Kako bi u proljeće ruže bile zdrave i spremne za cvatnju potrebno ih je pripremiti za zimu. Važno ih je u jesen orezati te pred zimu nagrnuti s zemljom. Orezivanjem uklanjamo bolesne, suhe ali i grane koje ružama nisu bitne za prezimljavanje, a nagrtanjem zemlje izoliramo tlo od temperaturnih kolebanja koja su posebno stresna za ruže. U studenom ruže se zatrpaju sa zemljom, a  napravljeni humak pomoći će ruži preživljavanje niskih temperatura. “Zelenilo“ prema godišnjem Planu za održavanje javnih zelenih površina Grada Karlovca održava 363 m² ružičnjaka.

POGREB Skip to content