Ovaj tjedan (8. – 13.  svibnja) u planu je košnja na grobljima Ladvenjak, Cerovac Vukmanički, Mala Švarča i Rečica. Groblja se tijekom godine kose šest puta s time da se dvije košnje financiraju kroz Operativni plan održavanja groblja grada Karlovca, a četiri iz godišnje grobne naknade za 2017. godinu.
Groblja se kose ručno i strojno. Košnje ćemo obavljati do kraja jeseni.

POGREB Skip to content