PETAK, 19.10.2018. GOD.

VELIMIR  SARAPA, OTAC BRANKO, STAR 60 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:30 SATI
POLJE 5, RED 3, GROB 2

ČETVRTAK, 18.10.2018. GOD.

DRAGUTIN BANIĆ, OTAC JANKO, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 11:30 SATI
POLJE 2, RED 18, GROB 9

SRIJEDA, 17.10.2018.GOD.

DRAGICA KOS, ROĐ. KOS, OTAC KARLO, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 11:30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

IVE BUTKOVIĆ, OTAC IVE, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ANDRIJA GOJAK, OTAC JANKO, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:00 SATI
POLJE 3, RED 2, GROB 16

IVICA BRAJKOVIĆ, OTAC PETAR, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI
DVOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

UTORAK, 16.10.2018.GOD.

JOSIP ŠLAT, OTAC ANTUN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

MARKO MIHALIĆ, OTAC DAVOR, STAR 10 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 12:30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

SLAVICA DJURIĆ, ROĐ. BANDIĆ, OTAC ŠIMO, STARA 54 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 4, GROB 189

DANICA BAJAC, ROĐ. ČAČKOVIĆ, OTAC ANTUN, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 16, GROB 81

DRAŽEN KOSTURIĆ, OTAC BRANKO, STAR 54 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI
POLJE 17, GROB 109

PONEDJELJAK, 15.10.2018. GOD.

NIKOLA LONČAR, OTAC MARKO, STAR 90 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 2, GROB 118

IVAN ŽUGELJ, OTAC BOŽIDAR, STAR 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 18, GROB 187

DRAGICA BANDA, ROĐ. BANDA, OTAC MILOVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI
POLJE 8, RED 11, GROB 26

SUBOTA, 13.10.2018. GOD.

NIKOLA SOPČIĆ, OTAC JANKO, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 11, GROB 266

DRAGUTIN MILAŠIN, OTAC IVAN, STAR 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 11, GROB 317

DRAGUTIN KRALJ, OTAC MATIJA, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

PETAK, 12.10.2018. GOD.

KREŠIMIR MUŠURA, OTAC STJEPAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI
DVOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

VESNA KOBAC, ROĐ. RADOČAJ, OTAC JOSIP, STARA 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 16, GROB 277

MARGARETA MILIĆ, ROĐ. TURK, OTAC JOSIP, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI
POLJE 3, GROB 23

ČETVRTAK, 11.10.2018. GOD.

VLADIMIR ŠKRTIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI
POLJE 2, RED 11, GROB 4

MATO MATIJAŠIĆ, OTAC KARLO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 12, GROB 7 

MILOŠ BUNČIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 7S, RED 11, GROB 6

SRIJEDA, 10.10.2018. GOD.

BARA ŠUTILA, ROĐ. MARKOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI
POLJE 2, RED 19, GROB 2

ANKICA SLAVUJEVIĆ, ROĐ. MAJETIĆ, OTAC PETAR, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

IVAN GRDIĆ, OTAC IVAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 16, GROB 223

STJEPAN ŠEBETIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:30 SATI

UTORAK, 09.10.2018. GOD.

RUŽA MARINOVIĆ, ROĐ. MARINOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 11:30 SATI

SUBOTA, 06.10.2018. GOD.

VALERIJA MIKAN, ROĐ. BJELČIĆ, OTAC MIJO, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 9, GROB 90

JOZO KURTIĆ, OTAC FABIJAN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

IVAN ČRNE, OTAC ANDRIJA, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15:30 SATI
POLJE 1, RED 7, GROB 6

PETAK, 05.10.2018. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 04.10.2018. GOD.

IVAN OBROVAC, OTAC IVAN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 27, GROB 5

IVAN DOBRANIĆ, OTAC JANKO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

JOSO VUKOVIĆ, OTAC MATO, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI
POLJE 4, RED 26, GROB 9

SRIJEDA, 03.10.2018. GOD.

ANĐA ČOLIĆ, ROĐ. MANDIĆ, OTAC ANTO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE  4B, RED 4, GROB 10

STJEPAN PAVLOVIĆ, OTAC MIJO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17:30 SATI

UTORAK, 02.10.2018.GOD.

ZLATKO MUŽAR, OTAC NIKOLA, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 3

STJEPAN GOJAK, OTAC DANE, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 14

IVAN MIHALIĆ, OTAC IVAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:00 SATI
POLJE 3, RED 2, GROB 12

MARKO BENKOVIĆ, OTAC MARKO, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 10, RED 8, GROB 13

PONEDJELJAK, 01.10.2018.GOD.

VLADIMIR IVANOVIĆ, OTAC IVO, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
DVOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

VERA FAK, ROĐ. FADJEJEV, OTAC FJODOR, STARA 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 8, GROB 111

ANTUN CRNKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 4, RED 20, GROB 10

ANA VRBANIĆ, ROĐ. MATAN, OTAC JANKO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 23, GROB 2

SUBOTA, 29.09.2018. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 28.09.2018. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 27.09.2018. GOD.

MILE BABIĆ, OTAC ĐURO, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
NOVO GROBNO MJESTO – POLJE URNI

MANDA ŠILJAC, ROĐ. GOTOVAC, OTAC ANTE, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 11, GROB 214

SRIJEDA, 26.09.2018. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 25.09.2018. GOD.

NIKOLA SMIČIKLAS, OTAC NIKO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 49

AMALIJA BESEDIĆ, ROĐ. PETRINA, OTAC ANTUN, STARA 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

VLADIMIR PLANINAC, OTAC NIKOLA, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 5, RED 6, GROB 4

PONEDJELJAK, 24.09.2018.GOD.

IVAN ČAVRAK, OTAC JURAJ, STAR 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 6

KATICA ERCEG, ROĐ. PAPA, OTAC NIKOLA, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI
POLJE 7s, RED 4, GROB 14

SUBOTA, 22.09.2018. GOD.

NENA KRHEN, ROĐ. HRKALOVIĆ, OTAC MANE, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

PETAR TUŠKAN, OTAC ANDRIJA, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 15:30 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 2

PETAK, 21.09.2018.

DRAGICA JANDRI, ROĐ. VRBANČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

BARE ŽIVČIĆ, ROĐ. RADOČAJ, OTAC MARKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI
POLJE 7N, RED 6, GROB 5

MARIJA BJEGAČ, ROĐ. FRIŠKOVEC, OTAC VLADIMIR, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 6N, RED 7, GROB 8

STANISLAV BOLIBRUCH, OTAC NIKOLA, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 28, BROJ GROBA 12

ČETVRTAK, 20.09.2018. GOD.

MARA KOSIJER, ROĐ. DUJAM, OTAC MILAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI
POLJE 3, RED 11, GROB 10

KATA PAVLETIĆ, ROĐ. ŠNAJDER, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 36, GROB 2

PANE DRAŽIĆ, OTAC RADE, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

STJEPAN SELJAN, OTAC MATIJA, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17:30 SATI

SRIJEDA, 19.09.2018. GOD.

MIRKO LAĐEVIĆ, OTAC MIRKO, STAR 43 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

UTORAK, 18.09.2018. GOD.

LJUBICA GAGULA, ROĐ. RADMAN, OTAC IVO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI
POLJE 6N, RED 8, GROB 36

ZORA GORŠĆAK, ROĐ. LISAC, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16:00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 7

JELKA ERDELJAC, ROĐ. KATIĆ, OTAC MIJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 18, GROB 212

PONEDJELJAK, 17.09.2018. GOD.

STJEPAN MLAČAK, OTAC IVAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 4, RED 3, GROB 10

SUBOTA, 15.09.2018. GOD.

OLGA KRAJAČEVIĆ, ROĐ. KRAJAČEVIĆ, MAJKA ANTONIJA, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI
POLJE 3, RED 11, GROB 10

SLAVICA KRAJAČIĆ, ROĐ. FURAČ, OTAC PETAR, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 10

PETAK, 14.09.2018. GOD.

LJUBICA MILINKOVIĆ, ROĐ. MATIJEVIĆ, OTAC MILE, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
POLJE 9, RED 3, GROB 8

BARA TURSAN, ROĐ. ZIDANIĆ, OTAC JOSIP, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 14:00 SATI
POLJE 2, RED 24, GROB 4

ČETVRTAK, 13.09.2018.

IVAN KIRIN, OTAC STJEPAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 6, GROB 14 

SRIJEDA, 12.09.2018. GOD.

