Raspored ukopa 2017.g.

SUBOTA, 30.12.2017. GOD. PETAR JARNEVIĆ, OTAC PETAR, STAR 83 GOD. UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI POLJE 11, GROB 32 BORIVOJE MIRIĆ, OTAC STANOJE, STAR 78 GOD. UKOP […]

Raspored ukopa 2016.g.

SUBOTA 31.12.2016.GOD. DOMA PERKOVIĆ, ROĐ. PAVLOVIĆ, OTAC MATO, STARA 82 GOD. UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12,30 SATI. POLJE 6N, RED 11, GROB 47 BARICA CREVAR, ROĐ. BASAR, OTAC MIJO, […]

Raspored ukopa 2015.g.

ČEVRTAK, 31.12.2015. GOD. BARA BILIČIĆ, ROĐ. DUJAM, OTAC MIJO, STARA 80 GOD. UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11,30 SATI POLJE 5, RED 6, GROB 12 MAGDA DAKIĆ, ROĐ. PAVIČIĆ, OTAC […]

POGREB Skip to content