U četvrtak je počela košnja zelenih površina na grobljima kojima upravlja Zelenilo. U 2016. godini ručno će se pokositi površina od 167.107 m², a strojno 45.500 m². Tijekom godine je planirano šest košnji. Košnja će se obavljati prema tjednom rasporedu, a ovaj tjedan u planu je košnja groblja na Dubovcu D-1 i Vukmaniću.
Troškovi košnje se financiraju s osnove godišnje grobne naknade te iz proračuna Grada Karlovca. S osnove godišnje grobne naknade financiraju su četiri košnje, a dvije iz proračuna. Iz godišnje grobne naknade još se financiraju i brojni drugi troškovi za održavanje groblja kao primjerice troškovi za pojačano održavanje groblja. U te troškove ubraja se održavanje nasada i staza, orezivanje stabala, grabljanje, okopavanje, rušenje stabala, zalijevanje, popravak klupa i košarica, dnevna čistoća te zimska služba.

POGREB Skip to content