Osim što orezuju stabla dio radnika Odjela parkovi proteklih je dana završio i s orezivanjem ukrasnog grmlja na zelenim površinama našeg grada. Ukrasno grmlje koje se nalazi na 46 lokacija u Karlovcu orezivalo se prema tipu potrebnog zahvata i biljnoj vrsti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Razastiranje sječke

Trenutno se obavlja okopavanje ukrasnih grmova, a odmah poslije te radne operacije grmovi i mlada stabla se nasipavaja drvenom sječkom. Na taj se način oni štite od bujanja korova, a sječka pomaže i da se očuva vlaga oko grmova i mladog drveća.

POGREB Skip to content