SRIJEDA, 07.12.2022. GOD.

NADA HERCEG, ROĐ. RUŽIČIĆ, OTAC ANTUN, STARA 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

UTORAK, 06.12.2022.GOD.

SLAVICA GRGINČIĆ ROĐ. MEJAŠKI, OTAC IVAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

KATICA NOVAKOVIĆ, ROĐ. BLAŠKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 05.12.2022. GOD.

PETAR PERETIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

DRAGICA VOLARIĆ, ROĐ. ĆURUVIJA, OTAC DANE, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PETAK, 02.12.2022. GOD.

DRAGAN VASILJEVIĆ, OTAC ADAM, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

LJUBICA MIKUC, ROĐ. NOVOSEL, OTAC STJEPAN, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BORIS ŠKRTIĆ, OTAC ANTUN, STAR 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:15 SATI

MARIO BUBAŠ, OTAC MARKO, STAR 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

NIKOLA BOLJKOVAC, OTAC MIRKO, STAR 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 01.12.2022. GOD.

STOJANKA GALOVIĆ, ROĐ. VASIĆ, OTAC ADAM, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 30.11.2022. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 29.11.2022. GOD.

MARGARITA FERENAC, ROĐ. FERENAC, OTAC LOVRO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MARE MASLAK, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC MILE, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 28.11.2022. GOD.

BARA HLAJ, ROĐ. SVRŽEVIĆ, OTAC KARLO, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 12:30 SATI

MIROSLAVA JUREŠA, ROĐ. POLOVIĆ, OTAC MATO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

CENIKA IVANAC, ROĐ. ŠEBREK, OTAC MIRKO, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

PETAK, 25.11.2022. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 24.11.2022. GOD.

JANKO BELAVIĆ, OTAC IVAN, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

DRAGUTIN GORŠIĆ, OTAC IVAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:30 SATI

SRIJEDA, 23.11.2022. GOD.

DARKO PAULI, OTAC NIKOLA, STAR 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 11:00 SATI

JAGODA LUKAČIĆ, ROĐ. OREMUŠ, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12:30 SATI

MILAN HAJDIN, OTAC ALEKSANDAR, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

UTORAK, 22.11.2022. GOD.

MLADEN NAGLIĆ, OTAC FERDINAND, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

VLADIMIR RIBAR, OTAC STJEPAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:00 SATI

ŽELJKO ŠTEFANAC, OTAC TOMA, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 21.11.2022. GOD.

MARA GALOVIĆ, ROĐ. PEKIĆ, OTAC MIJO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 12:30 SATI

ĐURĐA BEDENIKOVIĆ, ROĐ. BEDENIKOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

DRAGUTIN RADOČAJ, OTAC ANTUN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 17.11.2022. GOD.

SLAVKO MARTINOVIĆ, OTAC MIHAJLO, STAR 74 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 11:45 SATI

KATICA STANKOVIĆ, ROĐ. MEJAŠIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MARICA VUKUŠIĆ, ROĐ. ŠKARJAK, OTAC IVAN, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:15 SATI

ZORKA KONČAR, ROĐ. KOZINA, OTAC MOJSIJE, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JURAJ RIBIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 16.11.2022. GOD.

ZLATKO HADŽIĆ, OTAC OMER, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

UTORAK, 15.11.2022. GOD.

MARICA BELAVIĆ, ROĐ. BARTOLAC, OTAC PETAR, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

VERONIKA MARTINOVIĆ, ROĐ. KLINDIĆ, OTAC ANTO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MILJENKO NOGIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

VLADIMIR VUKOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 14.11.2022. GOD.

MILKA MAUROVIĆ, ROĐ. MARINAC, OTAC MIRKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

IVAN MOHOR, OTAC ANDRIJA, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

IVAN ROŽIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15:30 SATI

PETAK, 11.11.2022. GOD.

IVAN BABIĆ, OTAC MIJO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO – G. STATIVE U 11:00 SATI

ANKA JAŠKA, ROĐ. LIPOŠĆAK, OTAC JURE, STARA 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

IVANA AVSEC, ROĐ. KOVAČIČ, OTAC FRANC, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 10.11.2022. GOD.

MUHAREM MUJEZINOVIĆ, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

MARIJA GATARIĆ, ROĐ. KOS, OTAC MIJO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

BISERKA TARIBA, ROĐ. TARIBA, OTAC JOSIP, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 14:00 SATI

IVAN LIVOJEVIĆ, OTAC PETAR, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

SRIJEDA, 09.11.2022. GOD.

ANKA KRČIĆ, ROĐ. GRGIĆ, OTAC IVAN, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:00 SATI

IVAN FANJAK, OTAC MIHA, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 12:30 SATI

VERA SAČERIĆ, ROĐ. VRANEŠA, OTAC STJEPAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:00 SATI

ZORAN SUHIN, OTAC MIROSLAV, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

UTORAK, 08.11.2022. GOD.

HILDEGARDA RELIĆ, ROĐ. HANŽEL, OTAC NIKOLA, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

BRANKO KOSIĆ, OTAC GOJKO, STAR 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BORIS HANTIH, OTAC FRANC, STAR 67 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 13:30SATI

ANA LAIĆ, ROĐ. VULJANIĆ, OTAC JURAJ, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:00 SATI

BARA ŠTEFANAC, ROĐ. KUTEROVAC, OTAC IVAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA – MALA ŠVARČA U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 07.11.2022. GOD.

BOŽIDAR TOT, OTAC ZVONIMIR, STAR 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

MIJO MEJAŠIĆ, OTAC MIJO, STAR 65  GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MARIJANA NOVAKOVIĆ, ROĐ. PRPIĆ, OTAC MARKO, STARA 59 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

ANA BENKOVIĆ, ROĐ. ŠKRTIĆ, OTAC JOSIP, STARA  91 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV.DOROTEJA – MALA ŠVARČA U 16:30 SATI

PETAK, 04.11.2022. GOD.

VLADMIR BUTIGAN, OTAC MATO, STR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 03.11.2022. GOD.

STJEPAN JURKOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:00 SATI

ANKA FRANJKOVIĆ, ROĐ. AMBROŽIĆ, OTAC MILAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

SRIJEDA, 02.11.2022. GOD.

LAZAR DRAGANIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

TIHOMIR NOVAK, OTAC STJEPAN, STAR 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

RENATA MANOJLOVIĆ, ROĐ. MOČNIK, OTAC ZVONIMIR, STARA 63 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE U 14:00 SATI

MARIJAN VULJANIĆ, OTAC IVAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

JULIJANA KOLLER, ROĐ. KOLLER, OTAC ADALBERT, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 31.10.2022. GOD.

KATA DEVČIĆ, ROĐ. KARTALIJA, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 11:00 SATI

MILKA ŠKRLAC, ROĐ. PEKIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

GEORGE KOTEV, OTAC PANDA, STAR 87 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:00 SATI.

ZLATKO CEROVAC, OTAC JOSIP, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

PETAK, 28.10.2022. GOD.

ANA JANKOVIĆ, ROĐ. LATKOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 27.10.2022. GOD.

BRANKO GUBIĆ, OTAC PETAR, STAR 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MILAN VUJAKLIJA , OTAC DUŠAN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JOSIP LORKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MARIJA ŽUPEC, ROĐ. ŽUPEC, OTAC IVAN, STARA 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

SRIJEDA, 26.10.2022. GOD.

TOMO ŠTEFANAC, OTAC IVAN, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

JADRANKA ŠEKETA, ROĐ. BRNARDIĆ, OTAC DRAGAN, STARA 58 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 25.10.2022.GOD.

