Pogrebne usluge

Što održavamo

Radnici Odjela pogrebno brinu o grobljima kroz održavanje i uređenje zelenih površina, nasada, pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća s devet gradskih grobalja: Dubovac (rimokatoličko, pravoslavno, židovsko i vojno), Jamadol, Velika Švarča, Mala Švarča, Kamensko i Hrnetić te s 13 prigradska groblja: Rečica, Zamršje, Šišljavić, Blatnica, Banska Selnica, Skakavac, Vukmanić, Popović Brdo, Tušilović, Vukmanički Cerovac, Zadobarje, Ladvenjak i Stative. Na grobljima Mahićno i Donje Mekušje obavljamo sahrane, ukope i prijevoz pokojnika.

Naše pogrebne usluge

preuzimanje i prijevoz umrle osobe na području Republike Hrvatske i inozemstva

oglašavanje u dnevnom tisku i na našoj web stranici zelenilo.hr, javite nam se

Ugovaranje i organiziranje termina za ukope svaki dan od 0-24 sati (tel. 047/611-473)

rezerviranje termina ispraćaja

prodaja pogrebne opreme

uređenje groba

ugovaranje ispraćaja, kremacije ili pokopa

DODJELA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

prodaja cvijeća, buketa i vijenaca


OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE


CJENIK USLUGE UKOPA POKOJNIKA


KATOLIČKO GROBLJE DUBOVAC – BROŠURA


Raspored ukopa


Tražilica pokojnika


Vodič katoličko groblje Dubovec

POGREB Skip to content