MARIJA TUŠEK, ROĐ. TOMAŠIĆ, OTAC JOSIP STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 17, GROB 56

MILE JURČEVIĆ, OTAC JURE, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO 

UTORAK, 11.09.2018. GOD.

IVAN RUKAVINA, OTAC DUJO, STAR 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 4, GROB 40

PONEDJELJAK, 10.09.2018.

ANA GAŽAN, ROĐ. GORŠIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 2

SUBOTA, 08.09.2018.

MILE GAŠPAROVIĆ, OTAC IVAN, STAR 70 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12:30 SATI
POLJE 4, RED 3, BROJ GROBA 6

DRAGUTIN CRNKOVIĆ, OTAC FRANJO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

PETAK, 07.09.2018.

IVAN LIPOVAC, OTAC RAFAEL, STAR 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 15, GROB 537

ELVIRA KOKOT, ROĐ. RASONJA, OTAC MARKO, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 13, GROB 6

KATARINA PAVLETIĆ, ROĐ. ŠTAJDUHAR, OTAC RUDOLF, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17:30 SATI
POLJE 3A, RED 6, GROB 1

ČETVRTAK, 06.09.2018.

MILKA MILOŠEVIĆ, ROĐ. MIODRAG, OTAC LUKA, STARA 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI
POLJE 2, RED 30, GROB 1

DARINKA ŽAGAR, ROĐ. ŠTEFANAC, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI
POLJE 2, RED 18, GROB 24

JANA JELAČA, ROĐ. ŠIŠNOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 15, GROB 446

SRIJEDA, 05.09.2018. GOD.

BORIS POLOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 54 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 11, GROB 166

ŽELJKO SLIŠURIĆ, OTAC ANTUN, STAR 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 2, GROB 199

UTORAK, 04.09.2018.GOD.

JOSIP KRUHOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

MILANKO VUKELIĆ, OTAC ILIJA, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 18, GROB 202

PONEDJELJAK, 03.09.2018.GOD.

ANA VAJS, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC MARKO, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 14, GROB 227

MARIJA SUDAC, ROĐ. LASLAVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI
POLJE 2, RED 18, GROB 10

KATICA PETROVIĆ, ROĐ. HRASTOVČAK, OTAC JOSIP, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 7

BARBARA GALOVIĆ, ROĐ. ŠEBETIĆ, OTAC JURAJ, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 5, RED 2, GROB 13

SUBOTA, 01.09.2018.GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 31.08.2018.GOD.

ANA KEKIĆ, ROĐ. RADEKA, OTAC LAZO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI
POLJE 4, RED 24, GROB 7

JANKO ŽUNAC, OTAC JANKO, STAR  76 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI
POLJE 2, RED 19, GROB 2

MARICA MIKAŠ, ROĐ. HORVATIĆ – ŠTURLE, OTAC MATEJ, STARA 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 17, GROB 11

ČETVRTAK, 30.08.2018. GOD.

RUŽA MOLAN, ROĐ. ČULIG, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 11

SRIJEDA, 29.08.2018.GOD.

ŠTEFANIJA RADE, ROĐ. POLOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

UTORAK, 28.08.2018. GOD.

HERMAN MOKOLE, OTAC RAFAEL, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI
POLJE 4, RED 7, GROB 8

MARIJANA MOKOLE, ROĐ. BADURINA, OTAC JOSIP, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI
POLJE 4, RED 7, GROB 8

ĐURĐICA PAVLAČIĆ, ROĐ. MAVROVIĆ, OTAC JURA, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 3, RED 1, GROB 1

PONEDJELJAK, 27.08.2018. GOD.

DRAGICA VLAISAVLJEVIĆ, ROĐ. CREVAR, OTAC ILIJA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
POLJE 8, RED 9, GROB 13

STJEPAN IVANČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 3, RED 4, GROB 21

STJEPAN MILČIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI
POLJE 3, RED 3, GROB 19

ANA GATARIĆ, ROĐ. MRZLJAK, OTAC STJEPAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17:30 SATI

SUBOTA, 25.08.2018. GOD.

ĐURAĐ RALIĆ, OTAC JANKO, STAR 89 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 1A, GROB 149

PETAK, 24.08.2018. GOD.

MARIJA MIGALIĆ, ROĐ. KIŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI
POLJE 4, RED 5, GROB 13

ANA MIHELJ, ROĐ. JOHA, OTAC ANDRIJA, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16:00 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 17

IVAN BROZOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 26, GROB 3

ČETVRTAK, 23.08.2018.

MIJO GRČIĆ, OTAC JANKO, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 10, GROB 55

MANDA ŠULENTIĆ, ROĐ. ŠULENTIĆ, OTAC JURAJ, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 12, GROB 2

SRIJEDA, 22.08.2018. GOD.

MILENKA TESLA, ROĐ. SKROČE, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16:00 SATI
POLJE 2, RED 29, GROB 7

BERISLAV TVRDINIĆ, OTAC JURE, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 22, GROB 6

UTORAK, 21.08.2018.GOD.

IVO DELIĆ, OTAC MATO, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

JOSIP MRAVUNAC, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 17:30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

PONEDJELJAK, 20.08.2018.GOD.

MARIJA NOVOSEL, ROĐ. CUNJAK, OTAC PETAR, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 4, GROB 323

SUBOTA, 18.08.2018.GOD.

RANKA MADŽAR, ROĐ. MARINKOVIĆ, OTAC SIMO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIČKI CEROVAC U 12:30 SATI
POLJE 1, RED 11, GROB 1

MARTINA KATUŠIN, ROĐ. KUČINIĆ, OTAC VLADO, STARA 38 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 7, GROB 216

PETAK, 17.08.2018.GOD.

FRANJO DOLEČKI, OTAC MATO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 16:00 SATI
POLJE 1, RED 18, GROB 4

BISERKA HERMAN, ROĐ. MEJAŠKI, MAJKA KATICA, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 15, GROB 206

ČETVRTAK, 16.08.2018.GOD.

ALEKSANDAR NEKIĆ, OTAC MARKO, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 15, GROB 278

REZA VINSKI, ROĐ. NOVOSEL, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 10, GROB 232

STJEPAN MARKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

MIRKO LIČINA, OTAC DMITAR, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 10, RED 11, GROB 11

UTORAK, 14.08.2018.GOD.

ZORKA ZABORSKI, ROĐ. DALMACIJA, OTAC MARKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 11, GROB 283

MARIJANA ŠUŠNJAR, ROĐ. DUJNIĆ, OTAC ZLATKO, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI
POLJE 5, RED 2, GROB 12

ZORKA VRUS, ROĐ. HAJDIN, OTAC KONSTANTIN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 7S, RED 11, GROB 10

KATE PLIVELIĆ, ROĐ. SALOPEK, OTAC ILIJA, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 14, GROB 2

PONEDJELJAK, 13.08.2018.GOD.

ROŽA CINDRIĆ, ROĐ. LULIĆ, OTAC IVAN, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 8, RED 5, GROB 25

SUBOTA, 11.08.2018.GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 10.08.2018.GOD.

BISERKA SILA, ROĐ. MARŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17:30 SATI

ČETVRTAK 09.08.2018.GOD.

MARIJA BLANKA MIKŠIĆ, ROĐ. MIKŠIĆ, OTAC JOSIP, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARAČA U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 10, GROB 6

ANDRIJA VUKOVIĆ, OTAC ANTUN, STAR 99 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 11, GROB 180

MARICA VALENTIĆ, ROĐ. BOŽIĆ, OTAC IVICA, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 15, GROB 8

SRIJEDA, 08.08.2018.GOD.

MARINA (MARIJA) ĆOSIĆ, ROĐ. MIKULČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 6N, RED 3, GROB 33

IVAN TOMIČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 14, GROB 267

UTORAK, 07.08.2018.GOD.

SLAVKO HULJINA, OTAC FRANJO, STAR 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14:00 SATI
POLJE 2, RED 16, GROB 5

MARIJA TATALOVIĆ, ROĐ. GORENC, OTAC FRANJO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 7S, RED 10, GROB 0 

SLAVO JELKOVAC, OTAC JOSIP, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 6S, RED 11, GROB 9

PONEDJELJAK, 06.08.2018.GOD.

MARICA BAJAC, ROĐ. BEZJAK, OTAC STJEPAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 6S, RED 8, GROB 33

STJEPAN VUKMANIĆ, OTAC IVAN, STAR 58 GOD
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI
POLJE 4, RED 31, GROB 11

SUBOTA, 04.08.2018.GOD.

