Na raspisan natječaj za izbor direktora društva Zelenilo d.o.o. pristigla je jedna prijava.

Zaprimljena prijava kandidata Tomislava Vukelića zadovoljavala je sve uvjete raspisanog natječaja te je donesena odluka od strane Nadzornog odbora da se za direktora društva Zelenilo d.o.o. imenuje Tomislav Vukelić, dosadašnji direktor Društva.

Mandat imenovanom članu Uprave Društva – direktoru, počinje teći 1. listopada 2022. godine i traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog odabira.

POGREB Skip to content