Ovog tjedna (25.4. – 30.4. 2022.) u planu je košnja zelenih površina na grobljima Stative, Šišljavić, Vukmanić, Hrnetić i Katoličko groblje Dubovac.

POGREB Skip to content