Tijekom veljače 2021. godine u dogovoru Grada Karlovca i Javne ustanove Natura viva angažiran je stručnjak arborista koji je izradio elaborat “Proračun oštećenosti korijena i prijedlog mitigacijskih mjera za održavanje temeljnog fenomena u Marmontovoj aleji u Karlovcu“ (Arbofield d.o.o., izrađivač: dr.sc. Nikola Lacković). Na temelju podataka iz elaborata, zbog narušene statičke stabilnosti preporučuje se rušenje i zamjena stabla platane (S030) u roku 2 godine.

Po zahtjevu Javne ustanove Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije kojim se traži hitno postupanje na uklanjanju stabla platane ispred ugostiteljskog objekta Valentino, Marmontova aleja 16, zbog opasnosti za ljude i imovinu. Zelenilo d.o.o. ovim putem najavljuje radove na uklanjanju predmetne platane.

Planirano vrijeme izvođenja radova na uklanjanju platane S030 – Marmontova aleja 16 je 23. 6. 2021. do 25. 6. 2021. godine.

POGREB Skip to content