIĆ, ROĐ. VIDAS, OTAC PAVAO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 8, RED 1, GROB 1

ZVONKO GOJAK, OTAC ANTON, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 6N, RED 11, GROB 7

UTORAK, 01.12.2015. GOD.

MIRA ADILOVIĆ, ROĐ. ŠKRTIĆ, OTAC JOSIP, STARA 74 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 14, GROB 314

IVAN HRSAN, OTAC JOSIP, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13,00 SATI
POLJE 2, RED 4, GROB 4/5

VLADO ERDELJAC, OTAC STJEPAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU  DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 14, GROB 117

PONEDJELJAK, 30.11.2015. GOD.

JAGODA STANAR ROĐ.VULJANIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI
POLJE 9, RED 3, GROB 5

STJEPAN BUSIJA, OTAC JANKO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 13, GROB 6

SUBOTA, 28.11.2015. GOD.

KATARINA ŽUGEČIĆ ROĐ. DOLINAR, OTAC JURO, STARA 85 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 20, GROB 10

MARA BOLJKOVAC ROĐ. MILEKOVIĆ, OTAC MATO, STARA 96 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI
POLJE 11, GROB 307

JOSIP OBRANOVIĆ, OTAC JANKO, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,30 SATI.
POLJE 7N, RED 3, GROB 29

PETAK, 27.11.2015. GOD.
VLADIMIR VUČIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 5, GROB 3

JELA VUKELIĆ, ROĐ. ŠIMATOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15,00 SATI

ČETVRTAK, 26.11.2015. GOD.
MILE PERNAR, OTAC IVAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11,30 SATI
POLJE 2, RED 34, GROB 4

BARA SMOLJAK, ROĐ. ŠĆULAC, OTAC ANDRIJA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 12,00 SATI
POLJE 1, RED 18, GROB 1

ZVONIMIR BOŽIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROLJBU SV. DOROTEJA U 13,00 SATI
PLJE 1N, RED 0, GROB 8

STJEPAN VINSKI, OTAC IVAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15,00 SATI
POLJE 6, RED 1, GROB 19
SRIJEDA, 25.11.2015. GOD.

ANKA ORŠANIĆ, ROĐ. KAROL, OTAC MATIJA, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 9, GROB 11

MARIJA MIOKOVIĆ, ROĐ. GLAVINIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15,00 SATI


UTORAK, 24.11.2015. GOD.
KATA JAKIĆ, ROĐ. VODOPIĆ, OTAC IVAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15,00 SATI

PONEDJELJAK, 23.11.2015.GOD.

KATARINA SABLJARIĆ ROĐ. CVITAK, OTAC GABRIJEL, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 11,30 SATI
POLJE 1, RED 6, GROB 9

SLAVKA SELAKOVIĆ ROĐ. KOSORČIĆ, OTAC PETAR, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI.
POLJE 6N, RED 7, GROB 1

PETAR VUKOBRATOVIĆ, OTAC MILOŠ, STAR 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 13, GROB 91

SUBOTA, 21.11.2015. GOD.
ANA CVITAK, ROĐ. GERIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12,30 SATI
POLJE 3, RED 22, GROB 12

PETAK, 20.11.2015. GOD.KATARINA SABLJARIĆ ROĐ. CVITAK, OTAC GABRIJEL, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 11,30 SATI POLJE 1, RED 6, GROB 9

SLAVKA SELAKOVIĆ ROĐ. KOSORČIĆ, OTAC PETAR, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13,00 SATI.
POLJE 6N, RED 7, GROB 1

PETAR VUKOBRATOVIĆ, OTAC MILOŠ, STAR 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 13, GROB 91

 

DAMIR CUNIĆ, OTAC MATO, STAR 63 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 4, GROB 174

ČETVRTAK, 19.11.2015. GOD.

FRANČIŠEK LUPŠINA, STAR 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 6, GROB 46

SRIJEDA, 18.11.2015. GOD.

ANKA BARIĆ, ROĐ. PLEŠ, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 8, RED 9, GROB 2

ANA ŠKRTIĆ, ROĐ. LUKAČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U  13,00 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 10

JAGICA RIBIĆ, ROĐ. ŠAVOR, OTAC JOSIP, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV.MARKO – G.STATIVE U 15,00 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 15

UTORAK, 17.11.2015. GOD.

MARIJA GVOZDIĆ ROĐ. KERIN, OTAC JOŽE, STARA 96 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI.
POLJE 11, GROB 128

JELA BREZOVIĆ ROĐ.BREZOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI.
POLJE 18, GROB 27

NIKOLA ŠUŠNJAR, OTAC PETAR, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,00 SATI.
POLJE 2, RED 8, GROB 4

PONEDJELJAK, 16.11.2015. GOD.

STEVAN KOVAČEVIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 75 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 14, GROB 133

IVICA MIKŠIĆ, OTAC PAVLE, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13,00 SATI
POLJE 1, RED 18, GROB 1

DRAGICA RADIĆ, ROĐ. LEKIĆ, OTAC IVO, STARA 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15,00 SATI
DVOSTRUKO NOVO GR. MJESTO

SUBOTA, 14.11.2015. GOD.

