IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

Zbog sve veće zainteresiranosti i potrebe čovjeka za uređenim okolišem (vrtovi, okućnice, parkovi i sl.) tvrtka pruža široki spektar usluga, od jednostavnijih (sječa drveća, šiblja, grmlja, vađenje korijenja i panjeva, odvoz i dovoz zemlje, humusa) do najsloženijih kao krajobrazno projektiranje, izgradnju, održavanje i nadzor. Kvalitetan iskorak u obavljanju tih usluga potvrđuju izvedeni radovi te sve veći i veći broj klijenata koji nam se javljaju.
REFERENTNA LISTA
Benzinska postaja u Bosiljevu na A.C.-A1- krajobrazno uređenje okoliša
Terra Jaska- Sv. Nedjelja-krajobrazno uređenje okoliša tvrtke
Euroagram- Euroherc-Karlovac-krajobrazno uređenje okoliša tvrtke
KIM Mljekara Karlovac-krajobrazno uređenje okoliša tvrtke
Alstom- Karlovac- uređenje okoliša tvtke
Restaurant “Lovački rog”- Karlovac- krajobrazno uređenje okoliša
GBB-Bubnjarci- krajobrazno uređenje okoliša tvrtke
Alati za obradu drva Vinski-Karlovac- krajobrazno uređenje okoliša
Tiskara Pečarić&Radočaj-Karlovac- krajobrazno uređenje okoliša
Tiskara Ivan-Karlovac- krajobrazno uređenje okoliša
Krajobrazno uređenje okliša stambene zgrade u Primorskoj ulici
Krajobrazno uređenje Vrbanićeva perivoja Općina Tounj- rušenje i orezivanje stabala slobodnim padom, uz pomoć auto-ljestvi i penjačima Krajobrazno uređenje u Poslovnom parku Logorište za tvrtke:
Toner, Domes i Kontal Krajobrazno uređenje oko nove SZ u Grabriku B.P. Tifon “Sjever” i B.P. Tifon “Jug” na AC Zg-Klc kod Draganića – hortikulturno uređenje
Hortikulturno uređenje Baumax-a Sesvete
Krajobrazno uređenje dječjeg vrtića u Slunju
Krajobrazno uređenje SUPERNOVE u Karlovcu
POGREB Skip to content