SUBOTA, 04.07.2020. GOD.

BOŽICA KOSTOLANJI, ROĐ. BENKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 95 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12:30 SATI

PETAK, 03.07.2020. GOD.

MIJO KUTEROVAC, OTAC JOSIP, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 02.07.2020. GOD.

ZLATKO BEDENIKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

ŽELIMIR ŠTAHAN, OTAC STEVO, STAR 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SRIJEDA, 01.07.2020. GOD.

LJERKA KAMBIĆ, ROĐ. DRAGIČEVIĆ, OTAC IVAN, STARA 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ZVONKO TOMIĆ, OTAC TOMO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

ANA PETRLIN, ROĐ. HARAMIJA, OTAC JOSIP, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

UTORAK, 30.06.2020. GOD.

MARIJA JOVICA, ROĐ. JOVICA, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 12:30 SATI

PONEDJELJAK, 29.06.2020. GOD.

SLAVICA CEGUR, ROĐ. KIŠIĆ, OTAC JOSIP, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

SUBOTA, 27.06.2020.GOD.

NIKOLA PLAVETIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

PETAK, 26.06.2020. GOD.

DRAGICA KRIVOKUĆA, ROĐ. BRODARIĆ, OTAC JOSIP, STARA 76 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA ŽIDOVSKO GROBLJE U 14:00 SATI

LJILJANA FRANJKOVIĆ – KRALJ, ROĐ. MIHAJLIJA, OTAC NIKOLA, STARA 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ZDENKO OFNER, OTAC ALBERT, STAR 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 25.06.2020. GOD.

MIKA BUKOVAC, OTAC FRANJO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12:30 SATI

DARA KOVAČIĆ, ROĐ. KOVAČIĆ, OTAC MILORAD, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ANA FIŠTROVIĆ, ROĐ. SAMARDŽIJA, OTAC NIKOLA, STARA 79 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:00 SATI

JOSIP SRBELJ, OTAC IVAN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

SRIJEDA, 24.06.2020. GOD.

DAVORIN KONFIC, OTAC BOŽIDAR, STAR 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

SONJA BORČIĆ – TRONTL, ROĐ. BORČIĆ, OTAC BOŽO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DRAGICA GRGINČIĆ, ROĐ. GRGINČIĆ, OTAC JANKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

DRAGICA SMAJLA, ROĐ. IVANKOVIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

UTORAK, 23.06.2020.GOD.

SLAVO GIDIJA, OTAC TOMO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

DEJAN BOČKAJ, OTAC NIKOLA, STAR 51 GOD.
ISPRAĆAJ SA KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC  NA VOJNO GROBLJE U 16:00 SATI

IVAN MARAKOVIĆ, OTAC MARKO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

SUBOTA, 20.06.2020. GOD.

MILKA DUIĆ, ROĐ. BJELOBRK, OTAC ANTE, STARA 95 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12.30 SATI

JOSIP FRANIĆ, OTAC IVAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI

IVAN KATIĆ, OTAC MILE, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 19.06.2020. GOD.

ANA GRČIĆ, ROĐ. PETRAK, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 12:30 SATI

IVAN IVKA, OTAC MATO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MARIJANA PALAJSA, ROĐ. CVITAK, OTAC MIRKO, STARA 45 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 18.06.2020. GOD.

NENAD BASTAJA, OTAC BRANKO, STAR 45 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

SRIJEDA, 17.06.2020. GOD.

ANA MARKOVICH, ROĐ. PAVKOVIĆ, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

DRAGICA ŠKRTIĆ, ROĐ. JURČEVIĆ, OTAC JURE, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:00 SATI

UTORAK, 16.06.2020. GOD.

DRAGICA STARAŠINIĆ, ROĐ. BASAR, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

KATICA KOVAČINA, ROĐ. GOLUBIĆ, OTAC IVAN, STARA 96 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

JOSIP PAVKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 15.06.2020. GOD.

DRAGICA MARŠIĆ, ROĐ. VRBANIĆ, OTAC ANTUN, STARA 90 GOD.
ISPRAĆAJ S GROBLJA JAMADOL U 12:30 SATI

STANKA RADMANOVIĆ, ROĐ. KOKER, OTAC IGNJATIJA, STARA 91 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MILAN MEDVED, MAJKA KATA, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

ĐURĐICA LUGARIĆ, ROĐ. FLANJAK, OTAC FRANJO, STARA 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17,30 SATI

SUBOTA, 13.06.2020. GOD.

ANA TRPČIĆ, ROĐ. BABIĆ, OTAC JURAJ, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DRAGICA MALI, ROĐ. RADANOVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ANA OBRANOVIĆ, ROĐ. MANJARIĆ, OTAC ANTUN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:30 SATI

PETAK, 12.06.2020.GOD.

BARBARA JOVICA ROĐ. TOMINOV, OTAC MIJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 12:30 SATI

MARA HORVAT ROĐ. TURSAN, OTAC STJEPAN, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:00 SATI

SRIJEDA, 10.06.2020. GOD.

