PARKOVI
 1. Čistoća
 2. KOŠNJA A prioritet 2 x, O prioritet, 1 prioritet, pokosi, 2 prioritet završiti, 3 prioritet završiti (košnju prilagoditi ruti za orijentacijsko trčanje)
 3. Rušenje i orezivanje stabala na temelju Rješenja Grada ili narudžbenica trećih lica – Draškovićeva i suha stabla u gradu
 4. Šišanje i okapanje  živice
 5. Okapanje i zalijevanje cvjetnjaka
 6. Okapanje ruža i tretiranje protiv štetnika
 7. Okapanje trajnica
 8. Tretiranje grmlja protiv štetnika
 9. Održavanje klupa u parkovima
 10. Održavanje sistema za navodnjavanje Grabrik, Novi centar, Krležina
 11. Održavanje visećih košara – zalijevanje
 12. Zalijevanje mladih stabala
 13. Popravak dječjih igrališta
 14. Sanacija zelenih površina za Toplanu, Vodovod (Šanac)
 15. Sanacija zelenih površina uz nogostupe Senjska pasice , Gaza pasice, Vunsko polje i Hrvatski dom pasice, Izidora Kršnjavoga, Banija
 16. Sadnja grmlja Struga
 17. Uređenje i održavanje Foginovog kroz kupališnu sezonu (orezivanje, rušenje, košnja čistoća, postava lifta, tuševa i fontane za vodu, uređenje sipinjenih staza
 18. Popravci strojeva i alata
 19. Utovar i prijevoz po potrebi
TRAVNJACI

Održavanje travnjaka izvodi se u 6 prioriteta.
U A prioritetu motorna košnja izvodi se sa 11 radnih operacija, u O prioritetu motorna košnja izvodi se sa 8 radnih operacija, u I prioritetu izvodi se sa 6 radnih operacija, a u II prioritetu motorna košnja izvodi se sa 3 (ručna), odnosno 4 (strojna)radne operacije. Košnja motornim čistaćem uz grmove, stabla, rubove i ivičnjake u A, O i I prioritetu izvodi se na 10% površine. U II prioritetu motornim čistačem uz grmove, stabla, rubove, ivičnjake i kosine košnja se izvodi na 27% površine. Košnja pokosa izvodi se sa 4 radne operacije. Površine III prioriteta održavaju se povremeno i to sa 2 radne operacije.

Košnja trave izvodi se strojno motornim rotacionim kosilicama, motornim čistaćem, strižnom kosom, te malčerom uz prethodno čišćenje terena od papira, kamena i raznog otpadnog materijala s utovarom i odvozom. Nakon izvršene košnje po potrebi se vrši uklanjanje i izgrabljivanje debljih otkosa s utovarom i odvozom na deponij.

I PREGLED POVRŠINA ZA RUČNU KOŠNJU PO PRIORITETIMA:

1. POVRŠINE A PRIORITETA m² 1.951
10% površina A prioriteta (odnosi
se na košnju uz grmove, stabla,
rubove i ivičnjake)

2. POVRŠINE NULTOG PRIORITETA m² 20.306
10% površina O prioriteta (odnosi
se na košnju uz grmove, stabla,
rubove i ivičnjake)

3. POVRŠINE I PRIORITETA m² 61.891
10% površina I prioriteta (odnosi
se na košnju uz grmove, stabla,
rubove i ivičnjake)

4. POVRŠINE II PRIORITETA m² 87.941
27% površine II prioriteta (odnosi
se na košnju uz grmove, stabla,
rubove i ivičnjake)

5. POVRŠINE POKOSA m² 41.318
Ukupna površina pokosa

Naziv površine m²

ZVIJEZDA
Brza cesta 1.740
Ivana Kukuljevića 441
Janka Draškovića 2.500
Matije Gambona 2.100
Ruski put 1.691
Šetalište dr. Franje Tuđmana 3.643
Vatroslava Lisinskog 2.000
14.115

ŠVARČA
Donja Švarča 1.029
Kneza Branimira 1.950
Kovačić brdo 1.515
Slave Raškaj 2.824
7.317

RAKOVAC
Brza cesta 1.600
1.600

MOSTANJE
Galović brdo 320
320

LUŠČIĆ-JAMADOL
Donja Švarča 1.602
Milana Nemičića 243
1.845

GRABRIK
Donja Švarča 449
Kneza Branimira 2.019
Kovačić brdo 1.337
Slave Raškaj 1.985
5.791

