TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

(09.07.2018. –  13.07.2018.g.)

 1. Čistoća zelenih površina
 2. Održavanje Foginovog kupališta
 3. Košnja trave “1.” prioriteta – naselje Švarča, Grabrik
 4. Košnja trave “0” prioriteta
 5. Košnja “A” prioriteta – rotori i stari dio
 6. Košnja pokosa – Brza cesta
 7. Ručno i strojno izgrabljivanje trave 
 8. Orezivanje živice – Švarča i grad – Domobranska, Sarajevska
 9. Popravak dječjih igrališta – Tina Ujevića, Bohinjska
 10. Okapanje stabala, grmlja i trajnica 
 11. Okapanje cvjetnjaka
 12. Okapanje i nasipavanje sipinjenih staza – Ruski put, Radićeva, Gaza
 13. Uklanjanje suhih stabala i stabala po rješenjima
 14. Košnja okućnice galerije Žunac – Rečica