ALEKSANDAR DOLINŠEK, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI
POLJE 1, RED 20, GROB 9

DANICA DOJČINOVIĆ, ROĐ. DOJČINOVIĆ, OTAC LUKA, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI.
POLJE 6N, RED 5, GROB 4

MILENA ŠKORIĆ, ROĐ. BLAGOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 64 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:30 SATI
POLJE 5, RED 1, GROB 24

PETAK, 03.08.2018.GOD.

NADA FUNDURULIĆ, ROĐ. BEDENIKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 02.08.2018.GOD.

JURAJ STANKOVIĆ, OTAC JURAJ, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 5

SRIJEDA, 01.08.2018.GOD.

KATA KLANFAR, ROĐ. BUNJEVČEVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 18, GROB 196

JANKO MRZLJAK, OTAC NIKOLA, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 9, GROB 12

UTORAK, 31.07.2018.GOD.

JOSIP TUŠKAN, OTAC STJEPAN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 15:30 SATI
POLJE 2, RED 4, GROB 6

BARA FUJER, ROĐ. VUKELIĆ, OTAC MATO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 18, GROB 2

PONEDJELJAK, 30.07.2018.GOD.

STJEPAN TUKAC, OTAC IVAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 4, RED 30, GROB 8

KATICA VUKOVIĆ, ROĐ. ŽIGROVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
GROBNICA

SUBOTA, 28.07.2018.GOD.

NADA RIBARIĆ, ROĐ. ŠAJATOVIĆ, OTAC ILIJA, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI
POLJE 16, GROB 152

PETAK, 27.07.2018.GOD.

EVICA DUDUKOVIĆ, ROĐ. DUDUKOVIĆ, OTAC PETAR, STARA 86 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU U 17:30 SATI
POLJE 2, GROB 8

ČETVRTAK, 26.07.2018. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 25.07.2018.GOD.

ZDRAVKO VIDOVIĆ, OTAC PETAR, STAR 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

NADA BROZOVIĆ, ROĐ. TUŠKAN, OTAC IVAN, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 7, GROB 8

UTORAK, 24.07.2018.GOD.

VALENTINA BARIŠIĆ, ROĐ. BARIŠIĆ, OTAC VLADIMIR, STARA 42 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 30, GROB 2

PONEDJELJAK, 23.07.2018.GOD.

PETAR BROZINIĆ, OTAC JOSIP, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

SUBOTA, 21.07.2018.GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 20.07.2018.GOD.

ALOJZ POGELŠEK, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

DAMIR MELKUS, OTAC ANTON, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 15, GROB 455

FRANCISKA LUKEŽIĆ, ROĐ. LESIĆ, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 19.07.2018.GOD.

KATA BILIČIĆ, ROĐ. PERINČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI
POLJE 4, RED 31, GROB 8

ZDENKO ŽUNAC, OTAC JANKO, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 6N, RED 11, GROB 36

DAMIR CRNKOVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

SRIJEDA, 18.07.2018.GOD.

MARIJA ŠVAJCER, ROĐ. ŠEGAVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 18, GROB 63

EVA GUŠTIN, ROĐ. MARKAN, OTAC VINKO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI
POLJE 4, RED 32, GROB 6

MARICA PERAK, ROĐ. VENTEK, OTAC ANTON, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

JANKO GRUDEN, OTAC ADOLF, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 7, GROB 264

UTORAK, 17.07.2018.GOD.

TOMISLAV RADOČAJ, OTAC ZDRAVKO, STAR 34 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI
POLJE 6s, RED 8, GROB 11

RANKO KLEMENČIĆ, OTAC MILAN, STAR 48 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 10, GROB 130

ŠTEFANIJA TUPAC, ROĐ. ILIJANIĆ, OTAC MARKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI
POLJE 4, RED 8, GROB 4

PONEDJELJAK, 16.07.2018.GOD.

MARIJA LUKE, ROĐ. UTEŠIN, OTAC JANKO, STARA 96 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 10, GROB 166

ZORAN VUČKOVIĆ, OTAC BOŽIDAR, STAR 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 3B, RED 2, GROB 10

MIRJANA HAJDLBERG STOJKOVIĆ, ROĐ. HAJDLBERG, OTAC JOSIP, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 6S, RED 2, GROB 2

SUBOTA, 14.07.2018.GOD.

IVAN KUSIĆ, OTAC IVAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 17, GROB 46

PETAK, 13.07.2018.GOD.

STANKO POŠTIĆ, OTAC MATIJA, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
POLJE 6S, RED 7, GROB 12

MARA TRBUŠIĆ, ROĐ. BOSILJEVAC, OTAC MATO, STARA 97 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 7, GROB 443

DRAGICA ĐURIN, ROĐ. NOVOSEL, OTAC IVAN, STARA 87 GOD. 
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 3, RED 23, GROB 5/6

RADE VUGDRAGOVIĆ, OTAC MILUTIN, STAR 64 GOD. 
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 3, RED 14, GROB 6

ČETVRTAK, 12.07.2018.GOD.

ANA NOVOSEL, ROĐ. OREHOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12:30 SATI

ZORKA ŽIVKOVIĆ, ROĐ. SEKULIĆ, OTAC MIHAEL, STARA 86 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 1A, GROB 127

SIMO ČAKIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 16:00 SATI
POLJE 1, RED 10, GROB 11

SRIJEDA, 11.07.2018. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 10.07.2018. GOD.

MILKA VUKOVIĆ, ROĐ. MEDVED, OTAC MILE, STARA 78 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 17:30 SATI
POLJE 4, RED 2, GROB 6 

PONEDJELJAK, 09.07.2018.GOD.

HASIBA VIALI, ROĐ. ALIČIĆ, OTAC IBRAHIM, STARA 52 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI
POLJE 19, GROB 129

STJEPAN RADMAN, OTAC TOMO, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 4, GROB 187

MILAN RELIĆ, OTAC DANE, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 6S, RED 5, GROB 21

SUBOTA, 07.07.2018.GOD.

MARIJA MATIJEVIĆ, ROĐ. PERINČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI
POLJE 4, RED 36, GROB 11

PETAK, 06.07.2018. GOD.

MIJO DOBRINIĆ, OTAC MARKO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:00 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 16

ČETVRTAK, 05.07.2018. GOD.

KATARINA PAVLAČIĆ, ROĐ. ŠČULAC, OTAC IVAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI
POLJE 2, RED 25, GROB 2

SRIJEDA, 04.07.2018.GOD.

TOMISLAV BUTKOVIĆ, OTAC DANILO, STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 3, GROB 12

IVAN CAR, OTAC PETAR, STAR 46 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 29, GROB 6

UTORAK, 03.07.2018.GOD.

ANA PAVLOVIĆ, ROĐ. ŠEGAVIĆ, OTAC STJEPAN, , STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA-MALA ŠVARČA U 16:00 SATI
POLJE 1, RED 17, GROB 5

DRAGAN PETRUNIĆ, OTAC MIJO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA-MALA ŠVARČA U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 3

PONEDJELJAK, 02.07.2018.GOD.

BOŽIDAR KUNIĆ, OTAC MILAN, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

NIKOLA KLOKOČKI, OTAC JANKO, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 7

SUBOTA, 30.06.2018.GOD.

NENAD ZDJELAR, OTAC PETAR, STAR 63 GOD.
ISPRAĆAJ SA PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 13:30 SATI
POLJE 5, RED 3, GROB 1

IVAN HORVAT, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15:30 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 38

PETAK, 29.06.2018.GOD.

IVAN UDOROVIĆ, OTAC JURE, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
POLJE 3B, RED 1, GROB 19

VESNA LULIĆ, ROĐ. LULIĆ, OTAC MARKO, STARA 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 6, GROB 4

LJUBICA VRBANIĆ, ROĐ. KARABOGDAN, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 3, RED 18, GROB 10

LJUBICA TROPČIĆ, ROĐ. BEZJAK, OTAC JURAJ, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU GORNJE STATIVE U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 19

ČETVRTAK, 28.06.2018.GOD.

ILIJA JUKIĆ, OTAC IVO, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV.DOROTEJA U 12:30 SATI
DVOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

ZORKA MOMČILOVIĆ, ROĐ.ĐUKIĆ, OTAC ĐURO, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 3, RED 11, GROB 16

JANOŠ GEMERI, OTAC JANOŠ, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 3, RED 5, GROB 2

DUBRAVKO ŠIFTAR, OTAC JOSIP, STAR 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 3, GROB 127

SRIJEDA, 27.06.2018.god.