GAZA
Hrvatske Bratske Zajednice 1.675
1.675

DUBOVAC
Antuna Nemčića 750
Ruđera Boškovića 596
1.346

DREŽNIK
Drežnik 700
700

BANIJA
Brza cesta 3.719
Prilaz Većeslava Holjevca 2.890
6.609

6. POVRŠINE III PRIORITETA m² 96.164
Ukupna površina III prioriteta

Naziv površine

Bašćinska 988
Dalmatinski prolaz 6.414
Donja Jelsa 6.195
Donja Švarča 2.827
Gornje Mekušje 7.054
Gradsko kupalište- desna strana 35.875
Jurja Haulika- Bosanski magazin 2.139
Kneza Branimira 179
Mala Švarča 11.429
Marakovo brdo 450
Mokrice 6.463
Prilazna prometnica Baumaxu 447
Rečica spomenik 2.865
Splitska 1.854
Šišljavić 3.836
Triglavska 3.138
Turanj 168
Vila Anzić 3.845
96.164

UKUPNE POVRŠINE ZA RUČNU KOŠNJU IZNOSE m² 309.572

II PREGLED POVRŠINA ZA STROJNU KOŠNJU PO PRIORITETIMA:

1. POVRŠINE A PRIORITETA m² 17.563
90% površina A prioriteta

Naziv površine m²
Domobranska 532
Dubovac 599
Galović brdo 16
Ivana Gorana Kovačića 160
Ivana Gundulića 77
Ivana Meštrovića 120
Kralja Tomislava 112
Ljudevita Gaja 171
Maksimilijana Vrhovca 510
Miroslava Krleže 113
Modrušanov park 7.687
Mostanje 84
Petra Preradovića 481
Sarajevska 65
Šetalište dr. Franje Tuđmana 4.386
Trg Josipa Broza Tita 2.902
Turanj 358
Udbinja 159
Vladimira Nazora 135
Vladka Mačeka 343
Zorin dom 501
19.514

Ukupne površine A prioriteta m² 19.514

Od ukupnih površina A prioriteta strojno se kosi 90% površina što iznosi 17.563 m², dok ostatak od 10% odnosno 1.951 m² kosimo ručno, a taj dio odnosi se na košnju uz grmove, stabla, rubove i ivičnjake.

2. POVRŠINE NULTOG PRIORITETA m² 182.752
90% površina nultog prioriteta

Naziv površine m²
Augusta Cesarca 458
Augusta Šenoe 1.316
Autobusni kolodvor 547
Domobranska 12.217
Đuke Bencetića 5.159
Foginovo kupalište 16.020
Frana Krste Frankopana 217
Franca Prešerna 40
Frane Kurelca 1.716
Grge Tuškana 11.643
Hotel Korana 5.673
Ivana Banjavčića 15
Ivana Gorana Kovačića 3.608
Ivana Gundulića 65
Ivana Kukuljevića 5.188
Ivana Šimunića 954
Janka Draškovića 1.269
Jurja Haulika 1.265
Koransko šetalište 19
Kralja Tomislava 3.643
Lopašićeva ulica 180
Ljudevita Jonkea 3.226
Matice hrvatske 3.166
Matije Gambona 9.879
Mihovila Pavleka Miškine 81
Milana Vrbanića 674
Mostanje 734
Park u Veleučilištu 13.217
Pavla Vitezovića 490
Petra Preradovića 1.894
Prilaz Korani 4.954
Prilaz Većeslava Holjevca 2.143
Ruski put 34.992
Sportska dvorana 1.457
Stjepana Radića 4.677
Šetalište dr. Franje Tuđmana 15.370
Tadije Smičiklasa 10.580
Trg bana J. Jelačića 269
Trg bl. Alojzija Stepinca 1.296
Trg J. J. Strossmayera 338
Trg Milana Šufflaya 101
Vatroslava Lisinskog 1.227
Vladimira Mažuranića 955
Vladimira Nazora 1.579
Vladka Mačeka 4.851
Vrbanićev perivoj 13.698
203.058

Ukupne površine nultog prioriteta m² 203.058

Od ukupnih površina 0 prioriteta strojno se kosi 90% površina što iznosi 182.752 m², dok ostatak od 10% odnosno 20.306 m² kosimo ručno, a taj dio odnosi se na košnju uz grmove, stabla, rubove i ivičnjake.

