TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

(04.11.2019. –  08.11.2019.)

  1. Čistoća zelenih površina i Foginovog kupališta
  2. Skidanje visećih košarica
  3. Izgrabljivanje zelenih površina nakon košnje – strojno i ručno
  4. Izgrabljivanje lista – Sarajevska, Kurelčeva, Domobranska, Kukuljevićeva, Promenada
  5. Popravak dječjih igrališta – Trg kralja P.Svačića (uklanjanje ljuljačke), uklanjanje ljuljačke i dječjeg igrala na Buba Mari
  6. Košnja “1.” prioriteta – košnja “0” prioriteta, košnja vojarne Luščić, pokos Senjska, Dorjanska, Rakovac

ponedjeljak – “0” prioritet, Gaza

utorak – “0” prioritet, “A” prioritet

srijeda – “0” prioritet, Rakovac

četvrtak –  Rakovac

petak – Rakovac

  1. Sadnja stabala lipa – sedam stabala, sadnja Senjska jedan grab,
  2. Uklanjanje grmlja po rješenju – Švarča
  3. Sanacija zelene površine između Državnog arhiva i doma OS RH