IVICA VLAŠIĆ, OTAC IVAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANA BLAŽANIN, ROĐ. BARTAKOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DANICA BOŽIČEVIĆ, ROĐ. STIPETIĆ, OTAC FRANJO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 24.10.2022.GOD.

VERA SPUDIĆ, ROĐ. LUKETIĆ, OTAC DRAGO, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

DRAGICA ŠEKORANJA, ROĐ. NOŽARIĆ, OTAC FRANJO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

PETAK, 21.10.2022. GOD.

BARBARA BASAR, ROĐ. POTURICA, OTAC IVAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

BARE RADAKOVIĆ, ROĐ. CINDRIĆ, OTAC IVAN, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

BOŽENA ŠTIGLIĆ, ROĐ. TOMEC, OTAC ANTUN, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

GROZDANA PEKIĆ, ROĐ. KRZMANOVIĆ, OTAC MOMČILO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA – MALA ŠVARČA U 16:00 SATI

IVAN ŠEBETIĆ, OTAC FRANJO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 20.10.2022. GOD.

MARKO LATKOVIĆ, OTAC MIJO, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA – MALA ŠVARČA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 19.10.2022. GOD.

BARA JAKIĆ, ROĐ. FUNDURULIĆ, OTAC IVAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

RANKA GRUBJEŠIĆ, ROĐ. EROR, OTAC VLADIMIR, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

UTORAK, 18.10.2022. GOD.

MILE MIRIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

JANKO POPOVIĆ, OTAC MILAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DORA BENKOVIĆ, ROĐ. MUŠNJAK, OTAC PETAR, STARA 98 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 16:00 SATI

BARA ANDRIJAŠEVIĆ, ROĐ. VRANEŠ, OTAC KARLO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 17.10.2022. GOD.

MARIJAN FRANCIŠKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ANICA GRGIČAK, ROĐ. PETRIĆ, OTAC JANKO, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

JANKO VUKSAN, OTAC VINKO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 16:00 SATI

PETAK, 14.10.2022. GOD.

NIKOLA PAVLOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 13.10.2022. GOD.

ANTO MARUŠIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:00 SATI

MARA TROPP, ROĐ. BLAŽIĆ, OTAC JANKO, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17:30 SATI

SRIJEDA, 12.10.2022. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 11.10.2022. GOD.

JOZEFA SEPI, ROĐ. ANDRIĆ, OTAC DRAGO, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

DRAGICA TROGRANČIĆ, ROĐ. UZELAC, OTAC FRANJO, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

IVAN GAŠPARAC, OTAC DRAGUTIN, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 10.10.2022. GOD.

MEVLIDA JOVIĆ, ROĐ. KARAJIĆ, OTAC MUHAREM, STARA 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

JOSIP LENDLER, OTAC BRUNO, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

PETAK, 07.10.2022. GOD.

MILAN HABULIN, OTAC LJUDEVIT, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BRANKA VIDNJEVIĆ, ROĐ. TUCIBAT, OTAC PETAR, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JANA KRAINA, ROĐ. DOMŠIĆ, OTAC JANKO, STARA 99 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 06.10.2022. GOD.

FRANCE NOVOSEL, ROĐ. BARAC, OTAC STJEPAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

BARBARA SVILIĆ, ROĐ. KUČMANIĆ, OTAC JANKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 05.10.2022. GOD.

BOŠKO BIJELIĆ, OTAC ĐURO, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DRAGUTIN ŽUŽINJAK, OTAC STJEPAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU GORNJE STATIVE – SV. MARKO U 14:00 SATI

KATARINA ROŽIĆ, ROĐ. BIRUŠ, OTAC JURAJ, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

JOSIP MEŠTROVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

UTORAK, 04.10.2022.GOD.

NATKO JAKIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

SANIJA RUŠČUKIĆ, ROĐ. RUŠČUKIĆ, OTAC ŠEFIK, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 03.10.2022. GOD.

DANIJEL RADOJEVIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MARIJANA MUŽA, ROĐ. FILKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

FR. JURAJ DOMŠIĆ, OTAC BENEDIKT, STAR 70 GOD.
ISPRAĆAJ NAKON MISE U 15:00 SATI IZ ŽUPNE CRKVE KAMENSKO NA GROBLJE KAMENSKO

PETAK, 30.09.2022. GOD.

FRANJO ZLATARIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 29.09.2022.GOD.

BOŽIDAR SELJAN, OTAC JOSIP, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

BORISLAV MANDIĆ, OTAC JOVAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SRIJEDA, 28.09.2022.GOD.

LAZO MARČETIĆ, OTAC TRIFUN, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

BISERKA PAVLIĆ, ROĐ. MILČIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

UTORAK, 27.09.2022. GOD.

DUŠANKA MIRČIĆ, ROĐ. SEKULIĆ, OTAC ĐUKAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIČKI CEROVAC U 12:30 SATI

ANA VASILJ, ROĐ, FRANČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MIJO VINSKI, OTAC MIJO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 26.09.2022. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 23.09.2022. GOD.

DRAŽEN BLAŽ DOMIJAN, OTAC BLAŽ, STAR 58 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

KATICA LANG, ROĐ. BARTA, OTAC MIHAJLO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

ANĐELKA BONETIĆ, ROĐ. MARAKOVIĆ, OTAC JURAJ, STARA 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 22.09.2022. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 21.09.2022. GOD.

ANA MIKŠIĆ, ROĐ. MIKŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 18:00 SATI

UTORAK, 20.09.2022. GOD.

RENATA PERINČIĆ, ROĐ. KOSEM, OTAC SLAVO, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

STJEPAN LEMIĆ, OTAC JOSIP, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

MARIJAN STAREŠINIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 19.09.2022. GOD.

ZDRAVKO KNEZAC, OTAC FRANJO, STAR 80 GOD.
ISPRAĆAJ NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

LJUBICA PAPA, ROĐ. PAVLETIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 16:00 SATI

DAVORKA LIKOVIĆ, ROĐ. GRČIĆ, MAJKA ANKA, STARA 57 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

PETAK, 16.09.2022. GOD.

ZLATKO PULEK, OTAC PAVAO, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 15.09.2022. GOD.

JELKA JAKARA, ROĐ. UZELAC, OTAC FRANJO, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

VLADO MIRKOV, OTAC DIMITRIJE, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

SRIJEDA, 14.09.2022. GOD.

ANA JARNEVIĆ, ROĐ. KUZMIĆ, OTAC IVAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARINA PADEŽANIN, ROĐ. PERETIĆ, OTAC JOSIP, STARA 60 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

JOSIP SABLJARIĆ, OTAC IVAN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 18:00 SATI

UTORAK, 13.09.2022. GOD.

KRISTIJAN PRIBANIĆ, OTAC MARIJAN, STAR 35 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:00 SATI

VERA LJUBOVIĆ, ROĐ. TOMIČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 12.09.2022. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 09.09.2022. GOD.

DRAGAN ŠTETIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ANA BREZETIĆ, ROĐ. BABIĆ, OTAC JOSIP, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 08.09.2022. GOD.

ANTE ŠTEFANAC, OTAC VINKO, STAR 82 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:00 SATI

ANA ŠTRANJGAR, ROĐ. MARAKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

SRIJEDA, 07.09.2022.GOD.

BARA MILČIĆ, ROĐ. MARAKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

LJILJANA SAVIĆ, ROĐ.KUHARIĆ, OTAC MIJO, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DRAGUTIN ŠPANIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

UTORAK, 06.09.2022. GOD.

JOSIP GORŠĆAK, OTAC IVAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JELENA FURAČ, ROĐ. RESOVAC, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 05.09.2022. GOD.