ILOVAČA DRAGUTIN, OTAC DRAGUTIN, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 8

ZORA ČUNKO, ROĐ.RUŠAN, OTAC ALOJZ, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U  16:00 SATI
POLJE 10, GROB 273

PETAR PAVLETIĆ, OTAC MIJO, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 25, GROB 3

UTORAK 26.06.2018.

KATARINA KUMF,ROĐ. DRVODELIĆ, OTAC NIKOLA,STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 17, GROB 4

ZORICA ŠAJATOVIĆ, ROĐ. HRNJAK, STARA 82
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 4, RED 8, GROB 8

VALIĆ JANKO, OTAC STJEPAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI,
POLJE 4, RED 38, GROB 7

SUBOTA 23.06.2018.

PEŠUT EVICA, ROĐ. SLIJEPČEVIĆ, OTAC LAZO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
POLJE 7N, RED 5, GROB 1

BOŽIDAR LAZIĆ, OTAC SLAVKO
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:00 SATI
POLJE 5, RED 2, GROB 6

ANTONIO KUSANIĆ, OTAC IVICA, STAR 25 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15:30 SATI
DVOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

PETAK, 22.6.2018.GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 21.06.2018.

JELA MALIZANI, ROĐ.DREVEN, OTAC MIJO, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 18, GROB 110

DUBRAVKA URISK, ROĐ. MRKONJIĆ, OTAC IVAN STARA 74 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU DUBOVAC  U 16:00
POLJE 5, RED 12, GROB 3

JOSIP ŠEKETA, OTAC TOMO, STAR 57 GOD.
UKOP NA RIMOKATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 17, GROB 44

SRIJEDA,20.06.2018.

MLADEN KESER,MAJKA ANE, STAR 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 13, GROB 80

DANICA TOMAŠIĆ, ROĐ. BRATIĆ, OTAC RADE, STARA 77 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 5, RED 2, GROB 7

JOSIP KRISTOVIĆ, OTAC STIPE, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI
POLJE 2, RED 13, GROB 3

UTORAK, 19.06.2018. GOD.

MLADEN GARIĆ, OTAC NIKO, STAR 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 15, GROB 395

ANKA MAURUS, ROĐ. STAKIĆ, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:00 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 8 

PONEDJELJAK, 18.06.2018. GOD.

DRAGUTIN ZLATARIĆ, OTAC JOSIP, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI
POLJE 3, RED 3, GROB 4

EVICA KOVAČ, ROĐ. KOSANOVIĆ, OTAC MILAN, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 7N, RED 1, GROB 14

IVICA SILA, OTAC STJEPAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17:30 SATI

SUBOTA, 16.06.2018. GOD.

MARA STAREŠINČIĆ, ROĐ. MIKULIN, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

ĐURĐICA SMOLJANOVIĆ, ROĐ. ILIĆ, OTAC GABRIJEL, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI
POLJE 6S, RED 2, GROB 8

PETAK, 15.06.2018. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 14.06.2018. GOD.

DRAGICA BENIĆ, ROĐ. CVITEŠIĆ, OTAC TOMO, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 10

SRIJEDA, 13.06.2018. GOD.

MLADEN KLOKOČKI, OTAC ANTUN, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI
POLJE 3, RED 9, GROB 14

DARKO UŠALJ, OTAC MARKO, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 19, GROB 151

ZLATA TRPČIĆ, ROĐ. BADOVINAC, OTAC MARKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC  U 17:30 SATI
POLJE 2, GROB 163

UTORAK, 12.06.2018.GOD.

SAŠA STANAR, OTAC SAVO, STAR 45 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
POLJE 9, RED 3, GROB 5

IVAN MILČIĆ, OTAC MARKO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:00 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 5

MARIJA SAVATOVIĆ, ROĐ. KATIĆ, STARA 93 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 1A, GROB 14

BISERKA BUZDUM, ROĐ. JURIN, OTAC JOSIP, STARA 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 4, GROB 178

PONEDJELJAK, 11.06.2018.GOD.
NEMA UKOPA

SUBOTA, 09.06.2018. GOD.

PETAR VUKELIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15,30 SATI
POLJE 1, RED 27, GROB 2

PETAK, 08.06.2018.GOD

MAGDA ŽUGČIĆ, ROĐ. PAČALAT, OTAC STJEPAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI
POLJE 2, RED 21, GROB 11

KATA GORUP, ROĐ.  KATIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 14, GROB 359

ČETVRTAK, 07.06. 2018.GOD.

ŽELJKO GVOZDIĆ, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
POLJE 7N, RED 4, GROB 15

SRIJEDA, 06.06.2018.GOD.

LJUBICA VIŠNJAK, ROĐ. MIKULANDRIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

LJUBICA VUČIĆ, ROĐ. HRASTOV, OTAC VID, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI
POLJE 4, RED 15, GROB 7

UTORAK, 05.06.2018. GOD.

DANICA ŽIVČIĆ, ROĐ. HALAR, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 8, RED 2, GROB 19

PONEDJELJAK, 04.06.2018. GOD.

RADMILA ZIMONJA, ROĐ. ŽIVKOVIĆ, OTAC DRAGAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 7

SUBOTA, 02.06.2018. GOD.

DRAGICA MAĐARIĆ, ROĐ. MEJAŠIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRENTIĆ U 12:30 SATI
POLJE 1, RED 18, GROB 11

STJEPAN PERŠE, OTAC STJEPAN, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 22, GROB 7

BISERKA MIŠIĆ, ROĐ. MALOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI
POLJE 7, GROB 73

PETAK, 01.06.2018. GOD.

ANDRIJA RIBAR, OTAC JANKO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16:00 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 10

SRIJEDA, 30.05.2018. GOD.

ANICA JAKŠIĆ, ROĐ. DOKOZIĆ, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 5, RED 11, GROB 1

UTORAK, 29.05.2018. GOD.

MIĆA PAULIĆ, OTAC TOMO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

DORA GORŠIĆ, ROĐ. ŠTEFANAC, OTAC MIJO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 31, GROB 1 

PONEDJELJAK, 28.05.2018.GOD.

JOSIP ŠABAN, OTAC JOSIP, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 4, GROB 103

ANKA MAJNARIĆ, ROĐ. ŠTAJDUHAR, OTAC VLADIMIR, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 4, RED 10, GROB 5

ZLATA PADEŽANIN, ROĐ.VIDAK, OTAC NIKOLA, STARA 81 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 17:30 SATI
POLJE 3, RED 14, GROB 13

SUBOTA, 26.05.2018. GOD.

JANJA OSREDEČKI, ROĐ. SALOPEK, OTAC JOSO, STARA 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 15, GROB 431

ZLATA ŽELJKOVIĆ, ROĐ. ŠIBENIK, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI
POLJE 19, GROB 175 

PETAK, 25.05.2018. GOD.

ĐURĐICA SELJAN, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 24.05.2018. GOD.

TEREZIJA IVIČAK, ROĐ. PRAŠIN, OTAC ANTON, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 14, GROB 147

ANDRIJA GORŠIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 16:00 SATI
POLJE 1, RED 25, GROB 6

SRIJEDA, 23.05.2018.GOD.

IVICA LOJEN, OTAC FRANJO, STAR 67 GOD.
ISPRAĆAJ NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI
POLJE 1, RED 17, GROB 10

ANDRIJA BENKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14:00 SATI
POLJE 2, RED 19, GROB 4

ANĐELKA TOMIČIĆ, ROĐ. ILIĆ, OTAC GAVRO, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 14, GROB 267

FRANC GOBAC, OTAC FRANJO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

UTORAK, 22.05.2018. GOD.

STJEPAN SELJAN, OTAC JOSIP, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI
POLJE 3, RED 12, GROB 5

PONEDJELJAK, 21.05.2018. GOD.

LJUBICA MANJEROVIĆ, ROĐ. BAŠA, OTAC FRANJO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16:00 SATI
POLJE 2, RED 5, GROB 7

SUBOTA, 19.05.2018. GOD.

IVAN KUŠEVIĆ, OTAC JURAJ, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 14:00 SATI
POLJE 2, RED 32, GROB 5

MILAN PERKOVIĆ, OTAC MIJO, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI
POLJE 1, RED 28, GROB 3

PETAK, 18.05.2018. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 17.05.2018. GOD.