LJERKA EROR, STARA 80 GOD.
ISPRAĆAJ S GROBLJA JAMADOL U 12:30 SATI

UTORAK, 09.06.2020. GOD.

NADA MUTAK, ROĐ. VINSKI, OTAC MIRKO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

ZLATKO PAVLIĆ, OTAC KARLO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 08.06.2020. GOD.

ANA ČORAK, ROĐ. FURAČ, OTAC MARKO, STARA 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

NADA SALOPEK, ROĐ. MATAN, OTAC IVAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

SUBOTA, 06.06.2020. GOD.

PERO BODLOVIĆ, OTAC BRANKO, STAR 71 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12:30 SATI

IVAN ŠILJAC, OTAC IVAN, STAR 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ANTE BOGOVIĆ, OTAC STIPE, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 15:30

PETAK, 05.06.2020. GOD.

JOSIPA PEREZ, ROĐ. PEREZ, OTAC LUKA, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

DORA KOZLOVAC, ROĐ. TOMAŠIĆ, OTAC ĐURO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 04.06.2020. GOD.

ANA VINSKI, ROĐ. POGAČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

MIJO LUKAČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

SRIJEDA, 03.06.2020. GOD.

LUCA LUKIĆ, ROĐ. ŠIŠKO, OTAC JOZO, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

UTORAK, 02.06.2020. GOD.

MATO DUJIĆ, OTAC IVO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

ŠTEFANIJA ŠKARJAK, ROĐ. CANJKO, OTAC MIJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

JOSIP BARIŠIĆ, OTAC JANKO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

MARICA ČUJKO, ROĐ. HULJINA, OTAC JOSIP, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 01.06.2020.GOD.

MARA BOŽIĆ, ROĐ. MILČIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

BRANKO KENFELJA, OTAC STJEPAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PETAK, 29.05.2020. GOD.

IBRAHIM HAMMAK, OTAC MOHAMMED, STAR 34 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

DAVOR POTURICA, OTAC ANTUN, STAR 55 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SRIJEDA 27.05.2020. GOD.

STJEPAN GATARIĆ, OTAC JOSIP, STAR 60 GOD.
NEVENKA JELČIĆ, ROĐ. MRINČIĆ, OTAC LOVRO, STARA 63 GOD.
MANDA PUŽIN, ROĐ. GRAŠIĆ, OTAC FRANJO, STARA 98 GOD.

UTORAK, 26.05.2020.GOD.

UMRLI:
KATA LULIĆ ROĐ. OBAJDIN, OTAC PAVE, STARA 81 GOD.

PONEDJELJAK, 25.05.2020.GOD.

UMRLI:
JOSIP PAVLINIĆ, OTAC VILIM, STAR 86 GOD.
BARA HADŽIĆ, ROĐ. GRGIĆAK, OTAC JANKO, STARA 92 GOD.
MARIJA KRALJ, ROĐ. BANIĆ, OTAC TOMO, STARA 90 GOD.
JASNA ADAMEC, ROĐ. BLAŠKOVIĆ, OTAC BRANKO, STARA 83 GOD.

SUBOTA, 23.05.2020.GOD.

UMRLI:
IVAN ŠTEFANAC, OTAC IVAN, STAR 88 GOD.

PETAK, 22.05.2020. GOD.

UMRLI:
PETAR BATINIĆ, OTAC ĐURO, STAR 94 GOD.
STJEPAN KRZNAR, OTAC FRANJO, STAR 74 GOD.

ČETVRTAK, 21.05.2020. GOD.

UMRLI:
DARINKA LONČAR, ROĐ. LONČAR, OTAC VASO, STARA 88 GOD.

SRIJEDA, 20.05.2020. GOD.

UMRLI:
BOŽIDAR BEZJAK, OTAC NIKOLA, STAR 71 GOD.

UTORAK, 19.05.2020. GOD.

UMRLI:
MARKO CAR, OTAC PETAR, STAR 72 GOD.

PONEDJELJAK, 18.05.2020. GOD.

UMRLI:
ANDRIJA ŠPINE, OTAC JOSIP, STAR 73 GOD.
BARBARA PETRUNIĆ, ROĐ. POLJAK, OTAC JURAJ, STARA 75 GOD.
JAGA RUDIN, ROĐ. BARTOLAC, OTAC GRGA, STARA 82 GOD.
DUBRAVKA PAŠIĆ, ROĐ. VOZNY, OTAC VLADIMIR, STARA 76 GOD.
RADE MANOJLOVIĆ, OTAC MILE, STAR 76 GOD.

SUBOTA, 16.05.2020. GOD.

UMRLI:
JOSIP GALOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 90 GOD.

PETAK, 15.05.2020. GOD.

UMRLI:
ZVONIMIR JUSTAMENT, OTAC MATO, STAR 92 GOD.
MILE KLIPA, OTAC RADE, STAR 84 GOD.
STANA SIKIRICA, ROĐ. MUTIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 83 GOD.

ČETVRTAK, 14.05.2020. GOD.