JOSIP HORVATIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI

BOŠKO PRODANOVIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ADAM DRAGOJEVIĆ, OTAC JOVO, STAR 60 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PETAK, 02.09.2022. GOD.

ANTON TUŠKAN, OTAC MARKO, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:00 SATI

NADA BASAR, ROĐ. KARIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 01.09.2022. GOD.

ANA MARAKOVIĆ, ROĐ. ŠARONJA, OTAC ANDRO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

ANA PEŠUT, ROĐ. NIKŠIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

DEJAN FIŠER, OTAC OSKAR, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

SRIJEDA, 31.08.2022. GOD.

JELENA MAŽAR, ROĐ. LOVNIČKI, OTAC NIKOLA, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

UTORAK, 30.08.2022. GOD.

SLAVICA BELAVIĆ, ROĐ. BONETIĆ, OTAC ZVONKO, STARA 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

IVKA STIPETIĆ, ROĐ. GRGIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:00 SATI

PONEDJELJAK, 29.08.2022. GOD.

KATARINA GRŠAK, ROĐ. NIKŠIĆ, OTAC JURAJ, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV.DOROTEJA U 18:00 SATI

PETAK, 26.08.2022. GOD.

IVAN IVKA, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 25.08.2022.GOD.

DORA PETRIĆ, ROĐ. BELAVIĆ, OTAC JURAJ, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

ĐURO RELJA, OTAC ĐURO, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆKI CEROVAC U 18:00 SATI

SRIJEDA 24.08.2022. GOD.

ANKA VUKMIROVIĆ, ROĐ. MRKALJ, OTAC DMITAR, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 12:30 SATI

DRAGUTIN SPUDIĆ, MAJKA ANA, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

PETAR MAKARIĆ, OTAC PETAR , STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

RADE MOMČILOVIĆ, OTAC RANKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

UTORAK, 23.08.2022. GOD.

MILEVA CVJETIČANIN, ROĐ.PADEŽANIN, TEODOR, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 12:30 SATI

VERA HORVAT, ROĐ. GRBAC, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

VLADIMIR MATKO, OTAC ANTUN, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 22.08.2022. GOD.

ANTON MATEŠA, OTAC MIJO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 16:00 SATI

PETAK, 19.08.2022. GOD.

MARKO KLIPA, OTAC RADE, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 16:00 SATI

JADRANKA PERAČ, ROĐ. MUNČIĆ, OTAC NIKOLA , STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 18.08.2022. GOD.

BISERKA MARTINOVIĆ, ROĐ. JUREŠA, OTAC IVAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARIJA BARIĆ, ROĐ. BARIĆ, OTAC PAVE, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ĐURĐA OBRANIĆ, ROĐ. OBRANIĆ, OTAC FRANJO, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16:00 SATI

DAMIR LOVRIĆ, OTAC MIJO, STAR 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 18:00 SATI

SRIJEDA, 17.08.2022. GOD.

ANĐA RIBIĆ, ROĐ. TOPIĆ, OTAC JOZO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI

LJUBICA JAGAŠ, ROĐ. JARMEK, OTAC JURE, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

DRAGUTIN MARKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

UTORAK, 16.08.2022. GOD.

DRAGICA NIKOLIĆ, ROĐ. ĆURČIJA, OTAC PAVAO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 14:00 SATI

MILICA SAVIĆ, ROĐ. ŠARIĆ, OTAC SAVO, STARA 85 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MARIO TOMIČIĆ, OTAC IVAN, STAR 46 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

PETAK, 12.08.2022. GOD.

DRAŽEN LACKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

MARIJA ROŽIĆ, ROĐ. ROŽIĆ, OTAC TOMO, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

IVAN LUKAČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:00 SATI

JELA DOBRANIĆ, ROĐ. BOŠNJAK, STARA 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 11.08.2022. GOD.

VLADIMIR RIBIČIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

JOSIP TOMAS, OTAC MATO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:15 SATI

IVO COTA, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JOSIPA HOZDIĆ, ROĐ. TUŠKAN, OTAC FRANJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 18:00 SATI

SRIJEDA, 10.08.2022. GOD.

LJUBICA LIVOJEVIĆ, ROĐ. KLOKOČKI, OTAC ANDRIJA, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

INOSLAV MIKŠIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

JOSIP HREN, OTAC JANKO, STAR 84 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:00 SATI

ROZA BARIĆ, ROĐ. PLEŠ, OTAC JANKO, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU U HRNETIĆ U 18:00 SATI

BARA VRATARIĆ, ROĐ. JURČIĆ, OTAC MILE, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 19:00 SATI

UTORAK, 09.08.2022. GOD.

BARBARA GALETIĆ, ROĐ. GOLUBIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

IVICA RADOČAJ, OTAC NIKOLA, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

DIVNA PLAVETIĆ, ROĐ. GUNJ, OTAC NIKOLA, STARA 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

BRANKO PETRIĆ, OTAC ZDRAVKO, STAR 46 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI 

PONEDJELJAK, 08.08.2022. GOD.

MARIJA MATAKOVIĆ, ROĐ. NOVOSEL, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:00 SATI

DRAGICA TESLA, ROĐ. BOŠNJAK, OTAC STJEPAN, STARA 91 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:00 SATI

NADA KIRINČIĆ, ROĐ. MATAN, OTAC JURAJ, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 04.08.2022. GOD.

ANKA ZELČIĆ, ROĐ. ŠIMUNIĆ, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

PETAR BODROŽIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

IVICA LAHARNER, OTAC MIHAEL, STAR 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

SRIJEDA, 03.08.2022. GOD.

BLAGO ZELENIKA, OTAC MARIJAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

UTORAK, 02.08.2022. GOD.

RADOVANKA PREDOVIĆ, ROĐ. PETROVIĆ, OTAC LJUBINKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ŽELJKO KIRINČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

LJUBICA VULETIĆ, ROĐ. VOČANEC, OTAC PAVAO, STARA 80 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 01.08.2022. GOD.

VLADO VULJANIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MIRKO PRIBANIĆ, OTAC TOMO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA U 14:00 SATI

MARA MATIJEVIĆ, ROĐ. BAJIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

PETAK, 29.07.2022. GOD.

MARIJAN SUŠIĆ, OTAC ANTO, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

MARKO PAVLOVIĆ, OTAC TOMO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

DUŠAN ĆIKA, OTAC MILUTIN, STAR 75 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 28.07.2022. GOD.

ĐURO ČUTURILO, OTAC MIHAJLO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

SRIJEDA, 27.07.2022. GOD.

ZLATKO SKLENAR, OTAC FRANJO, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

BERISLAV FRKONJA, OTAC PAVAO, STAR 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ANA SKOLAN, ROĐ. GRGINČIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

JANA KRUŽIĆ, ROĐ. SUDAC, OTAC MIJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 18:00 SATI

UTORAK, 26.07.2022. GOD.

JELKA BEZJAK, ROĐ. GOMERČIĆ, OTAC FRANJO, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PONEDJELJAK, 25.07.2022. GOD.

VERA EKLIĆ, ROĐ. BELANČIĆ, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

IVAN CVITANOVIĆ, OTAC LUKA, STAR 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

VINKO ŽIGO, OTAC KRSTO, STAR 78 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 16:00 SATI

PETAK, 22.07.2022. GOD.

STJEPAN VRHOVSKI, OTAC IVAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

MARIJA POVRŽENIĆ, ROĐ. GOLUBIĆ, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 21.07.2022. GOD.