3. POVRŠINE I PRIORITETA m² 557.021
90 % površina I prioriteta

Naziv površine m²
ZVIJEZDA
Frane Kurelca 522
Janka Draškovića 5.698
Prilaz Korani 2.754
Stjepana Radića 115
Vunsko polje 2.498
11.588

TURANJ
Turanj 22.418
22.418

ŠVARČA
Andrije Štampara 3.391
Donja Švarča 269
Josipa Račića 3.258
Riječka 73
6.991

RAKOVAC
Aleksandra Majdera 261
Grge Tuškana 6.914
Izidora Kršnjavog 13.730
Koransko šetalište 3.168
Kralja Petra Krešimira IV 885
Prilaz Većeslava Holjevca 225
Rakovac 16.842
Sportska dvorana 208
Tadije Smičiklasa 494
Vunsko polje 27.639
70.364

NOVI CENTAR
Bolnička 892
Ivana Meštrovića 29.246
Jamadol-trokut 344
Luščić 40.295
Ljudevita Šestića 13.773
Marina Držića 28.342
Miroslava Krleže 13.289
Naselje Marka Marulića 17.397
Nikole Tesle 118
Sarajevska 17.648
Senjska 754
Silvija Strahimira Kranjčevića 142
Tadije Smičiklasa 2.595
Tina Ujevića 11.595
Trg Josipa Broza Tita 2.235
Vladka Mačeka 1.041
179.707

MOSTANJE
Josipa Račića 3.140
Udbinja 5.493
8.632

LUŠČIĆ – JAMADOL

Andrije Hebranga 17.058
Antuna Gustava Matoša 14.881
Bohinjska 1.302
B. Šuleka 33
C. Medovića – Parking 115
Dragutina Domjanića 1.113
Jamadolska 2.706
Luščić 15.252
Marina Držića 464
Milana Nemičića 3.958
Senjska 539
Skopska 261
57.682

GRABRIK
Bartola Kašića 23.979
Grabrik- vodocrpilište 29.862
Kneza Branimira 12.505
Kralja Petra Krešimira IV 12.284
Kralja Trpimira 4.599
Kralja Zvonimira 20.426
Maksimilijana Vrhovca 8.903
OŠ GRABRIK 7.813
Senjska 6.964
Tadije Smičiklasa 3.316
130.652

GAZA
Gažanski trg 453
Gornja gaza 201
Hrvatske Bratske Zajednice 10.727
Imbre Tkalca 2.390
Naselje Gaza 757
Petra Filipca 11.814
Rudolfa Strohala 5.126
Stjepana Mihalića 3.983
Struga 8.611
44.062

DUBOVAC
Dubovac 763
Eugena Kumičića 109
Frana Bulića 427
J. M. Šporera 1.992
Kupska 1.226
Luščić 3.339
Marmontova aleja 14.186
Miroslava Krleže 1.329
Petra Kružića 4.585
Pivovarska 3.011
Primorska 5.396
Ruđera Boškovića 1.944
Stari Grad Dubovac 8.635
Žorovica 116
47.057

BANIJA
Ante Starčevića 874
Antuna Mihanovića 1.416
Banija 4.011
Brza cesta 6.102
Gaja Petrovića 494
Jana Masaryka 767
Matka Laginje 884
Mirka Bogovića 48
Obala Franje Račkog 340
Prilaz Većeslava Holjevca 97
Stanka Vraza 15.414
Trg kralja Petra Svačića 6.694
Ulica S. Vraza 24
Ulica V. Jagića 116
Željeznička stanica 2.478
39.758
Ukupne površine I. prioriteta m² 618.912
Od ukupnih površina I prioriteta strojno se kosi 90% površina što iznosi 557.021 m², dok ostatak od 10% odnosno 61.891 m² kosimo ručno, a taj dio odnosi se na košnju uz grmove, stabla, rubove i ivičnjake.

4. POVRŠINE II PRIORITETA m² 237.765
73% površina II prioriteta

Naziv površine m²
ZVIJEZDA
Ivana Kukuljevića 7.072
Put Davorina Trstenjaka 36.044
Ruski put 8.407
Ruski put – Crna promenada 24.559
Stjepana Radića 9.600
85.682
ŠVARČA

Bašćinska 25.487
Donja Švarča 6.841
Dragutina Laškarina 3.176
Gustava Krkleca 6.812
Ivice Gojaka 13.438
Milutina Cihlara Nehajeva 12.097
Mrežnička 11.879
Radnička 9.094
Riječka 20.059
108.883

