ČETVRTAK, 18.07.2024. GOD.

VINKO DRVODELIĆ, MAJKA ANA, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:0 SATI

SRIJEDA, 17.07.2024. GOD.

ANA BARTOL, ROĐ. DUBIĆ, OTAC SJEPAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

ALENKA ŽUPČIĆ, ROĐ. ŽUPČIĆ, OTAC IVAN, STARA 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 18:00 SATI

UTORAK, 16.07.2024. GOD.

ALEKDANDAR KUĆAN, OTAC JURAJ, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

PONEDJELJAK, 15.07.2024. GOD.

JANKO RUŠNOV, OTAC JANKO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA  U 12:30 SATI

ANTE MEŠTROVIĆ, OTAC ROKO, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ZLATKO PINTAR, OTAC JOSIP, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 18:00 SATI

PETAK, 12.07.2024. GOD.

IRENKA GEROVAC, ROĐ. UREM, OTAC OMER, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA-MALA ŠVARČA U 16:00 SATI

ANA VUKČEVIĆ, ROĐ. TONKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 11.07.2024. GOD.

MLADEN FACAN, OTAC EMIL, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BRANKO MARKOVIĆ, OTAC BOGDAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SIMO VIGNJEVIĆ, OTAC TODOR, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

SRIJEDA, 10.07.2024. GOD.

JADRANKA BANJAVČIĆ, ROĐ. GOLEŠIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

IVANKA JURIĆ ROĐ. VUKELIĆ, OTAC MILE, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

UTORAK, 09.07.2024. GOD.

BARA MAUZER, ROĐ. VRBANIĆ. OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

LJUBA CEGUR, ROĐ. LUKŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

ANICA BADOVINAC, ROĐ. VRCAN, OTAC STANKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

HRVOJE HEĆIMOVIĆ, OTAC IVICA, STAR 61 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

PONEDJELJAK. 08.07.2024.GOD.

VINKO OBROVAC, OTAC JURAJ, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

MARICA MERČEP, ROĐ. VULETA, OTAC IVAN, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 18:00 SATI

PETAK, 05.07.2024. GOD.

MILKA MANOJLOVIĆ, ROĐ. TEPŠIĆ, OTAC MARKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

JURE MEDVED, OTAC PERO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 04.07.2024. GOD.

BOŽICA VUKELJA, ROĐ. BUČAR, OTAC ALOJZ, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

SRIJEDA, 03.07.2024. GOD.

IVAN SALOPEK, OTAC JOSIP, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

UTORAK, 02.07.2024. GOD.

MIKICA BELAVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 44 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

KATA MRKALJ, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:00 SATI

JASNA PUDINA, ROĐ. PAVLIĆ, OTAC VILIM, STARA 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

JOSIPA ČULIG, ROĐ. GORŠĆAK, OTAC JOSIP, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 01.07.2024. GOD.

ĐURO PORTNER, OTAC JOSIP, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ANA BRKLJE, ROĐ. BALABAN, OTAC JOSIP, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

MARKO ŠKRTIĆ, OTAC JANKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 18:00 SATI

PETAK, 28.06.2024. GOD.

PETAR VRSALOVIĆ, OTAC FRANJO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

RADOVAN HORVATIN, OTAC RADOVAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

KRUNOSLAV KRALJ, OTAC STJEPAN, STAR 40 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

KATA IVIĆ, ROĐ. JAGAR, OTAC NIKOLA, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 27.06.2024. GOD.

LJUBICA GVOZDIĆ, ROĐ. DUDUKOVIĆ, OTAC MILAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

SRIJEDA, 26.06.2024. GOD.

ANITA MILČIĆ, ROĐ.MILČIĆ, OTAC IVAN, STARA 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

SLAVKO VLAJIĆ, OTAC STOJAN, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

UTORAK, 25.06.2024.GOD.

DUBRAVKO VUKELJA, OTAC ZLATKO, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

ANA MANOJLOVIĆ, ROĐ. VRBANIĆ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

ZDRAVKO BIČAK, OTAC NIKOLA, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

VLADIMIR MIKAŠINOVIĆ, OTAC RADE, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 24.06.2024. GOD.

FRANO PAVLOVIĆ, OTAC JOZO, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

MIRA GRGURIĆ, ROĐ. GRGURIĆ, MAJKA BARICA, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

RUŽICA PODOBNIK, ROĐ. PERIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 18:00 SATI

PETAK, 21.06.2024. GOD.

JEKA TRBOJEVIĆ, OTAC DRAGAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 16:00 SATI

MILAN KAJGANIĆ, OTAC STANKO, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 20.06.2024. GOD.

ŽELJKO NEŠIĆ, OTAC DRAGOMIR, STAR 72 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

SLAVA RADOČAJ, ROĐ.KUSANIĆ, OTAC KARLO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16:00 SATI

ZDENKA KARAN, ROĐ. ŠAŠEK, OTAC ZORISLAV, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

SRIJEDA, 19.06.2024. GOD.

MARIJA JURKOVIĆ, ROĐ. HACAN, OTAC IVAN, STARA 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:00 SATI

CENIKA HORVATIĆ, ROĐ. MRZLJAK, OTAC ANDRIJA, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

ĐURĐICA LIPOŠĆAK, ROĐ. KOLIĆ, OTAC MATO, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 18:00 SATI

UTORAK, 18.06.2024. GOD.

IVAN PERAN, OTAC JOSIP, STAR 95 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BERISLAV GRGIĆ, OTAC FRANJO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

NADA LUKAČIĆ, OTAC JANKO, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 17.06.2024.GOD.

IVICA ŠIŠNOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

BORIS PAVKOVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

PETAK, 14.06.2024. GOD.

BRANKICA GRMAN ROĐ. GRMAN, OTAC IVAN, STARA 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MUHO JAŠAREVIĆ, OTAC FEHKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

JOSIP KVATERNIK, OTAC ANTUN, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16:00 SATI

HUBERT ČERNOK, OTAC IVAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 13.06.2024. GOD.

DRAGICA OBROVAC, ROĐ. BELIĆ, OTAC JAKOB, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

SRIJEDA, 12.06.2024. GOD.

MIRKO TRKULJA, OTAC DUŠAN, STAR 85 GOD.
ISPRAĆAJ SA GROBLJA JAMADOL U 12:30 SATI

JANA BOSILJEVAC, ROĐ. VULJANIĆ, OTAC PETAR, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

SLAVICA KAVICKI, ROĐ. KOVAČEVIĆ, OTAC MATO, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 11.06.2024. GOD.