DANICA CVITKOVIĆ, ROĐ. LIČINA, OTAC STEVO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

JELENA BJELIVUK, ROĐ. MILČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SRIJEDA, 20.07.2022. GOD.

NADA GORETA, ROĐ. STANKOV, OTAC ŽIVOJIN, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

MARIJA FILKOVIĆ, ROĐ. HABRKA, STARA 86 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 18:00 SATI

UTORAK, 19.07.2022. GOD.

KATA BASAR, ROĐ. KORENIĆ, OTAC MIJO STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ANDRIJA KRIŽANIĆ, OTAC IVAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 18.07.2022.GOD.

SOFIJA DURAKOVIĆ, ROĐ.MEDIĆ, OTAC LAZO, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ZLATKO PRPIĆ, OTAC VINKO
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

KATA BJELOŠ, ROĐ. PAVLETIĆ, OTAC MARKO, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

PETAK, 15.07.2022. GOD.

JANKO MLIKAN, OTAC JURAJ, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

NIKOLA PARANOS, OTAC MATIJA, STAR 65 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 14.07.2022. GOD.

MARIJANE RUSTJA ROĐ. ROSIĆ, OTAC IVAN, STARA 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ZORA LESIĆ, ROĐ. SLADIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SRIJEDA, 13.07.2022. GOD.

DRAGICA PAVIĆ, ROĐ. KOSIĆ, OTAC ĐURO, STARA 81 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

UTORAK, 12.07.2022. GOD.

IVAN MIKŠIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

NEDELJKO MANDIĆ, OTAC MILAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 11.07.2022.GOD.

STJEPAN CEGUR, OTAC STJEPAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

PETAK, 08.07.2022.GOD.

SLAVICA MARKOVIĆ, ROĐ. MARKOVIĆ, OTAC PETAR, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

BARBARA DOBRODOLAC, ROĐ. KLARIĆ, OTAC JOSIP, TARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 07.07.2022. GOD.

ANĐA UTJEŠINOVIĆ, ROĐ. VARVODIĆ, OTAC JAKOV, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

BARBARA REHORIĆ-JAKŠIĆ, ROĐ. BERT, OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

FRANJO TRPČIĆ, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:00 SATI

ZLATKO KUČAN, OTAC EMILIO, STAR 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

SRIJEDA, 06.07.2022. OGD.

MILAN KRUHEK, OTAC JOSIP, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MIROSLAVA BROZOVIĆ, ROĐ. BUČAR, OTAC JANKO, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

KATARINA VESELI, ROĐ. KRČEL, OTAC MIJO, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

UTORAK, 05.07.2022. GOD.

DARKO ŠANTIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DRAGA RADOČAJ, ROĐ. JAGODIĆ, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 14:00 SATI

MARICA BASAR, ROĐ. RIBA, OTAC STJEPAN, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

MIROSLAV KITIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 43 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 04.07.2022. GOD.

DANIJELA KRAŠIĆ, ROĐ. KRAŠIĆ, OTAC CENA, STARA 41 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

DORA HOLJEVIĆ, ROĐ. TUŠKAN, OTAC VID, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 14:00 SATI

PETAK, 01.07.2022. GOD.

MILE VUKOVIĆ, OTAC TOMO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ĐURĐA MIKŠIĆ, ROĐ. BALAGOVIĆ, OTAC ALBIN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 30.06.2022. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 29.06.2022. GOD.

LJUBOMIR KLJAJIĆ, OTAC LJUBOMIR, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

VERA MIHALIĆ, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC JANKO, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 14:00 SATI

DANIJEL JURČIĆ, OTAC BRANISLAV, STAR 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

TRAJANKA MARČAC, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

UTORAK, 28.06.2022. GOD.

SNJEŽANA ŠTAJDUHAR-HUMIĆ, ROĐ. ŠTAJDUHAR, STARA 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

DRAGA GOJAK, ROĐ. LISAC, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 16:00 SATI 

STJEPAN MATIJAŠKO, OTAC STJEPAN, STAR 28 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 27.06.2022. GOD.

ANA BOŽIĆ, ROĐ. PEKERA, OTAC JOAKIM, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

NENAD TUKAC, OTAC IVAN,, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

PETAK, 24.06.2022. GOD.

KATA ŠTEFANAC, ROĐ. BUKOVAC, OTAC JOSIP, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

NADA BREZOVIĆ, ROĐ. KRIŽAN, OTAC STJEPAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 23.06.2022. GOD.

MATO MARŠIĆ, OTAC PETAR, STAR 88 GOD.
ISPRAĆAJ NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

BARICA BREBERINA, ROĐ. HORVAT, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:00 SATI

ANDRIJA KLOBUČAR, OTAC JANKO, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI

UTORAK, 21.06.2022. GOD.

ANA ZABORSKI, ROĐ. MILETIĆ, OTAC MILAN, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

PONEDJELJAK, 20.06.2022.GOD.

BOGOLJUB PAJIĆ, OTAC ILIJA, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV.DOROTEJA U 12:30 SATI

ZDENKO ŠTEFANEK, OTAC MIRKO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

PETAK, 17.06.2022.GOD.

GRETA PLAZIBAT, ROĐ. DUKTAJ, OTAC STJEPAN, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MILAN VORKAPIĆ, OTAC BRANKO, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 14:00 SATI

DRAGUTIN KAMPIĆ, OTAC MILE, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SRIJEDA, 15.06.2022. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 14.06.2022.GOD.

STJEPAN MARKOVIĆ, OTAC JANKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MARJAN BENIĆ, OTAC PETAR, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

MIJO DOBRINIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 13.06.2022. GOD.

VLADO LISAC, OTAC ANTUN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

SLAVICA HORVATIĆ, ROĐ. MALEK, OTAC IVAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI

PETAK, 10.06.2022. GOD.

MARIJAN TRBUŠČIĆ, OTAC JURAJ, STAR 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 09.06.2022. GOD.

CILA HAVIŽA, ROĐ. BOŽJAK, OTAC JANKO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12:30 SATI

DRAGUTIN KIRINIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 14:30 SATI

IVAN PAVLAČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

VLADIMIR TUŠKAN, OTAC DRAGO, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 18:00 SATI

SRIJEDA, 08.06.2022. GOD.

ANTON BRAJKOVIĆ, OTAC PALE, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL 12:30 SATI

MATE KRMPOTIĆ, OTAC JOSIP, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

DARINKA GOJKOVIĆ, ROĐ. FURAČ, OTAC PETAR, STARA 79 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA ŽIDOVSKO GROBLJE U 16:00 SATI

IVAN ČEŠKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

UTORAK, 07.06.2022. GOD.

NIKOLA MARINIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

VERONA VUJNOVIĆ, ROĐ. ŠOŠTARIĆ, OTAC MIJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

IVAN MIKŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

DRAGUTIN ŽUŽINJAK, OTAC MIJO, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU G.STATIVE – SV. MARKO U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 06.06.2022. GOD.

RAJKO DEJANOVIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVOVAC U 12:30 SATI

TIHOMIR HORVAT, OTAC JOSIP, STAR 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

KATA TEK, ROĐ. GRBIN, OTAC ANTUN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

PETAK, 03.06.2022. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 02.06.2022. GOD.

CVIJETA KRNJAIĆ, ROĐ. SEDLAR, OTAC PETAR, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

JANKO SILA, OTAC STJEPAN, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 18:00 SATI

SRIJEDA, 01.06.2022. GOD.

DRAGA LEMIĆ, ROĐ. LEMIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 17:00 SATI

UTORAK, 31.05.2022. GOD.

LUKA PAPIĆ, OTAC MARKO, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

PETAK, 27.05.2022. GOD.

