Gradska tvrtka Zelenilo od 15. svibnja 2022. uvodi novi raspored ukopa pokojnika te sukladno tome pogrebi se neće održavati subotom.

Pogrebi na 24 groblja na kojima Zelenilo organizira ukope održavat će se od ponedjeljka do petka u ljetnom razdoblju (od 1. svibnja do 30. rujna) do 18 sati, a u zimskom (od 1. listopada do 30. travnja) do 16 sati, odnosno zadnji ukop može početi u 18 sati ljeti i 16 sati zimi.

Radnici Odjela pogrebno brinu o grobljima kroz održavanje i uređenje zelenih površina, nasada, pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća s devet gradskih grobalja – Dubovac (rimokatoličko, pravoslavno, židovsko i vojno), Jamadol, Velika Švarča, Mala Švarča, Kamensko i Hrnetić te s 13 prigradska groblja: Rečica, Zamršje, Šišljavić, Blatnica, Banska Selnica, Skakavac, Vukmanić, Popović Brdo, Tušilović, Vukmanički Cerovac, Zadobarje, Ladvenjak i Stative, dok na grobljima Mahićno i Donje Mekušje obavljaju usluge sahrane, ukop i prijevoz pokojnika.

Novi raspored koordiniran je i s Karlovačkim dekanatom te su prilikom kreiranja istog u obzir uzete i obveze svećenika s obzirom na obveze koje nastupaju u vrijeme održavanja raznih sakramenata, svetih misa i sl., a koje se održavaju isključivo u vrijeme subota i nedjelja.

Podsjećamo da sve informacije za ugovaranje i organiziranje termina za ukope možete dobiti svaki dan od 0 do 24 sata na broj telefona 047 611 473.

POGREB Skip to content