UMRLI:
DUŠANKA VUKMIROVIĆ, ROĐ. GAŠPARAC, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.

SRIJEDA, 13.05.2020. GOD.

UMRLI:
BARBARA DAVIDOVIĆ, ROĐ. VINŠĆAK, OTAC IGNJAC, STARA 79 GOD.
ANA PREĐAK, ROĐ. TRBUŠIĆ, OTAC JANKO, STARA 75 GOD.

UTORAK, 12.05.2020. GOD.

UMRLI:
ALOJZIJE SMILEK, STAR 85 GOD.
BRANKO BENIĆ, OTAC JOSIP, STAR 89 GOD.

PONEDJELJAK, 11.05.2020. GOD.

UMRLI:
BORISLAV POPOVIĆ, OTAC PETAR, STAR 83 GOD.
MATO BELAVIĆ, OTAC MATO, STAR 75 GOD.
ZVONIMIR TUŠKAN, OTAC STJEPAN, STAR 83 GOD.
IVAN DOMITROVIĆ, OTAC LUKA, STAR 85 GOD.
VLADIMIR ŠEBEK, OTAC MIRKO, STAR 86 GOD.

SUBOTA, 09.05.2020.GOD.

UMRLI:
DARINKA CRNKOVIĆ, ROĐ. JURAČEK, STARA 94 GOD.

PETAK, 08.05.2020.GOD.

UMRLI:
MILE MALEŠEVIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 66 GOD.

ČETVRTAK, 07.05.2020.GOD.

UMRLI:
JOSIP STIŠĆAK, OTAC JURAJ, STAR 84 GOD.
KATA DRUŽAK, ROĐ. SVRŽEVIĆ, OTAC AUGUST, STARA 95 GOD.

SRIJEDA, 06.05.2020.GOD.

UMRLI:
KATA ANTOLOVIĆ, ROĐ. HARAMBAŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 90 GOD.

PONEDJELJAK, 04.05.2020. GOD.

UMRLI:
JOSIP NOVOSEL, OTAC JURAJ, STAR 82 GOD.
IVAN ROTOV, OTAC ALEKSANDAR, STAR 87 GOD.
MARKO LATKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 67 GOD.
MARICA KOČIĆ – LUKIĆ, ROĐ. MATESIĆ, OTAC TOMO STARA 72 GOD.

NEDJELJA, 03.05.2020.

UMRLI:
IVO BUTUM, OTAC ANTO, STAR 89 GOD.

SUBOTA, 02.05.2020.GOD.

UMRLI:
PAULA ZVONARIĆ, ROĐ. ZVONARIĆ, OTAC VID, STARA 88 GOD.
JOSIP MLAČAK, OTAC IVAN, STAR 85 GOD.
MARICA POTURICA, ROĐ. KUŠAN, OTAC IVAN, STARA 72 GOD.
JOSIPA OPALIČKI, ROĐ. GATARIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
JOSIP ŽUBČIĆ, OTAC TOMO, STAR 87 GOD.

ČETVRTAK, 30.04.2020. GOD.

UMRLI:
JANKO HRNJAK, OTAC JANKO, STAR 85 GOD.
BARA FURAČ, ROĐ. PARANOS, MAJKA MARA, STARA 84 GOD.
BRANKO FRKETIN, OTAC IVAN, STAR 86 GOD.

SRIJEDA, 29.04.2020. GOD.

UMRLI:
BOŽIDAR JURKOVIĆ, MAJKA BARA, STAR 72 GOD.
ANA IVANKOVIĆ, ROĐ. MESIĆ, OTAC MARKO, STARA 84 GOD.

UTORAK, 28.04.2020.GOD.

UMRLI:
DINKO BELJAN, OTAC VIKTOR, STAR 59 GOD.

PONEDJELJAK, 27.04.2020. GOD.

UMRLI:
DALIBOR HERCEG, OTAC FRANJO, STAR 41 GOD.
MIJO SUDAC, OTAC IGNAC, STAR 78 GOD.
MARICA ŽUPANIĆ, ROĐ. ŽUPANIĆ, OTAC IVAN, STARA 68 GOD.

ČETVRTAK, 23.04.2020. GOD.

UMRLI:
MILE TEPŠIĆ, OTAC BRANKO, STAR 67 GOD.
MILKA GRDOŠIĆ, ROĐ. POŠTIĆ, STARA 87 GOD.
VESNA KUČINIĆ, ROĐ. KUČINIĆ, OTAC MATO, STARA 50 GOD.

SRIJEDA, 22.04.2020. GOD.

UMRLI:
LJUBICA CVITAK, ROĐ. JAKIČIĆ, OTAC JURAJ, STARA 84 GOD.
MIRKO JURAIĆ, OTAC VID, STAR 84 GOD.

UTORAK, 21.04.2020. GOD.

UMRLI:
NADA GRČIĆ, ROĐ. PUŠ, OTAC MIHAJLO, STARA 96 GOD.
RUŽA LOVRINOVIĆ, ROĐ. KAFADAR, OTAC JOZO, STARA 77 GOD.