RADE BUJIĆ, OTAC STEVAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

RADOJKA TOPOLŠEK, ROĐ. VAGIĆ, OTAC SIMO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ŽELJKO VIDA, OTAC JOSIP, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

NADA GORŠIĆ, ROĐ. MATEŠIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 26.05.2022. GOD.

ANĐA BRTAN, ROĐ. VULIĆ, OTAC KARLO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

ILIJAZ ĐAFER, OTAC ĐAFER, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

MIRJANA LONČAR, ROĐ. MATIJEVIĆ, OTAC MILAN, STARA 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

SRIJEDA, 25.05.2022. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 24.05.2022. GOD.

DRAGICA JAKŠIĆ, ROĐ. PRISELAC, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 12:30 SATI

NOVKO TEŠIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

PONEDJELJAK, 23.05.2022. GOD.

MILIĆ LIČINA, OTAC MILE, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

PETAK, 20.05.2022. GOD.

STJEPAN ŠPANIĆ, OTAC MIJO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

FABIJAN BILAVČIĆ, OTAC TOMO, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 19.05.2022. GOD.

LJERKA MIRČIĆ, ROĐ. BOSILJEVAC, OTAC MIRKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARE MEDVED, ROĐ. GRGIĆ, OTAC FRANJO, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

SRIJEDA, 18.05.2022. GOD.

DRAGICA RUDAN, ROĐ. PIŠKURIĆ, OTAC IZIDOR, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ĐURĐICA KRMPOTIĆ, ROĐ. KRMPOTIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARIJA BOŽIĆ, ROĐ. ŽIVČIĆ, OTAC IVAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

DANICA ŠILER, ROĐ. ŽILIĆ, OTAC FRANJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVACU 18:00 SATI

UTORAK, 17.05.2022. GOD.

STJEPAN PODVORAC, OTAC MIJO, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

SLOBODANKA DŽALTO, ROĐ. ČAIĆ, OTAC RADISAV, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 16.05.2022. GOD.

MARIJA VOSKA, ROĐ. MOŠKUN, OTAC JANKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ŠEFIK RUŠČUKIĆ, OTAC SALIH, STAR 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SUBOTA, 14.05.2022. GOD.

SLOBODANKA KOVAČEVIĆ, ROĐ. MASLIĆ, OTAC BRANKO, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PETAK, 13.05.2022. GOD.

JOSIP SUTLIĆ, OTAC JOSIP, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 12.05.2022. GOD.

MILKA ŽELJEŽNJAK, ROĐ. LUIĆ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SRIJEDA, 11.05.2022. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 10.05.2022. GOD.

BARA BROZIĆ, ROĐ. POLOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MILAN BASARA, OTAC JOVAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

KATICA HERCEG, ROĐ. KAPUČIJA, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 09.05.2022. GOD.

PAVAO MAJER, MAJKA ROZIKA, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI

DESA PRPIĆ, ROĐ. MARIĆ, OTAC SIMO, STARA 85 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:00 SATI

MIRJANA HABULIN, ROĐ. SAVATOVIĆ, OTAC ILIJA, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

ZAGORKA MALJAN, ROĐ. MALJAN, OTAC BOGDAN, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

SUBOTA, 07.05.2022. GOD.

DANIELE SPANGARO, OTAC PIETRO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

DAMIR RES, OTAC KAZIMIR, STAR 89 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 14:00 SATI

SLAVICA PLETIKOSIĆ, ROĐ. RAJKOVIĆ, OTAC DANIJEL, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PETAK, 06.05.2022. GOD.

VELJKO SEKULIĆ, OTAC VOJKO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

VJEKOSLAV MATAN, OTAC JOSIP, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

PEJO BRTAN, OTAC FRANJO, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 05.05.2022. GOD.

KATICA MIHALIĆ, ROĐ. TUŠKAN, OTAC PETAR, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MARICA TOVIRAC, ROĐ. VICKOVIĆ, OTAC DUŠAN, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ANKICA KLOBUČAR, ROĐ. PETKOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SRIJEDA, 04.05.2022.GOD.

DRAGICA LUKAČIĆ, ROĐ. STOJČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

DARINKA ARGENTIN, ROĐ. MALOBABIĆ, OTAC RADE, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 03.05.2022. GOD.

VLADIMIR LUKAČIĆ, OTAC IVAN, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 14:00 SATI

TEREZIJA BAJAC, ROĐ. ŽAPČIĆ, OTAC IVAN STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

IVICA ADŽAIP, OTAC IVAN, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 02.05.2022. GOD.

DRAGICA KIRINČIĆ, ROĐ. KIRINČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SUBOTA, 30.04.2022. GOD.

NIKOLA OBAJDIN, OTAC MARKO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MAGDA ŽANIĆ, ROĐ. VINSKI, OTAC KARLO, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 29.04.2022. GOD.

LJUBICA KOREN, ROĐ. ŠEPIĆ, OTAC FRANJO, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

MIRO JURČEVIĆ, MAJKA MANDA, STAR 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

MATO LUIĆ, OTAC PETAR, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 28.04.2022. GOD.

BERISLAV ŠABIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 88 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U U 15:00 SATI

JANA ŠIMATIĆ, ROĐ. GOLEK ,OTAC KARLO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16:30 SATI

SRIJEDA, 27.04.2022. GOD.

VERICA MARIĆ, ROĐ. VUKSAN, OTAC ANTUN, STARA 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

DANICA PAVKOVIĆ, ROĐ. IVKA, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:30 SATI

UTORAK, 26.04.2022. GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 25.04.2022.

KATA JAKIĆ, ROĐ. PARANOS, OTAC MIJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU G. STATIVE – SV. MARKO U 15:00 SATI

IVAN PAVLAČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:30 SATI

SUBOTA, 23.04.2022.

MARINA BENŠIĆ, ROĐ. BAJAC, OTAC DRAGUTIN, STARA 39 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15:30 SATI

PETAK, 22.04.2022. GOD.

DRAGAN TONKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 36 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

AGRON MAREVCI, OTAC MUSA, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 21.04.2022. GOD.

TIHOMIR LUCIJANIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

ANA ŽIVKO, ROĐ. CVETKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 16:30 SATI

SRIJEDA, 20.04.2022. GOD.

ANKICA CRNKOVIĆ, ROĐ, DRVODELIĆ, OTAC JOSIP, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

ŽIVKO MARKOVIĆ, OTAC ĐURAĐ, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

MARTIN BURJA, OTAC JOSIP, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

KATARINA FRKETIĆ, ROĐ. GRAŠA, OTAC JURAJ, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:30 SATI

UTORAK, 19.04.2022. GOD.

MARA FRKETIĆ, ROĐ. ČAVLOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

IVAN SPUDIĆ, OTAC JOSIP, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

MANDA GUDASIĆ, ROĐ. BITURAJAC, OTAC JOSIP, STARA 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

NEVENKA VELIĆ, ROĐ. VELIĆ, OTAC JANKO, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

SUBOTA, 16.04.2022.GOD.

ANA VUČIĆ, ROĐ. ŠOŠTARIĆ, OTAC FRANJO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

KATA KIRIN, ROĐ. ŠKRTIĆ, OTAC VID, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:30 SATI

ŽELJKO PADEŽANIN, OTAC VLADO, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PETAK, 15.04.2022. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 14.04.2022. GOD.

MARIJA MARINČIĆ, ROĐ. ŠTUBLJAR, OTAC JANKO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

DARKO FRANKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

SRIJEDA, 13.04.2022. GOD.

