OBAVIJEST O OTPISU DUGA FIZIČKIM OSOBAMA PO ZAHTJEVU ZA KORISNIKE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA KARLOVCA I ZAKONSKOG SOCIJALNOG PROGRAMA

Temeljem Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama i prethodne suglasnosti Nadzornog odbora tvrtke ZELENILO d.o.o., direktorica je donijela Odluku o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama. Temeljem Odluke otpisat će se dug za godišnju grobnu naknadu.

Ukoliko ZELENILO d.o.o. za neko od navedenih stavaka ima zasnovano založno pravo na nekretnini dužnika, neće se vršiti otpis duga koji je osiguran tim založnim pravom.

Dužnici koji imaju pravo na otpis navedenih davanja su:

 – građani koji su korisnici socijalnog programa Grada Karlovca ili zakonskog socijalnog programa, a nad kojima se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga na dan 31.12.2017. i nad kojima se ovrha još uvijek provodi na dan stupanja na snagu Zakona.

Za dužnike ZELENILO d.o.o., kao vjerovnik, će nakon što utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni Odlukom, otpisati dospjeli dug najviše do ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška od 10.000,00 kn, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate.

Dužnici koji imaju pravo na otpis obvezni su podnijeti pisani zahtjev! 

Postupak podnošenja zahtjeva:

Pisani zahtjev za otpis duga podnosi se tvrtki Zelenilo d.o.o., Primorska ulica 39, Karlovac, najkasnije do 18.10.2018.

Pisani zahtjev može se preuzeti na http://zelenilo.hr/zahtjev-za-otpis-duga/ i u tvrtki Zelenilo, Primorska ulica 39, Karlovac.

Uz ispunjeni zahtjev obavezno je priložiti potvrdu odnosno podatak iz očevidnika FINA-e koliko je dužnik blokiran i po kojim osnovama (podatak se dobiva na osobni zahtjev u FINI, bez naknade u svrhu otpisa potraživanja).

Za sve dodatne informacije o otpisu duga po zahtjevu možete se obratiti na telefon 099 2443 570 ili pisanim putem na elektroničku adresu zelenilo@zelenilo.hr

Svi dužnici bez obzira na koji način su im otpisana dugovanja bit će obaviješteni sukladno Zakonu.

Detaljnu odluku možete pronaći na http://zelenilo.hr/odluka-o-otpisu-duga/

POGREB Skip to content