Danas je u našu tvrtku stiglo 58 komada mladih stabala koji će krasiti Draškovićevu ulicu. Naime u okviru projekta „Zaštita i promocija kestena“ Draškovićevu će oplemeniti novi drvored u koji će naši djelatnici posaditi danas pristiglih 27 stabala divljih kestenova te 31 komad stabala velelisne lipe.

Sadnja mladih stabala u Draškovićevoj ulici počinje u ponedjeljak.

POGREB Skip to content