VJEKOSLAV MITREČIĆ, OTAC VJEKOSLAV, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

BORIS JARMEK, OTAC NIKOLA, STAR 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 10.06.2024. GOD.

DANICA BIJELIĆ, ROĐ. ROKNIĆ, OTAC MILIĆ, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 16:00 SATI

PETAK, 07.06.02024. GOD.

VERICA SLADIĆ, ROĐ. KUREČKI, OTAC VASO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

SAFET EZIĆ, OTAC HUSEIN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MACA JOVIĆ, ROĐ. KORKUT, OTAC LJUBAN, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

MARICA HORVATIĆ-ŠTURLE, ROĐ. MRAVUNAC, OTAC IVAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 06.06.2024. GOD.

MARA DRAGANJAC, ROĐ. VINSKI, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

JOSIPA VUČIĆ, ROĐ. CEGUR, OTAC ANDRIJA, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

IVAN BOGDANIĆ, OTAC MIJO, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SRIJEDA, 05.06.2024. GOD.

ANA BOŽIČEVIĆ, ROĐ. MRZLJAK, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

BARA MATIJAŠIĆ, ROĐ. BELJAN, OTAC FRANJO, STARA 99 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:00 SATI

JOSIP SABLJAK, OTAC ILIJA, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ 16:00 SATI

MARIJA BENKOVIĆ, ROĐ. FRLAN, OTAC JOSIP, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

UTORAK, 04.06.2024. GOD.

PREDRAG ILIĆ, OTAC PETAR, STAR 52 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARIJA RADE ROĐ. DELOST, OTAC JOSIP, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 03.06.2024.

MARINKO KOS, OTAC NIKOLA, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16:00 SATI

PETAK, 31.05.2024.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 29.05.2024. GOD.

ROZALIJA MAMIĆ, ROĐ. MILČIĆ, OTAC JOSIP, STARA  83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

NADA RADATOVIĆ, ROĐ. RADATOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MIROSLAV PERAKOVIĆ, OTAC MARKO, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ZORKA VUCELIĆ, ROĐ. MARC, OTAC IVAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 18:00 SATI

UTORAK, 28.05.2024. GOD.

KARLO CVITKOVIĆ, OTAC TOMISLAV, STAR 21 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

ĐURĐICA SALOPEK, ROĐ. BABIĆ, OTAC JAKOV, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 27.05.24. GOD.

BOŽO VULETIĆ, OTAC MILOŠ, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

DENIS JOVKOVIĆ, OTAC STJEPAN STAR 46 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

JURAJ ŠEGAVIĆ, OTAC IVAN, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 18:00 SATI

PETAK, 24.05.2024. GOD.

MATO NEJAK, OTAC JOSIP, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 23.05.2024. GOD.

MARIJA NEJAK, ROĐ. OBRANOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

JADRANKA ČUHNIL, ROĐ. MAĆEŠIĆ, OTAC ĐORĐE, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

BARA VUKSAN, ROĐ. KOCANJER, OTAC STJEPAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

SRIJEDA, 22.05.2024. GOD.

ANICA ANDROŠEVIĆ, ROĐ. DROPULIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 85 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 12:30 SATI

ANA CEROVAC, ROĐ. SPUDIĆ, OTAC JOSIP, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

JOSIP OSTOJA, OTAC JOSIP, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

UTORAK, 21.05.2024. GOD.

MIROSLAVKA RENDULIĆ, ROĐ. KATIĆ, OTAC JURAJ, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MILKA KATIĆ, ROĐ. VRBANIĆ, OTAC MIKO, STARA 102 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MARIJA MIHALIĆ, ROĐ. VOUK, OTAC JANEZ, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

BARA BASAR, ROĐ. KLINŽIĆ, MAJKA KATA, STARA 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 20.05.2024. GOD.

TINA KALIĆ, ROĐ. KALIĆ, OTAC MILE, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

TEREZIJA KRULJAC, ROĐ. BRODARIĆ, OTAC ALOJZ, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARIJA PROKOPOVIĆ, ROĐ. LIPOVAC, OTAC NIKOLA, STARA 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 18:00 SATI

PETAK, 17.05.2024.

IVAN BEG, OTAC PETAR, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

NIKOLA BUBLIĆ, OTAC MARKO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 16.05.2024. GOD.

MAGDA GRUBEŠIĆ, ROĐ. BURSIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARINA FILIPAJ, ROĐ. DUKTAJ, OTAC STJEPAN, STARA 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

JOSIP JEFAK, OTAC JANKO, STAR 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

SRIJEDA, 15.05.2024. GOD.

ZDRAVKO CRNIĆ, OTAC MIJO, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

MAGDALENA POGAČIĆ, ROĐ. TURKALJ, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

UTORAK, 14.05.2024. GOD.

MARICA FRANKOVIĆ, ROĐ. RADE, OTAC PAVAO, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

ANA BEDENIKOVIĆ, ROĐ. IVANKOVIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 13.05.2024. GOD.

MARIJA ĆOSIĆ, ROĐ. MARIĆ, OTAC FRANJO, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16:00 SATI

PETAK, 10.05.2024. GOD.

SLAVICA RAŠETA, ROĐ. KOVAČEVIĆ, OTAC IVICA, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

IVAN ARŠULIĆ, OTAC MARKO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

BLAŽ ANDROŠEVIĆ, OTAC ILIJA, STAR 83 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 09.05.2024. GOD.

MARIJA ČOLIĆ, ROĐ. MAČINKOVIĆ, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

ANICA JAKIĆ, ROĐ. BOGOVIĆ, OTAC ILIJA, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MIROSLAVA GOLUBIĆ, ROĐ. GOLUBIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

TOMISLAV HAUPTFELD, OTAC HRVOJE, STAR 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

SRIJEDA, 08.05.2024.GOD.

STJEPAN VOJAK, OTAC TOMO, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14:00 SATI

MARA RIBIĆ, ROĐ. JURIŠIĆ, OTAC ANTO, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16:00 SATI

UTORAK, 07.05.2024. GOD.

DUŠAN AMBRIOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

LJUBICA BOŽIČEVIĆ, ROĐ. JARNEVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 06.05.2024. GOD.

