Nastavljamo s košnjom zelenih površina na grobljima. Ovaj tjedan (12.06. – 17.06.) u planu je košnja zelenih površina na grobljima Popović Brdo, Vukmanički Cerovac, Skakavac, Hrnetić i Mala Švarča.

Groblja se tijekom godine kose šest puta s time da se dvije košnje financiraju kroz Operativni plan održavanja groblja grada Karlovca, a četiri iz godišnje grobne naknade za 2017. godinu.
Groblja se kose ručno i strojno. Košnje ćemo obavljati do kraja jeseni.

POGREB Skip to content