KATARINA SKLENAR, ROĐ. TONKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 12

SRIJEDA, 16.05.2018. GOD.

IVANKA ŠAKIĆ, ROĐ. ŽAPČIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 56 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 16, GROB 276

MARIJA SABLJARIĆ, ROĐ. ŠPEHAR, OTAC MARKO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV- DOROTEJA U 17:30 SATI
POLJE 3, RED 4, GROB 7

UTORAK, 15.05.2018. GOD.

SLAVICA BARTOLAC, ROĐ. CVETKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 12:30 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 1

PONEDJELJAK, 14.05.2018. GOD.

KATA DRMEŠ, ROĐ. LORKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 6S, RED 7, GROB 4

SUBOTA, 12.05.2018. GOD.

ANA ČOLIĆ, ROĐ. AGATIĆ, OTAC VID, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 6

ANTUN ČURILOVIĆ, OTAC JANKO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 14:00 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 10

IVAN MATAN, OTAC NIKOLA, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI
POLJE 1, RED 15, GROB 9

PETAK, 11.05.2018. GOD.

MILJKAN TORBICA, OTAC NIKOLA, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ANĐA BODROŽIĆ – DŽAKIĆ, ROĐ. BRDAR, OTAC PETAR, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 22, GROB 7

ČETVRTAK, 10.05.2018. GOD.

ZDENKO SELJAN, OTAC ANDRIJA, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI
POLJE 4, RED 2, GROB 9/10

SRIJEDA, 09.05.2018. GOD.

ZLATA ŠĆULAC, ROĐ. VRANEŠA, OTAC IVAN, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI
POLJE 2, RED 30, GROB 6

UTORAK, 08.05.2018. GOD.

DRAGICA LUKEŽIĆ, ROĐ. MLAČAK, OTAC MATO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI
POLJE 4, RED 10, GROB 9

ILIJA BASTAJA, OTAC MANE, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI
POLJE 10, RED 9, GROB 6

ANTO JURILJ, OTAC ADAM, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 4A, RED 12, GROB 8

ANKA VINSKI, ROĐ. MANDIĆ, OTAC ĐURO, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 6N, RED 13, GROB 7

PONEDJELJAK, 07.05.2018. GOD.

MILE OBROVAC, OTAC IVAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI
POLJE 2, RED 23, GROB 17 

IVANA MAJERON, ROĐ. OLEJNIK, OTAC IVAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI
POLJE 4, RED 2, GROB 7

JELA BREZETIĆ, ROĐ. ŽAFA, OTAC ANTUN, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI
POLJE 1, RED 6, GROB 10

MARKO BUTORAC, OTAC IVAN, STAR 65 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 10 

SUBOTA, 05.05.2018. GOD.

MARICA KURBAŠA, ROĐ. BEDANKOVIĆ, OTAC MATIJA, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12:30 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 5

DAMIR PAPIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 12, GROB 2  

IVAN PLEŠA, OTAC ILIJA, STAR 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI
POLJE 19, GROB 197

PETAK, 04.05.2018. GOD.

PETAR VOSKA, OTAC MLADEN, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 11, GROB 348

MILAN TRBOJEVIĆ, OTAC DMITAR, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 5, RED 9, GROB 4

ČETVRTAK, 03.05.2018. GOD.

DUBRAVKA BROZ, ROĐ. PETRIĆ, OTAC JOSIP, STARA 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

TIHOMIR MAGLIČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 3B, RED 1, GROB 16

VLADIMIR MAROHNIĆ, OTAC MATE, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 16, GROB 270 

SRIJEDA, 02.05.2018. GOD.

DOROTEJA RADE, ROĐ. BIŠĆAN, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 14, GROB 4

SAVKA JANJANIN, ROĐ. JANJANIN, OTAC NIKOLA, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 7S, RED 11, GROB 17

STEVO MIKŠIĆ, OTAC STEVO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 6, GROB 5

PONEDJELJAK, 30.04.2018. GOD.

JOŽEF KAVČIĆ, OTAC FRANC, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI
POLJE 2, RED 7, GROB 4

JOSIP ALOŠINAC, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI
POLJE 2, RED 24, GROB 3

MARE JAGLIĆ, ROĐ. GRDOŠIĆ, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 7N, RED 3, GROB 67

SUBOTA, 28.04.2018. GOD.

DRINA KRIVOKUĆA, ROĐ. BELADA, OTAC VASO, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
POLJE 8, RED 10, GROB 19

DRAGICA CREVAR, ROĐ. JUIĆ, STARA 90 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 2, GROB 150

PETAK, 27.04.2018. GOD.

ANTICA PAPIĆ, ROĐ. FABRIS, OTAC IGANCIO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 8, RED 10, GROB 28 

ČETVRTAK, 26.04.2018. GOD.

BRANKO ĐUROVIĆ, OTAC SLOBODAN, STAR 66 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG  GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 5

RUŽA SMILJČIĆ, ROĐ. JURKIĆ, OTAC MATO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI
POLJE 2, RED 29, GROB 4

SRIJEDA, 25.04.2018. GOD.

IVAN ČORAK, OTAC IVAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 5, RED 2, GROB 25

UTORAK, 24.04.2018. GOD.

BARBARA KRANJC, ROĐ. LESIĆ, OTAC FRANJO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 4, RED 2, GROB 2

PONEDJELJAK, 23.04.2018. GOD.

MILE KESER, OTAC PETAR, STAR 54 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

KATE ŠIMUNIĆ, ROĐ. ŠTEFANČIĆ, OTAC NIKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 3, RED 20, GROB 9

SUBOTA, 21.04.2018. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 20.04.2018. GOD.

KATA ŠTEFANČIĆ, ROĐ. ŠTEFANČIĆ, OTAC MATO, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 2

ČETVRTAK, 19.04.2018. GOD.

MARINKO CVITAK, OTAC IVAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 13, GROB 34

ANKA ANTOLOVIĆ, ROĐ. ŠAVOR, OTAC MIJO, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 3, RED 110

SRIJEDA, 18.04.2018. GOD.

MATO PULJIĆ, OTAC MARKO, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 15, GROB 499A

UTORAK, 17.04.2018. GOD.

STJEPAN BEGO, OTAC OSKAR, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

SMAIL SOBO, OTAC MUJO, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 6N, RED 13, GROB 5

PONEDJELJAK, 16.04.2018. GOD.

VLADO VALJAN, OTAC MATO, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

BISERKA MOŽNIK, ROĐ. DAMIĆ, OTAC STANKO, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 8, RED 8, GROB 9

SUBOTA, 14.04.2018. GOD.

BORIVOJ KUKIĆ, OTAC PAVAO, STAR 77 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12:30 SATI
POLJE 3, RED 15, GROB 4

PETAK, 13.04.2018. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 12.04.2018. GOD.

IVAN KUTEROVAC, OTAC NIKOLA, STAR 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 18, GROB 48

SRIJEDA, 11.04.2018. GOD.

ZDENKA ČOHAN, ROĐ. PETANČIĆ, OTAC IVAN, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 3, RED 11, GROB 7

DRAŽEN PROFOZIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 10, GROB 5

UTORAK, 10.04.2018.GOD.

KATARINA KARAS, ROĐ. BLAŽ, OTAC FRANJO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU BANSKA SELNICA U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 3

ARIF SPAHIĆ, OTAC SALIH, STAR 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 12, GROB 6

ALOJZ BURJA, OTAC FRANJO., STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 5

PONEDJELJAK, 09.04.2019. GOD.

STJEPAN SAČERIĆ, OTAC JOSIP, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI
POLJE 1, RED 21, GROB 1

FRANCA KRALJ, ROĐ. VINSKI, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:30 SATI
POLJE 1, RED 5, GROB 9

NIKOLA MILADIN, OTAC STJEPAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 8, GROB 82

DRAŽEN GRUBIŠIĆ, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
JEDNOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

SUBOTA, 07.04.2018. GOD.

MIJO HALAR, OTAC MATE, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 12, GROB 50

JOSIP LATKOVIĆ, OTAC JURAJ, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 15, GROB 567

IVAN SANKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI
POLJE 8, RED 3, GROB 5

PETAK, 06.04.2018. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 05.04.2018. GOD.

KRISTINA BELAVIĆ, ROĐ. SCHUNKO, OTAC DRAGUTIN, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 14, GROB 193

SRIJEDA, 04.04.2018.GOD.