SLAVICA MRLJAK, ROĐ. KALČIĆ, OTAC IVAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DRAGICA RIBIČIĆ, ROĐ. ŠEBETIĆ, OTAC JOSIP, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

PETAK, 03.05.2024. GOD.

MARICA MUŠURA, ROĐ. URSIĆ, OTAC BOŽIDAR, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

VIŠNJA SUDAR, ROĐ. MEDVEDEC, OTAC BRANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 02.05.2024.

IVAN SUDAC, OTAC IVAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

IVAN HULJINA, OTAC FRANJO, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 16:00 SATI

UTORAK, 30.04.2024.GOD.

TOMO GAŠPAROVIĆ, OTAC JURAJ, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

BARA KRULJAC, ROĐ. GRAČAN, OTAC JURAJ, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

BRANKO RIČKO, OTAC JOSIP, STAR 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

DALIBOR GOJAK, OTAC BRANKO, STAR 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 29.04.2024. GOD.

MARIJA CAR, ROĐ. POTURICA, OTAC NIKOLA, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

SMILJANA DERETA, ROĐ. DIZDAR, OTAC PETAR, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MILKA TUŠKAN, ROĐ. MULAC, OTAC NIKOLA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

ESPERA TOMAŠEVIĆ, ROĐ. BASTIJANČIĆ, OTAC FRANJO, STARA 74 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 18:00 SATI

PETAK, 26.04.2024. GOD.

MARICA RIBAR, ROĐ. MATASIĆ, OTAC MIKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 12:30 SATI

MARIJA POGAČIĆ, ROĐ. POGAČIĆ, OTAC JURA, STARA 87 GOD.
UKOP NA VELIKOJ ŠVARČI U 14:30 SATI

ČETVRTAK,25.04.2024. GOD.

ANTONIO PLAVETIĆ, OTAC ANTUN, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

SLAVICA PENNER, ROĐ. SARIĆ, OTAC ANTO, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

VLADIMIR VOJVODIĆ, OTAC LJUBOMIR, STAR 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SRIJEDA, 24.04.2024. GOD.

BARA VLAHOVIĆ, ROĐ. DUBIĆ, OTAC MIJO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

ANA LAUŠ, ROĐ. TONKOVIĆ, OTAC MIKA, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14:00 SATI

DRAŽEN MIHALIĆ, OTAC DRAGO, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 18:00 SATI

UTORAK, 23.04.2024. GOD.

SAŠA IVKOVIĆ, OTAC RANKO, STAR 57 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

LJUBICA MILJUŠEVIĆ, ROĐ. LOVRIĆ, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MANDA KLASAN, ROĐ. JURKIĆ, OTAC PEJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

IMRE RADIČ, OTAC MIHALJ, STAR 84 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 22.04.2024. GOD.

IBOLJKA CVRLJE, ROĐ. VARGA, OTAC STJEPAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANTON KRAVOS, OTAC JOSIP, STAR 82 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 14:00 SATI

PETAK, 19.04.2024. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 18.04.2024. GOD.

VINKO BUTKOVIĆ, OTAC FRANJO, STAR 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

VLADIMIR BARŠIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

GRGA PERIŠIN, OTAC VICKO, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

SRIJEDA, 17.04.2024. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 16.04.2024. GOD.

BRANKO MIŠKULIN, OTAC MILAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

KATICA SRDOČ, ROĐ. EREMIĆ, OTAC PETAR, STARA 83 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 14:00 SATI

JOSIP MATASIĆ, OTAC FRANJO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 15.04.2024. GOD.

DRAGA GORŠIĆ, ROĐ. GORŠIĆ, OTAC JOSIP, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

LUCA PLIŠO, ROĐ. SEKIĆ, OTAC OLIJA, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

BORIS DŽEBA, OTAC JURAJ, STAR 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MARIJA ZIBAR, ROĐ. ŠUNKO, OTAC DRAGUTIN, STARA 91 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 18:00 SATI

PETAK, 12.04.2024. GOD.

JASENKO GORŠIĆ, OTAC JANKO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

ZVONKO VUKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

JANA SMAJLA, ROĐ. MRZLJAK, OTAC STJEPAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 11.04.2024. GOD.

ZLATKO GOLUBIĆ, MAJKA MARA, STAR 84 GOD.,
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MARIJA AMON, ROĐ. DOMLADOVAC, OTAC FERDO, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SRIJEDA, 10.04.2024. GOD.

BOŽICA ŠARINIĆ, ROĐ. LIČINA, OTAC JOVAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

UTORAK, 09.04.2024. GOD.

ZVONKO KASUNIĆ, MAJKA BARBARA, STAR 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARTA LESKOVAC, ROĐ. JAKOVIĆ, OTAC MILIĆ, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

BARA ŽELINSKI, ROĐ. JAKŠETIĆ, OTAC JURE, 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 08.04.2024. GOD.

JELENA STEPIĆ, ROĐ. LONČARIĆ, OTAC IVAN, STARA 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

MATILDA ĐURAN, ROĐ. LIZATOVIĆ, OTAC MATE, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

BRANKO BOGOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

KATARINA MARŠIĆ, ROĐ. MEJAŠKI, OTAC STJEPAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

PETAK, 05.04.2024. GOD.

KATICA GRČIĆ, ROĐ. BOSILJEVAC, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:00 SATI

BISERKA STANKOVIĆ, ROĐ. GALIĆ, OTAC IGNAC, STARA 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 04.04.2024. GOD.

BERISLAV CRNKOVIĆ, OTAC ZVONKO, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 11:00 SATI

ANKA PAUŠNER, ROĐ. SVETLIČIĆ, OTAC BLAŽ, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

NEDA BELIĆ, ROĐ. NIKPALJ, OTAC ROMANO, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SRIJEDA, 03.04.2024. GOD.

JOSIP MIKAN, MAJKA MARICA, STAR 72 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE U 11:00 SATI

DRAGUTIN JOVKOVIĆ, OTAC MIJO, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16:00 SATI

UTORAK, 02.04.2024. GOD.

KATA ŽIVČIĆ ROĐ. ERDELJAC, OTAC STJEPAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA-MALA ŠVARČA U 14:00 SATI

MILKA GOBAC ROĐ. ŠEBETIĆ, OTAC JURAJ, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:30 SATI

PETAK, 29.03.2024. GOD.

