Naša tvrtka već desetljećima brine o karlovačkoj parkovnoj arhitekturi. Kao i svi gradovi tako i Karlovac ima znatan broj starih i bolesnih stabala koji zbog narušene statike predstavljaju opasnost za ljude i imovinu te ih je zbog toga potrebno ukloniti. Kako bi zadržali vizure starih drvoreda, sva uklonjena stara stabla obnavljamo zamjenskom sadnjom. Istovremeno sadimo i nova mlada stabla kako bi dodatno ozelenili naš grad. „Zelenilo“ je u proteklih nekoliko godina uz pomoć Grada Karlovca, posadilo preko 1500 komada mladih stabala. Cilj je stalnim akcijama sadnje očuvati i obogatiti parkovnu arhitekturu grada.

I ove godine koja polako broji posljednje dane tvrtka „Zelenilo“ iskoristila je za sadnju mladih stabala. Sredstvima Grada Karlovca, vlastitim aktivnostima te uz pomoć udruga tijekom ove godine posadili smo 144 komada mladih stabala u raznim dijelovima grada (GČ Grabrik, GČ Rakovac, GČ Novi Centar, GČ Zvijezda, GČ Banija, GČ Švarča, GČ Luščić – Jamadol, GČ Gaza…). Zasadili smo mlada stabla tulipanovca, stupolikih grabova, lipa, divljih kestene, katalpe, vrba, javora, duda, crvenolisnih bukvi, ukrasnih trešnji, likvidambra, kuglastog jasena, pančićeve omorike, medvjeđe lijeske, božikovine, crvenolisne šljive…

POGREB Skip to content