CESTOVNO PROMETNA SIGNALIZACIJA

CESTOVNO PROMETNA SIGNALIZACIJA
Usluge prometne horizontalne i vertikalne signalizacije i opreme na cestama pružaju se za potrebe Grada Karlovca na njegovom području te svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama.
Prema ugovoru za poslove redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Karlovca Zelenilo je preuzelo obvezu održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije. Vrsta i količina radova utvrđuje se mjesečnim operativnim planom radova koji je usklađen s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o cestama te ostalim važećim zakonskim i podzakonskim propisima i pravilima struke.
Svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama nudimo:
USLUGE HORIZONTALNE CESTOVNO-PROMETNE SIGNALIZACIJE
USLUGE VERTIKALNE CESTOVNO-PROMETNE SIGNALIZACIJE
USLUGE PRIVREMENE PROMETNE REGULACIJE
Vršimo postavu svih prometnih znakova za potrebe privremene prometne regulacije.
POGREB Skip to content