IVKA HORVAT, ROĐ. HORVAT, OTAC IVAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12:30 SATI

DRAGICA ĐIPALO, ROĐ. GVOZDIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

PERO STEPIĆ, OTAC JANKO, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 28.03.2024. GOD.

BARICA PROTULIPAC, ROĐ. RIBIČIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:00 SATI

VENKO MIŠKOVIĆ, OTAC LUKA, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

IVAN BELINA, OTAC BLAŽ, STAR 85 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJ U 14:00 SATI

LJUPKO KASALO, OTAC NIKO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:30 SATI

SRIJEDA, 27.03.2024. GOD.

MILKA LUKAČIĆ, ROĐ. PAPA, OTAC STJEPAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:00 SATI

BORIS KARNEVAL, OTAC ANTUN, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL 12:30 SATI

MIRA KRNETA, ROĐ. JANJIĆ, OTAC SAVO, STARA 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

BARA DOBRINIĆ, ROĐ. BUKOVAC, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

UTORAK, 26.03.2024. GOD.

VLADIMIR TONKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

NENAD TURKALJ, OTAC ANTE, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 25.03.2024. GOD.

JOSIP MILČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 12:30 SATI

MARIJA JEVTIĆ, ROĐ. RIBIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARIJA BAČIĆ, ROĐ. RAMROT, OTAC VJEKOSLAV, STARA 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 22.03.2024. GOD.

KATA MATKO, ROĐ. CINDRIĆ, MAJKA JELENA, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

JOSIP GALEZ, OTAC STANISLAV VID, STAR 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DAVOR BOLFEK, OTAC BORIS, STAR 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL 15:30 SATI

ČETVRTAK, 21.03.2024. GOD.

JADRANKA TOMAC, ROĐ. BRKAŠIĆ, OTAC JURAJ, STARA 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

LJERKA VODNIK, ROĐ. VRATARIĆ, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DRAGICA ŠIMULIJA, ROĐ. VUJANOVIĆ, OTAC MILAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL 15:30 SATI

SRIJEDA, 20.03.2024. GOD.

ŽARKO HIŽAK, OTAC IVAN, STAR 52 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

EMILIJA SUKANEC, ROĐ. SUKANEC, OTAC FRANJO, STARA 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

VLADIMIR MIRČIĆ, OTAC ANTO, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

UTORAK, 19.03.2024. GOD.

DARKO FRANKOVIĆ, OTAC JANKO, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

NADA BUKVIĆ, ROĐ. MILJKOVIĆ, OTAC ILIJA, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

KATA GRDAŠIĆ, ROĐ. KIŠIĆ, OTAC JANKO, STARA 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 18.03.2024. GOD.

VLADO MIGALIĆ, OTAC JOSIP, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

JOSIP JURAC, OTAC IVAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI

STOJAN KUTANJAC, OTAC SIMO, STAR 84 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 15.03.2024. GOD.

DRAGICA MRAKUŽIĆ, ROĐ. MALKOVIĆ, OTAC PETAR, STARA 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

KATARINA DESOVIĆ, ROĐ. DESOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 14.03.2024. GOD.

JOSIP TUĐAN, OTAC MILAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14:00 SATI

NADA BARIĆ, ROĐ. KARAKAŠ, OTAC PETAR, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

SRIJEDA, 13.03.2024. GOD.

ANICA VUKŠIĆ, ROĐ. ĐAKOVIĆ, OTAC ANTE, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

VLADIMIR HRSAN, OTAC MATIJA, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15:30 SATI

UTORAK, 12.03.2024.GOD.

BARKA BAĆURIN, ROĐ. BEDENIKOVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

SLAVKO JAKIN, OTAC ALBERT, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI.

PONEDJELJAK, 11.03.2024. GOD.

NEVENKA KRULJAC, ROĐ. KRULJAC, OTAC ZDRAVKO, STARA 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

ANKA UDOROVIĆ, ROĐ. JURKOVIĆ, OTAC DRAGAN, STARA 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ŽELJKO BELANIĆ, MAJKA ANA, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PETAK, 08.03.2024. GOD.

ZORA HRSTIĆ, ROĐ. ČURILOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI.

BERISLAV MAJCEN, OTAC MILUTIN, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12:30 SATI

STJEPAN GALETIĆ, OTAC PERO, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 07.03.2024. GOD.

ĐURĐICA PEKIĆ, ROĐ. GORŠIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

MARA ANDRIJEVIĆ, ROĐ. BOŽINOVIĆ, OTAC JOSO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

KATARINA DRVODELIĆ, ROĐ. DRVODELIĆ, OTAC FRANJO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

JOSIP RADOČAJ, OTAC NIKOLA, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:45 SATI

SRIJEDA, 06.03.2024. GOD.

MARIJA TORBARINA, ROĐ. MILČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 11:00 SATI

ANKA PAVLAČIĆ, ROĐ. BOSILJEVAC, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

JANE MATIJAŠIĆ, ROĐ. ŠTIMAC, OTAC JANKO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:00 SATI

MIRKO BRIJEŠKI, OTAC ANTUN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:30 SATI

UTORAK, 05.03.2024. GOD.

MARA KLARIĆ, ROĐ. ŠTEF, OTAC MIJO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12:30 SATI

DESANKA SUČEVIĆ, ROĐ. ULEMEK, OTAC MILE, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

KATA MATIJAŠIĆ, ROĐ. MALEŠIĆ, OTAC JURE, STARA 102 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 04.03.2024. GOD.

ZLATKO JURIŠIĆ, OTAC JANKO, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU BANSKA SELNICA U 14:30 SATI

PETAK, 01.03.2024. GOD.

ANA DUMENČIĆ, ROĐ. ŠTRUCELJ, OTAC JOSIP, STARA 43 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

BRANKICA BUŠIĆ, ROĐ. PAJURIN, OTAC STJEPAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 29.02.2024. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 28.02.2024. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 27.02.2024. GOD.

JANKO HRANILOVIĆ, OTAC VELIMIR, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MANDE ŠKRTIĆ, ROĐ. ŽGELA, OTAC NIKOLA, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 26.02.2024. GOD.

LIDIJA KRKVARIĆ, ROĐ. ZALUKAR, MAJKA ANKA, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

ŠTEFICA BEŠIĆ, ROĐ. PUDINA, OTAC STJEPAN, STARA 71 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 14:00 SATI

PETAK, 23.02.2024. GOD.

