Povoljne vremenske prilike omogućile su nam da i ove zimske dane iskoristimo za radove na grobljima. Tako smo na groblju Stative postavili dio nove ograde u dužini od 27 metara. Do sada je tu bila živica koja je uklonjena budući da je smanjivala preglednost prometa. Na istom groblju izgrađen je i plato za skorašnje postavljanje fontane.

Na groblju Zadobarje uređena je središnja staza u dužini od 70 metara, dok na groblju Velika Švarča ovih dana obavljamo poslove postavljanja 100 metara ograde na neograđeni dio groblja. Ovi poslovi trebali bi završiti idući tjedan te će na taj način cijelo groblje biti ograđeno.

POGREB Skip to content