Danas je u Uredu direktora, Zelenilo potpisalo ugovor s tvrtkom SA Bišćan d.o.o., kao najpovoljnijim ponuditeljem za izvođača radova na rekonstrukciji stambeno poslovne građevine u poslovnu građevinu u Karlovcu, Primorska ulica. Ugovori su nakon postupaka bagatelne nabave potpisani i s tvrtkom AZ Projekt, koja će provoditi stručni nadzor na gradilištu te s tvrtkom IMT j.d.o.o., koordinatorom 2 na gradilištu.
Zelenilo d.o.o. objavilo je 9. prosinca 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave radova na rekonstrukciji stambeno poslovne građevine u poslovnu građevinu u Karlovcu, Primorska ulica. Rok za javljanje na poziv bio je 30 dana od dana objave.
Donesena je odluka o odabiru najpovoljnijeg izvođača, tvrtke SA Bišćan, na temelju zapisnika o pregledu i ocijeni ponuda iz dokumentacije, koji je donijela komisija.

Predviđeni rok izgradnje poslovne zgrade je 300 dana od dana sklapanja ugovora.
Radovi na izgradnji nove poslovne zgrade u Primorskoj ulici financirati će se kreditom Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) – izravnim kreditiranjem putem programa kreditiranja Infrastruktura. Iznos kredita je sedam milijuna kuna s kamatom od tri posto godišnje. Kredit će se otplaćivati 10 godina s jednom godinom počeka.

 

POGREB Skip to content