SLAVICA TUDIĆ, ROĐ. NIKOLIĆ, OTAC BOGDAN, STARA 58 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

VELIMIR ŠIMUNOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 22.02.2024. GOD.

ŠIME LJUBIČIĆ, OTAC ČIRO, STAR 89 GOD.
ISPRAĆAJ SA KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 14:00 SATI

BRANKA SLIŠURIĆ, ROĐ. SERTIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 21.02.2024. GOD.

NEVENKA GALOVIĆ, ROĐ. GALOVIĆ, OTAC STANIŠA, STARA 99 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

ANA RUDAR, ROĐ. RIZZI, OTAC MATO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

UTORAK, 20.02.2024. GOD.

MARIJA ŠĆULAC, ROĐ. SILA, OTAC STJEPAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 19.02.2024. GOD.

ROZA BUNČIĆ, ROĐ. MEDVED, OTAC JURAJ, STARA 87 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 14:00 SATI

ĐURĐICA IVANKO, ROĐ. MATAN, OTAC JANKO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PETAK, 16.02.2024. GOD.

DRAGICA KATUNAR, ROĐ. DRAŠKOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARA PROFOZIĆ, ROĐ. BARAC, OTAC MIJO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 15.02.2024. GOD.

TOMICA VALENTIĆ, OTAC JOSIP, STAR 47 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

DRAGICA FRKETIĆ, ROĐ. TOMAŠIĆ, OTAC SLAVO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ZLATA JURIŠIĆ, ROĐ. JAGODIĆ, OTAC TOMO, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU BANSKA SELNICA U 14:00 SATI

MARIJA OGNJANOVAC, ROĐ. BLAŽEVIĆ, OTAC VINKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SRIJEDA, 14.02.2024. GOD.

LJILJANA CIPRIĆ, ROĐ. KOSANOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

NADA PETROVIĆ, ROĐ. TRPČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 71 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA NA PRAVOSLAVNO GROBLJE DUBOVAC U 15:30 SATI

UTORAK, 13.02.2024. GOD.

JANJA SABO, ROĐ. JURKOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:00 SATI

ZLATA FANJAK, ROĐ. TRPČIĆ, OTAC MARKO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 12:30 SATI

KATA KIRINČIĆ, ROĐ. LUKE, OTAC FRANJO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

LJILJANA LIVOJEVIĆ, ROĐ. LIVOJEVIĆ, OTAC ANTUN, STARA 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 12.02.2024. GOD.

RUŽICA KREZIĆ-RAOS, ROĐ. ČORAK, OTAC PETAR, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

DRAGICA KEKIĆ, ROĐ. ORKA, OTAC FRANJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

ANA DANČUO, ROĐ. KATIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PETAK, 09.02.2024. GOD.

VJEKOSLAVA ŽUVELA, ROĐ. MEDARIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 08.02.2024. GOD.

DRAGICA MIŠKULIN, ROĐ. PRISELAC, OTAC PAVAO, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

JOSIP VALENTIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12:30 SATI

BORIS MILOŠEVIĆ, OTAC MIRO, STAR 44 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 14:00 SATI

SRIJEDA, 07.02.2024. GOD.

BRANKO LIČINA, OTAC STANKO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆKI CEROVAC U 11:00 SATI

STJEPAN BARKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

ĐURĐICA LIPOVŠĆAK, ROĐ. LIPOVŠĆAK, OTAC JURAJ, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DRAGICA ANZIĆ, ROĐ. KRALJ, OTAC DRAGUTIN, STARA 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

UTORAK, 06.02.2024. GOD.

DRAGICA SPUDIĆ, ROĐ. ŠTEFANAC, OTAC MARKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

DRAGA BARIĆ, ROĐ. PLEŠ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JAGA BANIĆ, ROĐ. LOVRIĆ, OTAC MATA, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 05.02.2024. GOD.

MILAN ŠTAMBUK, OTAC IVAN, STAR 90 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 11:00 SATI

DRAGUTIN GRGINČIĆ, OTAC JANKO, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

LJUBICA ZATEZALO, ROĐ. VUCELIĆ, OTAC RADOVAN, STARA 91 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 15:30 SATI

PETAK, 02.02.2024. GOD.

BORIS GRAHOVAC, OTAC NIKOLA, STAR 69 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 11:00 SATI

GORDANA SPAHIĆ, ROĐ. LOVRINIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

SENKA BAN, ROĐ. POPOVIĆ, OTAC BOGDAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ROZALIJA MIKAN, ROĐ. LISAC, OTAC FRANJO, STARA 100 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 01.02.2024. GOD.

VLADIMIR NOVAKOVIĆ, OTAC SLAVO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

VLADIMIR BASARA, OTAC MILE, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

SRIJEDA, 31.01.2024. GOD.

KATA BROZIĆ, ROĐ. BARŠIĆ, OTAC MILAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARĆA U 15:30 SATI

UTORAK, 30.01.2024. GOD.

GORDANA ANA MARKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 85 GOD.
UKOPNA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:00 SATI

EJUB KOČAN, OTAC OMER, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

BOŽICA STIPKOVIĆ, OTAC ĐURO, STARA 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 29.01.2024. GOD.

ALOJZ KERIN, OTAC ALOJZ, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12:30 SATI

DANICA RADATOVIĆ ROĐ. BIŽIĆ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

IVAN RIBAR, OTAC BRANKO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15:30 SATI

PETAK, 26.01.2024.GOD.

DRAGUTIN GORŠIĆ, OTAC PETAR, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

MIROSLAV BREZINŠČAK, OTAC JOSIP, STAR 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

VESNA KRAJAČIĆ-FRATROVIĆ, ROĐ. KRAJAČIĆ, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 25.01.2024. GOD.

VERICA KOLIĆ, ROĐ. KOLIĆ, OTAC JOSIP, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:00 SATI

ZORA KRSTIĆ, ROĐ. VUKŠIĆ, OTAC MILAN, STARA  86 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 12:30 SATI

SLAVKO CRNKOVIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ANKA PODNAR, ROĐ. SABLJARIĆ, OTAC FRANJO, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 24.01.2024. GOD.

STIPO JULARIĆ, OTAC JOZO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 11:00 SATI

MIJO BOSILJEVAC, MAJKA JAGA, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

TEODOR RADOVIĆ, OTAC MARKO, STAR 87 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 14:00 SATI

NEVENKA KRZNAR, ROĐ. SLADIĆ, OTAC MARKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

UTORAK, 23.01.2024. GOD.