PONEDJELJAK, 20.04.2020. GOD.

UMRLI:
MARIJA SUDAC, ROĐ. VRBANIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 73 GOD.
SLAVICA JUŠINSKI, ROĐ. ŽEGER, OTAC PAVAO, STARA 85 GOD.
MARICA MOGUŠ, ROĐ. MOGUŠ, OTAC JOSIP, STARA 51 GOD.
MILKA ŠAJATOVIĆ, ROĐ. ĆOSIĆ, OTAC MILE, STARA 63 GOD.

SUBOTA, 18.04.2020.GOD.

UMRLI:
ETELKA DEJANOVIĆ, ROĐ. BARAĆI, OTAC FRANJO, STARA 89 GOD.
NIKOLA ERDELJAC, OTAC NIKOLA, STAR 74 GOD.

PETAK 17.04.2020. GOD.

UMRLI:
BOŽICA ŠKRTIĆ, ROĐ. ŠLAT, OTAC DANE, STARA 85 GOD.
MILAN HRUŠKOVEC, OTAC STJEPAN, STAR 97 GOD.

ČETVRTAK, 16.04.2020.GOD.

UMRLI:
MATO KRČIĆ, OTAC MATO, STAR 72 GOD.
JANKO STRAHINIĆ, OTAC ILIJA, STAR 84 GOD.
IFETA DOSTAL, ROĐ. DERVIŠIĆ, STARA 80 GOD.

SRIJEDA, 15.04.2020.GOD.

UMRLI:
ZDENKO PAVLOVIĆ, STAR 70 GOD.
DUBRAVKO LIPKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 74 GOD.
DUŠAN KARAS, OTAC JANKO, STAR 68 GOD.

UTORAK, 14.04.2020.GOD.

UMRLI:
FRANJO VUKODER, OTAC IVAN, STAR 76 GOD.
BOŽIDAR PADJAN, OTAC DRAGUTIN, STAR 81 GOD.
PETAR BARIĆ, OTAC IVAN, STAR 82 GOD.

SUBOTA, 11.04.2020.GOD.

UMRLI : 
LJUBICA VUČKOVIĆ, ROĐ. KOSIJER, OTAC NIKOLA, STARA 88 GOD.
ĐURĐICA VAJDIĆ, ROĐ. JAMBROŠIĆ, OTAC PAVAO, STARA 91 GOD.
SANJA  MUŽA, OTAC ISO, STARA 49 GOD.

PETAK, 10.04.2020.GOD.

UMRLI:
LJUBICA VUKOBRATOVIĆ, ROĐ. POROPATIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 78 GOD.
VELJKO VUGDRAGOVIĆ, OTAC SIMO, STAR 80 GOD.

ČETVRTAK, 09.04.2020.GOD.

UMRLI: 
JELA LUCIJANIĆ, ROĐ. ROŽIĆ, OTAC ANTON, STARA 93 GOD.

SRIJEDA, 08.04.2020.GOD.

UMRLI:
BLAŽENKA MAVRETIĆ-VIDAKOVIĆ, ROĐ.VIDAKOVIĆ, OTAC LUKA, STARA 53 GOD.
JOSIPA OŽVALD, ROĐ. STARČEVIĆ, OTAC MARKO, STARA 90 GOD.
BOSILJKA BUNČIĆ, ROĐ. MATIJEVIĆ, OTAC CVIJAN, STARA 67 GOD.

UTORAK, 07.04.2020.GOD.

UMRLI:
OLGA KUSIĆ ROĐ. IDŽAN, OTAC FRANJO, STARA 85 GOD.
MARKO PETRAK, MAJKA DRAGICA, STAR 75 GOD.

PONEDJELJAK, 06.04.2020.GOD.

UMRLI:
ANA GOJAK, ROĐ. KOS, OTAC ANDRIJA, STARA 71 GOD.
KATICA GLAVINIĆ, ROĐ. MILOVAC, OTAC MATO, STARA 79 GOD.

NEDJELJA, 05.04.2020. GOD.

UMRLI:
STJEPAN TVRDINIĆ, OTAC JANKO, STAR 61 GOD.

SUBOTA, 04.04.2020. GOD.

UMRLI:
MARA AGATIĆ, ROĐ. DERONJA, OTAC ANTE, STARA 80 GOD.

PETAK, 03.04.2020. GOD.

UMRLI:
IVAN MRZLJAK, OTAC STJEPAN, STAR 81 GOD.

ČETVRTAK, 02.04.2020. GOD.

UMRLI:
JELA ČOLIĆ, ROĐ. TOLIĆ, OTAC MARKO, STARA 82 GOD.

SRIJEDA, 01.04.2020. GOD.

UMRLI:
BLAŽENKA POLIĆ, ROĐ. CIMEŠA, OTAC GOJKO, STARA 69 GOD.
BARA VUČIĆ, ROĐ. PAVLETIĆ, OTAC JURAJ, STARA 85 GOD.

UTORAK, 31.03.2020. GOD.

