Na groblju Kamensko naši radnici završili su s radovima na postavljanju nove ograde u dužini od 140 metara na desnoj strani groblja. Tako je sada cijelo groblje Kamensko ograđeno. Uz ovu investiciju tijekom 2020. godine uredili i unutrašnjost mrtvačnice na ovom groblju.

POGREB Skip to content