ČETVRTAK, 09.01.2020. GOD.

JADRANKA DAMJANOVIĆ, ROĐ. KRIČKIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

IVAN POLJANAC, OTAC VJEKOSLAV, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

DRAGINJA SIMIĆ, ROĐ. ZRNIĆ, OTAC MITAR, STARA 85 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

BOŽIDAR ILIJAŠ, OTAC DRAGUTIN, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

SRIJEDA, 08.01.2020. GOD.

OTILIJA VUKIN, ROĐ. PEČNIK, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANKA BIJELIĆ, ROĐ. RADAŠINOVIĆ, OTAC MILE, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 13:00 SATI

MARIJA KOMOČAR, ROĐ. KOMOČAR, OTAC MARTIN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

VIŠNJA JURETIĆ, ROĐ. ĐURIĆ, OTAC ANTON, STARA 59 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

UTORAK, 07.01.2020. GOD.

MIJOLJKA PAIĆ, ROĐ. BAIĆ, MAJKA SOFIJA, STARA 90 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

NINKO VUJČIĆ, OTAC NINKO, STAR 77 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE U 13:00 SATI

BRANKO RAJER, OTAC FRANJO, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

SUBOTA, 04.01.2020. GOD.

DRAGUTIN BREZOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 12:30 SATI

ANA POPOVIĆ, ROĐ. MUŠNJAK, OTAC NIKOLA, STARA 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

JELENA KOLAČKO, ROĐ. KEROVEC, OTAC ROKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

PETAK, 03.01.2020. GOD.

EMA POLETO, ROĐ. SENFNER, OTAC IVAN, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11:30 SATI

ČETVRTAK, 02.01.2020. GOD.

BRANKO PEJNOVIĆ, OTAC BUDE, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MARIJAN KRAŠOVIĆ, MAJKA BARBARA, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

KATA GORŠIĆ, ROĐ. GORNIK, OTAC ANTUN, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

UTORAK, 31.12.2019. GOD.

RUŽA MIKŠA, ROĐ. ZATEZALO, OTAC DRAGAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANA JANJAC, ROĐ. BARAĆ, OTAC IVAN, STARA 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

JOSIP DEVČIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 30.12.2019.GOD.

NEMA UKOPA

SUBOTA, 28.12.2019. GOD.

PAULA SILA, ROĐ. BELČIĆ, OTAC MIJO, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANTO BOŠNJAK, OTAC NIKO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JELENA ŽAFA, ROĐ. ŽUNAC, OTAC ANDRIJA, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15:30 SATI

PETAK, 27.12.2019.GOD.

BORENA ŠILER, ROĐ. JAKŠIĆ, OTAC JOSIP, STARA 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MARIJA KOS, ROĐ. KOMLJENOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:15 SATI

DANICA TARBUK, ROĐ. DRAGIĆ, OTAC MILIĆ, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 13:00 SATI

KREŠIMIR PUKLAVEC, OTAC ALEKSANDAR, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

UTORAK, 24.12.2019.GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 23.12.2019. GOD.

ANTONIO KUBAT, OTAC IVAN, STAR 18 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

IVANA OPAT, ROĐ. BRADAČ, OTAC JOSIP, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

BARA LUKAČIĆ, ROĐ. CAR, OTAC NIKOLA, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI

SUBOTA, 21.12.2019. GOD.

DRAGUTIN CEROVAC, OTAC JOSIP, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

JAGA ŽUNAC, ROĐ. TOMINOV, OTAC MIJO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI

PETAK, 20.12.2019. GOD.

MATO SARKA, STAR 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

IVAN PETRIĆ, OTAC JANKO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 19.12.2019. GOD.

VESNA VUKOVIĆ, ROĐ. LAURIĆ, OTAC IVAN, STARA 61 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ZORA GRUBEŠIĆ, ROĐ. KRAJAČIĆ, OTAC JANKO, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

MARIJA ŠANČIĆ, ROĐ. PERAK, OTAC JOSO, STARA 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

SRIJEDA, 18.12.2019. GOD.

