Prošli tjedan ili točnije u petak, javni radovi počeli su sa uređivanjem okoliša u još jednoj gradskoj četvrti, ovaj put na Dubovcu, na lokaciji koja se nalazi na kraju  Gupčeve  prema dubovačkim grobljima. Samoniklo grmlje, stabla, šipražje i gustiš prerasli su zelenu površinu na tom dijelu Dubovca te ju je bilo neophodno  urediti i očistiti.   Osim podivljalog bilja očistili su je i od raznog otpada kao npr. auto-guma, građevinskog otpada, kućanskih aparata te raznih drugih materijala koji su zagađivali okoliš i postali prijetnja za zdravlje ljudi. Završetak radova na ovoj lokaciji je do kraja ovog tjedna, a radnici iz Programa javnih radova koji rade u „Zelenilu“ nastavljaju s radom prema zadanom programu do 31.12. o.g.  Javni radovi  uređuju zelene površine koje nisu obuhvaćene Operativnim planom održavanja javnih zelenih površina Grada Karlovca za 2015. god. Za kvalitetno obavljanje radova, „Zelenilo“ im je stručna i materijalno-tehnička podrška.

POGREB Skip to content