SVETLANA ŽUGEČIĆ, ROĐ. LAUŠ, OTAC DRAGAN, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

MARICA GRUDIĆ, ROĐ. KORAĆ, OTAC NIKOLA, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

FANIKA FRANKOVIĆ, ROĐ. ŠPORČIĆ, OTAC IVAN, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 22.01.2024. GOD.

LJUBICA HULJEV, ROĐ. KISELJAK, OTAC MIJO, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

ĐURĐICA BOKUN, ROĐ. MATIJAŠ, OTAC ĐURO, STARA 84 GOD.
ISPRAĆAJ S VOJNOG GROBLJA NA PRAVOSLAVNO GROBLJE DUBOVAC U 12:30 SATI

ANTO ARAMBAŠIĆ, OTAC JOZO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

TIHOMIR BODROŽIĆ, OTAC PETAR, STAR 59 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 19.01.2024. GOD.

BERISAV WAGNER, OTAC FRANJO, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

RUŽA TRBUŠIĆ, ROĐ. PALAJSA, OTAC FRANJO, STARA 85 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE U 12:00 SATI

JOSIP MAVRAČIĆ, OTAC JANKO, STAR 97 GOD.
ISPRAĆAJ S  KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 13:00 SATI

STJEPAN MILČIĆ, OTAC TOMO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 18.01.2024. GOD.

BRANIMIR ČURILOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11:00 SATI

DANICA BAN, ROĐ. ŠUTILA, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

RUŽA GRGUREVIĆ, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC TOMO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

ANTE HRANILOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

SRIJEDA, 17.01.2024. GOD.

KATARINA ERDELJAC, ROĐ. KLINŽIĆ, OTAC STJEPAN, STARA  85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:00 SATI

JURAJ SMILČIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO 12:30 SATI

ANĐELKO RADOVINOVIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DORA KIŠIĆ, ROĐ. GOLUBIĆ, OTAC JOSIP, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

UTORAK, 16.01.2024. GOD.

DARINKA MATAKOVIĆ, ROĐ. HALIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 11:00 SATI

MILAN KLANFAR, OTAC STJEPAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL 12:30 SATI

JOSIP ŠEGAVIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

MILKA JURIĆ, ROĐ. TRBOJEVIĆ, OTAC JANKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 15.01.2024. GOD.

DRAGA ČURJAK, ROĐ. KAPUSOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12:30 SATI

KATA RELIĆ, ROĐ. KORKUT, OTAC LJUBAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MIHAJLO TOMŠIĆ, MAJKA KATICA, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 12.01.2024. GOD.

MILOŠ LOVRIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

TATJANA ZARIJEVIĆ, ROĐ. ZARIJEVIĆ, MAJKA KATICA, STARA 59 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 14:00 SATI

SLAVKO ŽGELA, OTAC STIPE, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 11.01.2024. GOD.

ZVONKO ŠEGOVIĆ, OTAC MARTIN, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

LJUBA RADOVIĆ, ROĐ. PERIĆ, OTAC  MILIVOJ, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:00 SATI

DARKO CVITEŠIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

SRIJEDA, 10.01.2024. GOD.

MILIJANA BIŠKUP, ROĐ. ŠARANČIĆ, OTAC DOBRICA, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

JOVANKA VULETIĆ, ROĐ. ĆIRIĆ, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

UTORAK, 09.01.2024. GOD.

STJEPAN ČONDRIĆ, OTAC FRANJO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

ZDRAVKO MAMIĆ, OTAC VLADO, STAR 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BARA MARAKOVIĆ, ROĐ. MILČIĆ, OTAC MARKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 13:30 SATI

CENA LUKEŽIĆ, ROĐ. GOJMERAC, OTAC IVAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 08.01.2024. GOD.

NIKOLA JAKŠIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ŽELJKO LEŠ, OTAC KARLO, STAR 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 05.01.2024. GOD.

HARI LOZINA, OTAC NIKOLA, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:00 SATI

VERA SABLJARIĆ, ROĐ. LISJAK, OTAC VALENT, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

MARIJO PRSKALO, OTAC MARIJOFIL, STAR 47 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 04.01.2024. GOD.

SLAVKO AVSEC, OTAC SLAVKO, STAR 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

MARIJA ČURJAK. ROĐ. BELAVIĆ, OTAC IVAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

JOSIP MARTINAC, OTAC JANKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SRIJEDA, 03.01.2024. GOD.

NADA VUKOVIĆ-CVITKOVIĆ, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:00 SATI

MIRA TUCIBAT, ROĐ. STAZINSKI, OTAC IVAN, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

UTORAK, 02.01.2024. GOD.

VLADIMIR BADANJAK, OTAC MATIJA, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

DEJAN ROKSANDIĆ, OTAC ZDRAVKO, STAR 39 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

STJEPAN KIRINČIĆ, OTAC IVAN, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

PETAK, 29.12.2023. GOD.

KATARINA BENČIĆ, ROĐ. BENKOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:00 SATI

BOŠKO VORKAPIĆ, OTAC ILIJA, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MARKO TOPIĆ, OTAC STOJAN, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 14:00 SATI

BRANKO ANDRIJAŠEVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 28.12.2023. GOD.

LUCE BOBINAC, ROĐ. MLINAC, OTAC MIJO, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

DRAGICA GRDIĆ, ROĐ. MEDVED, OTAC TOMA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

JANKO TRUPKOVIĆ, OTAC SLAVO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

DARKA ČAČIĆ, ROĐ. BAJT, OTAC FABIJAN, STARA 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU U 15:30 SATI

SRIJEDA, 27.12.2023. GOD.

ŽELJKO MARTIŠKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

CVETKO SUBOTIĆ, OTAC BORISAV, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DRAGICA KARANOVIĆ, ROĐ. MISIR, OTAC MIJO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

JANA ČAVLOVIĆ, ROĐ. PRAŠIN, OTAC TOMO, STARA 96 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

UTORAK, 26.12.2023. GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 25.12.2023. GOD.

NEMA UKOPA

SUBOTA, 23.12.2023. GOD.

DANICA DUMENČIĆ, ROĐ. DUMENČIĆ, OTAC PETAR, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:00 SATI

ANKICA VELIĆ, ROĐ. VELIĆ, OTAC MARKO, STARA 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

PETAK, 22.12.2023. GOD.