DRAGICA CVITAK, ROĐ. TROPČIĆ, OTAC TOMO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

ANDRAŠ TOŠKOV, OTAC ANDRIJA, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI

IRENA VRBETIĆ, ROĐ. RAMROTH, MAJKA ELIZABETA, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

UTORAK, 17.12.2019. GOD.

MIJO GRGURIĆ, OTAC JOSIP, STAR 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11:30 SATI

JANKO GLAVIČAR, OTAC IVAN, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

KATA VULJANIĆ, ROĐ. FILIPOVIĆ, OTAC MILE, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 16.12.2019. GOD.

IVAN PRIBANIĆ, OTAC IVAN, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

SLAVICA JADRIĆ, ROĐ. GOLUBIĆ, OTAC PETAR, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI

ANTUN PALAJSA, OTAC MATO, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

SUBOTA, 14.12.2019. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 13.12.2019. GOD.

DRAGICA POŽAR, ROĐ. PUDINA, OTAC JOSIP, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

BRANIMIR DEGAČ, OTAC GABRIJEL, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 12.12.2019. GOD.

KATA ŽUŽINJAK, ROĐ. MARADIN, OTAC JANKO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO – G. STATIVE U 11:30 SATI

JELA VOJAK, ROĐ. ŠIŠNOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 13:00 SATI

MARKO ĆURČIJA, OTAC MILOŠ. STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 15:00 SATI

SRIJEDA, 11.12.2019. GOD.

RANKA GODIĆ, ROĐ. POPOVIĆ, OTAC DUŠAN, STARA 84 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:30 SATI

LJUBOMIR MITIĆ, OTAC DRAGOSLAV, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

FRANJO PERINAC, OTAC FRANJO, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:00 SATI

UTORAK, 10.12.2019.GOD.

MARTINKA STANIŠIĆ ROĐ. ĆUPIĆ, OTAC ADAM, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 11:30 SATI

ĐURĐICA TOMAS, ROĐ. RADEČIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

LJUBA VUGLEŠIĆ ROĐ. MILČIĆ, OTAC MIJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 09.12.2019. GOD.

STJEPAN ŠOŠTARIĆ, OTAC FRANJO, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

SUBOTA, 07.12.2019. GOD.

RUŽICA BILIČIĆ, ROĐ. ŽELJKOVIĆ, OTAC PAVAO, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

IVAN VALIĆ, OTAC KRUNOSLAV, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MIJO ČAČKOVIĆ, OTAC TOMO, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14:30 SATI

PETAK, 06.12.2019. GOD.

MARIJA LEVAR, ROĐ. KATIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

BORISLAV ŠKUNDRIĆ, OTAC MIJO, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 13:00 SATI

MARTA KOVAČEVIĆ, ROĐ IVANKOVIĆ, OTAC LUKA, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO – GORNJE STATIVE U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 05.12.2019. GOD.

ZLATA RIVIĆ, ROĐ. ANTIĆ, OTAC KARLO, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANKA BOŽIČEVIĆ, ROĐ. GRDIĆ, OTAC JURAJ, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI

DRAGA KUNIĆ, ROĐ. FUDURIĆ, OTAC MIJO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

SRIJEDA, 04.12.2019. GOD.

JOSIP KRIZMANIĆ, OTAC IVAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

GORAN BASARA, OTAC BOŽIDAR, STAR 58 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:15 SATI

BARA KRIŽANIĆ, ROĐ. BROZOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

SLAVKO ČOVIĆ, OTAC STIPO, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

UTORAK, 03.12.2019. GOD.

IVAN VOJAK, OTAC PAVAO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 11:30 SATI

JURAJ BABIĆ, OTAC JANKO, STAR 87 GOD.
ISPRAĆAJ SA GROBLJA MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:15 SATI

MILKA IVČIĆ, ROĐ. ČAKIĆ, OTAC MILIVOJ, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

LJUBICA DARINKA JELENIĆ, ROĐ. KATUŠIN, OTAC JURAJ, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

IVAN TOMAŠIĆ, OTAC MIRKO, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:15 SATI

PONEDJELJAK, 02.12.2019. GOD.