MARIJA DOBRANIĆ, ROĐ. JURAIĆ, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

KATA PUDINA, ROĐ. VOJAK, OTAC LOVRO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

DRAGUTIN ANDRIJAŠEVIĆ, OTAC JANKO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:30 SATI

UTORAK, 12.04.2022.GOD.

RADE MILETIĆ, OTAC SOFRONIJE, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

ĐURO KIŠ, OTAC PAVAO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

MATO JAKOVAC, OTAC JANKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:00 SATI.

KATA FETAHOVIĆ, ROĐ. MATAKOVIĆ, OTAC JURAJ, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:45 SATI

PONEDJELJAK, 11.04.2022. GOD.

BEZ OBJAVE

SUBOTA, 09.04.2022. GOD.

ZDRAVKO HRELJAC, OTAC STJEPAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARIJA SELJAN, ROĐ. PEREZ, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

PETAK, 08.04.2022. GOD.

MARIJAN KNAPIĆ, OTAC IVAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANKICA CINDRIĆ, OTAC JURAJ, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI

STJEPAN IVASIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

MARIJA BLAŽEVIĆ, ROĐ. HALIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 07.04.2022. GOD.

SLAVOLJUB SIMIĆ, OTAC ŽIVOJIN, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

SRIJEDA, 06.04.2022. GOD.

NIKOLA TOMIĆ, OTAC JOVAN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 15:00 SATI

STIPE BALEN, OTAC JOSIP, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

UTORAK, 05.04.2022. GOD.

STJEPAN CIKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANA GRGIĆ, ROĐ. KOZJAN,OTAC STJEPAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

PONEDJELJAK, 04.04.2022. GOD.

MARTA MANDIĆ, ROĐ. MARIĆ, OTAC IVO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

BARBARA PAPIĆ, ROĐ. BROZOVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI

SUBOTA, 02.04.2022. GOD.

MARA PRPIĆ, ROĐ. HRSAN, OTAC JURAJ, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12:30 SATI

ANTO TOMIĆ, OTAC MARKO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:00 SATI

PETAK, 01.04.2022. GOD.

STJEPAN JANDRI, OTAC MIJO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 31.03.2022. GOD.

FILIP FABAC, OTAC ZVONKO, STAR 43 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

VERONIKA FRLAN, ROĐ. BRDA, OTAC FRANJO, STARA 97 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

SRIJEDA, 30.03.2022. GOD.

JOSIP HERCEG, OTAC DRAGUTIN, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 11:30 SATI

KARLO DERONJA, OTAC JOZO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 13:00 SATI

VERINO ŠOŠTARIĆ, OTAC LEONARD, STAR 59 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

IVICA CUNJAK, OTAC PETAR, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 29.03.2022. GOD.

ANKICA FABIJANIĆ, ROĐ. PAGAČ, OTAC VLADO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

MILAN BJELIVUK, OTAC NIKOLA, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

ANTON MILČIĆ, OTAC PETAR, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU  MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 14:30 SATI

PONEDJELJAK, 28.03.2022. GOD.

ZORKA DORONTIĆ, ROĐ. ŠKORIĆ, OTAC PETAR, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

IVANKA IVKOVIĆ, ROĐ. KIHALIĆ, OTAC IVAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

MILKA ŽUPETIĆ, ROĐ. VESELIĆ, OTAC LJUDEVIT, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14: 30 SATI

FRANCA SAMBOL, ROĐ. KRAŠIĆ, OTAC EGID, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

SUBOTA, 26.03.2022. GOD.

VLADIMIR ORLOVIĆ, OTAC SLAVKO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MIRJANA GENERALOVIĆ, ROĐ. IVANOVIĆ, OTAC BOŠKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:00 SATI

ZORKA KNEŽEVIĆ, ROĐ. PRICA, OTAC SPASOJE, STARA 89 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 25.03. 2022. GOD.

MARIJA KRČEVSKI, ROĐ. JURINIĆ-MATOŠ, OTAC MARKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

ČETVRTAK, 24.03.2022.GOD.

BERISLAV JAKŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

LUKA BRAJDIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 32 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14:30 SATI

IVAN ČURILOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:00 SATI

SRIJEDA, 23.03.2022. GOD.

PETAR BABIĆ, OTAC JANKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

DRAGICA HERSCHEL, ROĐ. PERINČIĆ, OTAC JANKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

DRAGUTIN RIBARIĆ, OTAC VJEKOSLAV, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 16:00 SATI

UTORAK, 22.03.2022. GOD.

MARKO JAKŠIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 11:30 SATI

MIROSLAV HUMIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

DRAGUTIN BARKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:30 SATI

GORDANA MARKOVIĆ, ROĐ. BAČIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 21.03.2022. OGD.

NEMA UKOPA

SUBOTA, 19.03.2022. GOD.

LJUBICA PAPEŠ, ROĐ. KOLIBAŠ, OTAC JANKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

VASO DAVIDOVIĆ, OTAC OSTOJE, STAR 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARIJA MATAKOVIĆ MIHOVILJAC, ROĐ. LUKE, OTAC JANKO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU G. STATIVE – SV. MARKO U 15:30 SATI

PETAK, 18.03.2022. GOD.

TOMO RUMENJAK, OTAC RUDOLF, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

ZDRAVKO JAKŠIĆ, OTAC TOMO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 17.03.2022. GOD.

BARBARA JAKIĆ, ROĐ. ŠTAJDUHAR, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

NADA PROTULIPAC, ROĐ. NIKŠIĆ, OTAC GRGUR, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

SRIJEDA, 16.03.2022. GOD.

ILIJA KORDIĆ, OTAC ILIJA, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

VITOMIR SLADIĆ, OTAC PETAR, STAR 57 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

BORIS BRICELJ, OTAC DRAGUTIN, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 15.03.2022. GOD.

FRANJO LOVASIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

PONEDJELJAK, 14.03.2022. GOD.

DRAGA LEMIĆ, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC MARKO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11:30 SATI

IVAN PETRUNIĆ, OTAC MARKO, STAR 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

MARIJA MARCIUŠ, ROĐ. TRNENIĆ, OTAC VJEKOSLAV, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

JURAJ ŠKRTIĆ, OTAC JANKO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU G. STATIVE -SV. MARKO U 16:00 SATI

SUBOTA, 12.03.2022. GOD.

MANDE MESIĆ, ROĐ. KRZNARIĆ, OTAC MILE, STARA 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DOMINIK ŠTOK, OTAC SILVIO, STAR 55 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MILAN ERAK, OTAC ANTE, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

PETAK, 11.03.2022. GOD.

MIRKO MADŽAR, OTAC ANDRIJA, STAR 58 GO.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

NADA BOGDANIĆ, ROĐ. SANKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 10.03.2022. GOD.

DRAGUTIN MALNAR, OTAC DRAGUTIN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:30 SATI

DANICA DRAGOŠ, ROĐ. GORŠIĆ, OTAC JOSIP, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU G.STATIVE – SV. MARKO U 16:00 SATI

SRIJEDA, 09.03.2022. GOD.

MARA TUNJAS, ROĐ. KRIŽANIĆ, OTAC IVAN, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

RUŽA MARAKOVIĆ, ROĐ. MILČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:30 SATI

LJUBICA TEPŠIĆ, ROĐ. JANKOVIĆ, OTAC ILIJA, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

UTORAK, 08.03.2022. GOD.

JULIJE DOBRANIĆ, OTAC JULIJE, STAR 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MAGDA PAPA, ROĐ. BELANIĆ, OTAC MIJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BARE MATASIĆ, ROĐ. MUIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 14:00 SATI

SLAVICA SUDAC, ROĐ. VALIĆ, OTAC IVAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 07.03.2022. GOD.