RAKOVAC
Aleksandra Majdera 1.661
Sportska dvorana-bazeni 5.639
7.300

ŠVARČA
Donja Švarča 225
225

LUŠČIĆ – JAMADOL
Donja Švarča 215
Plitvička 571
786

GRABRIK
OŠ GRABRIK 11.824
11.824

GAZA
Put Davorina Trstenjaka 39.213
Ruski put – Crna promenada 3.807
43.020

DUBOVAC
Antuna Nemčića 1.095
Janka Tomića 9.972
Stari Grad Dubovac 18.463
Strmački dol 245
Zagrad gaj 804
30.578

DREŽNIK – HRNETIĆ
Bakarska 230
Drežnik 18.068
Dubrovačka 53
Most grada Alessandrije 3.167
Splitska 588
Trogirska 471
Željeznička 1.093
23.670

BANIJA
Drežnik 6.829
Ilovac 2.303
Prilazna prometnica Baumaxu 4.605
13.737

Ukupne površine II prioriteta m² 325.706

Od ukupnih površina II prioriteta strojno se kosi 73% površina što iznosi
237.765 m2, dok ostatak od 27% odnosno 87.941m2 kosimo ručno.

UKUPNE POVRŠINE ZA STROJNU KOŠNJU IZNOSE 995.101 m²

SVEUKUPNO STROJNA I RUČNA KOŠNJA:
A +NULTI + I + II + III + pokos 1.304.673 m²

DJEČJA IGRALIŠTA

Održavanje dječjih igrališta obuhvaća radove na 29 dječjih igrališta na podmazivanju igrališnih sprava, popravku metalne i drvene konstrukcije, izmjeni polomljenih dijelova i bojanju igrališnih sprava.

Lokacije dječjih igrališta:
– Modrušanov park,
– Rakovac (vrtić),
– Trg Kralja P. Svačića,
– Trg T. Ujevića
– Nas. M. Marulića
– Smičiklasova
– Gaza – Hrvatske bratske zajednice
– Gaza – P. Filipca
– Sarajevska
– Drežnik
– Marina Držića
– Hebrangova
– Šestićeva
– Vrazova
– Grabrik
– Švarča
– Jamadol
– Zvijezda
– Gornje Mekušje
– Smičiklasova- vrtić Novi centar
– Zvonimirova
– Borlin
– Bartola Kašića
– Smičiklasova – trokut
– Matoševa ulica
– Račićeva
– Izidora Kršnjavog
– Vunsko polje
– Luščić 41/43

ŽIVICA

a) Održavanje živice izvodi se sa dvije radne operacije, a obuhvaća slijedeće radove: strojno šišanje motornim škarama sa strane i po vrhu u visini cca 1,0-1,5 m i širine cca 0,5-0,7 m. Strojnim putem šišaju se vrste s mekanim izbojcima (kalina i sl.). Pripadajući radovi obuhvaćaju skupljanje, utovar i odvoz granja korova i otpadnog materijala na odlagalište.

Lokacije:

ZVIJEZDA I CENTAR
Naziv površine Vrsta živice m²
Ul. Matice Hrvatske (Šanac) kalina 750
Ul. I: G. Kovačića (Pošta Šanac) kalina 355
Preradovićeva ul. kalina 585
Radićeva kalina 260
Trg B. Jelačića kalina 55
Ul. kralja Tomislava kalina 105
šimšir 40
Modrušanov park kalina 1350
šimšir 120
grab 120
Domobranska ul. (Hvidra) šimšir 24
Domobranska ul. (Zorin dom) šimšir 105
spirea 140
4.009

KORANA
Naziv površine Vrsta živice m²
Vunsko polje kalina 176
spirea 300
Vrbanićev perivoj kalina 200
grab 354
tisa 218
buxus 106
Kurelčeva ul. (Hrvatski dom) kalina 107
Rakovac (bife) kalina 58
Trg 110. brigade (Sportska dvor.) šimšir 95
1.614

NOVI CENTAR I DUBOVAC
Naziv površine Vrsta živice m²
Ul. V. Mačeka (MUP) kalina 625
M. Marulića kalina 240
M. Krleže šimšir 5
Sarajevska suručica 50
Meštrovićeva kalina 165
Meštrovićeva rotor šimšir 20
Hebrangova kalina 70
Marmontova aleja 18-18a kalina 370
1.545

GRABRIK i TURANJ
Naziv površine Vrsta živice m²
Senjska kalina 128
Ul. kralja Zvonimira šimšir 40
Turanj – spomenik šimšir 5
173