UMRLI:

NADA VINSKI, ROĐ. TUŠETIĆ, OTAC FRANJO, STARA 83 GOD.
BARA GALOVIĆ, ROĐ. MATEŠA, OTAC NIKOLA, STARA 88 GOD.
ANTUN DOLINAR, OTAC JOSIP, STAR 63 GOD.
PETAR STARČEVIĆ, OTAC MILAN, STAR 76 GOD.

PONEDJELJAK, 30.032020. GOD.

UMRLI:

MLADEN VUKOŠIĆ, OTAC IVAN, STAR 33 GOD.
IVO ARABADŽIĆ, OTAC MARIJAN, STAR 89 GOD.
SIMPLICIJA SALAMUNIĆ, ROĐ. PERNEK, OTAC FRANJO, STARA 85 GOD.

PETAK, 27.03.2020. GOD.

UMRLI:

JELA NOVOSEL, ROĐ. HERCEG, OTAC MATO, STARA 88 GOD.
NADA LJUBENKO, ROĐ. DOMITROVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 59 GOD.

ČETVRTAK, 26.03.2020. GOD.

UMRLI: 

JOSIPA KRALJ, ROĐ. HOZDIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 82 GOD.

PETAK, 20.03.2020.GOD.

JOSIP BOŽJAK, OTAC JANKO, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13:00 SATI

KREŠIMIR BROZOVIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 47 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 15:00 SATI

SRIJEDA, 18.03.2020. GOD.

VIDA ŠTEFANAC, ROĐ. NOVKOVIĆ, OTAC KOSTA, STARA 95 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:30 SATI

JELA ČRNE, ROĐ. ŽUNAC, OTAC JOSIP, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13:00 SATI

UTORAK, 17.03.2020. GOD.

MARA CABOR, OTAC NIKOLA, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

MILKA OŽANIĆ, ROĐ. MATIJEVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

MARIJA PETRUNIĆ, ROĐ. GRGAT, OTAC MATO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 16.03.2020.GOD.

NIKOLINA SMENDEROVAC, ROĐ. DUH, OTAC ANTUN, STARA 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

MARA DUJLOVIĆ, ROĐ. LUKENDA, OTAC MARKO, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15:00 SATI

SUBOTA, 14.03.2020.GOD.

MARA PAPA, ROĐ. BELAVIĆ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

PETAK, 13.03.2020. GOD.

ANTE PLETIKOSIĆ, OTAC IVAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI

ZLATKA ULEMEK, ROĐ. PADEŽANIN, OTAC MILIĆ, STARA 74 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 12.03.2020. GOD.

JOSIPA LUKŠIĆ, ROĐ. KOVAČ, OTAC JURAJ, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:00 SATI

ZDRAVKO ŽUNAC, OTAC JANKO, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:30 SATI

SRIJEDA, 11.03.2020. GOD.

IVAN BENKOVIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:00 SATI

IVAN POŽGAJ, OTAC ANDRIJA, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 17:00 SATI

UTORAK, 10.03.2020. GOD.

BOŽICA PAVLIČIĆ, ROĐ. GRAČAN, OTAC MIJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

MARKO JURKOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 09.03.2020. GOD.

MARICA RAJIĆ, ROĐ. PAVLIĆ, OTAC DRAGO, STARA 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15:00 SATI

ZDENKA TOMIĆ, ROĐ. MIJATOVIĆ, OTAC MARIJAN, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

SUBOTA, 07.03.2020. GOD.

MARIJAN HUMNJAN, OTAC ILIJA, STAR 62 GOD. 
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12:30 SATI

ANA JANKOVIĆ, ROĐ. JANKOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

PETAK, 06.03.2020. GOD.

MARJANA BREZOVIĆ, ROĐ. BREZOVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 54 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 11:30 SATI

JURE PLEŠ, OTAC TOMO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

NIKOLA PLAVETIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI

BARBARA BURIĆ, ROĐ. ČAVLOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 05.03.2020. GOD.

IVAN GROHAR, OTAC JURAJ, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

ALOJZIJA KOSANOVIĆ, ROĐ. PRISTOPEC, OTAC FRANC, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

RAJKO LESIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

SRIJEDA, 04.03.2020. GOD.

RUŽICA ARNAUTOVIĆ, ROĐ. PRODANOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANA JOHA, ROĐ. GOMERČIĆ, OTAC FRANJO. STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

MILE BLAŽEVSKI, OTAC TRAJKO, STAR 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

DRAGICA PAVIĆ, ROĐ. MIRIĆ, OTAC MILAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

UTORAK, 03.03.2020.GOD.

VERICA DUMIČIĆ, ROĐ. DUMIČIĆ, OTAC ALOJZIJE, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

STJEPAN KRAŠINA, OTAC IVAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

JOSIP ŠIMAC, OTAC IVAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

ADELA VLAŠIĆ, ROĐ. VLAŠIĆ, OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 02.03.2020. GOD.

JANKO DEVČIĆ, OTAC TONE, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:00 SATI

SUBOTA, 29.02.2020. GOD.

