Sukladno uvjetima javnog natječaja za financiranje projekata udruga koje je provelo Zelenilo d.o.o. za 2017. godinu podsjećamo udruge na obvezu podnošenja opisnog i financijskog izvješća i popratne dokumentacije.
ROK ZA PODNOŠENJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROJEKTA I UTROŠKU SREDSTAVA JE 31.01. 2018. GODINE.
KORISNICI KOJI NE PODNESU IZVJEŠĆE U ROKU OBAVEZNI SU IZVRŠITI POVRAT CJELOKUPNOG IZNOSA, U PROTIVNOM GUBE PRAVO KANDIDIRANJA ZA NATJEČAJNA SREDSTVA NAREDNE DVIJE GODINE.

Izvješća se podnose isključivo na propisanim obrascima koji su dio natječajne dokumentacije, a možete ih pronaći ovdje:

http://zelenilo.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-projekata-udruga-za-2017-godinu/

Obrazac opisnog izvještaja projekta Udruge 2017.g.

Obrazac financijskog izvještaja Udruge 2017.g.

 

POGREB Skip to content