BANIJA I DREŽNIK
Naziv površine Vrsta živice m²
Trg P. Svačića kalina 110
Brza cesta kalina 1.250
cvatuća živica 170
Dubrovačka ul. kalina 88
1.618

ŠVARČA I GAZA
Naziv površine Vrsta živice m²
Naselje Švarča kalina 9.000
grab 520
Šetnica( Bolnica Švarča) suručica 78
Hrvatske bratske zajednice kalina 240
Gažanski trg bazga 30
9.868

UKUPNO ŽIVICA 18.827 m²

b) Okopavanje živice vrši se na užem gradskom području Zvijezda, Centar i Novi Centar. Okopavanje se vrši u svrhu uklanjanja korova i trave dva puta godišnje. Pripadajući radovi obuhvaćaju skupljanje, utovar i odvoz korova i otpadnog materijala na odlagalište.

Lokacija: m²
Zvijezda i Centar 4.009
Novi centar 1.053
Korana 1.614
Brza cesta – cvatuća živica 170
Grabrik 45
UKUPNO 6.891

6891m2 : 2,0 = 3446
3 446m x 1 m =3 446 m²

SVEUKUPNO OKOPAVANJE ŽIVICE : 3 446 m²

RUŽIČNJACI

Održavanje ružičnjaka obuhvaća radove na razgrtanju zaštitnog humka zemlje sa ruža u proljetnom periodu, a potom orezivanje i prihranjivanje umjetnim gnojem. Kroz vegetacijski period vrši se okopavanje i plijevljenje od korova, a pred zimu nagrtanje sa zemljom. Pripadajući radovi zahtijevaju po svakoj radnoj operaciji skupljanje i odvoz otpadnog materijala.

Naziv površine m²
CENTAR
Domobranska ul. 88
Ulica V. Mačeka (sat) 61
Ul. Kralja Tomislava 6
155

NOVI CENTAR – GRABRIK
HV Dom Zrinski 24
Smičiklasova ul. (Neboder) 36
Ul. I. Meštrovića (VTŠ) 30
M. Vrhovca 7
M. Krleže 32
129
BANIJA
Trg kralja P. Svačića 60
60

UKUPNO RUŽIČNJACI : 344 m²

CVJETNJACI

Održavanje sezonskog cvijeća obuhvaća radove na vađenju ocvalog cvijeća u proljetnom i jesenjem periodu, zatim štihanje, frezanje i usitnjavanje tla, formiranje cvjetne gredice, te planiranje cvjetne površine.
Sadnja ljetnog cvijeća vrši se u proljeće (peti-šesti mjesec), a zatim zalijevanje tokom
sunčanog perioda kasno navečer, noću ili rano ujutro.

Vrste cvijeća su prema izboru i mjestu sadnje (salvije, begonije, tagetes, ageratum, alternatera, pilea, kana i sl.).
Okopavanje i pljevljenje cvjetnih gredica, te pinciranje tj. uklanjanje suhih cvjetova i vrhova izvodi se po potrebi.
Sadnja proljetnog cvijeća izvodi se u jesen uz sve radne operacije kao i ljetno cvijeće, a prema kompozicijskom izboru (maćuhice, tratinčice, potočnice i sl.).
Prihranjivanje se izvodi dva puta godišnje umjetnim gnojem, a svake druge godine treba dopuniti stajnjakom ili kompostom.
Pripadajući radovi su priprema bokora ili lukovica za sadnju, te radovi na skupljanju i odvozu otpadnog materijala po radnim operacijama.

Naziv površine m²
CENTAR
Gajeva ulica (Rondo) 50
Gajeva ulica (Trokut) 50
Gajeva ulica (uz park M. Hrvatske) 68
Šetalište dr. F. Tuđmana (Lopašić) 30
Šetalište dr. F. Tuđmana (Zorin dom) 14
Radićeva (Majka i dijete) 18
Ul. I. G. Kovačića (ispred pošte) 40
Glorijeta 11
Domobranska (HVIDR-a) 28
Zrinski trg (P. Vitezovića) 50
P. Vitezovića (Žitna kuća) 19
Zrinski trg (Korzo) 16
Zrinski trg (Antic) 8
Trg M. Šuflaja (FINA) 20
Korzo – kružni tok 38
Modrušanov park 80
Škola braće Seljan 18
Veleučilište 30
588

KORANA
Vrbanićev perivoj 124
Korana (paun) 120
Kurelčeva ul. 15
Smičiklasova ul. (ljekarna) 4
Ruski put 20
Trg 110. brigade (Sportska dvorana) 18
Kukuljevićeva ul. (Starački dom) 9
Domobranska ul. (vrh) 25
335

