Svim građanima grada Karlovca i Karlovačke županije želimo sretnu i uspješnu 2018. godinu!

FINAL LOGO SANDRA