BARA JOHA, ROĐ. MEDVED, OTAC NIKOLA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI

FRANCISKA LUKEŠIĆ, ROĐ. SELJAN, OTAC STJEPAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:00 SATI

SUBOTA, 30.11.2019. GOD.

BRANKO MIRČIĆ, OTAC BRANKO, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

PEJO DIZDAR, OTAC IVO, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

JELKA BREZOVIĆ, ROĐ. ČUJKO, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14:30 SATI

PETAK, 29.11.2019. GOD.

MARICA MATAKOVIĆ, ROĐ. HORVAT, OTAC FRANJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRENTIĆ U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 28.11.2019. GOD.

MARIN BREZETIĆ, OTAC JURAJ, STAR 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI

SRIJEDA, 27.11.2019. GOD.

STEVO MEDEK, OTAC ZDENKO, STAR 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

UTORAK, 26.11.2019. GOD.

BRANKO MEŠTROVIĆ, OTAC LEO, STAR 54 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 25.11.2019. GOD.

MIRJANA ČIČAK, ROĐ. SEKENDŽIĆ, OTAC MILAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

IGNAC ČOHAN, OTAC IVAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

SUBOTA, 23.11.2019. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 22.11.2019. GOD.

STIPE MATANIĆ, OTAC TOMO, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

ERNA KLJAJIĆ, ROĐ. PERŠIN, OTAC MIJO, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 21.11.2019. GOD.

CENIKA GATARIĆ, ROĐ. SELJAN, OTAC IGNAC, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:00 SATI

SRIJEDA, 20.11.2019. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 19.11.2019. GOD.

IVAN ŠUŠLJE, OTAC ROKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

MATO PLESKINA, OTAC JOSIP, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 18.11.2019. GOD.

GABRIEL MUŠNJAK KOVAČEVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 19 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

SUBOTA, 16.11.2019. GOD.

ANTUN BAUER, OTAC ANTON, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PETAK, 15.11.2019. GOD.

NADA ŠTEFANAC, ROĐ. PAVLAKOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 14.11.2019. GOD.

BRANKO FRANOVIĆ, MAJKA KATICA, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

BRANKO STOJANOV, MAJKA NADA, STAR 56 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

LAZO KAURIN, OTAC STEVO, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

SRIJEDA, 13.11.2019. GOD.

MIRKO KLJAJIĆ, OTAC MILE, STAR 83 GOD.
ISPRAĆAJ S GROBLJA JAMADOL U 11:30 SATI NA GROBLJE POPOVIĆ BRDO

NIKOLA CAR, OTAC TOMO, STAR 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

UTORAK, 12.11.2019. GOD.

FATIMA BARAĆ, ROĐ. SVRAKA, OTAC RASIM, STARA 57 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

NIKOLA CINDRIĆ, OTAC PAVE, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 11.11.2019. GOD.

MANDA ŠEBALJ, ROĐ. PERNAR, OTAC MIJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

ANKA HORVATIĆ, ROĐ. ŠTANDUHAR, OTAC PETAR, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:00 SATI

SUBOTA, 09.11.2019. GOD.

BRANKA RAČIĆ, ROĐ. LIŠNJAK, OTAC MARKO, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PETAK, 08.11.2019. GOD.

ZLATKO KNEZOVIĆ, OTAC STIPE, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI 

ČETVRTAK, 07.11.2019. GOD.

MARIJA RADEKA, ROĐ. HALAR, OTAC IVAN, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

SRIJEDA, 06.11.2019. GOD.

DUBRAVKO PERKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

UTORAK, 05.11.2019. GOD.

BOŽICA ŠOŠTARIĆ, ROĐ. ŽUPEC, OTAC ANTON, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

DUBRAVKO KARABOGDAN, OTAC STJEPAN, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 04.11.2019. GOD.

NEMA UKOPA

SUBOTA, 02.11.2019. GOD.

IVAN LAIĆ, OTAC JOSIP, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

ČETVRTAK, 31.10.2019. GOD.

