„Zelenilo“ trenutne vremenske uvjete koristi za sadnju, obnovu i revitalizaciju karlovačkih drvoreda tako da je ovih dana zasađeno 89 stabala u raznim dijelovima grada. Naručitelji radova su Upravni odjel za prostorno planiranje, izgradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca te Upravni odjel za komunalno gospodarstvo. Zasađena su stabla kestena, lipe, tulipanovca, jasena, katalpe, platane, stupolikog graba, pančićeve omorike… Sadilo se u Domobranskoj, Zvonimirovoj, Hebrangovoj, Šestićevoj, Držićevoj, Nemčićevoj, Starčevićevoj, Jonkeovoj, Nehajevoj, na Foginovom… Stablima su oplemenjena i dječja igrališta. Do kraja godine predstoji sadnja 22 stabla tako da će sveukupno biti posađeno 111 novih stabala.
Naša tvrtka već više od pola stoljeća brine o karlovačkoj parkovnoj arhitekturi. Kao i svi gradovi tako i Karlovac ima znatan broj starih i bolesnih stabala koji zbog narušene statike predstavljaju opasnost za ljude i imovinu te ih je zbog toga potrebno ukloniti. Kako bi zadržali vizure starih drvoreda, sva uklonjena stara stabla obnavljamo sa zamjenskom sadnjom. „Zelenilo“ je u proteklih nekoliko godina uz pomoć Grada Karlovca, posadilo preko 1000 komada mladih stabala. Cilj nam je stalnim akcijama sadnje očuvati i obogatiti parkovnu arhitekturu našeg grada.

 

 

 

 

 

POGREB Skip to content