Ovaj tjedan planirano je otvaranje dijela ulice Drežnik-Hrnetić za sav promet – od Drežnika prema mostu u Hrnetiću (crkve), a ujedno i zatvaranje za sav promet dijela ulice od groblja do raskrižja kod DVD-a Hrnetić – Novaki (Dolcevita).

Planirano zatvaranje je u utorak, 14.6.2022. godine.

Autobusno stajalište kod groblja Hrnetić se ukida te se putnici preusmjeravaju na autobusno stajalište kod DVD-a Hrnetić- Novaki (Dolcevite).

Izvođač je dužan omogućiti siguran prolazak putnika kroz zonu gradilišta.

Pristup groblju Hrnetić bit  će moguć iz smjera Drežnika ili Donje Jelse preko mosta.

Predviđeni rok trajanja navedenih radova je mjesec dana, a nakon toga će se radovi izvoditi u Ulici Novaki od DVD-a Hrnetić- Novaki (Dolcevite) prema raskrižju s Ulicom Kaštel.

POGREB Skip to content