MIHAJLO PUŽIN, OTAC MIJO, STAR 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

SRIJEDA, 30.10.2019. GOD.

REZIKA VAUPOT, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC JANKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

ADAM RENDULIĆ, OTAC PETAR, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

UTORAK, 29.10.2019. GOD.

LJUBICA SKENDER, ROĐ. PUŠIĆ, OTAC MARIJAN, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 28.10.2019.GOD.

ZDENKA MAJOLI, ROĐ. OŠTARČEVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

SUBOTA, 26.10.2019. GOD.

BRANKO TRBOVIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 89 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:30 SATI

PETAK, 25.10.2019. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 24.10.2019. GOD.

JANKO VINE, OTAC JOSIP, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15:00 SATI

SRIJEDA, 23.10.2019. GOD.

BEZ UKOPA

UTORAK, 22.10.2019. GOD.

MARIJA FUNDUK, ROĐ. KRALJ ŽIVOK, OTAC PAVAO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 11:30 SATI

DANICA PODVINSKI, ROĐ. ŠEGINA, OTAC NIKOLA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

PONEDJELJAK, 21.10.2019. GOD.

MARIJA ŠKRTIĆ, ROĐ. ŠTEFANČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

SUBOTA, 19.10.2019. GOD.

MILEVA ŠKALJAC, ROĐ. MRKALJ, OTAC ILIJA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU BANSKI MORAVCI U 11:45 SATI

MILKA KLJUČARIĆ, ROĐ. KLJUČARIĆ, OTAC IVAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

DAVORIN ILIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 65 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 18.10.2019. GOD.

VUKOSAVA PRIBIĆ, ROĐ. ČUTURILO, OTAC JANKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15:00 SATI

JOSIP TOMIČIĆ, OTAC MATO, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 17.10.2019. GOD.

MARIJA BILIĆ, ROĐ. GAGULA, OTAC JAKOV, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 13:00 SATI

JELKA BILJAN, ROĐ. ŠKRTIĆ, OTAC JOSIP, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

BOŽIDAR MIKOČ, OTAC ZVONIMIR, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

SRIJEDA, 16.10.2019. GOD.

BERISLAV KRIŽANIĆ, OTAC JANKO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11:30 SATI

VLADO MARAKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:15 SATI

ŠTEFICA ŠILOVIĆ, ROĐ. PLANINAC, OTAC NIKOLA, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

NEVENKA GOLIĆ, ROĐ. ROGULJ, OTAC MIJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

MIROSLAV JEROSIMIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

UTORAK, 15.10.2019. GOD.

DANICA VULJAJ, ROĐ. BRAJAK, OTAC STJEPAN, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

STJEPAN VOJAK, OTAC FRANJO, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 15:00 SATI

SLAVICA ŠENK, ROĐ. ŠENK, OTAC FERDINAND, STARA 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 14.10.2019. GOD.

MARA NIMAC, ROĐ. ŠIMUNAC, OTAC ŠIME, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

SUBOTA, 12.10.2019. GOD.

ANA HUDAK, ROĐ. KORENIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PETAK, 11.10.2019. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 10.10.2019. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 09.10.2019. GOD.

BUDIMIR JOVANOVIĆ, OTAC ANTON, STAR 81 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MARIJA BUTORAC, ROĐ. MACOKATTO, OTAC VJEKOSLAV, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:15 SATI

RADE VIGNJEVIĆ, OTAC TEODOR, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

BARBARA PERINOVAC, ROĐ. JANČIĆ, OTAC MIJO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:00 SATI

MARE KRIŽANIĆ, ROĐ. CINDRIĆ, OTAC IVICA, STARA 66 GOD. 
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 07.10.2019. GOD.

STJEPAN CAR, OTAC JANKO, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:30 SATI

IVAN TONKOVIĆ, OTAC JURAJ, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:30 SATI

SUBOTA, 05.10.2019. GOD.

BARICA KOCANJER, ROĐ. PETRIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

PETAK, 04.10.2019. GOD.

MAGDALENA GRBIN, ROĐ. ŠEGEREC, OTAC PAVAO, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

LJUBICA JAKŠIĆ, ROĐ. ZRINJANIN, OTAC MARKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

ČETVRTAK, 03.10.2019. GOD.

DANICA BOROTA-POŽAR, ROĐ CREVAR, OTAC STOJAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

JOSIP ŠEBREK, OTAC ANDRIJA, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

BARKA LUKEŠIĆ, ROĐ. ŽUNIĆ, OTAC FRANJO, STARA 95 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

SRIJEDA, 02.10.2019. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 01.10.2019. GOD.

KATARINA TOPOL, ROĐ. BUBLIĆ, OTAC IVAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

MACA GREGURIĆ, ROĐ. ČURILOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:00 SATI

FRANJO CVITKOVIĆ, OTAC PETAR, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 30.09.2019. GOD.

MARIJA MATAN, ROĐ. SUDAC, OTAC JANKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

ZLATA PALAJSA, ROĐ. PALAJSA, OTAC STJEPAN, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

JOSIP MARADIN, OTAC MIJO, STAR 62 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

MIRKO BIJELIĆ, OTAC JANDRE, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

SUBOTA, 28.09.2019. GOD.

MARIJA ŽIVČIĆ, ROĐ. MILČIĆ, OTAC KREŠIMIR, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

PETAK, 27.09.2019. GOD.

BARA JURČIĆ, ROĐ. TOMLJANOVIĆ, OTAC TOMO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 26.09.2019. GOD.

MILICA PAJIĆ, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12:30 SATI

MARA POGAČIĆ, ROĐ. PERAKOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MAGDA FURLIĆ, ROĐ. ROBAŠ, MAJKA MARA, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI 

MAGDA GRČIĆ, ROĐ. BOLDIN, OTAC TOMO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

SRIJEDA, 25.09.2019. GOD.

SOFIJA ŽIVKOVIĆ, ROĐ. BELOBABA, OTAC MILAN, STARA 84 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA NA VOJNO GROBLJE U 12:30 SATI

MILKA JURKOVIĆ, ROĐ. VIDAS, OTAC SREĆKO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

ZLATKO PUCAREVIĆ, OTAC IVAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU BANSKA SELNICA U 16:00 SATI

TATJANA MORIĆ, ROĐ. MORIĆ, OTAC SLAVOLJUB, STARA 44 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI 

UTORAK, 24.09.2019. GOD.

MARKO BUBAŠ, OTAC MATIJA, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

DAMIR TUŠKAN, OTAC STJEPAN, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

DINKO TOMAŠIĆ, OTAC MATIJA, STAR 72 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 23.09.2019. GOD.

MIROSLAV PALJUH, OTAC PETAR, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

SUBOTA, 21.09.2019. GOD.

DRAGINJA PJEVAC, ROĐ. VEZMAR, OTAC PETAR, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

JELENA STEPIĆ, ROĐ. CINDRIĆ, OTAC PERO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

PETAK, 20.09.2019. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 19.09.2019. GOD.

BARA ŠKRTIĆ, ROĐ. JAKŠIĆ, OTAC JANKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:00 SATI

SRIJEDA, 18.09.2019. GOD.

KATA JANJANIN, ROĐ. JANJANIN, OTAC IGNJATIJE, STARA 78 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 17:30 SATI

UTORAK, 17.09.2019. GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 16.09.2019. GOD.

BARA GOJAK, ROĐ. OŠTRIĆ, OTAC JANKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

VLADIMIR HERCEG, OTAC STJEPAN, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

STJEPAN HORVAT, OTAC JANKO, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

MARIJAN RIBIČIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

SUBOTA, 14.09.2019. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 13.09.2019. GOD.

DOMAGOJ KRANJČEVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

JOSIP BOŽIĆ, OTAC JANKO, STAR 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 12.09.2019. GOD.

MILJENKO ČAVRAG, OTAC STJEPAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

SRIJEDA, 11.09.2019. GOD.

BARA ČOHAN, ROĐ. RIBIĆ, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU GORNJE STATIVE U 16:00 SATI

MIRKO ČULIG, OTAC ANTUN, STAR 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 10.09.2019. GOD.

TOMO ŠINKOVIĆ, OTAC PETAR, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

ZDRAVKO SMOLJAK, OTAC ANDRIJA, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

JERKO TANFARA, OTAC NIKOLA, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 09.09.2019. GOD.

ANTE HODAK, OTAC MILANKO, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI
POLJE 3, RED 2, GROB 5

MIRJANA PAIĆ, ROĐ. MILJEVIĆ, OTAC PETAR, STARA 90 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SUBOTA, 07.09.2019. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 06.09.2019.GOD.

ANĐA NIKOLIĆ, ROĐ. SUČIĆ, OTAC PERO, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI
POLJE 2, RED 29, GROB 2

ZORKA MACUT, ROĐ. KARAN, OTAC DMITAR, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU CEROVAC VUKMANIĆKI U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 14, GROB 1

ČETVRTAK, 05.09.2019. GOD.

MARIJA MALČIĆ, ROĐ. PETERNEL, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

ZDRAVKO ČALIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

MARKO ROGIĆ, OTAC PETAR, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 17:30 SATI

SRIJEDA, 04.09.2019. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 03.09.2019. GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 02.09.2019.GOD.

ŽELJKO MAGOVAC, OTAC ILIJA, STAR 69 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 12:30 SATI

SUBOTA, 31.08.2019. GOD.

RUŽA ŠUŠLJE, ROĐ. STIŠĆAK, OTAC MIJO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

FRANJO TROPČIĆ, OTAC JURAJ, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO – GORNJE STATIVE U 14:00 SATI

MARIJA ŠTANFAL, ROĐ. BRAJDIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 30.08.2019. GOD.

ALICA POGAČIĆ, ROĐ. LIKOVIĆ, OTAC EDO, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 29.08.2019.GOD.

DANICA KASUN, ROĐ. VRHOVSKI, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SRIJEDA, 28.08.2019. GOD.

STJEPAN MEDVED, OTAC MATIJA, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12:30 SATI

MATILDA KRAŠOVIĆ, ROĐ. PAĐEN, OTAC NIKOLA, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 27.08.2019.GOD.

MILOVAN BRUJIĆ, OTAC DRAGIĆ, STAR 83 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 2, GROB 25

PONEDJELJAK, 26.08.2019. GOD.

MARIO SMRZLIĆ, OTAC MILAN, STAR 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 4A, RED 10, GROB 10

SUBOTA, 24.08.2019. GOD.

VERA TOMAC, ROĐ. PAPA, OTAC JOSIP, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:30 SATI
POLJE 3, RED 4, GROB 4

PETAK, 23.08.2019. GOD.

MARIJAN ČALE, OTAC MARKO, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 11, GROB 248

OLGA RADIĆ, ROĐ. RAIĆ, OTAC FILIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI
POLJE 7S, RED 14, GROB 19

DRAŽEN ŠPINE, OTAC MIROSLAV, STAR 44 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16:00 SATI
POLJE 2, RED 13, GROB 3

ČETVRTAK, 22.08.2019. GOD.

ZORA KRZNARIĆ, ROĐ. ŠTEDUL, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 14, GROB 6

SRIJEDA, 21.08.2019. GOD.

IVANKA BOLF, ROĐ. MAJNARIĆ, OTAC ANTUN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 10, RED 6, GROB 7

JASENKA ŠURBAT, ROĐ. NERAL, OTAC MIJO, STARA 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 4, GROB 11

UTORAK, 20.08.2019. GOD.

SLAVKO BUTORAC, OTAC MILE, STAR 54 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

VLADIMIR ČUNKO, OTAC VLADIMIR, STAR 42 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI
POLJE 1, RED 19, GROB 5

PONEDJELJAK, 19.08.2019. GOD.

DRAGICA GALOVIĆ, ROĐ. BENIĆ, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI
POLJE 2, RED 33, GROB 7

KATA PROTULIPAC, ROĐ. RATKAJ, OTAC DRAGUTIN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI
POLJE 3, RED 7, GROB 1

LJUBICA ŠKALJAC, ROĐ. CIMEŠA, OTAC JOVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI
POLJE 6S, RED 3, GROB 27

SUBOTA, 17.08.2019. GOD.

MARIJA KOS, ROĐ. VIDAN, OTAC JURAJ, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI
POLJE 2, RED 24, GROB 5

IVAN MALOVIĆ, OTAC MIJO, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI
POLJE 16, GROB 258

PETAK, 16.08.2019. GOD.

KATARINA LONČARIĆ, ROĐ. KLIČEK, OTAC ĐURO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI
POLJE 4, RED 38, GROB 11

DALIMIR KUBA, OTAC PAVAO, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 9, GROB 155

SLAVKO REBIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17:30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

SRIJEDA, 14.08.2019. GOD.

VLADIMIR TRUPKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 17, GROB 2

MILKA GVOZDIĆ, ROĐ. BOŽIĆ, OTAC ĐURO, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
POLJE 5, RED 6, GROB 14

MIRICA BELAVIĆ, ROĐ. ŠTEFAN, OTAC JOSIP, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 26, GROB 3

UTORAK, 13.08.2019. GOD.

MACA ŽUPČIĆ, ROĐ. PAVLAČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 10, GROB 203

JELICA CRNKOVIĆ, ROĐ. GVOZDANOVIĆ, OTAC SREĆKO, STARA 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 8, GROB 147/148

PONEDJELJAK, 12.08.2019. GOD.

NEMA UKOPA

SUBOTA, 10.08.2019. GOD.

JOSIP PAVLINAC, OTAC IVAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

PETAK, 09.08.2019. GOD.

GJURGJICA KARTALIJA, ROĐ. OKIČIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

ANA KOCANJER, ROĐ. DUMEŠIĆ, OTAC JOSIP, STARA 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI
NOVO DVOSTRUKO GROBNO MJESTO

ČETVRTAK, 08.08.2019. GOD.

SIMO GENERALOVIĆ, OTAC JANDRE, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI
POLJE 1, RED 4, GROB 13

IVANKA PREPOLEC, ROĐ. TULIĆ, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI
POLJE 5, GROB 67

BOŽENA POPOVIĆ, ROĐ. SIMIĆ, OTAC BOŽIDAR, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 4, GROB 307

FRANJO BREZOVIĆ, OTAC MIKO, STAR 97 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 18, GROB 27

SRIJEDA, 07.08.2019.GOD.

NEVENKA JELINIĆ, ROĐ. IVANIŠEVIĆ, OTAC MATO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI
POLJE 6S, RED 6, GROB 26

JOSIP SPUDIĆ, OTAC JANKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI
POLJE 2, RED 22, GROB 9

JELA VUŠIR, ROĐ. VUŠIR, OTAC MARKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 18, GROB 1

UTORAK, 06.08.2019. GOD.

BRANKA BOŽIČEVIĆ, ROĐ. TOMAŽIĆ, OTAC MIRKO, STARA 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI
POLJE 4, GROB 133

DANICA BOBIĆ, ROĐ. BOBIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 14:00 SATI
POLJE 1, RED 10, GROB 3

ANA GRUBAČEVIĆ, ROĐ. HALIĆ, OTAC PETAR, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI
POLJE 14, GROB 146

DRAGUTIN MANJARIĆ, OTAC IVAN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 17:30 SATI
POLJE 2, RED 1, GROB 2

SUBOTA, 03.08.2019. GOD.

NEVENKA GERBER, ROĐ. ŠTOKAN, OTAC ALOJZ, STARA 95 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI
POLJE 16, GROB 127

PETAK, 02.08.2019. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 01.08.2019. GOD.

DRAGAN ČEČURA, OTAC ILIJA, STAR 54 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI
JEDNOSTRUKO NOVO GROBNO MJESTO

MATE CVITANOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI
NOVO JEDNOSTRUKO GROBNO MJESTO

JOVAN LENUZZI MIŠIĆ, OTAC DIMITRIJE, STAR 42 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI
POLJE 4, GROB 13

 
POGREB Skip to content