Danas se u Vrbanićevom perivoju izvode građevinski radovi na izgradnji temelja za postavljanje skulpture „Prvi koraci“ akademskog kipara Frana Kršinića.

Skulptura je izrađena 1958. godine. U Koranskom parku skulptura u Vrbanićevom perivoju izložena je 1967. godine. Od tuda je ubrzo premještena na lokaciju ispred Ekonomske škole.

Tijekom Domovinskog rata skulptura je oštećena. Tijekom 2017. godine na skulpturi su izvršeni konzervatorsko – restauratorski radovi, a nakon stručnih istraživanja odlučeno je da se skulptura postavi na izvorno mjesto u Vrbanićevom perivoju. Tako će se uskoro skulptura „Prvi koraci“ vratiti u prirodni ambijent Vrbanićevog perivoja.

Radove financira Grad Karlovac.

POGREB Skip to content