IVAN LUKAČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 12,30 SATI
DVOSTRUKO NOVO GR.MJESTO

MARGITA BJELOPERA, ROĐ. PAJTAK, OTAC MIJO, STARA 77 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 4, GROB 289

DARKO GORŠIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 14,00 SATI
POLJE 1N, RED 3, GROB 6

PETAR JAGATIĆ, OTAC FRANJO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,30 SATI
POLJE 6N, RED 12, GROB 44

 

PETAK, 13.11.2015. GOD.

ZLATKO AMIĆ, OTAC IVAN, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15,00 SATI

 

ČETVRTAK, 12.11.2015. GOD.

NEMA UKOPA!

 

SRIJEDA, 11.11.2015. GOD.

NEMA UKOPA!

 

UTORAK, 10.11.2015. GOD.

DANICA NADISBERG, ROĐ. NADISBERG, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 16, GROB 260

RADE KRIVOKUĆA, OTAC JOVAN, STAR 92 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 15, GROB 170

MILA KARAMARKOVIĆ, ROĐ. MATIJEVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15,00 SATI
POLJE 7N, RED 1, GROB 43

PONEDJELJAK, 09.11.2015. GOD.

ANKA NOVKOVIĆ ROĐ.BUTKOVIĆ, OTAC JOSO, STARA 83 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI.
POLJE 1A, BROJ GROBA 66

LJUBICA GATARIĆ, ROĐ.KOVAČ, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13,00 SATI.

MIRICA PEĆAR ROĐ.MAJHAN, OTAC MIJO, STARA 73 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI.
POLJE 15, BROJ GROBA 630

SUBOTA, 07.11.2015. GOD.

MARICA KOVAČIĆ, ROĐ. BURJA, OTAC ANTON, STARA 86 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12,30 SATI
POLJE 11, GROB 362

ŽELJKO MARINIĆ, OTAC VLADO, STAR 54 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14,00 SATI
POLJE 6 N, RED 8, GROB 21

MARA MOLTZ, ROĐ. TUŠKAN, OTAC JURAJ, STARA 80 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,30 SATI
POLJE 4, GROB 65

PETAK, 06.11.2015. GOD.

TOMISLAV JARNEVIĆ, OTAC IVICA, STAR 30 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11,30 SATI
POLJE 10, GROB 5

DRAGICA PENIĆ, ROĐ. STAREŠINČIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12,30 SATI

JANKO ŽUPČIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV.DOROTEJA U 13,00 SATI
POLJE 1N, RED 0, GROB 7

KATARINA PLAVETIĆ, ROĐ. POVRŽENIĆ, OTAC FLORIJAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15,00 SATI
POLJE 19, GROB 28

ČETVRTAK, 05.11.2015. GOD

ANTO DŽANIJA, OTAC ILIJA, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV.DOROTEJA U 11,30 SATI.
POLJE 3, RED 6, GROB 15

JANA NEJAK, ROĐ.MUŠNJAK, OTAC JANKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13,00 SATI.
POLJE 2, RED 3, GROB 1

SRIJEDA, 04.11.2015.GOD.

SOFIJA BOŽIĆ, ROĐ. KUKIĆ, OTAC SIMO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI
POLJE 4B, RED 6, GROB 6

SAVO NOVAKOVIĆ, OTAC MIHAJLO, STAR 71 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13,00 SATI
POLJE 15, GROB 540

 

UTORAK 3.11.2015.

STJEPAN BENKOVIĆ, OTAC JURAJ, STAR 86 GOD. UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13,00 SATI. POLJE 1, RED 8, GROB 14


PONEDJELJAK 2.11.2015.

MARINA SLJEPČEVIĆ ROĐ. MUDRINIĆ, OTAC SIMO, STARA 50 GOD. UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI.
NOVO GROBNO MJESTO

NIKOLA ŠEBETIĆ, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD. UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14,00 SATI.


SUBOTA 31.10.2015.

IVAN KAIN, STAR 85 GOD. UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12,30 SATI

ANDREA JURIĆ, ROĐ JURIĆ, OTAC ZDRAVKO, STARA 30 GOD. UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA U 14,00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROB. MJESTO

 

PETAK 30.10.2015.

KATA HABULIN, ROĐ. KRASULJA, OTAC TRIFUN, STARA 83 GOD. UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12,30 SATI POLJE 4, RED 12, GROB 9

NEVENKA HEĆIMOVIĆ ROĐ. FUDURIĆ, OTAC IVAN, STARA 73 GOD. UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14,00 SATI.
POLJE 11, GROB 116

DMITAR RADMANOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 84 GOD. UKOP NA GROBLJU JAMADOL – POLJE URNI U 16,00 SATI.
POLJE 2, RED 2, KAZETA 7

 

ČETVRTAK 29.10.2015.

MATE JUKIĆ, OTAC STANKO, STAR 64 GOD. UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12,30 SATI.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]