JOSIP BREZOVIĆ, OTAC FRANJO, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 12:00 SATI

IVO PAPIĆ, OTAC MIJAT, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

ERNA POGAČIĆ, ROĐ. OSTOVIĆ, OTAC ILIJA, STARA 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 28.02.2020. GOD.

BOŽICA GLUMAC, ROĐ. ŠIKTAR, OTAC JANKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

RAMADAN BISLJIMI, OTAC HASIM, STAR 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

MILE VRANJEŠ, OTAC ĐURO, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

MARIJA FURAČ, ROĐ. PALAC, OTAC STJEPAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 27.02.2020. GOD.

KATICA KOMLINOVIĆ, ROĐ. BARIĆ, OTAC IVAN, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

MARIJAN BAN, OTAC MIJO, STAR 73 GOD. 
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:00 SATI

SRIJEDA, 26.02.2020. GOD.

MAGDA BILOBRK, ROĐ. ŠIŠNOVIĆ, OTAC TOMO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 11:30 SATI

ĐURO JAKŠIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

SAMIJA DURAKOVIĆ, ROĐ. HAJRIĆ, OTAC MEHMED, STARA 77 GOD.
ISPRAĆAJ NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

KSENIJA VALJO, ROĐ. VALJO, MAJKA KLAUDIJA, STARA 83 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

UTORAK, 25.02.2020. GOD.

BORIVOJE VITKOVIĆ, OTAC PETAR, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 24.02.2020. GOD.

MARA MARAKOVIĆ, ROĐ. HORVATIĆ, OTAC JOSIP, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

DAVORKA BRUSIĆ, ROĐ. BRUSIĆ, OTAC FRANJO, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

ZDENKA ROGIĆ, ROĐ. KREJČIRIK, OTAC JAN, STARA 90 GOD.
ISPRAĆAJ SA KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:00 SATI

NADA DAKIĆ, ROĐ. ROKNIĆ, OTAC RADE, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

SUBOTA, 22.02.2020. GOD.

MILAN MILETIĆ, OTAC ANTE, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MIRKO ANUŠIĆ, OTAC FRANJO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

VLATKA BEG, ROĐ. ŠKRTIĆ, OTAC VLADIMIR, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU GORNJE STATIVE – SV. MARKO U 15:30 SATI

PETAK, 21.02.2020. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 20.02.2020. GOD.

ANA JURIĆ, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC MILE, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

ALEN POPOVIĆ, OTAC MIŠO, STAR 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

DANICA OREŠČANIN, ROĐ. PUDINA, OTAC ZVONKO, STARA 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

SRIJEDA, 19.02.2020. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 18.02.2020. GOD.

BARA PUŠKARIĆ, ROĐ. VINE, OTAC NIKOLA, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:30 SATI

BESIMA CAR, ROĐ. PELTO, OTAC SULEJMAN, STARA 65 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 17.02.2020. GOD.

ANA ČURILOVIĆ, ROĐ. ČURILOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 11:30 SATI

LJUBA MANOJLOVIĆ, ROĐ. RIBARIĆ, OTAC ANTON, STARA 79 GOD.
ISPRAĆAJ SA KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 13:00 SATI

ANA JAKLIĆ, ROĐ. CEROVAC, OTAC PAVAO, STARA 96 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

SUBOTA, 15.02.2020. GOD.

RUŽICA KATIĆ, ROĐ. PILLINGER, OTAC PETAR, STARA 82 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANA FIŠTROVIĆ, ROĐ. FURAČ, OTAC ANTUN, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

LJUBICA KLIPA, ROĐ. PEKIĆ, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 15:30 SATI

PETAK, 14.02.2020. GOD.

MARIJAN ŠAŠEK, MAJKA ŠTEFANIJA, STAR 44 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

STJEPAN MIKUC, OTAC STJEPAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

ANA HARAUZEK, ROĐ. KUZMIĆ, OTAC MARKO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 13.02.2020.GOD.

vlč. MARKO DUJAM, OTAC MARKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

DRAGICA NOVOSEL, ROĐ. NOVAKOVIĆ, OTAC MILIĆ, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

MARIJA BIĆAN, ROĐ. BIĆAN, OTAC MILE, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 15:00 SATI

SRIJEDA, 12.02.2020.GOD.

MILICA GOJSOVIĆ, ROĐ. MANDIĆ, OTAC ĐURO, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

DARKO MATIJEVIĆ, OTAC PAJO, STAR 58 GOD.
ISPRAĆAJ SA KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:00 SATI

FILOMENA JUREŠIĆ, ROĐ. DUJMOVIĆ, OTAC PERO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:30 SATI

UTORAK, 11.02.2020.GOD.

JANJA KLASAN, ROĐ. KLASAN, OTAC NIKOLA, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ  U 11:30 SATI

MARKO PRPIĆ, OTAC MARKO, OTAC NIKOLA, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI 

NIKOLA POVRŽENIĆ, OTAC KARLO, STAR 83 GOD.
ISPRAĆAJ SA KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 10.02.2020.GOD.

