Raspored ukopa 2022.g.

ČETVRTAK, 10.02.2022. GOD. RUŽA REKIĆ, ROĐ. GRAČAN, STARA 88 GOD. UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI ANICA SIMIĆ, ROĐ. JELOVŠEK, OTAC ANDRIJA, STARA 88 GOD. UKOP NA GROBLJU […]

Raspored ukopa 2021.g.

SRIJEDA, 05.01.2022. GOD. MILAN RELIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 71 GOD. UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI UTORAK, 04.01.2022. GOD. DAVORIN SKLENAR, OTAC ZLATKO, STAR 61 GOD. UKOP NA GROBLJU […]

Raspored ukopa 2020.g.

PONEDJELJAK, 04.01.2021. GOD. MATO VRBETIĆ, OTAC PETAR, STAR 94 GOD. UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI SUBOTA. 02.01.2021. GOD. MARA ŠKOT, ROĐ. METULJ, OTAC STJEPAN, STARA 93 GOD. [...]

Raspored ukopa 2019

ČETVRTAK, 09.01.2020. GOD. JADRANKA DAMJANOVIĆ, ROĐ. KRIČKIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 66 GOD. UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI IVAN POLJANAC, OTAC VJEKOSLAV, STAR 78 GOD. UKOP NA KATOLIČKOM [...]

Raspored ukopa 2018.g.

PONEDJELJAK, 31.12.2018. GOD. BRANKO ŠILJAC, OTAC IVAN, STAR 85 GOD. UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI POLJE 11, GROB 214 VERA BROZD, ROĐ. CIMIĆ, OTAC TOMO, STARA 84 […]

Raspored ukopa

UTORAK, 17.09.2019. GOD. NEMA UKOPA PONEDJELJAK, 16.09.2019. GOD. BARA GOJAK, ROĐ. OŠTRIĆ, OTAC JANKO, STARA 87 GOD. UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI VLADIMIR HERCEG, [...]

POGREB Skip to content