NOVI CENTAR – GRABRIK
Knjižnica I.G.Kovačića 15
Meštrovićeva (kružni tok) 26
Meštrovićeva rotor 64
Kralja P. IV Krešimira 100
Rotor Krležina ul. 40
Smičiklasova ul. (tehnički pregled) 23
Rotor Senjska 40
308

DUBOVAC
Marmontova ul. – Rotor 124
124

BANIJA
Trg kralja P. Svačića 32
Željeznička stanica 40
72

GROBLJA
Dubovac 11
Hrnetić 6
Jamadol 43
60

ŠVARČA
Mala Švarča 24
Švarča 26
50

TURANJ I POKUPLJE
Turanj (spomenik) 10
Turanj Muzej 24
Pokuplje 34
68
ŽARDINJERE
Trg Matije Gupca 4
Zorin dom 6
Trg bl. A. Stepinca 2
Preradovićeva ul. 4
Arboretum 2
Brza cesta 2
20

UKUPNO CVJETNJACI : 1.625 m²

Održavanje sistema za navodnjavanje na cvjetnjaku u Grabriku, Rotor Krležina i Rotor Novi centar znači zamjena baterije, čišćenje mlaznica, puštanje sistema u rad i ispuhivanje kao i priprema za zimske uvjete.Održavanje gredica sa trajnicama i niskim grmljem podrazumijeva okopavanje i pljevljenje, prihranu i čišćenje trajnica. Lokacije gredica sa trajnicama i niskim grmljem:

Naziv površine m²
Dom HV (kaskade) 46
Zrinski trg (Korzo) 67
Kralja P. Krešimira (Grabrik) 32
Smičiklasova (iza zelenog nebodera) 10
Gradska knjižnica 4
Domobranska ul. 10
Rotor Novi centar 88
Radićeva 1
Udbina 12
Riječka cesta 24
Baščinska cesta 5
Mostanje 10
309

UKUPNO TRAJNICE I NISKO GRMLJE: 309 m²

VISEĆE KOŠARE

Održavanje visećih košara na kandelaberima obuhvaća slijedeće radove: punjenje košarica sa supstratom, sadnju sezonskog cvijeća, postavu košara u proljeće i skidanje u jesen, te redovno zalijevanje, pinciranje i prihranjivanje tijekom ljetnih mjeseci.

Lokacije:
Korzo
Početak Radićeve ul.
Ul. I.G.Kovačića
Trg Matije Gupca

UKUPNO 47 kom

GRMLJE

Održavanje ukrasnog grmlja obuhvaća radove na čišćenju i okopavanju grmlja, orezivanju mladica, vađenju suhih grana motornim i ručnim škarama samoniklog raslinja i korova, te fazoniranje i oblikovanje grmlja. Pripadajući radovi obuhvaćaju sakupljanje granja, korova i otpadnog materijala s utovarom i odvozom na odlagalište.

Lokacije:

Naziv površine Skupina Kom.
Draškovićeva ul. (pasice) 2 14
Preradovićeva (Privredna banka) 6 28
Matice Hrvatske (ispred Pošte) 13 91
Kovačićeva (iza Pošte) 2 14
Centralni spomenik 30 210
Zorin dom 9 57
Modrušanov park 5 35
Košarkaško igralište (Šanac) 18 126
Kralja Tomislava 7 49
Industrijska škola (Šanac) 19 169
Domobranska 10 70
Vladimira Nazora 1 23
Okoliš Lopašićev spomenik 5 35
Trg Kralja P. Svačića 17 119
Trg J. Broza (parkiralište i Sud) 31 155
Rakovac 30 210
I.Meštrovića (VTŠ) 10 70
Ruski put 8 56
Vrbanićev perivoj 26 182
Vunsko polje 3 21
Radićeva ulica 7 49
Rakovac 10 70
Marmontova aleja 6 24
Sarajevska (dj. Igralište) 14 134
Šestićeva (dj. Igralište) 7 23
V. Mačeka 18 222
I. Meštrovića – trokut 1 7
Luščić 3 b 6 73
Luščić 41/43 5 49
Grabrik –kružni tok 7 86
Tuškanova (gimnazija) 1 3
Mala Švarča 1 4
Medovićeva 5c 5 64
Knjižnica I.G.Kovačić 7 196
P. Miškine 1 5
Parkiralište Crkve Sv. Josip 6 243
V. Lisinski 3 19
Smičiklasova (Zeleni neboder) 2 21
I. Kršnjavog 8 150
Vrazova 4 20
Zvonimirova 3 8
M. Marulića 7 61
A. G. Matoša 1 3
Parkiralište Bolnica Švarča 8 9
M. Krleže 6 33
Pivovarska 2 109
UKUPNO 398 3419