JOSO ŠTAJDUHAR, OTAC NIKOLA, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

ČETVRTAK, 21.12.2023. GOD.

LJERKA VALENČIĆ, ROĐ. MIHOLOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MILAN STIPETIĆ, OTAC JOSIP, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

SRIJEDA, 20.12.2023. GOD.

MARA MEJAŠIĆ, ROĐ. MARAKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

ĐURO RADAKOVIĆ, OTAC VASILJ, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 15:30 SATI

UTORAK, 19.12.2023. GOD.

BOGDANKA BRUJIĆ, ROĐ.TEPAVAC, OTAC RADE, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:00 SATI

DAMIR JANJAC, OTAC JANKO, STAR 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

DRAGUTIN LUCIJANIĆ, OTAC PETAR, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 18.12.2023. GOD.

KATICA SRDIĆ, ROĐ. VUČETIĆ, OTAC MARKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

ĐURĐICA SEN, ROĐ. PUDINA, OTAC JURAJ, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:45 SATI

JOSIP VINSKI, OTAC PETAR, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

KRUNOSLAV KUČMANIĆ, OTAC ZVONKO, STAR 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:00 SATI

PETAK, 15.12.2023. GOD.

VIŠNJA MARTINAC, ROĐ. ŠARIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

ČETVRTAK, 14.12.2023. GOD.

JOSIP ŽEGER, OTAC FRANJO, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

SRIJEDA, 13.12.2023. GOD.

MILAN KLOBUČAR, OTAC SLAVKO, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

UTORAK, 12.12.2023. GOD.

BORIS TOJNKO, OTAC IVAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

PONEDJELJAK, 11.12.2023. GOD.

MLADEN KUČAR, OTAC MATIJA, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 10:30 SATI

ANKICA PAVLAČIĆ, ROĐ. ŠEPAC, OTAC IVAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:00 SATI

MLADEN KARABOGDAN, OTAC JOSIP, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

MARICA ŠIMUNIĆ, ROĐ. PLESKINA, OTAC ANDRIJA, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

PETAK, 08.12.2023. GOD.

IVICA PEJAKOVIĆ, OTAC MARKO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI

JOSIP STOJKOVIĆ, OTAC JANKO, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

VANDJELJKO JELAČA, OTAC JOVAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 07.12.2023. GOD.

ANE STIĆ, ROĐ. RAŠIĆ, OTAC MITAR, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

STJEPAN ZLATARIĆ, OTAC JOSIP, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:30 SATI

SRIJEDA, 06.12.2023. GOD.

NADICA POLOVIĆ, ROĐ. GORNIK, OTAC JANKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

DRAŽEN KRIVOKUĆA, OTAC DRAGUTIN, STAR 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ADAM GUŠTIN, OTAC MIJO, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14:30 SATI

DRAGICA FUNDURULIĆ, ROĐ. GRGINČIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

UTORAK, 05.12.2023. GOD.

MEJRA DŽEHVEROVIĆ, STARA 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

MARIJA MANCE, ROĐ. TONKOVIĆ, OTAC JURE, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

IVAN GRČIĆ, OTAC IVAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

PONEDJELJAK, 04.12.2023. GOD.

MILENKO ROŽIĆ, OTAC MELKIJOR, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

BARBARA PAVIĆ, ROĐ. PAHANIĆ, OTAC ALEKSANDAR, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

NATAŠA PAVLIN, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC VLADIMIR, STARA 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

PETAK, 01.12.2023. GOD.

IVICA MIKAN, OTAC IVAN, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:00 SATI

ZVONKO FABAC, OTAC FRANJO, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

RUŽA VLAHOVIĆ, ROĐ. MARADIN, OTAC MIJO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:30 SATI

BARA ČEKIĆ, ROĐ. GONDIĆ, OTAC FRANJO. STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 30.11.2023. GOD.

BARA CINDRIĆ, ROĐ. GRGIĆ, OTAC FRANJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

DANICA GRGEC, ROĐ. SUMAJSTORČIĆ, OTAC KRUNOSLAV, STARA 93 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA U 14:30 SATI

SRIJEDA, 29.11.2023. GOD.

NADA RIBIČIĆ, ROĐ. KLARIĆ, OTAC MIJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:00 SATI

JURAJ ŠPIŠIĆ, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

PEPICA ŠINKOVIĆ, ROĐ. ŠTULAC, OTAC MARTIN, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

ZORAN VADLJA, OTAC VLADIMIR, STAR 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

UTORAK, 28.11.2023. GOD.

ZDENKO TOMIĆ, OTAC ZVONKO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

BISERKA KATIĆ, ROĐ. PARANOS, OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

ŠTEFANIJA ŠKRTIĆ, ROĐ. MALTARSKI, OTAC ANDRIJA, STARA 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 27.11.2023. GOD.

MARGARETA DRAMAC, ROĐ. DRAMAC, OTAC RUDOLF, STARA 33 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

DORA PETRIĆ, ROĐ. VULJANIĆ, OTAC MIRKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14:30 SATI

VERONIKA RIBAR, ROĐ. ŠTIMAC, OTAC RUDOLF, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

PETAK, 24.11.2023. GOD.

JELA KOCANJER, ROĐ. RADATOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

GORANKA LULIĆ, ROĐ. GRGURIĆ, OTAC IVAN, STARA 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

BOŽICA RUMAN, ROĐ. RUMAN, MAJKA PAULA, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 23.11.2023. GOD.

BORIS TRPČIĆ, OTAC IVAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU GORNJE STATIVE U 11:00 SATI

DANICA VULJANIĆ, ROĐ. ŽUPETIĆ, OTAC PETAR, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

JURAJ PLAVETIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:30 SATI

ANTUN VOLARIĆ, OTAC SLAVKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SRIJEDA, 22.11.2023. GOD.

IVANKA KASUNIĆ, ROĐ. ŠERVOV, OTAC VLADIMIR, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:00 SATI

NIKOLA BIJELIĆ, OTAC JEREMIJA, STAR 90 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DRAGUTIN VAHTARIĆ, OTAC RUDOLF, STAR 76 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 13:00 SATI

ZLATA CRNKOVIĆ, ROĐ. ŠOPRON, OTAC IVAN, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

IVANKA DRAŠKOVIĆ, ROĐ. LULIĆ, OTAC MARKO, STARA 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

UTORAK, 21.11.2023. GOD.

