Zelenilo kontinuirano vodi brigu o obnovi i revitalizaciji karlovačkih parkova. Dokaz tome je i sadnja novih devet mladih stabala divljeg kestena na Šetalištu dr. Franje Tuđmana. Prije sadnje stari panjevi uklonjeni su posebnim strojevima za uklanjanje panjeva metodom svrdlanja.

Obnova karlovačkih parkova provodi se na  temelju rješenja gradskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

POGREB Skip to content