JELENA SELMAN, ROĐ. KOZJAN, OTAC STJEPAN, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI
POLJE 3, RED 3, GROB 4

MARIJA ČVANGIĆ, ROĐ. TOMINČIĆ, OTAC IVAN, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 24, GROB 6

TEREZIJA VIDAK, ROĐ. SOJČIĆ, OTAC MATO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 7S, RED 14, GROB 4

RUDOLF PRPIĆ, OTAC JURAJ, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 14

UTORAK, 03.04.2018. GOD.

DRAGUTIN MIKŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI
POLJE 1, RED 11, GROB 12/13

MILIJA BLAGOJEVIĆ, ROĐ. KOSANOVIĆ, OTAC MILE, STARA 94 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 4

MILAN JURČIĆ, OTAC BLAŽ, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE  3, RED 10, GROB 9

STJEPAN TUŠKAN, OTAC IVAN, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 10

SUBOTA, 31.03.2018. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 30.03.2018. GOD.

MARIJA GRČIĆ, ROĐ. NOVOSEL, STARA 96 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 18, GROB 29

ČETVRTAK, 29.03.2018.GOD.

TEREZA MIHAJLOVIĆ, ROĐ. FUSIĆ, OTAC MIJO, STARA 94 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 3, RED 2, GROB 19

JOSIP ĆUK, OTAC MIJA, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 8, GROB 130

BORIS KOVAČIĆ, OTAC BOŽIDAR, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI
POLJE 11, GROB 362

SRIJEDA, 28.03.2018.GOD.

DRAGA MUIĆ-ŠTIMAC, ROĐ. ŠTIMAC, OTAC ANTUN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 11:30 SATI
POLJE 2, RED 9, GROB 10

JURE VRATARIĆ, OTAC FRANJO, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI
POLJE 4, RED 34, GROB 8

EMICA SKUTARI, ROĐ. MARMAN, OTAC FRANJO, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 7, GROB 154

IVAN MILČIĆ, OTAC MARKO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:30 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 2/3

UTORAK, 27.03.2018. GOD

KREŠIMIR VUČKOVIĆ, OTAC IVICA, STAR 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
POLJE 8, RED 1, GROB 5

VJEKOSLAV GENZIĆ, OTAC FRANJO, STAR 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

BOSILJKA GEROVAC, ROĐ. MATIJEVIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 6S, RED 6, GROB 2

BRANKO TIJANIĆ, OTAC GAŠPAR, STAR 62 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:30 SATI
POLJE 3, RED 8, GROB 14

PONEDJELJAK, 26.03.2018. GOD.

MIJO MUIĆ, OTAC ANTUN, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 14, GROB 1

SUBOTA, 24.03.2018. GOD.

BARKA LESAR, ROĐ. ZORINIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 71 GOD
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI
POLJE 1, RED 23, GROB 2 

ŽELJKO PETRAK, OTAC JOSIP, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 2

NIKOLA BEZJAK, OTAC IVAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI
POLJE 1, RED 8, GROB 4

PETAK, 23.03.2018. GOD.

INGEBORG RELJIĆ, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 11:30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

KATICA GRGIČAK, ROĐ. GUŠTIN, OTAC MIJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 22.03.2018. GOD.

MARIJA KUČINIĆ, ROĐ. TRGOVČIĆ, OTAC IVAN, STARA 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI
POLJE 3, RED 9, GROB 19

IVICA ALIĆ, OTAC GOJKO, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

JASMINKA ŽDRALOVIĆ, ROĐ. ŠARIĆ, OTAC VINKO, STARA 61 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI
POLJE 9, GROB 139

SRIJEDA, 21.03.2018.GOD.

ŠTEFANIJA CIPČIĆ, ROĐ. TURKALJ, OTAC ANTON, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 11:30 SATI
POLJE 2, RED 10, GROB 8

ANA PALAJSA, ROĐ. BEG, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 14, GROB 38

MARIJA VRBANIĆ, ROĐ. RADATOVIĆ, OTAC TOMO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 20, GROB 4

BAJRO RIZVIĆ, MAJKA BAJRAMA, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI
POLJE 18, GROB 120

UTORAK, 20.03.2018.GOD.

MARIJA MARADIN, ROĐ. FURAČ, OTAC JURAJ, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
POLJE 5, RED 10, GROB 27

BRANKO CEROVAC, OTAC JOSIP, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 17, GROB 1

DRAŽEN KOVAČEVIĆ, OTAC MIROSLAV, STAR 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

ANICA TVRDINIĆ, ROĐ. ŽAJA, OTAC JAKOV, STARA 58 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI
POLJE 15, GROB 619

PONEDJELJAK, 19.03.2018.GOD.

KATARINA ANDRIJAŠEVIĆ, ROĐ. SLAĆANIN, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 1

KATICA TRBUŠIĆ, ROĐ. FANJAK, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI
POLJE 17, GROB 125

SUBOTA, 17.03.2018.GOD.

ILIJA TOKIĆ, OTAC JOZO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI
POLJE 2, RED 4, GROB 8

ROZALIJA DUBIĆ, ROĐ. GALOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 19, GROB 1

PETAK, 16.03.2018.GOD.

FRANJO ČURJAK, OTAC NIKOLA, STAR 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 20, GROB 4

ANA CAVRIĆ, ROĐ. PAVLOVIĆ, OTAC DRAGO, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI
POLJE 7, GROB 346

ČETVRTAK, 15.03.2018.GOD.

SANJA BELANEK, ROĐ. BASAR, OTAC MIJO, STARA 48 GOD.
ISPRAĆAJ SA KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 10, GROB 180

JOSIP SMOLJAK, OTAC ANDRIJA, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 6, GROB 10

VILKO BOLJKOVAC, OTAC JANKO, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI
POLJE 8, RED 3, GROB 6

SRIJEDA, 14.03.2018.GOD.

BOGDAN VUČETIĆ, OTAC VID, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI.
POLJE 5, RED 11, GROB 2

JOSIP MILČIĆ, OTAC KREŠIMIR, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALAŠVARČA-SV. DOROTEJA U 13:00 SATI.
POLJE 3, RED 10, GROB 5

MATKO PAVLAKOVIĆ, OTAC DAMIR, STAR 29 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI.
POLJE 6N, RED 11, GROB 3

UTORAK, 13.03.2018.GOD.

BRANKO DOBRANIĆ, OTAC MARKO, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI.
POLJE 2, RED 21, GROB 3

LJUBINKA ORLIĆ, MAJKA SOFIJA, STARA 77 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 13:00 SATI.
POLJE 1, RED 2, GROB 10

MARA ŠPOLJARIĆ, ROĐ. TUŠKAN, OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI.
POLJE 12, GROB 43

IVAN KRIŽANIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:30 SATI.
POLJE 2, RED 11, GROB 3

PONEDJELJAK, 12.03.2018. GOD.

KATA MILČIĆ, ROĐ. PERŠE, OTAC ANDRIJA, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 22, GROB 2

MARICA KLEŠIĆ, ROĐ. ŽUNIĆ, OTAC FRANJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 4

SUBOTA, 10.03.2018. GOD.

DRAGICA MAĆEŠIĆ, ROĐ. MAĆEŠIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:15 SATI
POLJE 1A, GROB 172

VJEKOSLAV PAVLEK, OTAC MIHOVIL, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 10, GROB 83

IVAN PREMENTIN, OTAC IVAN, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI
POLJE 3, RED 5, GROB 4

DEJAN ANDREJIĆ, OTAC MILAN, STAR 40 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

MIĆO TANEVSKI, OTAC STOJAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADL U 17:00 SATI
POLJE 10, RED 9, GROB 1

PETAK, 09.03.2018. GOD.

SAVO STOJANOVIĆ, OTAC LAZAR, STAR 76 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG  GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 15

NIKOLA NIKŠIĆ, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI
POLJE 3A, RED 1, GROB 6 

VALENTINO KLOBUČAR, OTAC FRANJO, STAR 39 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 33, GROB 1

BARA BEG, ROĐ. BABIĆ, OTAC IVAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU G. STATIVE – SV. MARKO U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 30

DUŠAN VULETIĆ, OTAC ĐURO, STAR 80 GOD,
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:30 SATI 
POLJE 1, RED 7, GROB 8

ČETVRTAK, 08.03.2018. GOD.

