Članovi Stožera CZ Grada Karlovca sastali su se u 15 sati kako bi izvijestili o situaciji na području grada nakon današnjeg potresa. Svi prekidi opskrbe električnom energijom su otklonjeni ili će to biti u vrlo kratkom vremenu. Plinska mreža je pregledana i na njoj nema oštećenja, očišćene su i sve lokacije na kojima je došlo do urušavanja fasade, crijepa, dimnjaka i slično, a najviše intervencija je bilo na području užeg središta grada.
Javnoj vatrogasnoj postrojbi na raspolaganje se stavilo 16 dobrovoljnih vatrogasnih društava odnosno 70-ak dobrovoljnih vatrogasaca s područja Karlovca, a JVP aktivirala je još dvije smjene profesionalnih vatrogasaca za područje grada i dodatne auto platforme privatnih poslovnih subjekata radi što bržih intervencija na krovovima.
Stožer je u stalnom kontaktu s gradskim Crvenim križem koji ima za slučaj evakuacije i smještaja građana na raspolaganju školske dvorane, prioritetno dvorane osnovnih škola Grabrik i Švarča.
Također, na poziv gradonačelnika i Stožera u aktivnosti se uključilo i karlovačko Društvo arhitekata građevinara i geodeta odnosno njihovi članovi statičari koji će tijekom sutrašnjeg dana obići najprije sve škole i vrtiće, a zatim i ostale javne objekte kako bi sagledali situaciju, prouzročenu štetu te stanje statike na objektima.
Da bi bili ispunjeni zakonski uvjeti za proglašenje elementarne nepogode na području Karlovca potrebna je preliminarna procjena štete prouzrokovana potresom. U skladu s tim mole se svi građani Karlovca da nastalu štetu na svojim objektima prijave od sutra 30. 12. 2020. do 7. 1. 2021. godine na broj telefona 628  118 ili na e mail adresu potres@karlovac.hr uz obavezan prilog obrasca koji se može preuzeti OVDJE ili na porti gradske uprave Grada Karlovca u Banjavčićevoj ulici.
U skladu sa Zakonom elementarnu nepogodu na području grada Karlovca proglašava Karlovačka županija na prijedlog gradonačelnika Grada Karlovca.
Grad Karlovac je još jučer nakon prvog potresa ponudio Sisačko – moslavačkom županu pomoć, te je spreman također primiti i privremeno smjestiti evakuirane građane te županije, ukoliko se za tim ukaže potreba.
Još jednom pozivamo sve stanovnika Karlovca da ostanu smireni, solidarni, ali i na oprezu.

POGREB Skip to content