Radnici Odjela pogrebno brinu o grobljima kroz održavanje i uređenje zelenih površina, nasada, pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća s devet gradskih grobalja: Dubovac (rimokatoličko, pravoslavno, židovsko i vojno), Jamadol, Velika Švarča, Mala Švarča, Kamensko i Hrnetić te s 13 prigradska groblja: Rečica, Zamršje, Šišljavić, Blatnica, Banska Selnica, Skakavac, Vukmanić, Popović Brdo, Tušilović, Vukmanički Cerovac, Zadobarje, Ladvenjak i Stative. Na grobljima Mahićno i Donje Mekušje obavljamo sahrane, ukope i prijevoz pokojnika.

Pogrebne usluge koje nudimo:

  • preuzimanje i prijevoz umrle osobe na području Republike Hrvatske i inozemstva
  • rezerviranje termina ispraćaja
  • prodaja pogrebne opreme
  • prodaja uređenih grobnih mjesta
  • ugovaranje ispraćaja, kremacije ili pokopa
  • oglašavanje u dnevnom tisku i web stranici Zelenila
  • uređenje grobova
  • prodaja cvijeća, buketa i vijenaca

Ugovaranje i organiziranje termina za ukope svaki dan od 0-24 sati (tel. 047/611-473)

 

Skip to content