BILJANA FILKOVIĆ, ROĐ. KOSTIĆ, OTAC KOSTA, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

NIKOLA BAJAC, OTAC NIKOLA, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

KATA BELJAN, ROĐ. JELKOVAC, OTAC MIJO, STARA 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15:00 SATI

SOFIJA MATIJEVIĆ, ROĐ. MATIJEVIĆ, OTAC SIMO, STARA 91 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

SUBOTA, 05.03.2022. GOD.

LJUBICA BOSILJEVAC, ROĐ. FABAC, OTAC MIJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MIRKO KRKLJUŠ, OTAC MILKAN, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

ANTON SABLJAK, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 15:30 SATI

PETAK, 04.03.2022. GOD.

IVKA GOJANOVIĆ, ROĐ. PEITEL, OTAC BOGOSLAV, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

KATA HERCEG, ROĐ. ŽEGER, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13:00 SATI

ČETVRTAK, 03.03.2022. GOD.

JOSIP GRDIĆ, OTAC MIHOVIL, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

JELE TOMIĆ, ROĐ. JURIĆ, OTAC ILIJA, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 02.03.2022. GOD.

PERO VORKAPIĆ, OTAC MILE, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI 

MATIJA KOVAČ, OTAC MATIJA, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

UTORAK, 01.03.2022. GOD.

ANA MANCE, ROĐ. BELJAN, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 11:30 SATI

KATARINA PINTAR, ROĐ. KLOBUČAR, OTAC MIJO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI

MARTA MARIĆ, ROĐ. VIDOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:30 SATI

PONEDJELJAK, 28.02.2022. GOD.

MARIJA MARAK, ROĐ. SABLJARIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:30 SATI

IVAN PEŠUT, OTAC ANTE, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SUBOTA, 26.02.2022. GOD.

NADA LONČAR, ROĐ. VUKMIROVIĆ, OTAC JANKO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 12:30 SATI

MATO HOLJEVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 12:30 SATI

SLAVKO FANJAK, OTAC MIJO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

IVICA VALENTIĆ, OTAC MIHOVIL, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PETAK, 25.02.2022. GOD.

JOSIP MUŠNJAK, OTAC MIROSLAV, STAR 45 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 24.02.2022. GOD.

ZORKA VUKOVIĆ, ROĐ. BOGOVIĆ, OTAC PAVE, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13.00 SATI

MARIJA PERKOVIĆ, ROĐ. DŽELALIJA, OTAC IVAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

MLADEN KRKVARIĆ, OTAC OTO, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SRIJEDA, 23.02.2022. GOD.

BRANKO OŠTARČEVIĆ, OTAC FRANJO, STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

IVAN FUNDURULIĆ, OTAC IVAN, STAR 29 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 13:00 SATI

UTORAK, 22.02.2022. GOD.

DAMIR HULJINA, OTAC IVAN, STAR 43 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 11:30 SATI

SOKA SPUDIĆ, ROĐ. DUDUKOVIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

BARKA VULAKOVIĆ, ROĐ. BANJAVČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

DRAGICA MARINKOVIĆ, ROĐ. ŽGELA, OTAC MILE, STARA 95 GOD.
UKP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 21.02.2022. GOD.

STJEPAN DUJAN-MISIR, OTAC MIJO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI

ANA VULJAJ, ROĐ. JANČIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

BARKA MIHALIĆ, ROĐ. MOVRE, OTAC NIKOLA, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 15:00 SATI

HEDVIKA POVRŽENIĆ, ROĐ. CVITOVAC, OTAC ANTUN, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

SUBOTA, 19.02.2022. GOD.

IVAN STEPIĆ, OTAC FRANJO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI

PETAK, 18.02.2022. GOD.

RUŽA FURDEK, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC IVAN, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

JOSIP CVITAK, OTAC VJEKOSLAV, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

IVAN VOJAK, OTAC PETAR, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 17.02.2022. GOD.

MARA BEDENIKOVIĆ, ROĐ. MALOVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 13:00 SATI

JURAJ BARAC, OTAC MARKO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:30 SATI

MARICA TONŽETIĆ, ROĐ. JURINA, OTAC FRANJO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SRIJEDA, 16.02.2022. GOD.

MIRA ALISPAHIĆ, ROĐ. TURKALJ, OTAC NIKOLA, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI

JOSIP VERTLBERG, OTAC JSOIP, STAR 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

NIKO GAVRIĆ, OTAC PETAR, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 13:00 SATI

JOSIP ANTONAC, OTAC JOSIP, STAR 72 GOD.
ISPRAĆAJ NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC NAKON SV. MISE 

UTORAK, 15.02.2022. GOD.

ANKA LEMIĆ, ROĐ. ŠTEFANAC, OTAC ANDRIJA, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 14.02.2022.GOD.

DANICA OREŠČANIN, ROĐ. PERINČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

IVAN FRANOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

VIŠNJA MRZLJAK-LUKETIĆ, ROĐ. LUKETIĆ, OTAC IVAN, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

SUBOTA, 12.02.2022. GOD.

MARA ŠPANIĆ, ROĐ. BLAŠKOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 98 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

ANA JAKŠIĆ, ROĐ. MARAKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

PETAK, 11.02.2022. GOD.

DRAGO MIHALIĆ, OTAC JANKO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:30 SATI

ČETVRTAK, 10.02.2022. GOD.

RUŽA REKIĆ, ROĐ. GRAČAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANICA SIMIĆ, ROĐ. JELOVŠEK, OTAC ANDRIJA, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

IVANA MRAUK, ROĐ. IVASIĆ, OTAC IVAN, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

STJEPAN RADOČAJ, OTAC JANKO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 09.02.2022. GOD.

STOJANKA VUJINOVIĆ-MATIJEVIĆ, ROĐ. VUJINOVIĆ, OTAC JEREMIJA, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

SLAVKA STANOJEVIĆ, ROĐ. MILENKOVIĆ, OTAC JAKOV, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

IVANA MLINARIĆ BAJAC, OTAC TOMISLAV, STARA 42 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 08.02.2022.GOD.

KATA JAKIĆ, ROĐ. BILIĆ, OTAC ANTO, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

DRAGICA JAKUŠ, ROĐ. LONČARIĆ, OTAC MIJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI 

MILKA KUŠEC, ROĐ. KLEPAC, OTAC DRAGUTIN, STARA 98 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 07.02.2021. GOD.

MLADEN ŠILER, OTAC IVAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ILIJA MAROJEVIĆ, OTAC ANTE, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

KATICA KOLIĆ, ROĐ. ŽANIĆ, OTAC FILIP, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:30 SATI

LJUBICA PROTULIPAC, ROĐ. BEZJAK, OTAC MATO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SUBOTA, 05.02.2022. GOD.

ANKA VUČIĆ, ROĐ. GREGURIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 11:00 SATI

ĐURO BOJANJAC, OTAC MILOŠ, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

RANKA VERGAŠ, ROĐ. BALTIĆ, OTAC SVETOZAR, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MILE BJELIVUK, OTAC NIKOLA, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 04.02.2022. GOD.

IVAN PRIMORAC, OTAC ALEKSANDAR, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

IVAN FEMBER, OTAC IVAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

MARA OPAT, ROĐ. ZABORSKI, MAJKA LJUBICA, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

RADE SOKOLOVIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 03.02.2022. GOD.

KATARINA ROGOZ, ROĐ. LEMIĆ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11:30 SATI

MILAN KUNIĆ, OTAC MILIĆ, STAR 53 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:00 SATI

MILAN KLEMENČIĆ, OTAC IVAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 02.02.2022. GOD.

