Dana 24. svibnja, održali smo predavanje učenicima OŠ Banija o karlovačkim parkovima, drvoredima i hortikulturi na zelenim površinama.

Učenici su aktivno sudjelovali sa svojim pitanjima i pokazali zavidno znanje, tom prilikom na poklon su dobili knjigu o Zelenilu.

POGREB Skip to content