ČETVRTAK, 10.02.2022. GOD.

RUŽA REKIĆ, ROĐ. GRAČAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANICA SIMIĆ, ROĐ. JELOVŠEK, OTAC ANDRIJA, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

IVANA MRAUK, ROĐ. IVASIĆ, OTAC IVAN, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

STJEPAN RADOČAJ, OTAC JANKO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 09.02.2022. GOD.

STOJANKA VUJINOVIĆ-MATIJEVIĆ, ROĐ. VUJINOVIĆ, OTAC JEREMIJA, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

SLAVKA STANOJEVIĆ, ROĐ. MILENKOVIĆ, OTAC JAKOV, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

IVANA MLINARIĆ BAJAC, OTAC TOMISLAV, STARA 42 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 08.02.2022.GOD.

KATA JAKIĆ, ROĐ. BILIĆ, OTAC ANTO, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

DRAGICA JAKUŠ, ROĐ. LONČARIĆ, OTAC MIJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI 

MILKA KUŠEC, ROĐ. KLEPAC, OTAC DRAGUTIN, STARA 98 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 07.02.2021. GOD.

MLADEN ŠILER, OTAC IVAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ILIJA MAROJEVIĆ, OTAC ANTE, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

KATICA KOLIĆ, ROĐ. ŽANIĆ, OTAC FILIP, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:30 SATI

LJUBICA PROTULIPAC, ROĐ. BEZJAK, OTAC MATO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SUBOTA, 05.02.2022. GOD.

ANKA VUČIĆ, ROĐ. GREGURIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 11:00 SATI

ĐURO BOJANJAC, OTAC MILOŠ, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

RANKA VERGAŠ, ROĐ. BALTIĆ, OTAC SVETOZAR, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MILE BJELIVUK, OTAC NIKOLA, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 04.02.2022. GOD.

IVAN PRIMORAC, OTAC ALEKSANDAR, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

IVAN FEMBER, OTAC IVAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

MARA OPAT, ROĐ. ZABORSKI, MAJKA LJUBICA, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

RADE SOKOLOVIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 03.02.2022. GOD.

KATARINA ROGOZ, ROĐ. LEMIĆ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11:30 SATI

MILAN KUNIĆ, OTAC MILIĆ, STAR 53 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:00 SATI

MILAN KLEMENČIĆ, OTAC IVAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 02.02.2022. GOD.

FRANCA ŠĆULAC, ROĐ. ŠĆULAC, OTAC JURAJ, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 11:30 SATI

NEVENKA ŠKUFCA, ROĐ. MATEŠIĆ, OTAC VLADIMIR, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

BRANKO CURMAN, OTAC IVAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DRAGICA PARAZAIDAR, ROĐ. FANJAK, OTAC LUKA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

UTORAK, 01.02.2022. GOD.

KATE NINČIĆ, ROĐ. BERONJA, OTAC JANKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ŽELJKO TUŠKAN, OTAC ANTUN, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

NADA VIŠNIĆ, ROĐ. VIŠNIĆ, STARA 89 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

JOSIP NOVOSEL, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 31.01.2022. GOD.

ANA SEN, ROĐ. STEKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

ZLATKO VERGOT, OTAC JOSIP, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

IVAN JARNEVIĆ, OTAC IVAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

MARIJAN LUKAČIĆ, MAJKA ANKICA, STAR 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SUBOTA, 29.01.2022.GOD.

VLADIMIR SAMARŽIJA, OTAC MARKO, STAR 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARIJA FUREŠ, ROĐ, MABIĆ, OTAC MARIJAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

DRAGUTIN KRIŽANIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:00 SATI

PETAK, 28.01.2022. GOD.

EVICA JANKOVIĆ, ROĐ. MUIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI

ANA LUKEŽIĆ, ROĐ. KAIN, OTAC STJEPAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

MARIJA VUKOTIĆ ROĐ. BEKETIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI 

ZVONIMIR LIVOJEVIĆ, OTAC JURAJ, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 27.01.2022. GOD.

TOMISLAV ADAMOVIĆ, OTAC MILORAD, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11:30 SATI

JANKO SABLJARIĆ, OTAC JANKO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13:00 SATI

MANDA JURIĆ, ROĐ. JAJČEVIĆ, OTAC PERO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:30 SATI

VJEKOSLAVA GAVRAN, ROĐ. VIDOVIĆ, OTAC NIKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 26.01.2022. GOD.

ZLATKO PERUŠIĆ, OTAC MIJO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

ANA JAKIN, ROĐ. ŠIMATIĆ, OTAC MATO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

UTORAK, 25.01.2022. GOD.

OLGA BREKIĆ, ROĐ. BREKIĆ, OTAC DUŠAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

JELA JOVKOVIĆ, ROĐ. FRKETIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU G.STATIVE – SV.MARKO U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 24.01.2022. GOD.

VOJISLAV DIMOVIĆ, OTAC DIMITRIJE, STAR 87 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:30 SATI

SLAVKO PERAK, OTAC MARTIN, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

VINKO OMRČEN, OTAC VLADO, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

SUBOTA, 22.01.2022. GOD.

