Ovog tjedna (25.4. – 30.4. 2022.) u planu je  košnja zelenih površina na grobljima Stative, Šišljavić, Vukmanić, Hrnetić i Katoličko groblje Dubovac.

 

POGREB Skip to content