DRVOREDI

a) Održavanje drvoreda obuhvaća rezanje grana motornim i ručnim pilama, te uz pomoć autolifta, a tip oblikovanja i zahvata ovisi o dendroflornoj vrsti i tipu oblikovanja sa svim pripadajućim radovima, te osiguranju radilišta i prometnica, utovar i odvoz granja na odlagalište.

do 5m preko 5m preko 10m
LOKACIJA VRSTA
Trg Josipa Broza crvenolisni javor 12 86
Smičiklasova – dječji vrtić javor 9 12
vrba 1
jasen 4 4
Marina Držića – parkirališta lipa 6
hrast 1
javor 44
breza 11
Banija javor 28
jablan 137
Smičiklasova dječje igralište i iza zelenog nebodera lipa 11 12
platana 2
javor sr. 7
jasen 4
Tina Ujevića jasen 50
javor sr. 2
javor 30
V. Holjevca – pothodnik jablan 1
breza 6
javor 1
lipa 1
cr. šljiva 4
jasen 1
katalpa 3
Prilaz Korani kesten 2
bor 1
javor 1
jablan 2
dud 1
Rakovac – trokut javor 7
Rakovac- uz brzu cestu jasen javor 4 3
lipa 6
katalpa 1
agacija 7
javor 2
Naselje Švarča lipa 6
jasen 2
Trg 110. brigade javor kuglasti 22
Hrvatske bratske zajednice lipa 8
Crna promenada lipa 5
javor 1
kesten 4
UKUPNO 276 220 79

SVEUKUPNO: 575 kom

b) Okopavanje mladih stabala obuhvaća poslove oko izrade nove zdjelice, uklanjanje korova i trave, te utovar i odvoz otpadnog materijala na odlagalište. Radna operacija obavljat će se dva puta godišnje.

LOKACIJA VRSTA BROJ STABALA

Rakovac javor 3
Ulica Miroslava Krleže tulipanovac 15
crvenolisni javor 9
javor 13
kuglasti jasen 24
Hebrangova javor 1
Borlin – dječje igralište tulipanovac 9
katalpa 2
Radićeva javor 1
Jamadol – Bohinjska ul crvenolisni javor 5
likvidambbar 4
Medovićeva ulica okrugli jasen 14
javor 4
Smičiklasova – dječje igralište vrba 2
Kurelčeva ulica kesten 12
platana 4
vrba 2
javor 7
Ruski put javor 17
lipa 1
Foginovo kupalište platana 2
žalosna vrba 5
Modrušanov park crv. bukva 2
Nemičićeva ul. lipa 9
I. Kršnjavog japanska trešnja 2
Luščić 18 japanski judić 16
Šetnica grada Vukovara lipa 10
Marmontova aleja platana 7
Promenada od Tehničke škole do Sokolskog doma lipa 15
ginko 1
sofora 3
divlji kesten 5
Domobranska karagana 3
javor 4
Ulica Lj. Gaja crvenocvjetni divlji kesten 1
Uz brzu cestu javor crvenolisni 21
stupoliki grab 25
M. Vrhovca javor 13
tulipanovac 6
Ulica I. Meštrovića tulipanovac 8
zanovijet 5
Vunsko polje likvidambar 6
Starčevićeva tulipanovac 3
Trg bana J. Jelačića lipa 1
Ulica M. Bogovića stupolika japanska trešnja 4
Gambonova ul. javor 5
Alessandrijski most stupoliki grab 26
Kralja Tomislava javor 7
Kukuljevićeva ul. kesten 2

Kralja P. Krešimira IV tulipanovac 16
sofora 20
vrba 1
brijest 1
jasen 6
crveni javor 5
Trg M. Gupca javor 6
Šetalište dr. F. Tuđmana kesten 38
lipa 13
UKUPNO 472 kom

c) Prihranjivanje mladih stabala obuhvaća prihranu organsko mineralnim gnojivom
jednom godišnje nakon okapanja.

d) Rušenje i rezidba suhih i opasnih stabala obuhvaća radove na rušenju i uklanjanju suhih i opasnih stabala na temelju rješenja Grada Karlovca, Komisije za uređenje i zaštitu zelenih površina Grada Karlovca, na orezivanju opasnih grana, izvala, snjegoloma. Rušenje se vrši slobodnim padom, uz pomoć auto lifta, te uz pomoć penjača. Zatim obuhvaća prerezivanje granja i deblovine, te osiguranje radilišta i prometnica, utovar i odvoz granja i deblovine na odlagalište.