ŽELJKO KOCIJAN, OTAC RUDOLF, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PETAK, 21.01.2022. GOD.

STEVO SKEDNER, OTAC IVAN, STAR 56 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

ČETVRTAK. 20.01.2022. GOD.

STOJAN PAPEC, OTAC LUKA, STAR 85 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:30 SATI

SRIJEDA, 19.01.2022. GOD.

VLADO BEKAN, OTAC ZVONIMIR, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

MARA ŠKRTIĆ, ROĐ. PRISELAC, OTAC IVAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 13:00 SATI

ANA DOMITROVIĆ, ROĐ. TUDIĆ, OTAC PETAR, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

JANA KOLENC, ROĐ. TRBUŠIĆ, OTAC MATO, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 18.01.2022. GOD.

BRANKO PEJNOVIĆ, OTAC BRANKO, STAR 59 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

CECILIJA RIBAR, ROĐ. RIBAR, OTAC MATO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI

IVAN VUKOVIĆ, OTAC MARTIN, STAR 75 GOD.  
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

SLAVICA BLAŽ, ROĐ. MODRUŠAN, OTAC MIJO, STARA 86 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 17.01.202. GOD.

IVAN TUČAK, OTAC FRANJO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 11:30 SATI

STANISLAV JELIČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

MARA PRPIĆ, ROĐ. LUKAČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:30 SATI

DRAŽEN TRPČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU GORNJE STATIVE – SVETI MARKO U 16:00 SATI

SUBOTA, 15.01.2022. GOD.

MARIO REYER, OTAC ZLATKO, STAR 60 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BARA KOCANJER, ROĐ. MEJAŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MARIJA PEŠUT, ROĐ. CVITKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:30 SATI

PETAK, 14.01.2022. GOD.

KATA CVITAK, ROĐ. BRLETIĆ, OTAC JOSIP, STARA 96 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:15 SATI

JAGICA KOZLOVIĆ, ROĐ. MRAVUNAC, OTAC TOMO, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13:30 SATI

MILAN KATIĆ, OTAC MATE, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ  U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 13.01.2022. GOD.

IVAN JANKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 11:00 SATI

SAFET SMAJIĆ, OTAC SAFET, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

JELA LUKIĆ, ROĐ. BRITVEC, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14:00 SATI

INES GALAC, ROĐ. GALAC, OTAC MILAN, STARA 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 12.01.2022. GOD.

SANDRA MILINKOVIĆ, ROĐ. MILINKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

DESANKA UZELAC, ROĐ. UZELAC, OTAC BRANKO, STARA 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

JOSIP VUKELJA, OTAC STJEPAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRENTIĆ U 14:30 SATI

UTORAK, 11.01.2022. GOD.

JURAJ JURČIĆ, OTAC MILE, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANKA CINDRIĆ, ROĐ. KATIĆ, OTAC PAVE, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

VIDA BOGDANOVIĆ, ROĐ. MAJDANDŽIĆ, OTAC PERO, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 10.01.2022. GOD.

LJUBOMIR BULAT, OTAC RADE, STAR 89 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

DANICA MALJAN, ROĐ. VUKIĆ, OTAC SAVO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

LJERKA BUDIMIROVIĆ, ROĐ. VAKŠIĆ, OTAC FRANJO, STARA 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

TIHOMIR KIRINČIĆ, OTAC VJEKOSLAV, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

SUBOTA, 08.01.2022.GOD.

SLAVA KOLENC, ROĐ. LESIĆ, OTAC MATA, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANKA JEFAK, ROĐ. EREMIĆ, OTAC PETAR, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ĐURO JURIĆ, OTAC MARKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 14:00 SATI

TODOR KLJAJIĆ, OTAC SIMO, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15:30 SATI

PETAK, 07.01.2022. GOD.

MILAN ŠPOLJARIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

BOŽENA BULAT, ROĐ. KRETIĆ, OTAC DMITAR, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

VERA KRIZMANIĆ, ROĐ. LUIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 82 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:30 SATI

SRIJEDA, 05.01.2022. GOD.

BOŽENA FLOJHAR, ROĐ. FRKETIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MARIJA MUŽE, ROĐ. ŽABČIĆ, OTAC KARLO, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANDRIJA BUBLIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

MILAN RELIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

UTORAK, 04.01.2022. GOD.

DAVORIN SKLENAR, OTAC ZLATKO, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

ZLATICA LISAC, ROĐ. PINTAR, OTAC MATO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13:00 SATI

VALENTIN RAKARIĆ, OTAC ĐURO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 03.01.2022. GOD.

BARBARA CVITKOVIĆ, ROĐ. ŠTULAC, OTAC JURAJ, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MARIJA GRADINŠĆAK, ROĐ. KOZJAN, OTAC STJEPAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

STJEPAN PEREZ, OTAC DRAGUTIN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:30 SATI

POGREB Skip to content