Čišćenje javnih zelenih površina Grada Karlovca obuhvaća radove na svakodnevnoj čistoći zelenih površina, te čišćenju i izgrabljivanju lišća.

Svakodnevna čistoća izvodi se ručno na površinama redovnog održavanja na užem području grada, a čisti se: papir, granje, kamenje, kutije i drugi otpadni materijal koji se nađe na zelenim površinama. Otpadni materijal skuplja se u traktore, te odvozi u kontejner, a potom na deponij.

Čišćenje od lišća izvodi se na površinama pod gustim nasadima stablašica i grmlja, drvoredima i soliternim stablima. Izgrabljivanje lišća vrši se ručnim putem grabljama na hrpe, a potom utovar u vozilo i odvoz na deponij. Kako lišće ne pada sve odmah već postepeno, izgrabljivanje površina izvodi se u više navrata minimum 2 puta zavisno o vrsti nasada.

Ukupna površina za čišćenje je 254.850 kvadratnih metara.

 

POGREB Skip to content