JOSIP GRČIĆ, OTAC MARKO, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 11:30 SATI

JELA PERAČ, ROĐ. BERMARIJA, OTAC JOSIP, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13:00 SATI

STJEPAN BASAR, OTAC LOVRO, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:00 SATI

BORISLAV JAKIĆ, OTAC IVAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:30 SATI

SUBOTA, 08.02.2020. GOD.

BRANKO VUKELJA, OTAC JANKO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12:30 SATI

LORAN PEZDIRC, MAJKA IRENA, STAR 46 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:30 SATI

PETAK, 07.02.2020. GOD.

DARKO GRGIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

MARA KLIPA, ROĐ. DUSPARA, OTAC ANTO, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

MILKA LATKOVIĆ, ROĐ. STIŠĆAK, OTAC PETAR, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 06.02.2020. GOD.

TOMA BARTULOVIĆ, OTAC JURO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

MIRA ĆURILOVIĆ, ROĐ. TVRDINIĆ, OTAC JANKO, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:00 SATI

SRIJEDA, 05.02.2020. GOD.

STANA MARTINOVIĆ, ROĐ. MILJENOVIĆ, OTAC MILE, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆKI CEROVAC U 11:30 SATI

NADA VUKDRAGOVIĆ, ROĐ. IVANKOVIĆ, OTAC DRAGAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

BARA ŠTANFAR, ROĐ. BIŠĆAN, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA 15:00 SATI

MILKA MARAKOVIĆ, ROĐ. PLAVETIĆ, OTAC PETAR, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:30 SATI

UTORAK, 04.02.2020. GOD.

ZVONIMIR VIDOVIĆ, OTAC METOD, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

HELENA TOMAŠEVIĆ, ROĐ. KATUŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

SLOBODAN MARINKOVIĆ, OTAC MILAN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

MILORAD ROKSANDIĆ, MAJKA ZORKA, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆKI CEROVAC U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 03.02.2020. GOD.

MILIJA RALIĆ, ROĐ. VUKAS, OTAC NIKOLA, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

SUBOTA, 01.02.2020. GOD.

NADA VORKAPIĆ, ROĐ. JURAS, OTAC BOŽIDAR, STARA 74 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12:30 SATI

VERA GAUSER, ROĐ. GAUSER, OTAC FRANJO, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

BARBARA OCVIRK, ROĐ. PERKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

PETAK, 31.01.2020. GOD.

VLADIMIR MIŠKULIN, OTAC PETAR, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 11:30 SATI

MARIJA KALČIĆ, ROĐ. PRPIĆ, OTAC PETAR, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI

BRANKO GOJAK, OTAC IVAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 30.01.2020. GOD.

BRANKO ŠKRTIĆ, OTAC FRANJO, STAR 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

KATARINA BABIĆ, ROĐ. ĆURILOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

DRAGAN LISAC, OTAC IVAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13:45 SATI

MARICA MRZLJAK, ROĐ. SUDAC, OTAC MARKO, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:00 SATI

TOMO POTURICA, OTAC IVAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

SRIJEDA, 29.01.2020. GOD.

DUŠAN DIKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 11:30 SATI

DRAGICA ŠAŠEK, ROĐ. PILAT, OTAC JURAJ, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

MIRA BOBAN, ROĐ. MANOJLOVIĆ, OTAC MILE, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15:00 SATI

SLAVKO PRPIĆ, OTAC IVAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

UTORAK, 28.01.2020. GOD.

IVAN ZLATARIĆ, OTAC JURAJ, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 11:30 SATI

JOSIP ŽUŽAK, OTAC MATO, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13:00 SATI

JURAJ REBROVIĆ, OTAC ĐURO, STAR 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

MILAN MILJUŠEVIĆ, OTAC MILOŠ, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:15 SATI

PONEDJELJAK, 27.01.2020. GOD.

NIKOLA SMOLČIĆ, OTAC IVAN, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

NELA JOHOVIĆ, ROĐ. SOKOLIĆ, OTAC ERNEST, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

SUBOTA, 25.01.2020. GOD.

MIJO GRČIĆ, OTAC MATO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 12:30 SATI

VLADIMIR ZORIČIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SLAVKO GORŠĆAK, OTAC PETAR, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

PETAK, 24.01.2020. GOD.

VELJKO ĆURUVIJA, OTAC ĐURO, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

TOMISLAV GAKIĆ, OTAC IVAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

IVAN MARADIN, OTAC ANTUN, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:15 SATI

ČETVRTAK, 23.01.2020. GOD.

JOSIP ŠTRANJGAR, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

IVAN VRANEŠA, OTAC IVAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 13:00 SATI

DUBRAVKA MARKOVIĆ, ROĐ. GALINEC, OTAC VLADIMIR, STARA 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

BRANKA ZULUMOVIĆ, ROĐ. JUKIĆ, OTAC BRANKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

SRIJEDA, 22.01.2020. GOD.