DRAGO LATKOVIĆ, OTAC JURAJ, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11:30 SATI
POLJE 2, RED 26, GROB 1

JAKOB RAČKI, OTAC JAKOB, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 18, GROB 62

MARA ČUJKO, ROĐ. RADEŠIĆ, OTAC LACKO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13:15 SATI
POLJE 2, RED 28, GROB 7

MARIJA HRNJAK, ROĐ. GORŠE, OTAC JURAJ, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 5, GROB 2

NIKOLA GAGULIĆ, OTAC STEVAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO 

SRIJEDA, 07.03.2018. GOD.

ANĐA KALEM, ROĐ. DERONJA, OTAC JOZO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 5

ELIZABETA BALEN, ROĐ. NOKTA, OTAC IVAN, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 14, GROB 5

DRAGICA ŽELJEZNJAK, ROĐ. STOJKOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 15, GROB 9 

TOMISLAV GORŠĆAK, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16:30 SATI
POLJE 2, RED 4, GROB 6

UTORAK, 06.03.2018. GOD.

DRAGUTIN GOLUBIĆ, OTAC IVAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 26, GROB 1A

PETAR ŠKRTIĆ, OTAC PETAR, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI
POLJE 1, RED 18, GROB 8

MILAN VORKAPIĆ, OTAC MILE, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI
POLJE 3, RED 5, GROB 6

IVICA MARIĆ, OTAC PETAR, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI
POLJE 6N, RED 9, GROB 42 

PONEDJELJAK, 05.03.2018. GOD.

MILAN JURČIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
POLJE 5, RED 7, GROB 11

DUNJA BUTKOVIĆ, ROĐ. BARLOVIĆ, OTAC ANTUN, STARA 85 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 13:00 SATI
POLJE 3, RED 13, GROB 1 

ANA KILBERT, ROĐ. ŠOŠTAR, OTAC MARTIN, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 10, GROB 91

ZORKA VEZMAR, ROĐ. RADOJČIĆ, OTAC RADE, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI
POLJE 5, RED 5, GROB 6

SUBOTA, 03.03.2018. GOD.

RADOJKA MALOBABIĆ, ROĐ. KARAPANDŽA, OTAC DUŠAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 1A, GROB 233

IVAN ŠIPUŠ, OTAC KARLO, STAR 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 15, GROB 634

MIHO KOLIĆ, OTAC MIJO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI
POLJE 10, RED 6, GROB 4

PETAK, 02.03.2018. GOD.

NIKOLA BAREŠIĆ, OTAC JURAJ, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI
POLJE 1, RED 16, GROB 11

PERO MATIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 16, GROB 1 

ČETVRTAK, 01.03.2018. GOD.

ZVONKO BREZOVIĆ, OTAC TOMO, STAR 65 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 15, GROB 413

JOSIP ŠIMUNIĆ, OTAC IVAN, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 10, RED 9, GROB 13

SRIJEDA, 28.02.2018.GOD.

SLAVICA HRSAN, ROĐ. KOS, OTAC KARLO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 5  

FRANJO HALIĆ, OTAC IVAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

EVICA GATARIĆ, ROĐ TUČAK, OTAC PAVAO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:00 SATI

UTORAK, 27.02.2018. GOD.

DUBRAVKA PREMUŽIĆ, ROĐ. GRAČAN, OTAC ANDRIJA, STARA 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
POLJE 7S, RED 14, GROB 7

KATA MARUŠIĆ, ROĐ. GRGIĆ, OTAC IVAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 13:00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 7

ANA ŠIMUNIĆ, ROĐ. GUSIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:45 SATI 
POLJE 2, RED 15, GROB 4

VLADO BATINIĆ, OTAC PETAR, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 3

PONEDJELJAK, 26.02.2018.GOD.

MIJO MUŽEK, OTAC STJEPAN, STAR 98 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

BRANKA KUZMAN, ROĐ. KUSTURIN, OTAC FRANJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 13, GROB 7

SUBOTA, 24.02.2018. GOD.

ABDULA ASANOVSKI, OTAC MIDŽAIT, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI
POLJE 4A, RED 10, GROB 5

DRAŽEN OGNJENOVIĆ, OTAC FRANJO, STAR 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI
POLJE 5, GROB 55

PETAK, 23.02.2018. GOD.

ANA KOLENAC, ROĐ. MIŠKIRIĆ, OTAC DRAGO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 20, GROB 12

MAGDA KATAVIĆ, ROĐ. LORKOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE  15, GROB 520

MILKA ARBUTINA, ROĐ. VUNJAK, OTAC TODOR, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE  11, RED 2, GROB 7

ČETVRTAK, 22.02.2018. GOD.

BARBARA ŠILJAC, ROĐ. GRAČAN, OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

DUŠAN KECMAN, OTAC ĐURO, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 6N, RED 5, GROB 1

SRIJEDA, 21.02.2018. GOD.

IVAN KORENSKI – GOJAKOVIĆ, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI
POLJE 6N, RED 4, GROB 13

UTORAK, 20.02.2018. GOD.

ANA GRČIĆ, ROĐ. FANJAK, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

NIKOLA PREDOVIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 31 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 19, GROB 76

SANJA HLAIĆ, ROĐ. HLAIĆ, OTAC ZLATKO, STARA 28 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 19, GROB 76

PONEDJELJAK, 19.02.2018. GOD.

KATA GREGURIĆ, ROĐ. MUIĆ, OTAC ANTUN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 15, GROB 9

SUBOTA, 17.02.2018. GOD.

IVANKA MILIČEVIĆ, ROĐ. BELJAN, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
POLJE 8, RED 2, GROB 9

PETAK, 16.02.2018. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 15.02.2018. GOD.

KATA OBRANOVIĆ, ROĐ. MANJEROVIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI
POLJE 4, RED 37, GROB 9

NENAD BOČKAJ, OTAC STJEPAN, STAR 65 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 13:00 SATI

MATO KAJIŠIĆ, OTAC STIPO, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 1

SRIJEDA, 14.02.2018. GOD.

IVAN HRIBAR, OTAC PAVAO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 34, GROB 8

RUDOLF JAPEC, OTAC JURAJ, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 2

UTORAK, 13.02.2018. GOD.

LJUDEVIT MATIJAŠIĆ, OTAC JURA, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 1

ŽELIMIR NEJAK, OTAC IVAN, STAR 64 GOD.
ISPRAĆAJ NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 32, GROB 5

PONEDJELJAK, 12.02.2018. GOD.

LJUBAN BASARA, MAJKA ANKA, STAR 74 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 11:30 SATI

MIJO BASAR, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

SUBOTA, 10.02.2018. GOD.

BARBARA BARAC, ROĐ. BARAC, OTAC MARKO, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

STJEPAN VRBANIĆ, OTAC MATO, STAR 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI
POLJE 1, RED 11, GROB 15

PETAK, 09.02.2018. GOD.

ANTO BLAŽAN, OTAC STIPO, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ANKA MILČIĆ, ROĐ. SABLJARIĆ, OTAC MIJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:15 SATI
POLJE 1, RED 8, GROB 9

LJILJANA SKELIN, ROĐ. VRCEK, OTAC DRAGUTIN, STARA 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 14, GROB 130

SLAVEN VINE, OTAC JANKO, STAR 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 29, GROB 2

ČETVRTAK, 08.02.2018. GOD.

JANKO ILIJANIĆ, OTAC RUDOLF, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 2, GROB 38

SRIJEDA, 07.02.2018. GOD.

VESNA KRIŠTOF, ROĐ. KRIŠTOF, OTAC FERDINAND, STARA 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI
POLJE 2, GROB 193

VJEKOSLAV BELJAN, OTAC JURE, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI
POLJE  2, RED 5, GROB 13

BARA VRBETIĆ, ROĐ. VRBETIĆ, OTAC JOSIP, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE  11, GROB 310

UTORAK, 06.02.2018. GOD.

KATICA IVIČAK, ROĐ. SPUDIĆ, OTAC FRANJO, STARA 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI
POLJE 15, GROB 132

SLAVKA KLJAIĆ, ROĐ. BRKOVIĆ, OTAC MILAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 15, GROB 384

JOSIP RATKAJ,. OTAC JOSIP, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 05.02.2018. GOD.

JOSIP HENDRIH, OTAC STJEPAN, STAR 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 4, GROB 287

SUBOTA, 03.02.2018. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 02.02.2018.GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 01.02.2018. GOD.

IVAN REŠKOVAC, OTAC IVAN, STAR 80 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:00 SATI.
POLJE 2, RED 4, GROB 7

SRIJEDA, 31.01.2018. GOD.