PJEŠAČKE STAZE

Održavanje pješačkih staza i sipinjenih površina obuhvaća radove na čišćenju i nasipavanju kamenim agregatom.

Čišćenje obuhvaća radove na struganju samonikle trave i korova sa staza ručnim putem strugačem ili motikom, zatim formiranje i trasiranje, te zasijecanje rubova, a potom sakupljanje otpadnog materijala, utovar i odvoz na odlagalište.

Nasipavanje obuhvaća radove na dopremi kamenog agregata granulacije 4-8 mm razvoženje po stazi ručnim kolicima, a potom planiranje i razvlačenje u sloju od 0,5 cm.

 

Lokacije:

ZVIJEZDA I CENTAR
Naziv površine Čišćenje m2- operacija 1 Nasipavanje m2-operacija 1

Ul. I.G. Kovačića (ispred Pošte) 220 220
Ul. M.Hrvatske (iza Pošte) 313 313
Šetalište dr.F.Tuđman (spomenik) 3600 2600
Šetalište dr.F.Tuđman (Lopašić) 261 261
Modrušanov park 1162 710
Kukuljevićeva (Drveni plac) 380 380
Smičiklasova 53 53
Promenada (ŠMC) 180 180
UKUPNO: 6.169 4.717

KORANA I GAZA
Naziv površine Čišćenje m²- Nasipavanje m²-
operacija 1 operacija 1
Nova Korana 180 180
Ruski put 775 775
Radićeva (Karas) 133 133
Vrbanićev perivoj 2.412
Gaza 130 130
UKUPNO: 3.630 1218

SVEUKUPNO m²: 9.799 5.935

ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA

Obuhvaća radove na svakodnevnoj čistoći zelenih površina, te čišćenju i izgrabljivanju lišća u jesenjem periodu.

 

Svakodnevna čistoća izvodi se ručno na površinama redovnog održavanja na užem području grada čisti se: papir, granje, kamenje, kutije i drugi otpadni materijal koji se nađe na zelenim površinama. Otpadni materijal skuplja se u traktore, te odvozi u kontejner, a potom na deponij.

Čišćenje od lišća izvodi se u jesenjem ili proljetnom periodu na površinama pod gustim nasadima stablašica i grmlja, drvoredima i soliternim stablima. Izgrabljivanje lišća vrši se ručnim putem grabljama na hrpe, a potom utovar u vozilo i odvoz na deponij. Kako lišće ne pada sve odmah već postepeno, izgrabljivanje površina izvodi se u više navrata minimum 2 puta zavisno o vrsti nasada.

Naziv površine m2
Preradovićeva ul. (Ljubljanska banka) 3.000
Šetalište dr.F.Tuđman (Centralni spomenik) 16.503
Radićeva 527
Mažuranićeva obala (drvored lipa) 2.458
Šetalište dr.F.Tuđman(promenada-Edison-ŠMC) 43.992
Ul. Kralja Tomislava (košarkaško) 2.000
Kukuljevićeva (drveni plac) 1.350
Vrbanićev perivoj 28.741
Ruski put 11.859
Radićeva (V. Karas) 800
Kurelčeva 8.610
Hotel Koran 1.000
Domobranska (pasice i komanda) 6.500
Ul. Kralja Tomislava (Apoteka) 805
Autobusni kolodvor 1.700
Smičiklasova (drvoredom javora) 600
Sarajevska (drvored + jablani) 5.000
Trg Tina Ujevića (TT-neboderi) 14.500
V. Mačeka (Luxor) 787
Naselje M. Marulića 15.562
Draškovićeva (pasice) 2.500
Marmontova aleja (platane) 6.500
Primorska ulica 1.000
Rakovac (dječja igrališta) 5.000
B. Kašića 8.340
M. Krleže 5.000
M. Držića 17.700
Hrvatske bratske zajednice 16.629
Banija (pasice) 4.870
Trg Petra Svačića 6.450
Grabrik 15.971
Vunsko polje 8.831
UKUPNO: 265.085

POGREB Skip to content