KATA HLAJ, ROĐ. LUKIĆ, OTAC KARLO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13:00 SATI

VINKO JURČEVIĆ, OTAC IVAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

UTORAK, 21.01.2020.GOD.

MARIJA ŠTRAUS, ROĐ. BADANJAK, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ADA HRELIĆ, ROĐ. ROŽIĆ, OTAC IMBRO, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

MILORAD PAVLOVIĆ, OTAC MILOŠ, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 15:00 SATI

MIROSLAVA HORVAT-MILČIĆ, ROĐ. KOŽAR, OTAC DRAGUTIN, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 20.01.2020. GOD.

TOMO RIBAR, OTAC KARLO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 11:30 SATI

LJUBICA HRASTOVČAK, ROĐ. SUDAC, OTAC MIRKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

DANE BALEN, OTAC IVAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

SUBOTA, 18.01.2020. GOD.

MARIO JUTT, OTAC AUGUST, STAR 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

JOSIP KOSIĆ, OTAC FRANJO, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14:30 SATI

PETAK, 17.01.2020. GOD.

ZVONIMIR IVIĆ, OTAC LJUDEVIT, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

SLAVKO ĆURILOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 16.01.2020. GOD.

SMILJA GVOZDIĆ, ROĐ. BOROVAC, OTAC MILAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

STJEPAN MIKULIN, OTAC JOSIP, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:15 SATI

MARKO LONČAR, OTAC MILE, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

STJEPAN FANJAK, OTAC DRAGUTIN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:00 SATI

SRIJEDA, 15.01.2020. GOD.

IVO JOZIĆ, OTAC JOZO, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 11:30 SATI

ANA VALIĆ, ROĐ. ŽEŽELJ, OTAC STJEPAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

BOŽICA FILIPČIĆ, ROĐ. MATAKOVIĆ, OTAC JURAJ, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ANA BIRUŠ, ROĐ. BUJAN, OTAC JOSIP, STARA 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

BERTA OČKO, ROĐ. LONČAR, OTAC PETAR, STARA 99 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

ANA KRESOJEVIĆ, ROĐ. GRGAT, OTAC IVAN, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:30 SATI

UTORAK, 14.01.2020. GOD.

VLADIMIRA TUNJAS, ROĐ. TUNJAS, OTAC IVAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

DORA VULJANIĆ, ROĐ. MATAKOVIĆ, OTAC TOMO, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

CENIKA PEREZ, ROĐ. PERINAC, OTAC JURAJ, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:00 SATI

PONEDJELJAK. 13.01.2020. GOD.

SLAVICA KARAN, ROĐ. SABLJARIĆ, OTAC IVAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

BARBARA KOVAČIĆ, ROĐ. KOVAČIĆ, MAJKA AGATA, STARA 93 GOD.
ISPRAĆAJ SA KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12:15 SATI

ANKA TUŠKAN, ROĐ. TUŠKAN, OTAC NIKOLA, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

ŽELJKA RENDULIĆ, ROĐ. BOLJKOVAC, OTAC IVAN, STARA 47 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

SUBOTA, 11.01.2020. GOD.

ZLATA MAJUREC, ROĐ. BELAVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PETAK, 10.01.2020. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 09.01.2020. GOD.

JADRANKA DAMJANOVIĆ, ROĐ. KRIČKIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

IVAN POLJANAC, OTAC VJEKOSLAV, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

DRAGINJA SIMIĆ, ROĐ. ZRNIĆ, OTAC MITAR, STARA 85 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

BOŽIDAR ILIJAŠ, OTAC DRAGUTIN, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

SRIJEDA, 08.01.2020. GOD.

OTILIJA VUKIN, ROĐ. PEČNIK, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANKA BIJELIĆ, ROĐ. RADAŠINOVIĆ, OTAC MILE, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 13:00 SATI

MARIJA KOMOČAR, ROĐ. KOMOČAR, OTAC MARTIN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

VIŠNJA JURETIĆ, ROĐ. ĐURIĆ, OTAC ANTON, STARA 59 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

UTORAK, 07.01.2020. GOD.

MIJOLJKA PAIĆ, ROĐ. BAIĆ, MAJKA SOFIJA, STARA 90 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

NINKO VUJČIĆ, OTAC NINKO, STAR 77 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE U 13:00 SATI

BRANKO RAJER, OTAC FRANJO, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

SUBOTA, 04.01.2020. GOD.

DRAGUTIN BREZOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 12:30 SATI

ANA POPOVIĆ, ROĐ. MUŠNJAK, OTAC NIKOLA, STARA 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

JELENA KOLAČKO, ROĐ. KEROVEC, OTAC ROKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

PETAK, 03.01.2020. GOD.

EMA POLETO, ROĐ. SENFNER, OTAC IVAN, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11:30 SATI

ČETVRTAK, 02.01.2020. GOD.

BRANKO PEJNOVIĆ, OTAC BUDE, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MARIJAN KRAŠOVIĆ, MAJKA BARBARA, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

KATA GORŠIĆ, ROĐ. GORNIK, OTAC ANTUN, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI