ODRŽAVANJE GROBLJA

Što održavamo

Radnici Odjela pogrebno brinu o grobljima kroz održavanje i uređenje zelenih površina, nasada, pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća s devet gradskih grobalja: Dubovac (rimokatoličko, pravoslavno, židovsko i vojno), Jamadol, Velika Švarča, Mala Švarča, Kamensko i Hrnetić te s 13 prigradskih groblja: Rečica, Zamršje, Šišljavić, Blatnica, Banska Selnica, Skakavac, Vukmanić, Popović Brdo, Tušilović, Vukmanički Cerovac, Zadobarje, Ladvenjak i Stative. Na grobljima Mahićno i Donje Mekušje ukope i prijevoz pokojnika.

Održavanje groblja

GODIŠNJA GROBNA NAKNADA

DODJELA GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE

OPERATIVNI PLANOVI ODRŽAVANJA GROBLJA – PO GODINAMA

POGREB Skip to content