Naša tvrtka brine o 22 karlovačka groblja. Posebna pažnja poklanja se održavanju  zelenih površina i nasada na grobljima. Tijekom godine je planirano sedam košnji. Troškovi košnje se financiraju  s osnove godišnje grobne naknade te iz proračuna Grada Karlovca. S osnove godišnje grobne naknade financira se pet košnji, a dvije iz proračuna. Ove godine ručno se kosi površina od 167.107 m², a strojno 45.500 m².

Prema planu uređivanje živica i nasada obavlja se dva puta godišnje. Održavanje obuhvaća 5.665 metara kvadratnih živice, a sastoji se od strojnog šišanja i oblikovanja živice sa svim pripadajućim radovima, a vrši se motornim škarama sa strane i vršno.

Uz to održavaju se stabla te ukrasno grmlje i cvjetnjaci na grobljima.

POGREB Skip to content