FRANCA ŠĆULAC, ROĐ. ŠĆULAC, OTAC JURAJ, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 11:30 SATI

NEVENKA ŠKUFCA, ROĐ. MATEŠIĆ, OTAC VLADIMIR, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

BRANKO CURMAN, OTAC IVAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DRAGICA PARAZAIDAR, ROĐ. FANJAK, OTAC LUKA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

UTORAK, 01.02.2022. GOD.

KATE NINČIĆ, ROĐ. BERONJA, OTAC JANKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ŽELJKO TUŠKAN, OTAC ANTUN, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

NADA VIŠNIĆ, ROĐ. VIŠNIĆ, STARA 89 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

JOSIP NOVOSEL, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 31.01.2022. GOD.

ANA SEN, ROĐ. STEKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

ZLATKO VERGOT, OTAC JOSIP, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

IVAN JARNEVIĆ, OTAC IVAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

MARIJAN LUKAČIĆ, MAJKA ANKICA, STAR 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SUBOTA, 29.01.2022.GOD.

VLADIMIR SAMARŽIJA, OTAC MARKO, STAR 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARIJA FUREŠ, ROĐ, MABIĆ, OTAC MARIJAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

DRAGUTIN KRIŽANIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:00 SATI

PETAK, 28.01.2022. GOD.

EVICA JANKOVIĆ, ROĐ. MUIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI

ANA LUKEŽIĆ, ROĐ. KAIN, OTAC STJEPAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

MARIJA VUKOTIĆ ROĐ. BEKETIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI 

ZVONIMIR LIVOJEVIĆ, OTAC JURAJ, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 27.01.2022. GOD.

TOMISLAV ADAMOVIĆ, OTAC MILORAD, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11:30 SATI

JANKO SABLJARIĆ, OTAC JANKO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13:00 SATI

MANDA JURIĆ, ROĐ. JAJČEVIĆ, OTAC PERO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:30 SATI

VJEKOSLAVA GAVRAN, ROĐ. VIDOVIĆ, OTAC NIKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 26.01.2022. GOD.

ZLATKO PERUŠIĆ, OTAC MIJO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

ANA JAKIN, ROĐ. ŠIMATIĆ, OTAC MATO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

UTORAK, 25.01.2022. GOD.

OLGA BREKIĆ, ROĐ. BREKIĆ, OTAC DUŠAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

JELA JOVKOVIĆ, ROĐ. FRKETIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU G.STATIVE – SV.MARKO U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 24.01.2022. GOD.

VOJISLAV DIMOVIĆ, OTAC DIMITRIJE, STAR 87 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:30 SATI

SLAVKO PERAK, OTAC MARTIN, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

VINKO OMRČEN, OTAC VLADO, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

SUBOTA, 22.01.2022. GOD.

ŽELJKO KOCIJAN, OTAC RUDOLF, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PETAK, 21.01.2022. GOD.

STEVO SKEDNER, OTAC IVAN, STAR 56 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

ČETVRTAK. 20.01.2022. GOD.

STOJAN PAPEC, OTAC LUKA, STAR 85 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:30 SATI

SRIJEDA, 19.01.2022. GOD.

VLADO BEKAN, OTAC ZVONIMIR, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

MARA ŠKRTIĆ, ROĐ. PRISELAC, OTAC IVAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 13:00 SATI

ANA DOMITROVIĆ, ROĐ. TUDIĆ, OTAC PETAR, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

JANA KOLENC, ROĐ. TRBUŠIĆ, OTAC MATO, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 18.01.2022. GOD.

BRANKO PEJNOVIĆ, OTAC BRANKO, STAR 59 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

CECILIJA RIBAR, ROĐ. RIBAR, OTAC MATO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI

IVAN VUKOVIĆ, OTAC MARTIN, STAR 75 GOD.  
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

SLAVICA BLAŽ, ROĐ. MODRUŠAN, OTAC MIJO, STARA 86 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 17.01.202. GOD.

IVAN TUČAK, OTAC FRANJO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 11:30 SATI

STANISLAV JELIČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

MARA PRPIĆ, ROĐ. LUKAČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:30 SATI

DRAŽEN TRPČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU GORNJE STATIVE – SVETI MARKO U 16:00 SATI

SUBOTA, 15.01.2022. GOD.

MARIO REYER, OTAC ZLATKO, STAR 60 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BARA KOCANJER, ROĐ. MEJAŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MARIJA PEŠUT, ROĐ. CVITKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:30 SATI

PETAK, 14.01.2022. GOD.

KATA CVITAK, ROĐ. BRLETIĆ, OTAC JOSIP, STARA 96 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:15 SATI

JAGICA KOZLOVIĆ, ROĐ. MRAVUNAC, OTAC TOMO, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13:30 SATI

MILAN KATIĆ, OTAC MATE, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ  U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 13.01.2022. GOD.

IVAN JANKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 11:00 SATI

SAFET SMAJIĆ, OTAC SAFET, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

JELA LUKIĆ, ROĐ. BRITVEC, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14:00 SATI

INES GALAC, ROĐ. GALAC, OTAC MILAN, STARA 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 12.01.2022. GOD.

SANDRA MILINKOVIĆ, ROĐ. MILINKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

DESANKA UZELAC, ROĐ. UZELAC, OTAC BRANKO, STARA 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

JOSIP VUKELJA, OTAC STJEPAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRENTIĆ U 14:30 SATI

UTORAK, 11.01.2022. GOD.

JURAJ JURČIĆ, OTAC MILE, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANKA CINDRIĆ, ROĐ. KATIĆ, OTAC PAVE, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

VIDA BOGDANOVIĆ, ROĐ. MAJDANDŽIĆ, OTAC PERO, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 10.01.2022. GOD.

LJUBOMIR BULAT, OTAC RADE, STAR 89 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

DANICA MALJAN, ROĐ. VUKIĆ, OTAC SAVO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

LJERKA BUDIMIROVIĆ, ROĐ. VAKŠIĆ, OTAC FRANJO, STARA 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

TIHOMIR KIRINČIĆ, OTAC VJEKOSLAV, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

SUBOTA, 08.01.2022.GOD.

SLAVA KOLENC, ROĐ. LESIĆ, OTAC MATA, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANKA JEFAK, ROĐ. EREMIĆ, OTAC PETAR, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ĐURO JURIĆ, OTAC MARKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 14:00 SATI

TODOR KLJAJIĆ, OTAC SIMO, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15:30 SATI

PETAK, 07.01.2022. GOD.

MILAN ŠPOLJARIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

BOŽENA BULAT, ROĐ. KRETIĆ, OTAC DMITAR, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

VERA KRIZMANIĆ, ROĐ. LUIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 82 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:30 SATI

SRIJEDA, 05.01.2022. GOD.

BOŽENA FLOJHAR, ROĐ. FRKETIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MARIJA MUŽE, ROĐ. ŽABČIĆ, OTAC KARLO, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANDRIJA BUBLIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

MILAN RELIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

UTORAK, 04.01.2022. GOD.

DAVORIN SKLENAR, OTAC ZLATKO, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

ZLATICA LISAC, ROĐ. PINTAR, OTAC MATO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13:00 SATI

VALENTIN RAKARIĆ, OTAC ĐURO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 03.01.2022. GOD.

BARBARA CVITKOVIĆ, ROĐ. ŠTULAC, OTAC JURAJ, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MARIJA GRADINŠĆAK, ROĐ. KOZJAN, OTAC STJEPAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

STJEPAN PEREZ, OTAC DRAGUTIN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:30 SATI

Skip to content