signalizacija2

Usluge prometne horizontalne i vertikalne signalizacije i opreme na cestama pružaju se za potrebe Grada Karlovca na njegovom području te svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama. 

Prema ugovoru za poslove redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Karlovca Zelenilo je preuzelo obvezu održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije. Vrsta i količina radova utvrđuje se mjesečnim operativnim planom radova koji je usklađen s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o cestama te ostalim važećim zakonskim i podzakonskim propisima i pravilima struke.

Usluge horizontalne cestovno-prometne signalizacije

 • Pješački prijelazi
 • Parkiralište za osobna vozila
 • Parkiralište za vozila invalidnih osoba
 • Parkiralište – Rezervirana
 • Natpisi po slovu “R”
 • Natpisi po broju
 • Parkirališta opskrbe
 • Parkiralište po slovu “R” opskrba
 • Oznake STOP
 • Izrada OTOKA
 • Oznaka BUS stajališta
 • Strelice jednosmjerne
 • Strelice dvosmjerne
 • STOP crte
 • Razdjelne crte (isp. bij. crta Š=12cm)
 • Razdjelne crte (puna bije. crta Š=12cm)
 • Crte parkirališta (puna žit. crta Š=12cm)
 • TAXI stajališta (komplet)
 • Osnake ispred škola i vrtića
 • Biciklističke staze (puna crta)
 • Oznaka simbola bicikla
 • Oznaka TROKUT
 • Oznaka “X”
 • Oznaka TROKUT ispred ležećih policajaca
 • Brisanje oznaka na kolniku
 • Parkiralište za mopede
 • Oznake TROKUT na biciklističkim stazama
 • Strelice na biciklističkim stazama
 • Izvlačenje biciklističkih staza hladnom plastikom
  (crvene boje na pješačkim prijelazima)
 • Označavanje ležećih policajaca – žuti kvadrati
 • Oznake nailaska na željezničku prugu “VLAK”

Usluge vertikalne cestovno-prometne signalizacije

 • Izvaljani ili iskrivljeni stup prometnog znaka sa temeljnom stopom u asfaltnim ili betonskim površinama. Strojno zasjecanje i rušenje asfalt betona, ručni iskop za proširenje temeljne jame dim. 30 x 30 x 50, sa utovarom i odvozom otpadnog materijala na deponij do 5 km udaljenosti. Ugradba stupa prometnog znaka sa postojećom temeljnom stopom uz dodatak betona MB – 20.
 • Izvaljani ili iskrivljeni stup prometnog znaka sa temeljnom stopom u zelenim površinama. Ručni iskop zemlje za proširenje temeljne jame dim. 30 x 30 x 50, sa utovarom i odvozom otpadnog materijala na deponij do 5 km udaljenosti. Ugradba stupa prometnog znaka sa postojećom temeljnom stopom uz dodatak betona MB – 20.
 • Ispravljanje stupa prometnog znaka: Na licu mjesta (manja deformacija stupa) Vađenje iskrivljenog stupa prometnog znaka sa temeljnom stopom, ispravljanje u radionici, te ponovno ugrađivanje – u asfaltnim ili betonskim površinama u zelenim površinama Rezanje stupa prometnog znaka, ispravljanje u radionici, te varenje na licu mjesta
 • Ispravljanje ploče prometnog znaka: Na licu mjesta (manja deformacija) Skidanje ploče, ispravljanje u radionici, te ponovno postavljanje
 • Pričvršćivanje ploče prometnog znaka na licu mjesta.
 • Uklanjanje nepotrebnog prometnog znaka u zelenim površinama: – Ručno vađenje prometnog znaka sa temeljnom stopom. Zatrpavanje temeljne jame zemljanim materijalom i poravnavanje sa postojećim terenom.
 • Uklanjanje nepotrebnog prometnog znaka u asfaltnim ili betonskim površinama: – Strojno zasjecanje i rušenje asfalt betona sa odvozom na deponij do 5 km udaljenosti. Vađenje prometnog znaka sa temeljnom stopom, zatrpavanje temeljne jame kamenom sipinom i nabijanje. Asfaltiranje ili betoniranje završnog sloja prometne površine.
 • Demontaža i montaža prometnog ogledala: – Strojno zasjecanje i rušenje asfalt betona, ručni iskop za proširenje temeljne jame sa utovarom i odvozom otpadnog materijala na deponij do 5 km udaljenosti. Ugradba prometnog ogledala sa stupom, betonom MB-20. Dimenzije temeljne stope su 40 x 40 x 60 cm.
 • Novi prometni znakovi u asfalt betonskim površinama: – Strojno zasjecanje i rušenje asfalt betona, ručni iskop temeljne jame sa utovarom i odvozom otpadnog materijala na deponij do 5 km udaljenosti. Ugradba metalnog stupa sa znakom betonom MB – 20. Dimenzije temeljne stope su 30 x 30 x 50 cm.
 • Novi prometni znakovi u zelenim površinama: – Ručni iskop zemlje za temeljnu stopu dim. 30 x 30 x 50 cm, sa utovarom i odvozom na deponij do 5 km udaljenosti. Ugradba prometnog stupa sa znakom betonom MB – 20.
 • Skidanje postojeće ploče prometnog znaka i postavljanje nove na isti stup.
 • Skidanje postojeće ploče prometnog znaka.
 • Novi putokaz-ploča, izrada i postavljanje na postojećoj lokaciji
 • Demontaža postojećeg putokaza, promjena loga i montaža
 • Premještanje postojećeg putokaza na drugu lokaciju
 • Nova lokacija (iskop i betonaža dva stupa)

Usluge privremene prometne regulacije

Vršimo postavu svih prometnih znakova za potrebe privremene prometne regulacije.

C108_obilazak

POGREB Skip to content