PONEDJELJAK, 21.01.2019. GOD.

VASO TRKULJA, OTAC NIKOLA, STAR 100 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA ŽIDOVSKO GROBLJE U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 11, GROB 7

SUBOTA, 19.01.2019. GOD.

DRAGUTIN LOVRIĆ, OTAC JOSIP, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12:30 SATI

JANKO KATIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI 

SILVIJE JAKONČIĆ, OTAC ALBERTO, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI
POLJE 5, RED 6, GROB 3

PETAK, 18.01.2019. GOD.

ANA ŠPEHAR, ROĐ. VUKSAN, OTAC IVAN, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI
POLJE 4, RED 12, GROB 9

ŠTEFICA BRAJAK, ROĐ. SAMBOL, OTAC VID, STARA 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:15 SATI

MILAN MAŽAR, MAJKA MARIJA, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

JANA BUKOVAC, ROĐ. BOBAN, OTAC FLORIJAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 13, GROB 8

ČETVRTAK, 17.01.2019. GOD.

STJEPAN MARAKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 11:30 SATI
POLJE 3A, RED 8, GROB 13

IVAN PAUKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 17, GROB 64

RUŽICA RIBIČIĆ, ROĐ. MIŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 18, GROB 204 A

SRIJEDA, 16.01.2019. GOD.

ALEKSANDAR POLOVIĆ, OTAC IGNJAC, STAR 83 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:30 SATI
POLJE 3, RED 13, GROB 11

UTORAK, 15.01.2019. GOD.

ZLATA KOVAČEVIĆ, ROĐ. KOŽAR, OTAC STJEPAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
POLJE 8, RED 1, GROB 3

KATARINA BABIĆ, ROĐ. PETRUNIĆ, OTAC JANKO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:30 SATI
POLJE 1, RED 11, GROB 16 

NIKOLA BUNČIĆ, OTAC RADE, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 4A, RED 9, GROB 7  

PONEDJELJAK, 14.01.2019. GOD.

ANA ZLATARIĆ, ROĐ. MIKULIN, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11:30 SATI
POLJE 2, RED 15, GROB 6

IVKA VIDAK, ROĐ. LISAC, OTAC ANTUN, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 3, GROB 73

BRUNO FOSCHIO, OTAC RUDOLF, STAR 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 5, GROB 9

SUBOTA, 12.01.2019. GOD.

VALENTINA RELIĆ, ROĐ. VUKŠINIĆ, OTAC JURAJ, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 10, GROB 9

PETAK, 11.01.2019. GOD.

MILAN PRPIĆ, OTAC IVAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI
POLJE 7, RED 1, GROB 2

GORAN RADOČAJ, OTAC ZDRAVKO, STAR 37 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 6S, RED 8, GROB 11

ČETVRTAK, 10.01.2019. GOD.

MILIVOJ BILAS, OTAC MILOŠ, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
POLJE 6N, RED 10, GROB 37

ANA PROTULIPAC, ROĐ. ŠKRTIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI
POLJE 3, RED 4, GROB 3

ZLATKO ČOHAN, OTAC MATO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU GORNJE STATIVE – SV. MARKO U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 18

SRIJEDA, 09.01.2019. GOD.

MARIJA KLARIĆ, ROĐ. MARKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

DRAGICA VRBANC, ROĐ. PUDINA, OTAC DRAGUTIN, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 18, GROB 9

MIRKO MIKŠIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 7, GROB 4

UTORAK, 08.01.2019. GOD.

ĐURĐIJA OPAČIĆ, ROĐ. PENIĆ, OTAC STOJAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 13:00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 24

MARICA ŠEPAC, ROĐ. MACKIR, OTAC JOSIP, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 19, GROB 3

PONEDJELJAK, 07.01.2019. GOD.

VLADO CVITAK, OTAC IVAN, STAR 67 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11.30 SATI
POLJE 1, RED 5, GROB 6

MILE ŽGELA, OTAC MILE, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI
POLJE 1, RED 38, GROB 1

JADRANKA HRELIĆ, ROĐ. MIKŠIĆ, OTAC EDUARD, STARA 61 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 15, GROB 551

SUBOTA, 05.01.2019. GOD.

NADA TOMAŠEVIĆ, ROĐ. ASIĆ, OTAC ŠIMUN, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 15, GROB 508

ROBERT ČURILOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI
POLJE 7S, RED 9, GROB 3

ANDREJA LEDIĆ, ROĐ. LEDIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 3B, RED 2, GROB 22

PETAK, 04.01.2019. GOD.

STJEPAN ROŽMAN, OTAC JURAJ, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI
POLJE 5, GROB 51

IVAN TONŽETIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:15 SATI
POLJE 3, RED 5, GROB 9

ANA ŠTEFOK, ROĐ. MILČIĆ, OTAC JANKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI
POLJE 3, RED 6, GROB 17

PETAR LUKEŽIĆ, OTAC IVAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 2

ČETVRTAK, 03.01.2019. GOD.

KATARINA BORČIĆ, ROĐ. MALOVIĆ, OTAC JURAJ, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI
POLJE 16, GROB 153

ANKA PRPIĆ, ROĐ. PRPIĆ, OTAC MATE, STARA 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:15 SATI
POLJE 15, GROB 160

DARKO BANIĆ, OTAC PETAR, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

PERO GAVRIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 54 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

SRIJEDA, 02.01.2019. GOD.

DARKO VOJAK, OTAC IVAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
POLJE 4A, RED 5, GROB 20

JOSIP KOVAČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 14, GROB 175

BARA MAČEČEVIĆ, ROĐ. BENKOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 1

IVAN SUDAC, OTAC IVAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 18, GROB 188