Groblja su gradovi mrtvih, imaju svoj život i svoju smrt. Na grobljima se čita povijest grada jer „izgledom groblja i bogatije i siromašnije sredine otkrivaju istinu svog ukusa“. U najranijem razdoblju, građani su svoje mrtve sahranjivali neposredno uz crkvu. Grad Karlovac je utemeljen 13. srpnja 1579. godine, a okolna naselja Dubovac, Gaza, Švarča, Mostanje, Mekušja i Kamensko već su imala svoja groblja i svoje mrtve sahranjivali su na groblja pored crkve. Groblja kojima upravlja Zelenilo su na širem gradskom području. Na tom području  upravlja s 22 groblja i još na dva vrši ukope. Sva groblja na  području Grada Karlovca su komunalni  objekti u vlasništvu Grada Karlovca. Zelenilo je Uprava groblja.  Odlukom o grobljima u Glasniku Grada Karlovca od 15.12.1998. godine utvrđeni su: uvjeti i mjerila za dodjelu grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta i način ukopa nepoznatih osoba, način održavanja i uređivanja groblja i grobnih mjesta, uvjeti upravljanja grobljem te uvjeti i mjerila plaćanja naknada.

Danas tvrtka Zelenilo upravlja s 22 groblja i još na dva vrši ukope. To su sljedeća groblja:

Gradski kvartovi (m2)

1. Jamadol 93.521
2. Dubovac I (katoličko) 33.619
3. Dubovac II (pravoslavno) 10.000
4. Dubovac III (vojno) 9.920
5. Dubovac IV (židovsko) 3.896
6. Velika Švarča 9.618
7. Mala Švarča 25.148
8. Kamensko 6.705
9. Hrnetić 20.180
UKUPNO 212.607 m2

Mjesni odbori (m2)

1. Banska Selnica 2.693
2. Blatnica 662
3. Donje Mekušje 9.133
4. Ladvenjak 4.870
5. Mahično 9.500
6. Popović Brdo 3.390
7. Rečica 7.900
8. Skakavac 15.660
9. Stative 3.035
10. Šišljavić 4.762
11. Tušilović 11.730
12. Vukmanić 11.000
13. Vukmanićki Cerovac 2.940
14. Zadobarje 2.580
15. Zamršje 3.394

UKUPNO: 93.249 m2

Sva navedena groblja Zelenilo održava prema godišnjem Programu održavanja groblja Grada Karlovca koji možete vidjeti ovdje. Svakodnevno se brinemo  za ljepotu i uređenost groblja u cijelosti, održavajući parkove, cvjetnjake, drveće, prilazne ceste…

Na grobljima su  u zadnjih deset godina obavljeni  mnogi radovi za održavanje, obnovu i izgradnju groblja. Postavljene su ograde, obnovljene mrtvačnice, izgrađene staze, proširena grobna polja, izrađen je katastar groblja, izgrađeno je novo polje urni, klimatizirane su mrtvačnice, dovedena je voda, povećan je broj kontejnera i koševa za prikupljanje razvrstanog otpada… Osim što se investiralo u izgradnju grobljanske infrastrukture nabavljala se i nova pogrebna oprema i strojevi. Njihovom nabavkom  poboljšali smo nivo pružanja pogrebnih usluga našim klijentima.

Za sve one koji pohode karlovačka povijesna groblja (Dubovac – Katoličko, Pravoslavno, Židovsko i Vojno, Hrnetić i Jamadol)  Uprava Zelenila je 2007. godine tiskala monografiju Karlovačka groblja, autora R. Radovinovića i Z. Gerbera, a ova knjiga može poslužiti kao vodič. Također smo 2016. godine izdali publikaciju Katoličko groblje Dubovac. 

Krajem travnja 2013. godine Zelenilo Karlovac je na svojim internet stranicama pokrenulo novi internet servis namijenjen građanima – Tražilicu pokojnika. Iako je servis u prvom redu namijenjen građanima kako bi lakše pronašli počivališta svojih najmilijih, namjena servisa je i pomoć djelatnicima Zelenila koji na osnovu povratnih informacija od građana mogu prekontrolirati i po potrebi ažurirati informacije vezane uz pojedino grobno mjesto. Postoji značajan interes građana za korištenje takvog servisa, a posjete su osobito brojne prije blagdana. Servisu se osim iz Hrvatske pristupa i iz najudaljenijih krajeva svijeta u kojima ima ljudi koji su na neki način vezani uz preminule sahranjene na našim grobljima, ili traže informaciju o znamenitim povijesnim osobama. Tražilicu pokojnika  najviše prate posjetitelji iz Hrvatske 88%, ostalo su posjetitelji iz Europe, Amerike i Australije.

U bazi podataka se nalazi nešto manje od 40.000 ukopanih osoba. Uz redovito i investicijsko održavanje, izgradnju groblja i izradu katastra karlovačkih groblja ovim servisom građanima želimo dodatno poboljšati nivo naših  usluga.  Koje su sve mogućnosti „Tražilice pokojnika“ najbolje ćete se moći uvjeriti posjetom na nju.

Podaci o preminulima se svakodnevno usklađuju s informacijskim sustavom za upravljanje grobljima, kako bi građanima uvijek bili na raspolaganju aktualni podaci. Osim što je ovaj Internet servis dostupan preko osobnih računala  građani mu mogu pristupiti iz svojih domova, dostupan je i putem velikog broja mobilnih uređaja poput tablet  računala ili smartphone-ova, a dugogodišnji partner – tvrtka Axiom d.o.o., koja razvija informatička rješenja za upravljanje grobljima, radi na tome kako bi servis učinili dostupnim čim većem broju različitih uređaja.

Katoličko groblje Dubovac kojim upravlja Zelenilo, a u vlasništvu je Grada Karlovca, na Generalnoj skupštini ASCE-a u Barceloni je 2. listopada 2014. godine primljeno u ASCE „Association of Significant Cemeteries in Europe“ – Asocijaciju znamenitih groblja Europe kao punopravni član. ASCE je osnovan 2001. godine u Italiji u Bologni. Članovi ove  asocijacije su   179 groblja iz 22 zemlje Europe. Katoličko groblje Dubovac je treće groblje iz Republike Hrvatske koje je članica ASCE-a.  Njena je svrha promicanje groblja kao kulturnog i povijesnog nasljeđa Europe.

Tako je naše Katoličko groblje Dubovac uvršteno u inovativni turistički proizvod tzv. Europsku grobljansku rutu kojom se realiziraju brojni turistički posjeti. Članstvom u ASCE-u možemo koristiti jedinstvene znakovlje, simbole i logo ove Asocijacije. Svjetska turistička organizacija pri UN je nagradila ovaj inovativni turistički proizvod s nagradom – Ulysses Prize. Cilj ovog inovativnog turističkog projekta je približavanje grobljanske arhitekture i spomeničke baštine kao dijela kulturne ponude pojedinog grada širem krugu ljudi. Da bi pojedino groblje postalo član ASCE-a, groblje mora zadovoljiti stroge kriterije, kao npr. biti staro najmanje 100 godina te imati vrijednu i značajnu spomeničku kulturu, bogatu grobljansku arhitekturu, da su na groblju ukopane znamenite ličnosti i drugo.

POGREB Skip to content