Izvještaj o provedbi akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – Zelenilo d.o.o.

 

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa

 

POGREB Skip to content