RUŽICA KUCALOVIĆ, ROĐ. VESELY, OTAC RUDOLF, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI
POLJE 11, RED 2, GROB 1

SAVA DOPUĐ, OTAC DUJO, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

UTORAK, 30.01.2018. GOD.

SANJA VRBETIĆ, ROĐ. CRNKOVIĆ, OTAC ZLATKO, STARA 50 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI
POLJE 19, GROB 149

ZVONKO PROFOZIĆ, OTAC MIJO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 7

MARTIN VAJDIĆ, OTAC FRANJO, STAR 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 1, GROB 60

PONEDJELJAK, 29.01.2018. GOD.

VINKO HODAK, OTAC JOZO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

SUBOTA, 27.01.2018. GOD.

DRAGUTIN GOLUBIĆ, OTAC MIJO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI
POLJE 1, RED 25, GROB 2

SLAVKO BARIĆ, OTAC IVAN, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 6, GROB 8

STJEPAN ŠEBREK, OTAC STJEPAN, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

PETAK, 26.01.2018. GOD.

MILKA SMRZLIĆ, ROĐ. LJUBIŠIĆ, OTAC ĐURO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆKI CEROVAC U 11:30 SATI
POLJE  1, RED 2, GROB 4

ČEDOMIR MALEŠEVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 84 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 2, GROB 54

JOSIP BUBLIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE 15:00 SATI

ČETVRTAK, 25.01.2018. GOD.

KATA ŠPEHAR, ROĐ. ČULIG, OTAC DRAGO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI
POLJE 4, RED 12, GROB 3

ANTUN MARKULIN, OTAC GABRIJEL, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU  DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 7, GROB 511

LJUBICA METULJ, ROĐ. VULJANIĆ, OTAC JANKO, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 1, GROB 43

SRIJEDA, 24.01.2018. GOD.

FILIP VELIĆ, OTAC MILE, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI
POLJE 6N, RED 10, GROB 49

MILAN GAŽAN, OTAC JURAJ, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 2, GROB 8

UTORAK, 23.01.2018. GOD.

IVAN RADATOVIĆ, OTAC MILAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI
POLJE 2, RED 3, GROB 12

DARINKA VUJNOVIĆ, ROĐ. ŽIVKOVIĆ, STARA 93 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 3, RED 6, GROB 17

BISERKA KUNIĆ, ROĐ. KRIVOKUĆA, OTAC MILAN, STARA 60 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:00 SATI
POLJE 2, RED 2, GROB 4

PONEDJELJAK, 22.01.2018. GOD.

MILKA MARINIĆ, ROĐ. SMOLJO, OTAC AUGUST, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI
POLJE 3A, RED 2, GROB 19

IVAN ŽAFA, OTAC IVAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13:00 SATI
POJE 1, RED 23, GROB 5

MILKA VEJIN, ROĐ. CIGANOVIĆ, OTAC SIMO, STARA 90 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 15:00 SATI

SUBOTA, 20.01.2018. GOD.

JOSIPA VINSKI, ROĐ. STAREŠINČIĆ, OTAC IGNJAC, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

BRANKO BLAŽEVIĆ, OTAC MARIJAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 14, GROB 264

DRAGICA PAULIĆ, ROĐ. PAULIĆ, OTAC PETAR, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

PETAK, 19.01.2018. GOD.

BARBARA ŠTIMAC, ROĐ. MARIČIĆ, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 11, GROB 174

ANA HAJSTER, ROĐ. CVITAK, OTAC PETAR, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 18.01.2018. GOD.

MARKO MAGDIĆ, OTAC JOSIP, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

OLGA LIVOJEVIĆ, ROĐ. BELAVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI
POLJE 1, RED 18, GROB 6

BARA ŠTEFANAC, ROĐ. PAVLETIĆ, OTAC MIJO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV- DOROTEJA U 14:00 SATI
POLJE 1N, RED 2, GROB 3

STJEPAN GORŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 24, GROB 9

SRIJEDA, 17.01.2018.GOD.

BRANKO ZLATARIĆ, OTAC IVAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

MARICA JUH, ROĐ. KOVAČIĆ, OTAC VLADIMIR, STARA 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 15, GROB 558

DOMAGOJ SOLČANSKI, OTAC MLADEN, STAR 21 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 15:00 SATI.
POLJE 1, RED 2, GROB 53

UTORAK, 16.01.2018.GOD.

LJUBICA STAVLJENIĆ, ROĐ. LESIĆ, OTAC MATO, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 5, GROB 5/6

TEREZIJA URLEP, ROĐ. URLEP, OTAC STJEPAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI.
POLJE 14, GROB 153

DRAGA RADE, ROĐ. JAKIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:00 SATI.

PONEDJELJAK, 15.01.2018. GOD.

ALBINA DIZDAREVIĆ, ROĐ. VNUČEC, OTAC FRANJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI
POLJE 15, GROB 607

RUŽICA DOBROVOLJAC, ROĐ. DOBROVOLJAC, OTAC IVAN, STARA 68 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 13:00 SATI

LJUBICA DERKOS, ROĐ. ŠĆULAC, OTAC JURAJ, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 13:00 SATI.
POLJE 3, RED 5, GROB 18

MILIVOJ GROZDANIĆ, OTAC GLIŠO, STAR 65 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE U 15:00 SATI
POLJE 1A, GROB 28

SUBOTA, 13.01.2018. GOD.

DARKO DOBROVIĆ, OTAC TOMISLAV, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
POLJE 7S, RED 3, GROB 1

DRAGICA VUJAŠKOVIĆ, ROĐ. ŠOLIĆ, OTAC SIMO, STARA 84 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 3, RED 5, GROB 15

BARA JOVICA, ROĐ. JURIŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 15:30 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 17

PETAK, 12.01.2018. GOD.

ANKICA FUMIĆ, ROĐ. LIŠČIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 78 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 11:15 SATI

ŽELJKO KRPAN, OTAC JAKOV, STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 7, GROB 128

ANA SUDAC, ROĐ. PETRIĆ, OTAC JOSIP, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 3, GROB 12

ČETVRTAK, 11.01.2018. GOD.

JELENA PALAJSA, ROĐ. BROZOVIĆ, OTAC LOVRO, STARA 84 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA ŽIDOVSKO GROBLJE U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 10, GROB 6

MARIJA GRGIČIN, ROĐ. GIDIJA, OTAC PETAR, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 22, GROB 2

TEODOR VOLK, OTAC EMIL, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI
POLJE 8, GROB 146

SRIJEDA, 10.01.2018. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 09.01.2018. GOD.

IVAN TOMIČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI
POLJE 2, RED 30, GROB 3

RUŽICA JAGLICA, ROĐ. BJEGAČ, OTAC RUDOLF, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 5, RED 10, GROB 17

PONEDJELJAK, 08.01.2018. GOD.

DUBRAVKO KRČEVSKI, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 15, GROB 560

PETAK, 05.01.2018. GOD.

MARKO KRIŽANIĆ, OTAC JOSIP, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI
POLJE 3, RED 3, GROB 17

LJUBA KRIŽANIĆ, ROĐ. STANKOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI
POLJE 3, RED 3, GROB 17

DRAGICA OPALIČKI, ROĐ. STARIVLAH, OTAC PETAR, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI
POLJE 8, RED 11, GROB 16

ČETVRTAK, 04.01.2018. GOD.

JELENA GLUŠICA, ROĐ. PAVLICA, OTAC ĐURO, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI
POLJE 6N, RED 4, GROB 32

BOŽENA HRELIĆ, ROĐ. HRELIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI
POLJE 1, RED 20, GROB 10

SRIJEDA, 03.01.2018. GOD.

DANICA VELJAČIĆ, ROĐ. SLADOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI
POLJE 6S, RED 9, GROB 4

ĐURĐICA GORŠĆAK, ROĐ. GORŠĆAK, OTAC FRANJO, STARA 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

LUCIJA KRZNARIĆ, ROĐ. RAJKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

UTORAK, 02.01.2018. GOD.

BOSILJKA LIČINA, ROĐ. POLOJAC, OTAC ĐURO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 11:30 SATI
POLJE 1, RED 10, GROB 3

MANDA VUJKOVIĆ, ROĐ SABLJAK, OTAC JURE, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI
POLJE 14, GROB 111

LUKA GRČIĆ, OTAC DAVOR, STAR 16 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 15:00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO