SRIJEDA, 05.01.2022. GOD.

MILAN RELIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

UTORAK, 04.01.2022. GOD.

DAVORIN SKLENAR, OTAC ZLATKO, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

ZLATICA LISAC, ROĐ. PINTAR, OTAC MATO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13:00 SATI

PONEDJELJAK, 03.01.2022. GOD.

BARBARA CVITKOVIĆ, ROĐ. ŠTULAC, OTAC JURAJ, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MARIJA GRADINŠĆAK, ROĐ. KOZJAN, OTAC STJEPAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

STJEPAN PEREZ, OTAC DRAGUTIN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:30 SATI

PETAK, 31.12.2021. GOD.

MARINA BRAJKOVIĆ, ROĐ. RIBIĆ, OTAC TOMISLAV, STARA 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 10:30 SATI

LJILJANA PLAZIBAT, ROĐ. FRANKIĆ, OTAC IVAN, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 11:30 SATI

ZLATA OBROVAC, ROĐ. RAIĆ, OTAC PETAR, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 13:00 SATI

BRANKO JURIŠIĆ, OTAC ZLATKO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU BANSKA SELNICA U 14:30 SATI

ČETVRTAK, 30.12.2021. GOD.

MARJAN STOJKOVIĆ, MAJKA MILKA, STAR 77 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 10:45 SATI

NIKOLA TOMAŠ, OTAC DMITAR, STAR 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

BRANKO GRUBIŠIĆ, OTAC MARKO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

MARIJA GRDIĆ, ROĐ. PUŠKARIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

BOŽIDAR KORDIŠ, OTAC RUDOLF, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

SRIJEDA, 29.12.2021. GOD.

MIRA PAPA, ROĐ. MALIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 10:30 SATI

BISERKA KLJAIĆ, ROĐ. SAVIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

NIKOLA STEPIĆ, OTAC VINKO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

ANDRIJA MALKOČ, OTAC ZLATKO,  STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRENTIĆ U 14:30 SATI

DIMITRIJE SABADOŠ, OTAC MIHAJLO, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI 

UTORAK, 28.12.2021. GOD.

MARIJA KIRINČIĆ, ROĐ. VUKELJA, OTAC JANKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

MARIJA PRPIĆ, ROĐ. MAŽURAN, OTAC MATO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:30 SATI

JOSIP MIKŠIĆ, OTAC IVAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI

RENATA TUŠKAN, STARA 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:45 SATI

PONEDJELJAK, 27.12.2021. GOD.

DRAGICA VOLARIĆ, ROĐ. CRNKOVIĆ, OTAC MATO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

ANKA LISJAK, ROĐ. PROFOZIĆ, OTAC JOSIP, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

PETAK, 24.12.2021. GOD.

ANA HORVAT, ROĐ. HORVAT, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:00 SATI

SLAVKO UĐBINAC, OTAC TOMO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13:00 SATI

ČETVRTAK, 23.12.2021. GOD.

LJUBA SABLJARIĆ, ROĐ. MIHALIĆ, MAJKA BARA, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 12:30 SATI

PAVAL KASUNIĆ, OTAC PAVAO, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JOSIP RIBAR, OTAC MATO, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 22.12.2021. GOD.

ĐURĐICA TONIĆ, ROĐ. FULIR, OTAC AUGUST, STARA 78 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 14:00 SATI 

MARICA PLEŠA, ROĐ. BREZOVIĆ, OTAC TOMO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 15:30 SATI

UTORAK, 21.12.2021.GOD.

MARIJA VRBETIĆ, ROĐ. KLADUŠAN, OTAC JOSIP, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

PONEDJELJAK, 20.12.2021. GOD.

DRAGUTIN PAVLIĆ, OTAC KLEMENT, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

SUBOTA, 18.12.2021.GOD.

MILKA MILČIĆ, ROĐ. KRANJAC, OTAC ANTUN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

DUŠANKA NENADIĆ, ROĐ. NENADIĆ, OTAC JOVO, STARA 70 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ANA MARAKOVIĆ, ROĐ. KOSTADIN, OTAC STJEPAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

PETAK, 17.12.2021.GOD.

MANDE ŠALIPUR, ROĐ. RENDULIĆ, OTAC FRANJE, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

MARIJAN ŠAJNOVIĆ, MAJKA KATA, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

MARIJA PRODANOVIĆ, ROĐ. BOLJKOVAC, OTAC MIJO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MARICA JURIŠA, ROĐ. FANJAK, OTAC STJEPAN, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 16.12.2021.GOD.

GORAN STANIĆ, OTAC ĐURO, STAR 68 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12:30 SATI

MARINA BELJAN, ROĐ. LODOLI, OTAC MATO, STARA 46 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠILJAVIĆ U 14:00 SATI

SLAVKO ŠPOLJARIĆ, OTAC KARLO, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 15.12.2021. GOD.

JELA VUKIĆ, ROĐ. PURGAR, OTAC ANDRIJA, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13:30 SATI

DORA HALAVANIĆ, ROĐ. BIŠĆAN, OTAC IVAN, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

UTORAK, 14.12.2021.GOD.

AVDO KARDAŠ, OTAC OMER, STAR 80 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

SLAVICA ERCEG ROĐ. TOMAŠIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

SLAVICA SLAĆANIN ROĐ. RIBAR, OTAC TOMO, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI

MATIJA JUSTAMENT, OTAC ZVONIMIR, STAR 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 13.12.2021.GOD.

JOSIP GORŠIĆ, OTAC SLAVO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

MILAN STEPIĆ, OTAC MARTIN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

JOSIP MIŠKO, OTAC JOSIP, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SUBOTA, 11.12.2021. GOD.

VLADIMIR SAMSON, OTAC MIRKO, STAR 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11.30 SATI

MIKO HORVAT, OTAC NIKOLA, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12:30 SATI

IVKA MANDIR, ROĐ. MARTINOVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ANKICA GREGURIĆ, ROĐ. JOVKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13:30 SATI

VLADIMIR PRPIĆ, OTAC IVAN, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:30 SATI 

PETAK, 10.12.2021. GOD.

ANDRIJA POŽGAJ, OTAC ANDRIJA, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 11:30 SATI

BRANKO DEVČIĆ, OTAC JANKO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

MILKA CETINA, ROĐ. ĐERMANOVIĆ, OTAC ĐURO, STARA 74 GOD.
ISPRAĆAJ S GROBLJA JAMADOL U 13:30 SATI

DRAGICA SABADOŠ, ROĐ. BINDER, OTAC FERDINAND, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

FRANJICA GUSIĆ, ROĐ. ZADRAVEC, OTAC AUGUST, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 09.12.2021. GOD.

KATICA MEHLE, ROĐ. ŠEGAVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

NADA MILJUŠEVIĆ, ROĐ. MARKUŠ, OTAC JANKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

IVAN BABIĆ, OTAC IVAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU G.STATIVE – SV. MARKO U 14:30 SATI

SRIJEDA, 08.12. 2021. GOD.

ANA ŠTEFANAC, ROĐ. CAR, OTAC NIKOLA, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 11:30 SATI

ANA KATUŠIN, ROĐ. BLAŽUN, OTAC JANKO, STARA 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

SOFIJA GALOVIĆ, ROĐ. MARKUŠ, OTAC TOMO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU GORNJE STATIVE – SVETI MARKO U 14:30 SATI

UTORAK, 07.12.2021. GOD.

ANA STOJKOVIĆ, ROĐ. VRBETIĆ, OTAC JOSIP, STARA 77 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:30 SATI

VJEKOSLAVA LUKIĆ, ROĐ. TOMINOV, OTAC FRANJO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13:00 SATI

ZLATICA VUKOVIĆ, ROĐ. HATMAN, OTAC JANKO, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

PONEDJELJAK, 06.12.2021. GOD.

BARBARA LADIĆ, ROĐ. ROGOLJE, OTAC NIKOLA, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 11:30 SATI

STANISLAV MANJEROVIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

IVO RADMAN, OTAC MARIJAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 14:30 SATI

SUBOTA, 04.12.2021. GOD.

MARIJA ĆOSIĆ, ROĐ. ŠOKIĆ, OTAC STIPE, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 11:00 SATI

DORA GORŠIĆ, OTAC MIROSLAV, STARA 11 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 12:30 SATI

BORIS HABULIN, OTAC MIJO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

JURE RIVIĆ, OTAC IVE, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

PETAK, 03.12.2021. GOD.

MARIJA KRUŽIĆ, ROĐ. KAIN, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 11:30 SATI

MARIJA KOŠAVIĆ, ROĐ. HORVAT, OTAC MATO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

MARIJA MAVROVIĆ, ROĐ. MUIĆ, OTAC FRANJO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

IVANKA NJEGOVAN, ROĐ. RADAKOVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 02.12.2021. GOD.

ANKICA SCHWEIGER, ROĐ. POJE, OTAC TOMA, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

NEDJELJKO BOKULIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:15 SATI

STJEPAN KARABOGDAN, OTAC IVAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 13:00 SATI

BRANKO DERIŠ, OTAC JERONIM, STAR 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

NEDELJKO BUZADŽIĆ-BUDISAVLJEVIĆ, OTAC TODOR, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

SRIJEDA, 01.12.2021. GOD.

TOMO DUJAM, OTAC JANKO, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 11:30 SATI

ANĐELIJA KLJAJIĆ, ROĐ. ŠPANOVIĆ, OTAC STOJAN, STARA 82 GOD.
ISPRAĆAJ S GROBLJA JAMADOL U 13:00 SATI

ZORICA KRIŽANIĆ, ROĐ. KRIŽANIĆ, OTAC IVAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:30 SATI

JELA KRNJIĆ, ROĐ. VIDAK, OTAC FILIP, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

UTORAK, 30.11.2021. GOD.

LJILJANA BRKIĆ, ROĐ. HRSTO, OTAC STJEPAN, STARA 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

ZORA LIČINA, ROĐ. MIKŠIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

LJUBICA JANJANIN, STARA 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

IVAN MRAVUNAC, MAJKA MARIJA, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13:15 SATI

VJEKOSLAV ŠPRUK, OTAC JOSIP, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14:00 SATI

ZLATKO PLANINAC, OTAC NIKOLA, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 29.11.2021. GOD.

IVANA HOFMAN, ROĐ. BARUŠIĆ, OTAC FRANJO, STARA 44 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

NADA POPOVIĆ, ROĐ. KUNIĆ, OTAC ŽARKO, STARA 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MARIJA FANJAK, ROĐ. SELJAN, OTAC IGNAC, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

SUBOTA, 27.11.2021. GOD.

DRAGUTIN PAVLAČIĆ, OTAC IVAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

ANA CAR, ROĐ. BESEDIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

DESANKA MARTINOVIĆ, ROĐ. BARUŠIĆ, MAJKA DRAGICA, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PETAK, 26.11.2021. GOD.

ISMET ODOBAŠIĆ, OTAC HUSEIN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

MARA ERCEGOVIĆ, ROĐ. GRAORA, OTAC RADE, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MIJO BURSIĆ, OTAC MIJO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

NIKO VALJAN, OTAC JOZO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:00 SATI

BRANKA PAVLIĆ MARIĆ, ROĐ. PAVLIĆ, OTAC BRANKO, STARA 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 25.11.2021. GOD.

NEVENKA BUBAŠ, ROĐ. SIMIĆ, OTAC MIHAJLO, STARA 96 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 10:30 SATI

IVAN MRZLJAK, OTAC STJEPAN, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 11:30 SATI

IVAN LUKIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 99 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 12:30 SATI

LJUBICA BLAŠKOVIĆ, ROĐ. MIKŠIĆ, OTAC JURAJ, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 14:00 SATI

MARIJA RADE, ROĐ. MIKULIĆ, OTAC JOSIP, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:30 SATI

SRIJEDA, 24.11.2021. GOD.

JANKO GORŠIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 11:30 SATI

MANDE JUKIĆ, ROĐ. KAMPIĆ, OTAC MARKO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

IVAN SELJAN, OTAC JANKO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:30 SATI

MILKA VUKELIĆ, ROĐ. OBRANOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 14:30 SATI

BARBARA TUŠKAN, ROĐ. BOSILJEVAC, OTAC JURAJ, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 14:30 SATI

DAVOR MILČIĆ, OTAC FRANJO, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

UTORAK, 23.11.2021. GOD.

DRAGICA KRIVAČIĆ, ROĐ. MESERER, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11:00 SATI

JOSIP MIKŠIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 11:30 SATI

MARKO MATOVINA, OTAC NIKOLA, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

RADMILA ANIĆ, ROĐ. PAVLOVIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 55 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

BARBARA KOVAČIĆ, ROĐ. KOVAČIĆ, OTAC PETAR, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:30 SATI

ANA ŠARIĆ, ROĐ. BANJAVČIĆ, OTAC JURE, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 22.11.2021. GOD.

DARINKA KURIJA, ROĐ. CIMEŠA, OTAC ĐURO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

SEAD TURKANOVIĆ, OTAC HUSEIN, STAR 69 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:30 SATI

ŠTEFANIJA BROZOVIĆ, ROĐ. KOREN, OTAC MATIJA, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

MATIJA TUCIBAT, OTAC JOSIP, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:30 SATI

KATA KRULJAC, ROĐ. BOSILJEVAC, OTAC MARKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

ŽELJKO MARJANICA, OTAC PAVO, STAR 42 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:30 SATI

SUBOTA, 20.11.2021. GOD.

BORIS MATEŠIĆ, OTAC MARKO, STAR 67 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 11:00 SATI

DANICA PUŽIN, ROĐ. PEKIĆ, OTAC DUŠAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

DRAGUTIN PUŽIN, OTAC NIKOLA, STAR 85 GOD.
UKP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ZORAN BUKOVAC, OTAC MILOŠ, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI

BRANIMIR BOŽIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 13:30 SATI

MARKO BRKLJAČA, OTAC KRIŽAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

IVICA UDOROVIĆ, OTAC MILE, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PETAK, 19.11.2021. GOD.

MILKA ŽUTIĆ, ROĐ. BORIĆ, OTAC ILIJA, STARA 89 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:30 SATI

HASAN JUNUZOVIĆ, MAJKA FATIMA, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:00 SATI

JOSIP VRBANEK, OTAC ANTON, STAR 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

IVAN PRPIĆ, OTAC IVAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

NADA ČUTURILO, ROĐ. MILIČEVIĆ, OTAC STOJAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 16:00 SATI

SRIJEDA, 17.11.2021. GOD.

KATA SVILIĆ, ROĐ. RIBIĆ, OTAC TOMO, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ĐURĐA PAVLIĆ KUKA, OTAC MARKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:00 SATI

NEVENKA MAGLIĆ, ROĐ. BUKOVAC, OTAC MILAN, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ŽELJKO PETRUNIĆ, OTAC JURE, STAR 54 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:30 SATI

PAVAO KOS, OTAC MATO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:30 SATI

LJUBA BIJELIĆ, ROĐ. LONČAREVIĆ, OTAC RADE, STARA 93 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA NA ŽIDOVSKO GROBLJE U 16:00 SATI

UTORAK, 16.11.2021. GOD.

FRANJO KARAS, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13:00 SATI

IRENA UTVIĆ, ROĐ. BJELOŠ, OTAC DRAGO, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

JOSIP PALAJSA, OTAC MIJO, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 15.11.2021. GOD.

MILORAD ŠKALJAC, OTAC ĐURO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

ZDRAVKO VUKOVIĆ, OTAC SLAVO, STAR 62 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:00 SATI

MILKA CINDRIĆ, ROĐ. KUČINIĆ, OTAC MATO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

EVA GRČIĆ, ROĐ. RANILOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 13:00 SATI

IŠTVAN BAJAI, OTAC KARLO, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

ŠTEFANIJA KESER, ROĐ. TROPČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SUBOTA, 13.11.2021. GOD.

MATIJA BLAŽEVIĆ, OTAC SREĆKO, STAR 29 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:15 SATI

DUŠANKA KOCIĆ, ROĐ. MILIĆ, OTAC MILENTIJE, STARA 89 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARIJA ŠOŠTARIĆ, ROĐ. BESEDIĆ, OTAC IVAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

KATA BELAVIĆ, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

PETAK, 12.11.2021. GOD.

MARICA FURLIĆ, ROĐ. ČASNI, OTAC JOSIP, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU GORNJE STATIVE U 11:30 SATI

NIKOLA STRELJAK, OTAC JOSIP, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:15 SATI

TOMISLAV HRIBAR, OTAC VLADIMIR, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

MIRA SAM, ROĐ. SAM, OTAC RUDOLF, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

BARA LESIĆ, ROĐ. BIŠĆAN, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 11.11.2021. GOD.

JULIJANA LOVRIĆ, ROĐ. ŽALAC, OTAC ANTUN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

IVAN ŠOŠTARIĆ, OTAC JOSIP, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

BARKA ŽIVČIĆ, ROĐ. BROZINIĆ, OTAC MATO, STARA 71 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:15 SATI

SRIJEDA, 10.11.2021. GOD.

IVICA TOMLJENOVIĆ, OTAC IVICA, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 12:00 SATI

MIRKO TOMAŠEVIĆ, OTAC DRAGO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:30 SATI

MIRKO DANČUO, OTAC RADE, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

MARIJAN BREGAR, OTAC IVAN, STAR 75 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:15 SATI

UTORAK, 09.11.2021. GOD.

NADA PODVORAC, ROĐ. KORENIĆ, OTAC MIRKO, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 11:30 SATI

ELEONORA TEODOROVIĆ, ROĐ. PERŠIN, OTAC MIJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

ANA POPOVIĆ, ROĐ. ANTIĆ, OTAC KARLO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

LEON TRPČIĆ, MAJKA TEREZIJA, STAR 19 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 08.11.2021. GOD.

ANA PAULIĆ, ROĐ. PAULIĆ, MAJKA MARE, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

NIKOLA CAVRIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DRAGAN VUKIĆ, OTAC MILE, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆKI CEROVAC U 13:00 SATI

MARIJAN VULJANIĆ, OTAC JANKO, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

ANTON CAR, OTAC MIJO, STAR 71 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:30 SATI

SUBOTA, 06.11.2021. GOD.

BOŽICA ORNIK, ROĐ. FRKETIĆ, OTAC TOMO, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

STJEPAN MIGALIĆ, OTAC JOSIP, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MILAN EROR, OTAC ĐURO, STAR 74 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI 

PETAK, 05.11.2021. GOD.

DRAGICA ROŽIĆ, ROĐ. MANDLE, OTAC FRANJO, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

DRAGUTIN HORVATIN, OTAC DRAGUTIN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 15:00 SATI

JOSIP GUDASIĆ, OTAC TOMO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO-GOR.STATIVE U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 04.11.2021. GOD.

VIŠNJA SUDAC, ROĐ. JUKIĆ, OTAC BRANKO, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

SRIJEDA, 03.11.2021. GOD.

MARA SPUDIĆ, ROĐ. RESOVAC, OTAC NIKOLA, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

JOSIP ŠPOLJARIĆ, OTAC JOSIP, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:00 SATI

MARIJAN BENIĆ, OTAC BRANKO, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:30 SATI

UTORAK, 02. 11.2021. GOD.

JELENA ČULJAK, ROĐ. RADIĆ, OTAC DRAGAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 11:30 SATI

VLADO PAJIĆ, OTAC ILIJA, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

ANKA VULETIĆ, ROĐ. MRGIĆ, OTAC BOŽO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

ANA NOVOSEL, ROĐ. ŠKRLAC, OTAC FRANJO, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

SUBOTA, 30.10.2021. GOD.

ANKA ZRNIĆ, ROĐ. VOJAK, OTAC STJEPAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

PETAK, 29.10.2021.GOD.

MARA MARAKOVIĆ, ROĐ. MARAKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:00 SATI

ANTON PROFOZIĆ, OTAC MIJO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 28.10.2021. GOD.

RUŽA LENUZZI, ROĐ. BABIĆ, OTAC JOSIP, STARA 98 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARIJAN HOLJEVIĆ, OTAC VLADO, STAR 60 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 27.10.2021. GOD.

BRANKO MAĆEŠIĆ, OTAC MILETA, STAR 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

DOMA MANDIĆ, ROĐ. BARUKČIĆ, OTAC JOZO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

DRAGA ANDRIJAŠEVIĆ, ROĐ. FUNDURULIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

ANKICA MITREČIĆ, ROĐ. FRIC, OTAC ANTUN, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 26.10.2021. GOD.

NADA DUDUKOVIĆ, ROĐ. CINDRIĆ, OTAC PETAR, STARA 86 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12:30 SATI

MANDA KURJANČIĆ, ROĐ. NIKŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JOSIP TUŠKAN, OTAC JOSIP, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16:00 SATI

MARA MARAKOVIĆ, ROĐ. TUŠKAN, OTAC PETAR, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 25.10.2021. GOD.

VASILIJA CIMEŠA, ROĐ. VIDNJEVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 14:00 SATI

JANA FANJAK, ROĐ, TRPČIĆ, OTAC MARKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 16:00 SATI

SUBOTA, 23.10.2021. GOD.

SLAVKA PAVLOVIĆ, ROĐ. VIDOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

DRAGICA MESIĆ, ROĐ. MESIĆ, OTAC PAVE, STARA 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

PETAK, 22.10.2021. GOD.

FRANJO ŠOŠTARIĆ, OTAC FRANJO, STAR 73 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:00 SATI

MARIJAN JURAN, OTAC SLAVKO, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

MIKO FURAČ, OTAC PETAR, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 21.10.2021. GOD.

SLAVICA ANTIĆ, ROĐ. ANTIĆ, OTAC KARLO, STARA 95 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DUBRAVKO STANIŠIĆ, OTAC ANTON, STAR 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MARIJA TOMLJANOVIĆ, ROĐ. TOMLJANOVIĆ, OTAC TOMISLAV, STARA 22 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

RUŽA VESIĆ, ROĐ. BELAVIĆ, OTAC DRAGAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SRIJEDA, 20.10.2021. GOD.

OLGA MARTINOVIĆ, ROĐ. PAVELIĆ, OTAC IVAN, STARA 79 GOD.
ISPRAĆAJ NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BARA LUKAČIĆ, ROĐ. BELAVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 12:30 SATI

MILKA FURLIĆ, ROĐ. ŽELJEŽNJAK, OTAC FRANJO, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

LUCA KELAVA, ROĐ. LOVRIĆ, OTAC IVO, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16:00 SATI

ZVONIMIR POLOVIĆ, OTAC MARKO, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 19.10.2021. GOD.

BRANKO TOPOL, OTAC MIJO, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

FINKA VALENTIĆ, ROĐ. JURIŠIĆ, OTAC ANTO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MILKA CINDRIĆ, ROĐ. VRBANIĆ, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

DRAGANA TOMAŠEVIĆ, ROĐ. TOMAŠEVIĆ, OTAC DRAGAN, STARA 46 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 18.10.2021. GOD.

DAMIR KOZARIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

ŽELIMIR ŠKAREC, OTAC NIKOLA, STAR 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

STJEPAN BOČKOR, OTAC ANDRIJA, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

LJUBICA REBIĆ, ROĐ. VIŠNJIĆ, OTAC PETAR, STARA 91 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SUBOTA, 16.10.2021. GOD.

DUŠANKA BOČKAJ, ROĐ. KALEMBVER, OTAC STEVAN, STARA 75 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12:30 SATI

JULKA LUKAČ, ROĐ. BLAGOJEVIĆ, MAJKA MARIJA, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARKO PAVLINAC, OTAC IVAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

IVAN FRKIĆ, OTAC JOSIP, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:30 SATI

PETAK, 15.10.2021. GOD.

BARA DOBRANIĆ – KALČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

NADA JURČEVIĆ, ROĐ. PREŽGAJ, OTAC IVAN, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 14.10.2021. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 13.10.2021. GOD.

MIRJANA DEJANOVIĆ, ROĐ. BASARA, OTAC MILOŠ, STARA 70 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

IVAN SLADIĆ, OTAC JOSIP, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

LJUBO BATALO, OTAC DUŠAN, STAR 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 12.10.2021. GOD.

JOSIP ŠTRUCELJ, OTAC JOSIP, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 11.10.2021. GOD.

NEMA UKOPA

SUBOTA, 09.10.2021. GOD.

ZVONIMIR MATAN, OTAC STJEPAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

BRANIMIRA FANCEV, ROĐ. MATEŠA, OTAC NIKOLA, STARA 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 08.10.2021. GOD.

MIROSLAVA CVITANOVIĆ, ROĐ. IVANIŠ, OTAC MILE, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 07.10.2021. GOD.

MATO ŠALIĆ, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

JOSIPA VRAŽIĆ, ROĐ. VRAŽIĆ, OTAC VIKTOR, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

MARIJANA RAZUMIĆ, ROĐ. ČIRJAK, OTAC LUKA, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SRIJEDA, 06.10.2021. GOD.

MATO PETRIĆ, OTAC JANKO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 12:30 SATI

KRSTO ŠIRIĆ, OTAC LAZO, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

VIDA KRISTOVIĆ, ROĐ. LEŠĆANEC, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MIJO LESIĆ, OTAC JOSIP, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

UTORAK, 05.10.2021. GOD.

VLADIMIR PIGNAR, OTAC SLAVKO, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARIJA JUZBAŠA, ROĐ. VRANIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

NADA BOLDIN, ROĐ. BEG, OTAC JOSIP, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 04.10.2021. GOD.

ANĐELKO MIJIĆ, OTAC MARIJAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

MARIJA ORKA, ROĐ. TRBUŠČIĆ, OTAC JANKO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17:30 SATI

SUBOTA, 02.10.2021. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 01.10.2021. GOD.

STJEPAN SMUKAVIĆ, OTAC MIJO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

MILE SMILJANIĆ, OTAC MILADIN, STAR 86 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

DARKO JURASOVIĆ, OTAC MIRKO, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 30.09.2021. GOD.

JOVANKA PAVIĆ, ROĐ. KESERIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 87 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 14:00 SATI

MANDA STEPIĆ, ROĐ. JURČEVIĆ, OTAC MIHOVIL, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

SANJA JAKIĆ, ROĐ. JAKIĆ, OTAC ZVONKO, STARA 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

SRIJEDA, 29.09.2021. GOD.

JELA PUŠKAR, ROĐ. LOVRIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

KATICA DEVČIĆ, ROĐ. JURKOVIĆ, OTAC SLAVO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

UTORAK, 28.09.2021. GOD.

BARA BORIĆ, ROĐ. GOJAK, OTAC NIKOLA, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 14:00 SATI

ĐURĐA POŽAR, ROĐ. BUKOVŠČAK, OTAC MIRKO, STARA 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

VINKO BAČIĆ, OTAC MILJENKO, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 27.09.2021. GOD.

MARIJA POGLAYEN, ROĐ. GAŠPAR, OTAC STJEPAN, STARA 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MIJO BEZJAK, OTAC MIJO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SUBOTA, 25.09.2021. GOD.

FRANJO VUKIĆ, OTAC MATO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 12:30 SATI

DRAGAN DOBRINIĆ, OTAC ANTUN, STAR 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

GORAN BASARA, OTAC NIKOLA, STAR 53 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

LIDIJA MICULINIĆ, ROĐ. BELOBRAJDIĆ, OTAC DINKO, STARA 36 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:30 SATI

PETAK, 24.09.2021. GOD.

DRAGICA MACUT, OTAC MATIJA, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12:30 SATI

NEVENKA JURIĆ, ROĐ. GAĆEŠA, STARA 81 GOD.
UKOP NA MJESNOM GROBLJU UDBINJA U 14:00 SATI

VERA BEZJAK, ROĐ. ŠEGOTA, OTAC ŠIME, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 23.09.2021. GOD.

STJEPAN GRADINŠĆAK, OTAC JOSIP, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SRIJEDA, 22.09.2021. GOD.

BOŽO ERCEGOVIĆ, OTAC FRANE, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

BARA BENIĆ, ROĐ. ŽUBČIĆ, OTAC MIJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

JAŠA MEDEK, ROĐ. HALIMOVIĆ, OTAC IMER, STARA 64 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 21.09.2021. GOD.

BARE JERETINA, ROĐ. MEŠTROVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

DRAGUTIN HORVATIĆ, OTAC JANKO, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

IVAN TRBUŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 65 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

NIKOLA RASTOVSKI, OTAC JOSIP, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 20.09.2021.GOD.

MARIJA DOLEČKI, ROĐ. RUTIĆ, OTAC VALENT, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 12:30 SATI

STJEPAN GORŠIĆ, OTAC PETAR, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14:30 SATI

SOFIJA  REHORIĆ ROĐ. LUGAR, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

SUBOTA, 18.09.2021. GOD.

KATE KUTEROVAC, ROĐ. KUTEROVAC, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ZVONKO PEKIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

NIKOLA VALENTIĆ, OTAC JANKO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 17:00 SATI

PETAK, 17.09.2021. GOD.

IRENA REKAŠ, ROĐ. BARIČEVIĆ, OTAC ANTUN, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MARIJA STIŠĆAK, ROĐ. VRATARIĆ, OTAC MATE, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 16.09.2021. GOD.

ANICA SLANAC, ROĐ. KRČELIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

IVAN KRIŽANIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

DRAGICA PAVLOVIĆ, ROĐ. TOMIĆ, OTAC TANASIJE, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

LIBERA GRABAR, ROĐ. KOKOT, OTAC MAKSO, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

SRIJEDA, 15.09.2021. GOD.

IVAN STJEPIĆ, OTAC PERO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

UTORAK, 14.09.2021. GOD.

KATARINA ČUNKO, ROĐ. JEZERINAC, OTAC IVAN, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

IVAN GUDELJ, OTAC LJUBOMIR, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MARIJA VNUČEC, ROĐ. BARTOLAC, OTAC JOSIP, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

JOSIP ŠKARJAK, OTAC MIJO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 13.09.2021. GOD.

NEMA UKOPA

SUBOTA, 11.09.2021. GOD.

NADA BEZJAK, ROĐ. VOLARIĆ, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

JOSIP GRMAN, OTAC IVAN, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

NADA STIŠĆAK, ROĐ. BIŠĆAN, OTAC JOSIP, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:30 SATI

PETAK, 10.09.2021. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 09.09.2021. GOD.

JADRANKA KOS, ROĐ. BRČIĆ, OTAC LUKA, STARA 57 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANKICA HRSINJAK, ROĐ. RAIĆ, OTAC PETAR, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

DANICA MARIĆ, ROĐ. IVKOVIĆ, OTAC TOMO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

STJEPAN MIŠKIRIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

SRIJEDA, 08.09.2021. GOD.

BARKA PERKOVIĆ, ROĐ. ČURILOVIĆ, OTAC ANTUN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

JANKO VINE, OTAC MATIJA, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI

MORANA POPOVIĆ – RAZUMIĆ, OTAC DARKO, STARA 43 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 07.09.2021. GOD.

MARIN JARAMAZ, OTAC BRANKO, STAR 45 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:00 SATI

NIKOLA PLANINAC, OTAC NIKOLA, STAR 69 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 06.09.2021. GOD.

NIKOLA PALAJSA, OTAC MARKO, STAR 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

BOŽIDAR BLAUHORN, OTAC VILIM, STAR 75 GOD.
ISPRAĆAJ NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

SUBOTA, 04.09.2021. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 03.09.2021. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 02.09.2021. GOD.

ZLATKO HULJINA, OTAC JOSIP, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 17:30 SATI

SRIJEDA, 01.09.2021. GOD.

ANKA MRGIĆ, ROĐ. MRGIĆ, OTAC MILUTIN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ALEKSANDAR MIKIĆ, OTAC VIDOJE, STAR 84 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 31.08.2021. GOD.

DRAGAN MIHALIĆ, OTAC MARKO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIČKI CEROVAC U 16:00 SATI

MIRA ŽRVNAR, ROĐ. ŽUPČIĆ, OTAC JURA, STARA 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 30.08.2021. GOD.

MIROSLAV LATIN, OTAC STJEPAN, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

SUBOTA, 28.08.20201. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 27.08.2021. GOD.

DRAGICA BAĆURIN, ROĐ. KRIŽANIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 26.08.2021. GOD.

MIROSLAVA VERTLBERG, ROĐ. RATKOVIĆ, OTAC ALFONS, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

JOSIP MAŽAR, MAJKA MARIJA, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

STJEPAN STAREŠINČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO  U 17:30 SATI

SRIJEDA, 25.08.2021. GOD.

STJEPAN LUKAČIĆ, OTAC JURA, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

ANKICA MAČEČEVIĆ, ROĐ. MATELJAN, OTAC BLAŽ, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

UTORAK, 24.08.2021. GOD.

BRANKO RAŠETA, OTAC ILIJA, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

BRANKA KRNEŽIĆ, ROĐ. PENIĆ, OTAC BLAŽ, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRENTIĆ U 16:00 SATI

ZLATKO PRPIĆ, OTAC IVAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 23.08.2021. GOD.

ĐURĐICA HOFFER, ROĐ. KUČINIĆ, OTAC MARKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARICA PUDINA, ROĐ. VOJAK, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

RATKA BANIĆ, ROĐ. NOVAKOVIĆ, OTAC BRANKO, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

BOŽO JOHA, OTAC FRANJO, STAR 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SUBOTA, 21.08.2021. GOD.

BARA ERDELJAC, ROĐ. VOLARIĆ, OTAC MIJO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

PETAK, 20.08.2021. GOD.

MILENA MIKŠIĆ, ROĐ. JOVIĆ, OTAC STEVO, STARA 91 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12:30 SATI

BISERKA DUKA, ROĐ. CIBULKA, OTAC ANTUN, STARA 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

STJEPAN BEZJAK, OTAC PETAR, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

IVAN KUSANIĆ, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 19.08.2021. GOD.

MARA TUL, ROĐ. TUŠKAN, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12:30 SATI

ZDENKA VUČKOVIĆ, ROĐ. STANIŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

JOSIP JOHA, OTAC NIKOLA, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16:00 SATI

SRIJEDA, 18.08.2021. GOD.

BRANKO FERENČEVIĆ, OTAC FRANJO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

BOŽIDAR PIBERNIK, OTAC FRANJO, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

IVICA MRAVUNAC, OTAC IVAN, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI

UTORAK, 17.08.2021. GOD.

ANA NOVOGRADAC, ROĐ. KRANJAC, OTAC STJEPAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

IVAN HREBAC, OTAC NIKOLA, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

IVAN MIKŠIĆ, OTAC FRANJO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

LJERKA TUDIĆ, ROĐ. BRKAŠIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 16.08.2021. GOD.

STOJAN VULETIĆ, OTAC ĐURO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

IVAN PUŠKAR, OTAC ANDRIJA, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SUBOTA, 14.08.2021. GOD.

ADAM VLAŠIĆ, OTAC MAKSIM, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

KATA DUPKOVIĆ, ROĐ. TUŠKAN, OTAC IVAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA  U 14:00 SATI

DANICA BREBRIĆ, ROĐ. MRKALJ, OTAC ILIJA, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PETAK, 13.08.2021. GOD.

DUŠAN KOSANOVIĆ, OTAC PETAR, STAR 80 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MILKA VULJANIĆ, ROĐ. FLANJAK, OTAC IVICA, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MAGDA CEROVAC, ROĐ. ZABORSKI, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 12.08.2021. GOD.

CECILIJA ČAPKANOV, ROĐ. MEHLE, OTAC FRANJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

JOSIP POPOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

ANĐELIJA BASARA, ROĐ. ŠKALJAC RADOJČIĆ, OTAC BOGDAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SRIJEDA, 11.08.2021. GOD.

IVAN HRANILOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MARIJA BOBIĆ, ROĐ. MATIJEVIĆ, OTAC RADENKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 14:00 SATI

UTORAK, 10.08.2021. GOD.

JANJA BUNČIĆ, ROĐ. STEPIĆ, OTAC FRANJO, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 09.08.2021. GOD.

ZORKA LONČAR, ROĐ. REBIĆ, STARA 92 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SUBOTA, 07.08.2021. GOD.

BOŽIDAR RATKAJ, OTAC PETAR, STAR 73 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12:30 SATI

DRAGICA POLOVIĆ, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC JURA, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:00 SATI

PETAK, 06.08.2021. GOD.

RADE MRKALJ, OTAC MILOŠ, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JURAJ TRUPKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 04.08.2021. GOD.

NIKO ANIĆ – ANTIĆ, OTAC PAŠKO, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

STJEPAN ŠILJAC, OTAC IVAN, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

DRAGAN BOŽIČEVIĆ, OTAC MIJO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI

UTORAK, 03.08.2021. GOD.

EDITA BOŽIĆ, ROĐ. PRAHIĆ, OTAC BOŽIDAR, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MLADEN VINKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 02.08.2021. GOD.

FRANCIKA HORVATIĆ, ROĐ. MARIĆ, OTAC MATO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

DRAGICA ZORIĆ, ROĐ. GRŠAK, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

BARBARA PAVLAKOVIĆ, ROĐ. MAVRETIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SUBOTA, 31.07.2021. GOD.

IVAN PETRIĆ, OTAC SLAVKO, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

STJEPAN OPAT, OTAC MIJO STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO 14:00 SATI

KATA BELAVIĆ, ROĐ. FURLIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 30.07.2021. GOD.

MARINA ŠPIŠIĆ, ROĐ. STOJKOVIĆ, OTAC MIODRAG, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

ANA LEVAR, ROĐ. LEVAR, OTAC MATO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 29.07.2021. GOD.

MILAN RAJKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BRANKO PERŠIN, OTAC IZIDOR, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

LJUBICA LONČARIĆ, ROĐ. POLJAK, OTAC PETAR, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

SRIJEDA, 28.07.2021. GOD.

MIODRAG ČALIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

PREDRAG KIRINČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

ŠTEFICA DUJMOVIĆ, ROĐ. VRANIĆ, OTAC MIJO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

JANKO GRČIĆ, OTAC PETAR, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 18:30 SATI

UTORAK, 27.07.2021. GOD.

JOSIP BURSIĆ, OTAC MIJO, STAR 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

JOSIP BUNJEVAC, OTAC JOVICA, STAR 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARIJA MRŠIĆ, ROĐ. PAVIĆ, OTAC JANKO, STARA 92 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 26.07.2021. GOD.

NIKOLA HORVAT, OTAC MATO, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16:00 SATI

MILE CINDRIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17:30 SATI 

SUBOTA, 24.07.2021. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 23.07.2021. GOD.

ANA JELAČA, ROĐ. JURČEVIĆ, OTAC IVAN STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ČETVRTAK, 22.07.2021. GOD.

NIKOLA BADOVINAC, OTAC NIKOLA, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SRIJEDA, 21.07.2021. GOD.

DRAGICA GRUBJEŠIĆ ROĐ. TEPŠIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

STJEPAN PAVLETIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17:30 SATI

UTORAK, 20.07.2021. GOD.

JOSIP JELČIĆ, OTAC FILIP, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 19.07.2021. GOD.

SAVA MAĆEŠIĆ, OTAC MILOŠ, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

EMIR JAŠAREVIĆ, OTAC NAKIB, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

SUBOTA, 17.07.2021. GOD.

MARIJA VIDAKOVIĆ BEBIĆ, ROĐ. VIDAKOVIĆ, OTAC BELA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MARICA ŽEGER, ROĐ. BUĆAN, OTAC DRAGUTIN, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14:00 SATI

KATA LEKIĆ, ROĐ. RONČEVIĆ, OTAC IVAN, STARA 91 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA ŽIDOVSKO GROBLJE U 15:30 SATI

PETAK, 16.07.2021. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 15.07.2021. GOD.

ĐURĐA JAŠAREVIĆ, ROĐ. LAPOV, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

JELKA GRBIN, ROĐ. LESIĆ, OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MATIJA MRAVUNAC, OTAC JOSIP, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI

JULKA MOGUŠ, ROĐ. MATIJAŠIĆ, OTAC KARLO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 17:30 SATI

SRIJEDA, 14.07.2021. GOD.

DRAGICA KALEB, ROĐ. HOLJEVIĆ, OTAC IVAN, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 12:30 SATI

KATICA JURČIĆ, ROĐ. JELIĆ, OTAC IVAN, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

STJEPAN JAZVAC, OTAC JURAJ, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

IVAN BREZETIĆ, OTAC JOSIP, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI

UTORAK, 13.07.2021. GOD.

RADIVOJE CVETKOVIĆ, OTAC ALEKSANDAR, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

ANA ŠPEHAR, ROĐ. ČOLAKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

SMILJANA ĆAKIĆ ROĐ. BIJELIĆ, OTAC STANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 16:00 SATI

KATICA STRIŽIĆ, ROĐ. LOVRINIĆ, OTAC LOVRO, STARA 99 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 12.07.2021. GOD.

JELA BANIĆ, ROĐ. ŠAFAR, OTAC JANKO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12:30 SATI

ILIJA BLAŽEVIĆ, OTAC MIHOVIL, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MIJO JANKOVIĆ, OTAC MIJO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

JOSIP RENDULIĆ, OTAC MARKO, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

SUBOTA, 10.07.2021. GOD.

DUŠAN OBRADOVIĆ, OTAC DRAGOJE, STAR 88 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE U 12:30 SATI

BRANKICA KUZMANOVIĆ, ROĐ. JOVIĆ, OTAC BRANKO, STARA 41 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PETAK, 09.07.2021. GOD.

MARICA MALOVIĆ, ROĐ. GOLUBIĆ, OTAC FRANJO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

ĐURĐICA MIHELIĆ, ROĐ. GRADINSKI, OTAC IVAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 08.07.2021.GOD.

ANKICA KOCANJER, ROĐ. CAR, OTAC JOSIP, STARA 71 GOD.
ISPRAĆAJ SA GROBLJA HRNETIĆ U 12:30 SATI

MIRNA MURAJ, MAJKA BOŽENA, STARA 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SRIJEDA, 07.07.2021. GOD.

MLADEN RADAKOVIĆ, OTAC EMIL, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 17:30 SATI

UTORAK, 06.07.2021.GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 05.07.2021. GOD.

DANICA MARADIN, ROĐ. LOVRIĆ, OTAC MIRKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

LJUBA TUŠKAN, ROĐ. MILČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 17:30 SATI

SUBOTA, 03.07.2021.GOD.

VESNA BAŠIĆ, ROĐ. BEZJAK, OTAC MIJO, STARA 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 02.07.2021. GOD.

ANA BROZOVIĆ, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC ANTUN, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

JANKO MAGEŠ, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI

RUDOLF ZAVRŠKI, OTAC VILKO, STAR 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 01.07.2021. GOD.

FRANCISKA ĆUK, ROĐ. LUKEŽIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

IBRIŠIM SALIMOVIĆ, OTAC MUHAMED, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 14:00 SATI

FRANO VIDOVIĆ, OTAC JURO, STAR 82 GOD.
UKOP NAGROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

ŠTEFANIJA METIKOŠ, ROĐ. PECEK, OTAC STJEPAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

SRIJEDA, 30.06.2021. GOD.

IVAN BARTOLIĆ, OTAC JOSIP, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU BLATNICA U 12:30 SATI

RUŽICA POLOJAC-GRGURINA, ROĐ. POLOJAC, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

DRAGICA MAČEK, ROĐ. RIBIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

STJEPAN TUŠKAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ZLATKO PENIĆ, OTAC MATO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17:30 SATI

UTORAK, 29.06.2021. GOD.

VANE ČAPKANOV, OTAC MICI, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BRANKO RADOČAJ, OTAC NIKOLA, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

DANICA GVOJIĆ, ROĐ. ŠKALJAC, OTAC DUŠAN, STARA 93 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 28.06.2021. GOD.

JOSIP MEDUNIĆ, OTAC PETAR, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MARKO GLUMAC, OTAC JOVAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

ANKA PERKOVIĆ, ROĐ. REKAŠ, OTAC ALOJZ, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SUBOTA, 26.06.2021. GOD.

MIRA JAKŠIĆ, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

STJEPAN ŠALIĆ, OTAC STIPO, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PETAK, 25.06.2021. GOD.

ĐURAĐ VUČKOVIĆ, OTAC JOVAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DANICA TURKOVIĆ, ROĐ. MIKULANDRIĆ, OTAC IVAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

JOSIP PAVLAČIĆ, OTAC IVAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

IVAN ANZIĆ, OTAC SLAVKO, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 24.06.2021.GOD.

ZDENKO LASIĆ, MAJKA MARE, STAR 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

KARLO BREZOVIĆ, OTAC MIKA, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

BARBARA KUČMANIĆ, ROĐ. LEMIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

VESNA KAPUSOVIĆ, ROĐ. TRUPKOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

SRIJEDA, 23.06.2021.GOD.

ANKA ČUTKOVIĆ, ROĐ. BOSILJEVAC, OTAC JANKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROREJA U 12:30 SATI

JELA SMIRIĆ, ROĐ. BENKOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

ŠTEFANIJA ŽILIĆ, ROĐ. ŽELJKOVIĆ, OTAC PAVAO, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

KATA MATOVINA, ROĐ. CONJAR, OTAC PETAR, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 21.06.2021. GOD.

DRAGUTIN ZVONARIĆ, OTAC JANKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

NIKOLA BARIĆ, OTAC PAVE, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

NEVENKA MICULINIĆ, ROĐ. GRŽALJA, OTAC DARIĆ, STARA 101 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SUBOTA, 19.06.2021. GOD.

ANKA JAGODIĆ, ROĐ. MIŠKIRIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

DAMIR GRGIĆ, OTAC ANTUN, STAR 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PETAK, 18.06.2021. GOD.

BRANKO HACAN, OTAC STJEPAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

DANICA ČAVLOVIĆ, ROĐ. JURAJEVČIĆ, OTAC IVAN, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 17.06.2021. GOD.

ANĐA TEŠIĆ, ROĐ. BOŽIĆ, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

MARIN KUNDIĆ, OTAC DRAGO, STAR 40 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ŠTEFANIJA BELIĆ, ROĐ. ŠLAT, OTAC MIJO, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ANTUN MALINAR, OTAC STANKO, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SRIJEDA, 16.06.2021. GOD.

FRANJO MARIĆ, OTAC MATO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

BLAŽENKA PETRIĆ, ROĐ. BIŠĆAN, OTAC ANDRIJA, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

TITOMIR BUDISAVLJEVIĆ, OTAC JOVO, STAR 72 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA ŽIDOVSKO GROBLJE U 17:30 SATI

UTORAK, 15.06.2021. GOD.

ANA GRAŠA, ROĐ. FURJANIĆ, OTAC LOVRO, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ŽANETA SUČEVIĆ, ROĐ. DUKOVČIĆ, OTAC MARKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

TEREZIJA RODIĆ, ROĐ. TEK, OTAC FRANJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 14.06.2021. GOD.

MARIJA VIŠNJAK, ROĐ. PODVORAC, OTAC JANKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI.

BARKA LATIN, ROĐ. GOLDAŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

SUBOTA, 12.06.2021. GOD.

IVAN HORVAT, OTAC STJEPAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

JANKO BENDEKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 11.06.2021. GOD.

MILE DUBRAVČIĆ, OTAC IVAN, STAR 80 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12:30 SATI

ZORA HORVATIĆ, ROĐ. MILČIĆ, OTAC PERO, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:00 SATI

SVETOZAR KARAN, OTAC NIKOLA, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

KATA PAVKOVIĆ, ROĐ. GERIĆ, STJEPAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 10.06.2021. GOD.

DRAGAN MALKOČ, OTAC LOVRO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12:30 SATI

GORANKA FELIĆ, ROĐ. PRPIĆ, OTAC JOSIP, STARA 60 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MIĆA BARIĆ, OTAC TOMO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

ANKICA POTKONJAK, ROĐ. MAGDIĆ, MAJKA ROZALIJA, STARA 87 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:00 SATI

ANTUN MILČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 17:30 SATI

SRIJEDA, 09.06.2021. GOD.

MILA LIČINA, ROĐ. BLAŽEVIĆ, OTAC JOVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

BRANKO LENUZZI, OTAC JAKOV, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

STIPO LUKIĆ, OTAC MARKO, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARLA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

MARIJA BUNETA, ROĐ. VITEZ, OTAC IVAN, STARA 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 08.06.2021. GOD.

VILMA IVANČIĆ, ROĐ. MAVROVIĆ, OTAC MATIJA, STARA 81 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARIJANA BENČIĆ KOSIJER, ROĐ. BENČIĆ, OTAC IVAN, STARA 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

DANICA BIJELIĆ, ROĐ. MANOJLOVIĆ, OTAC SIMO, STARA 87 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 07.06.2021.GOD.

DANICA FIŠTROVIĆ, ROĐ. FIŠTROVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

IVAN KRIVAČIĆ, OTAC ĐURO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

ZDENKA HORVATIN, ROĐ. HRS, OTAC VIKTOR, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MARIJANA ĆUK, ROĐ. KURPES, OTAC ALOJZ, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

SUBOTA, 05.06.2021.GOD.

JANA VUKIN, ROĐ. ĆUK, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

STJEPAN KORENIĆ, OTAC MIJO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 15:30 SATI

PETAK, 04.06.2021. GOD.

ANTUN MAČEČEVIĆ, OTAC PAVAO, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ZDENKA LONČAR, ROĐ. ŠOJAT, OTAC VILKO, STARA 91 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE DUBOVAC U 14:00 SATI

SRIJEDA, 02.06.2021.GOD.

MARIJA ŠTRUCELJ, ROĐ. KOS, OTAC IVAN, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

DRAGO PEREŠKO, MAJKA MARA, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 01.06.2021. GOD.

IVAN RAKOVSKI, OTAC IVAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC 12:30 SATI

KATARINA KRALJ, ROĐ. DOBRINIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

PONEDJELJAK, 31.05.2021. GOD.

MIROSLAV ŠTANFEL, OTAC VILIM, STAR 56 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

TOMO BOGOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

KATICA ČURJAK, ROĐ. MIKŠA, OTAC PAVAO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

SUBOTA, 29.05.2021. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 28.05.2021. GOD.

DAVOR VOJAK, OTAC IVAN, STAR 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 27.05.2021. GOD.

MARA BLAGOJEVIĆ, ROĐ. BABIĆ, OTAC MILE, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA u 12:30 SATI

VERA ŠTEFANAC, ROĐ. PETRUNIĆ, OTAC JANKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:00 SATI

SRIJEDA, 26.05.2021. GOD.

LUKA BLAŽEVIĆ, OTAC VINKO, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI

MARA ŠĆULAC, ROĐ. ŠĆULAC, OTAC STJEPAN, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

IVICA LIPOŠĆAK, OTAC IVAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

JOSIPA MARGEŠIĆ, ROĐ. KRAJCER, OTAC MILAN, STARA 96 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 25.05.2021. GOD.

KATICA BOGDANIĆ, ROĐ. BOGDANIĆ, OTAC JANKO, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

JANKO KRNJAIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

ANA KRVARIĆ, ROĐ. SILA, OTAC LJUDEVIT, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

BLAŽENKA KOVAČIĆ, ROĐ. POŽARIĆ, OTAC ANTON, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

FRANJO KOVAČIĆ, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 24.05.2021. GOD.

NEMA UKOPA

SUBOTA, 22.05.2021. GOD.

ŽELJKO LIPOŠĆAK, OTAC STJEPAN, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12:30 SATI

SIMICA REBIĆ, ROĐ. ZATEZALO, OTAC IGNJATIJE, STAR 90 SATI
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

BRANIMIR KANCELJAK, OTAC DRAGUTIN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:30 SATI

PETAK, 21.05.2021. GOD.

DUBRAVKO BARIĆ, OTAC IVAN, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

LJUBICA RELJA, ROĐ. BEGONJA, OTAC NIKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MARIJA CINDRIĆ, ROĐ. CINDRIĆ, OTAC JURE, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

HENRIETTA BENCUN ROĐ. WEBER, OTAC KARLO, STARA 94 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE u 17:30 SATI 

ČETVRTAK, 20.05.2021. GOD.

LJUBICA MARTINOVIĆ, ROĐ. ROKNIĆ, OTAC MARKO, STARA 93 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANICA ŠUTIĆ, ROĐ. JURICA, OTAC ANTONIO, STARA 98 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

NEDELJKA PETROVIĆ, ROĐ. MIRIĆ, OTAC RADE, STARA 86 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ERNEST GAVRILIDIS, OTAC MIHAJLO, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

SRIJEDA, 19.05.2021. GOD.

FRANJO JORDAN, OTAC KARLO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ANKA VRPOLJAC, ROĐ. VRPOLJAC, OTAC MATO, STARA 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

RATIMIR JELIČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 18.05.2021. GOD.

IVICA ĐURETKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 54 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

NEBOJŠA FRANDOLIĆ, OTAC VLADO, STAR 78 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 17.05.2021.GOD.

KATARINA KOVAČEVIĆ, ROĐ. KIRALJ, OTAC PAVO, STARA 96 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SUBOTA, 15.05.2021 GOD.

MARIJA GORŠIĆ, ROĐ. BUBALO, MAJKA MILKA, STARA 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

BEĆIR ARNAUTOVIĆ, OTAC BEĆIR, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 13.05.2021.GOD.

JOSIP RASTOVSKI, OTAC JOSIP, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

ELIZABETA COLNAR ROĐ. GAZIVODA, OTAC ANTUN, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

SRIJEDA, 12.05.2021.GOD.

ANNA DIKOVIĆ, ROĐ. ĐIPALO, OTAC UROŠ, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:00 SATI

PONEDJELJAK, 10.05.2021. GOD.

KATA PAVLOVIĆ, ROĐ. GVOJIĆ, OTAC MILAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SUBOTA, 08.05.2021. GOD.

LEONARD ŠOŠTARIĆ, OTAC FRANJO, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

JOSIP HUMJAN, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

BARA CRNIĆ, ROĐ. VRATARIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 07.05.2021. GOD.

ANKA TOMAŠ, OTAC SIMO, STARA 80 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

VESNA KONČAR, ROĐ. ČORAK, OTAC MILAN, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

BRUNO POGLAYEN, OTAC JURICA, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ANĐA MARIĆ, ROĐ. PAVLOVIĆ, OTAC TOMO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 06.05.2021. GOD.

KATARINA MAGDIĆ, ROĐ. BESEDIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12:30 SATI

RADE ĆOSIĆ, OTAC JOVAN, STAR 80 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA ŽIDOVSKO GROBLJE U 14:00 SATI

SRIJEDA, 05.05.2021. GOD.

TANASIJE IVKOVIĆ, OTAC TANASIJA, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU G. TREBINJA U 11:45 SATI

NEVENKA GENERALOVIĆ, ROĐ. GENERALOVIĆ, OTAC SIMO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

MIRKO MATIĆ, OTAC ILIJA, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:30 SATI

BERISLAV SAMARŽIJA OTAC DRAGAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:00 SATI

MILKA METULJ, ROĐ. BUNDALO, OTAC MIRKO, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 18:15 SATI 

UTORAK, 04.05.2021. GOD.

VJEKOSLAVA MATIJAŠIĆ, ROĐ. JURIŠIĆ, OTAC PETAR, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU BANSKA SELNICA U 10:30 SATI

MILAN DESPOT, OTAC MIKE, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

JOSIPA NOVOSEL, ROĐ. NOVOSEL, OTAC JOSIP, STARA 39 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI 

BARICA ŠKARICA, ROĐ. VOJVODA, OTAC FRANJO, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 15:30 SATI

MIJO BROZOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 17:30 SATI 

MIROSLAV BOLJKOVAC, OTAC IVAN, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 18:15 SATI

PONEDJELJAK, 03.05.2021. GOD.

PETAR HRASTOVČAK, OTAC ANDRIJA STAR 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 10:45 SATI

KATICA GOJKOVIĆ, ROĐ. LOVREKVIĆ, OTAC OTO, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ŽELJKO KIRIN, OTAC BORIS, STAR 53 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

STJEPAN ŽEGER, OTAC IVAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI

NADA BARIČEVIĆ, ROĐ. GOVEDNIK, OTAC ANTON, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

PETAK, 30.04.2021. GOD.

IVAN HORVAT, OTAC NIKOLA, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI

IVAN FUMIĆ, OTAC IVAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

KATICA LATIN, ROĐ. GRDUNAC, OTAC JANKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 29.04.2021.GOD.

DINA DUBRAVČIĆ TATALOVIĆ, ROĐ. DUBRAVČIĆ, OTAC RUDOLF, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

SLAVICA RADAKOVIĆ, ROĐ. KARAS, OTAC PETAR, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

ANA HOLOŠI, ROĐ. KRUHOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

VELIMIR IVKOVIĆ, OTAC SIMO, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

BOŽENA GLUŠAC, ROĐ. BEGO, OTAC STJEPAN, STARA 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:30 SATI

SRIJEDA, 28.04.2021. GOD.

IVAN ĐEREK, OTAC ANDRIJA, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

STJEPAN VUKIN, OTAC NIKOLA, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

IVAN NAVIALIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARIJA RADENOVIĆ, ROĐ. ŠPRAJCA, OTAC JURAJ, STARA 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

BRANISLAV ROGIĆ, OTAC MILAN, STAR 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 27.04.2021. GOD.

SLAVKO CELINŠĆAK, OTAC JOSIP, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

STJEPAN HORVATIĆ, OTAC ANTUN, STAR 98 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

KATA MIHALIĆ, ROĐ. PRPIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 15:00 SATI

DUBRAVKO PAVLETIĆ, OTAC DUBRAVKO, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV.DOROTEJA U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 26.04.2021.GOD.

VLADIMIR PETRIĆ, OTAC JOSIP, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

MACA KLOKOČKI, ROĐ. KLOKOČKI, OTAC JOSIP, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

MARICA SELJAN, ROĐ. KIRINČIĆ, OTAC IVAN, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:00 SATI

IVAN NOVOSEL, OTAC IVAN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 16:30 SATI

SUBOTA, 24.04.2021.GOD.

TOMISLAV MALČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 14:00 SATI

MARICA RADE, ROĐ. STJEPUŠIN, OTAC MIJO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

PETAK, 23.04.2021.GOD.

BARA KRALJ, ROĐ. HOZDIĆ, OTAC JANKO, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 11:30 SATI

IVAN HARAMBAŠIĆ, OTAC FRANJO, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13:00 SATI

DRAGO ELDIĆ, OTAC STIPO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV.DOROTEJA U 15:00 SATI

SLAVO DUBIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:30 SATI

BARBARA DRVODELIĆ, ROĐ. MOGUŠ, OTAC IVAN, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 22.04.2021. GOD.

KATA KELEK, ROĐ. FUDURIĆ, OTAC MARKO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

MILE MIHAILOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 86 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:15 SATI

BRANKO ŠAJNOVIĆ, OTAC MIJO, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

DUŠANKA PUŽIN, ROĐ. BOŽIČKOVIĆ, OTAC STANKO, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARIJA SKUBE, ROĐ. CINDRIĆ, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:30 SATI

SRIJEDA, 21.04.2021.GOD.

IVAN ŠOLIĆ, OTAC IVAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

MARICA REBIĆ, ROĐ. LUKEŽIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 78 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:15 SATI

LUKA ŠOP, OTAC IVAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

VLADO MOĆAN, OTAC IVICA, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

JOSIP HORVATIĆ, OTAC JOSIP, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15:00 SATI

MIROSLAV BARTOLAC, OTAC NIKOLA, STAR 48 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

UTORAK, 20.04.2021. GOD.

MARIJA VRANEŠIĆ, ROĐ. PETRUNIĆ, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 11:30 SATI

ZVONIMIR ĐURIN, OTAC JOSIP, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

IVAN ŽAJA, OTAC JAKOV, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

BRANKO REBIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

ZORICA SPUDIĆ, ROĐ. GREGURIĆ, OTAC MARKO, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 19.04.2021. GOD.

MIROSLAVA PLAVETIĆ, ROĐ. GERŠIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

IVAN OBRANOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

SUBOTA, 17.04.2021. GOD.

DRAGO ŽUGČIĆ, OTAC FILIP, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

ANA JOVANOVIĆ, ROĐ. BOLJKOVAC, OTAC IVAN, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

IVAN STEPIĆ, OTAC IVAN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15:30 SATI

PETAK, 16.04.2021. GOD.

MIHAEL BOSILJEVAC, OTAC JOSIP, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

JOSIP CAVRIĆ, OTAC JOSIP, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:00 SATI

JOSIP MIJOŠ, OTAC IVAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13:00 SATI

JANJA KLOBUČAR, ROĐ. HRVOJEVIĆ, OTAC JOSO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

KATA LJUBENKO, ROĐ. FURLIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

ANICA JURILJ, ROĐ. PLEJIĆ, OTAC MARKO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 15.04.2021. GOD.

PETAR VITKOVIĆ, OTAC PETAR, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

DUŠAN KOMADINA, OTAC MILAN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:00 SATI

ZLATKO HORVAT, OTAC JURAJ, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 13:00 SATI

ĐOKO MALJKOVIĆ, OTAC PETAR, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

JOSIP MATEŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

SRIJEDA, 14.04.2021. GOD.

MARIJAN PAVLOVIĆ, OTAC JOZO, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 11:30 SATI

STOJANKA ROKSANDIĆ, ROĐ. TARBUK, OTAC ĐURO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:00 SATI

VESNA REDŽIĆ, ROĐ. JURKOVIĆ, OTAC MILAN, STARA 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

ŽELJKO PRAHOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

LAIDA SHAHINI, ROĐ. PEROLLI, OTAC BITER, STAR 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

JURICA UDOROVIĆ, OTAC JURA, STAR 40 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

UTORAK, 13.04.2021. GOD.

VASO PERIĆ, OTAC LJUBOMIR, STAR 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 10:30 SATI.

JELA LOVRIĆ, ROĐ. BANIĆ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 11:30 SATI

MARKO POLOJAC, OTAC GLIGORIJE, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

DUBRAVKO RUKAVINA, OTAC VID, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

IVAN ZEBIĆ, OTAC JOSIP, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 12.04.2021. GOD.

ANDRIJA FUNDURULIĆ, OTAC JOSIP, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 10:45 SATI.

KATA STANOJEVIĆ, ROĐ. ŠPEHAR, OTAC ANTE, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

BARA JAKOVAC, ROĐ. VUKELIĆ, OTAC JOSIP, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13:00 SATI

MIHAJLO JURKOVIĆ, OTAC MARKO, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

JELA HREBAC, ROĐ. GERIĆ, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:30 SATI

SUBOTA, 10.04.2021. GOD.

ANA ĆOSIĆ, ROĐ. DELIŠIMUNOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

VLADO GAGULA, OTAC STJEPAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

DRAGAN DUJAM, OTAC KARLO, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ANKA PETRLIĆ, ROĐ. DELAČ, OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU BANSKA SELNICA U 15:30 SATI

PETAK, 09.04.2021. GOD.

IVAN PAVLETIĆ, OTAC JURAJ, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 12:30 SATI

IVUŠA TUŠKAN, ROĐ. VUKADINOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 13:00 SATI

ŽELJKO BABURIĆ, OTAC MIJO, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU BANSKA SELNICA U 15:00 SATI

ANDRIJA BOROVČEK, OTAC ANDRIJA, STARA 89 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 08.04.2021. GOD.

TOMISLAV CVITKOVIĆ, OTAC SLAVKO, STAR 60 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 10:45 SATI

DUŠKA BAIĆ, ROĐ. KUŠIĆ, OTAC MIHOVIL, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

SUZANA GRŽIČIĆ, ROĐ. MLAČAK, OTAC IVAN
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:15 SATI

MARICA ROŽAN, ROĐ. HLAJ, OTAC FRANJO. STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 15:00 SATI

JOSIP VUKIĆ, OTAC MATO, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

SRIJEDA, 07.04.2021. GOD.

NIKOLA ČUTURILO, OTAC MARKO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 11:30 SATI

SLAVKO DEJANOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 67 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:30 SATI

MEMET AZIRI, OTAC SADIK, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

JELA KALEM, ROĐ. DERONJA, OTAC IVAN, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ZORAN SABLJARIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

BRUNO HELLER, OTAC BRUNO, STAR 42 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

UTORAK, 06.04.2021.GOD.

REDŽIFA BANDA, ROĐ. MURTIĆ, OTAC MEMEGA, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

JOSIP STIŠĆAK, OTAC IVAN STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

ANA KLARIĆ, ROĐ. VRANE, OTAC ANDRIJA, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15:00 SATI

MIRA MRDEŽA, ROĐ. BOBINEC, OTAC VJEKOSLAV, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

SUBOTA, 03.04.2021.GOD.

MILAN GUDELJ, OTAC STJEPAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PETAK, 02.04.2021. GOD.

JOSIP ĆURJAK, OTAC MIJO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:00 SATI

BARA PUDINA, ROĐ. GORŠĆAK, OTAC PETAR, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 01.04.2021. GOD.

JELA BEDENIKOVIĆ, ROĐ. RIBIČIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

MATO SUDAC, OTAC NIKOLA, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

BRANKA BOŽIĆ, ROĐ. OBRANOVIĆ. OTAC NIKOLA, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:00 SATI

JOSIP TOMBOR, OTAC JOSIP, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:30 SATI

SRIJEDA, 31.03.2021. GOD.

MARICA KATARINČIĆ, ROĐ. POŽAR, OTAC STJEPAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

MILORAD ŠARIĆ, OTAC MILIĆ, STAR 70 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:00 SATI

UTORAK, 30.03.2021. GOD.

BARA LUKINIĆ, ROĐ. KRČIĆ, OTAC KARLO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI

DUŠANKA SUZIĆ, ROĐ. MATIJEVIĆ, MAJKA MILICA, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 29.03.2021. GOD.

ANKICA SLAVNIĆ, ROĐ. MUŠNJAK, OTAC KARLO, STARA 98 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANKA BIJELIĆ, ROĐ. BIJELIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

CECILIJA AGATIĆ, ROĐ. MORETI, OTAC DANIJEL, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

SUBOTA, 27.03.2021. GOD.

JOSIP KUŠAN, OTAC FRANJO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 12:30 SATI

LJUBOMIR MEDAKOVIĆ, OTAC BOŠKO, STAR 55 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:00 SATI

BOŽO NIKOLIĆ, OTAC MATO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:30 SATI

PETAK, 26.03.2021. GOD.

DANICA BOBIĆ, ROĐ. GABRIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 13:00 SATI

DRAGO RADAKOVIĆ, OTAC EMIL, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

DRAGAN PAVLOVIĆ, OTAC STEVO, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 25.03.2021. GOD.

ROBERT JURELINAC, OTAC BOŽO, STAR 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

STJEPAN MUIĆ, OTAC JOSIP, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

BARBARA MATIĆ, ROĐ. JURAIĆ, OTAC VLADO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:00 SATI

SRIJEDA, 24.03.2021. GOD.

DANICA JOSIPOVIĆ, ROĐ. PROKAZOL, OTAC TEODOR, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

MARIJA BRITVEC, ROĐ. KLEŠIĆ, OTAC MATO, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13:00 SATI

EMIL ŠAVOR, MAJKA JELKA, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

NADA MOMČILOVIĆ, ROĐ. VIŠNJIĆ, OTAC MILE, STARA 73 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:30 SATI

UTORAK, 23.03.2021. GOD.

ROBERT MATIĆ, OTAC PERO, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI

MARA FUDURIĆ, ROĐ. TUŠKAN, OTAC JOSIP, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

FRANJO PERAŠIN, OTAC NIKOLA ,STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:30 SATI 

PONEDJELJAK, 22.03.2021. GOD.

LUCA ČAKARIĆ, ROĐ. AŠČIĆ, OTAC ŠIMUN, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

JELENA KIRIN, ROĐ. KIRIN, OTAC FRANJO, STARA 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI.

SUBOTA, 20.03.2021. GOD.

ZDENKO GRGINČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI

EVA MALČIĆ, ROĐ. COLNAR, OTAC IVAN, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 14:00 SATI

PETAK, 19.03.2021. GOD.

JOSIP PUŠKARIĆ, OTAC MATO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI

MIRA BEDENIKOVIĆ, ROĐ. BEDENIKOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 18.03.2021. GOD.

JOSIP MOHOR, OTAC JANKO, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 11:30 SATI

SRIJEDA, 17.03.2021. GOD.

KATA POLOVIĆ, ROĐ. POLOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

FRANJO BOSANAC, OTAC IVAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL  U 12:00 SATI

PETAR PETRLIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU BANSKA SELNICA U 13:00 SATI

MILE CINDRIĆ, OTAC IVAN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

JELA LUKIĆ, ROĐ. MATASIĆ, OTAC IVAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 16:30 SATI

UTORAK, 16.03.2021.GOD.

ILIJA PAIĆ, OTAC MOJSIJA, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

MARIJA RADOČAJ, ROĐ. DEVČIĆ, OTAC MARKO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 12:00 SATI

BISERKA CVITKOVIĆ, ROĐ. MLIKAN, OTAC NIKOLA, STARA 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

MILOŠ MARTINOVIĆ, OTAC MARKO, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

STANKO MRĐENOVIĆ, OTAC STEVAN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 15.03.2021. GOD.

MILAN TESLA, OTAC MILOŠ, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

EMA SALOPEK, ROĐ. ŽIVČIĆ, OTAC BRANKO, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 15:00 SATI

MARA TUŠKAN, ROĐ. JAKŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 16:30 SATI

SUBOTA, 13.03.2021. GOD.

ANA ŽIVČIĆ TOMOVA, ROĐ. TOMOVA, OTAC PAVEL, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

FRANJO AUSFLUG, OTAC IVAN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

PETAK, 12.03.2021.GOD.

ANA NAVIJALIĆ, ROĐ. KRASULJA, OTAC TRIFUN, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI

NIKICA KOSANOVIĆ, OTAC BOŽO, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 11.03.2021.GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 10.03.2021. GOD.

NEVENKA VORKAPIĆ, ROĐ. LATAS, OTAC DANE, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 11:30 SATI

NIKOLA ROKSANDIĆ, OTAC MARKO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 13;30 SATI

UTORAK, 09.03.2021. GOD.

FRANCA GORŠIĆ, ROĐ. LATKOVIĆ, OTAC JURA, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

IVAN MILAŠIN, OTAC ANTUN, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

MLADEN ŠEGOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 08.03.2021. GOD.

MARIJA PAUKOVIĆ, ROĐ. SELJAN, OTAC  JOSIP, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

BISERKA ANTIĆ, ROĐ. MATOLE, OTAC STJEPAN, STARA 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

KREŠIMIR TONŽETIĆ, OTAC JOSIP, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

SUBOTA, 06.03.2021. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 05.03.2021. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 04.03.2021. GOD.

MARICA GRČIĆ, ROĐ. PETRIĆ, OTAC PETAR, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

SRIJEDA, 03.03.2021. GOD.

MIRKO CVITAK, OTAC STJEPAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

UTORAK, 02.03.2021. GOD.

BOŽO GALIĆ, OTAC RATKO, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 01.03.2021. GOD.

BRANKO HRVOJ, OTAC JANKO, STAR 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

BARA BELIĆ, ROĐ. HORVAT, OTAC STJEPAN, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:30 SATI

SUBOTA, 27.02.2021.GOD.

LJUBOMIR JAKŠIĆ, OTAC TRIFUN, STAR 95 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 12:30 SATI

PETAK, 26.02.2021. GOD.

MILIĆ ERDELJ, OTAC MILE, STAR 91 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 25.02.2021. GOD.

ŽELJKO HRVOJEVIĆ, OTAC MARKO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

IVICA GRMAN, OTAC JANKO, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

SRIJEDA, 24.02.2021. GOD.

AMBRETA BAKARČIĆ, ROĐ. BELIĆ, OTAC ANTE, STARA 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:0 SATI

UTORAK, 23.02.2021. GOD.

ANA JURIN, ROĐ. SVILIČIĆ, OTAC FRANJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

PONEDJELJAK, 22.02.2021.GOD.

BARBARA ČURJAK, ROĐ. VINKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:30 SATI

SUBOTA, 20.02.2021.GOD.

JOSIPA VUČIĆ, ROĐ. VUČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 47 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 12:30 SATI

PETAK, 19.02.2021. GOD.

JELENA MATANIĆ, ROĐ. PAULIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

ČETVRTAK, 18.02.2021. GOD.

DRAGICA BASAR, ROĐ. MAĐARAC, OTAC MILOŠ, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

JANE VALENT ROĐ. MUIĆ, OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13:00 SATI

SLAVICA SLAĆANIN, ROĐ. PAVLIĆ, OTAC KARLO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 17.02.2021. GOD.

ANA ZLATARIĆ, ROĐ. MOGUŠ, OTAC ANDRIJA, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

KATA JAKIN, ROĐ. OBROVAC, OTAC STJEPAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI 

PAVLIJA VRANJEŠ, ROĐ. PALINIĆ, OTAC FABIJAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

MARINKO LUKIĆ, OTAC STIPO, STAR 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

UTORAK, 16.02.2021. GOD.

BARBARA ZLATARIĆ, ROĐ. MARIČIĆ, OTAC MIJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI

TOMISLAV WEBER, OTAC RUDOLF, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

PONEDJELJAK, 15.02.2021. GOD.

IVAN DETELJ, OTAC FLORIJAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

JOVAN KNEŽEVIĆ, OTAC MILE, STAR 80 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE U 13:00 SATI

JURAJ PERAŠIN, OTAC NIKOLA, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:30 SATI

ANTE HULJEV, OTAC JERE, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SUBOTA, 13.02.2021. GOD.

MARICA KOVAČEVIĆ, ROĐ. MANDIR, OTAC ANTO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI

IVANKA KRIŽANIĆ, ROĐ. JAKIĆ, OTAC IVAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

STJEPAN SOLČANSKI, OTAC STJEPAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 12.02.2021. GOD.

ANA KARAS, ROĐ. JURIŠIĆ, OTAC PAVAO, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU BANSKA SELNICA U 11:30 SATI

DUŠANKA JELIČIĆ, ROĐ. PAJIĆ, MAJKA KATE, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

ČETVRTAK, 11.02.2021. GOD.

DRAGA ŠĆULAC, ROĐ. KRIŽANIĆ OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI

SRIJEDA, 10.02.2021. GOD.

JOSIP PERŠIN, OTAC JANKO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

DUŠAN TOPOLOVAČKI, OTAC LAZAR, STAR 76 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC U 14:30 SATI

BARICA BAČIĆ, ROĐ. KUŠAN, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

UTORAK, 09.02.2021. GOD.

STIPICA MILIŠIĆ, OTAC LUKA, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:30 SATI

PONEDJELJAK, 08.02.2021. GOD.

LJUBICA CUNJAK, ROĐ. TESLA, OTAC MILE, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 14:30 SATI.

ZORKA VIŠNJIĆ, ROĐ. REBIĆ, OTAC MIHAJLO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

SUBOTA, 06.02.2021. GOD.

NENAD MIKAŠINOVIĆ, OTAC ĐURO, STAR 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PETAK, 05.02.2021.GOD.

MARIJA GOLUBIĆ, ROĐ. SABLJARIĆ, OTAC MIJO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11:30 SATI

ANKA MOŠKUN, ROĐ. ČORTAN, OTAC DRAGAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

NIKO PRANKIĆ, OTAC MARIJAN, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14:30 SATI 

ČETVRTAK, 04.02.2021. GOD.

SLAVKO KLOBUČAR, OTAC MATO, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

STJEPAN STRIŽIĆ, OTAC JOSIP, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

SRIJEDA, 03.02.2021.GOD.

MIRA VRANEŠA BUBLIĆ, ROĐ. GORŠIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

DRAGICA KOVAČ, ROĐ. ROŽMAN, OTAC JANKO, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

UTORAK, 02.02.2021.GOD.

NIKOLA HRANILOVIĆ, OTAC JANKO, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

KATICA SPUDIĆ, ROĐ. BAREŠIĆ, OTAC JANKO, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI

KATA KOVAČEVIĆ, ROĐ. ŠIMENIĆ, OTAC MILAN, STARA 97 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

PONEDJELJAK, 01.02.2021.GOD.

SLAVICA VOJVODA, ROĐ. ŠIPUŠ, OTAC JANKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 14:30 SATI

SUBOTA, 30.01.2021.GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 29.01.2021. GOD.

MILICA RADOVIĆ, ROĐ. PEURAČA, OTAC MARKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

ČETVRTAK, 28.01.2021. GOD.

ANA PLAVETIĆ, ROĐ. MUIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI

IVAN MRZLJAK, OTAC LADISLAV, STAR 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

SRIJEDA, 27.01.2021. GOD.

ZORKA BOGUNOVIĆ, ROĐ. TARBUK, STARA 89 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

RUŽA KUČINIĆ, ROĐ. BROZOVIĆ, OTAC PETAR, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

PAVO MARJANICA, OTAC DRAGAN, STAR 70 GOD. 
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

UTORAK, 26.01.2021. GOD.

MARIJA LUKIĆ, ROĐ. HERCEG ,OTAC ANDRIJA, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 11:30 SATI

DRAŽENKA MALKOČ, ROĐ. FRIML, OTAC JOSIP, STARA 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

KATA PETROVIĆ, ROĐ. ŠIMATIĆ, OTAC MATO, STARA 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

MILAN RADOSAVLJEVIĆ, OTAC RADISAV, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 25.01.2021. GOD.

JOSIP BASAR, OTAC SLAVO, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MAGDA PETRIĆ, ROĐ. VULJANIĆ, OTAC DRAGO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 13:00 SATI

JELICA MUČNJAK, ROĐ. FIŠTROVIĆ, OTAC IVAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:30 SATI

ZORAN KALAŠ, OTAC ANĐELKO, STAR 41 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

SUBOTA, 23.01.2021. GOD.

ANKICA ŠEGINA, ROĐ. NOVOSEL, OTAC NIKOLA, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PETAK, 22.01.2021. GOD.

MIRA STUDEN, ROĐ. ŠIBENIK, OTAC STANKO, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ČETVRTAK, 21.01.2021. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 20.01.2021. GOD.

ŽELIMIR GRBIĆ, OTAC MIRKO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

JOSIP HORVAT, OTAC STJEPAN, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

UTORAK, 19.01.2021. GOD.

BARA BRITVEC, ROĐ. ŠIMATIĆ, OTAC MATO, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI

MIROSLAV VLAŠIĆ, OTAC MATIJA, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

PONEDJELJAK, 18.01.2021.GOD.

MIRA SLIŠKOVIĆ, ROĐ. SLIŠKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

BOSILJKA KOVAČEVIĆ, ROĐ. KALANJA, OTAC PETAR, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

SUBOTA, 16.01.2021.GOD.

JOSIPA GALES, ROĐ. BEGOVIĆ, STARA 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

NADA NARANČIĆ, ROĐ. MALETIĆ, OTAC MAKSIM, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

MILKA MANDIĆ, ROĐ. DEVIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 66 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ANA LJUBANOVIĆ ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC MAKSO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PETAK, 15.01.2021.GOD.

IVAN PURGAR, OTAC ANDRIJA, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 13:00 SATI

RUŽA VUKOVIĆ, ROĐ. SUKNAIĆ, OTAC JANKO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:30 SATI

JANKO RUDIN, OTAC FRANJO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 14.01.2021.GOD.

ZLATKO LUKE, OTAC JANKO, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU GORNJE STATIVE U 11:30 SATI

JOSIP FUNDURULIĆ, OTAC JANKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

ANTUN MILČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

ĐURO KOSANOVIĆ, OTAC PETAR, STAR 71 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:30 SATI

SRIJEDA, 13.01.2021. GOD.

IVAN MESARIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 11:30 SATI

IDA OFNER, ROĐ. STARČIĆ, OTAC BORIS, STARA 68 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA ŽIDOVSKO GROBLJE U 13:00 SATI

STJEPAN VLADIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:30 SATI

MARA ILIJANIĆ, ROĐ. BALABAN, OTAC PETAR, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

UTORAK, 12.01.2021. GOD.

KATICA ZABORSKI, ROĐ. CVITAK, OTAC MARKO, STARA 99 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

KATICA VINOVRŠKI, ROĐ. LOVRINIĆ, OTAC MIJO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

SILVIJA BOLJKOVAC, ROĐ. DEMETER, OTAC JOSIP, STARA 76 GOD
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14.30 SATI

PONEDJELJAK, 11.01.2021. GOD.

MIRA NOVOSEL, ROĐ. BENKOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI

MARIJA ĆOSIĆ, ROĐ. BILOŠ, OTAC ILIJA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

IVAN LUKETIĆ, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

SUBOTA, 09.01.2021.GOD.

ŠTEFICA KAŠLJEVIĆ, ROĐ. KAŠLJEVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11:15 SATI

MATIJA KRALJIK, OTAC MATIJA, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

DRAGICA STAVLJENIĆ, ROĐ. CRNKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

NADA FRKETIĆ, ROĐ. KRALJ, OTAC DRAGO, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PETAK,08.01.2021.GOD.

DINKA GOLIK, ROĐ. BENKOVIĆ, OTAC ANTUN, STARA 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 11:30 SATI

MARIJA JANEKOVIĆ, ROĐ. MANULA, OTAC NIKOLA, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI

FRANJO ŠPRUK, OTAC JOSIP, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14:00 SATI

IVICA TRPČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

ČEVRTAK, 07.01.2021.GOD.

RUŽA PETRAK, ROĐ. MATIČIĆ, OTAC SLAVKO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 11:30 SATI

ŠTEFICA HOFMAN, ROĐ. PEIN, OTAC JOSIP, STARA 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

UTORAK, 05.01.2021. GOD.

JELKA GLUMIČIĆ, ROĐ. BRODARIĆ, OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

SLAVKA KUŠEC, ROĐ. MAGAŠ, MAJKA ANICA, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

MARIJA REBROVIĆ, ROĐ. REBROVIĆ, OTAC ĐURO, STARA 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

ZVONIMIR TONŠETIĆ, OTAC ZLATKO, STAR 43 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI 

ANTO BARTULOVIĆ, OTAC ILIJA, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 04.01.2021. GOD.

MATO VRBETIĆ, OTAC PETAR, STAR 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

SUBOTA. 02.01.2021. GOD.

MARA ŠKOT, ROĐ. METULJ, OTAC STJEPAN, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

DARKO FUNDURULIĆ, OTAC JOSIP, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

MARKO MARIĆ, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

POGREB Skip to content