NADA PAVLAČIĆ, ROĐ. PAVLETIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

ZOVKO KONSTANTIN, OTAC LUKA, STAR 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANA PERIS, ROĐ. SAMODOL, OTAC VICE, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:15 SATI

JOSIP JELAČIĆ, OTAC JURAJ, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

MIJO MLIKAN, OTAC PETAR, STAR 96 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 20.11.2023. GOD.

NEVENKA MOŠKUN, ROĐ. TROPČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 11:00 SATI

LJUBICA GORŠĆAK, ROĐ. BROZ, OTAC DRAGUTIN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 13:30 SATI

ANA SAĆERIĆ, ROĐ. RADE, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:30 SATI

NEVEN MILIČEVIĆ, OTAC UROŠ, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PETAK, 17.11.2023.

MARICA STEKOVIĆ ROĐ. PAPA, OTAC JANKO, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU  DUBOVAC U 12:30 SATI

IVAN JOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

JADRANKA CIMEŠA, ROĐ. KATIĆ, OTAC JOSIP, STARA 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 16.11.2023. GOD.

BRANKO KLJAJIĆ, OTAC DMITAR, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

IVAN BILOBRK, OTAC LUKA, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14:30 SATI

JANA MEJAŠIĆ, ROĐ. VRBETIĆ, OTAC MIJO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SRIJEDA, 15.11.2023. GOD.

MARIJA VUKŠINIĆ, ROĐ. PAUNOVIĆ, OTAC JURE, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

JULA PAVLIĆ, ROĐ. TRNOKOP, OTAC PETAR, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

DARKO PAČALAT, OTAC MIJO, STAR 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

UTORAK, 14.11.2023. GOD.

NEDJELJKA VUKIĆ, ROĐ. KARAN, OTAC DUŠAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆKI CEROVAC U 12:30 SATI

DRAGICA MANJEROVIĆ, ROĐ. OBRANOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

ANKA LONČAR, ROĐ. LONČAR, OTAC MIRKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 13.11.2023. GOD.

KATA ŽELJEZNJAK, ROĐ. KLINSIĆ, OTAC IVAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30

MILA ČUTURILO, ROĐ. MALOBABIĆ, OTAC ĐURO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:30 SATI

IVICA VUČIĆ, OTAC MATKO, STAR 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

PETAK, 10.11.2023. GOD.

PREDRAG VIŠNJIĆ – AGA, OTAC ILIJA, STAR 57 GOD
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

DANICA OBRENOVIĆ, ROĐ. STARIVLAH, OTAC LJUBAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 12:30 SATI

OLGA DELIĆ, ROĐ. MATKOVIĆ, OTAC ANTON, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30

IVANA ŠIMUNIĆ ALILOVIĆ, ROĐ. ŠIMUNIĆ, OTAC TOMISLAV, STARA 44 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 09.11.2023. GOD.

JOSIP GOLUBIĆ, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:00 SATI

ROZINA PRPIĆ, ROĐ. ŠAFARIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
ISPRAĆAJ NA GROBLJU HRNETĆ U 12:30 SATI

KATARINA PLAVETIĆ, ROĐ. BRIDIĆ, OTAC ĐURO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:30 SATI

ANTON MALEŽIĆ, OTAC IVAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SRIJEDA, 08.11.2023. GOD.

FRANJO HAVELKA, OTAC FRANJO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MARICA BOŽIĆ, ROĐ. SEČANJ, OTAC JANKO, STARA 75 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

MARA RADOVIĆ, ROĐ. RAKIĆ, OTAC MILAN, STARA 67 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 07.11.2023. GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 06.11.2023. GOD.

DRAGUTIN MILIVOJEVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIČKI CEROVAC U 11:00 SATI

PETAK, 03.11.2023. GOD.

BARE VRATARIĆ, ROĐ. CINDRIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:30 SATI

ČETVRTAK, 02.11.2023. GOD.

JOSIP VUKELIĆ, OTAC MATO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 12:30 SATI

ZDENKO HRSAN, OTAC PAVAO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:30 SATI

JOSIP TOMIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 31.10.2023. GOD.

FRANJO DRAŠKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 30.10.2023. GOD.

BRANISLAV GLUVAJIĆ, OTAC JOVAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

DRAGICA VUKOVIĆ, ROĐ. SERTIĆ, OTAC MILE, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

KATICA PRAVICA, ROĐ. PALAJSA, OTAC FRANJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

BOSILJKA GOJKOVIĆ, ROĐ. GOJKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 16:00 SATI

PETAK, 27.10.2023. GOD.

NADA ŠIPUŠ, ROĐ. ŠTEFANAC, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI

BARKA POTNAR, ROĐ. MILČIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:30 SATI

SLAVO KRAJAČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 26.10.2023. GOD.

RUŽA PAVLETIĆ, ROĐ. BIŠĆAN, OTAC MIKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:30 SATI

KATA MAMULA, ROĐ. BABIĆ, OTAC JANKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIČKI CEROVAC U 16:00 SATI

SRIJEDA, 25.10.2023. GOD.

HELMTRUD KRAUSE, ROĐ. BEHL, OTAC JOZEF, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

UTORAK, 24.10.2023. GOD.

VERICA LOVNIČKI, ROĐ. BUKOVSKI, OTAC MARTIN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ANA GORŠIĆ, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC IVAN, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:30 SATI

LJUBICA PAJIĆ, ROĐ. ANTONAC, OTAC IMBRO, STARA 97 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 23.10.2023. GOD.

MIRKO PRODANOVIĆ, OTAC PAVAO, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

NADA MUIĆ, ROĐ. SIKIRICA, OTAC NIKOLA, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ŽELJKO RADE, OTAC DRAGUTIN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:30 SATI

ZDENKO SAMARŽIJA, OTAC IVAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PETAK, 20.10.2023. GOD.

MARIJA MEDVED, ROĐ. BINIČKI, OTAC MILE, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

DRAGICA OBRENOVIĆ, ROĐ. MILETIĆ, OTAC VLADIMIR, STARA 84 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 14:00 SATI

IVAN ŽUNAC, OTAC IVAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 19.10.2023. GOD.

MANDA VUKOVIĆ, ROĐ. HODAK, OTAC ANTE, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

JOZEF LEKAJ, OTAC NOK, STAR 60 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

VILKO ČEREKI, OTAC IVAN, STAR 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

KATA TUCIBAT, ROĐ. LONČARIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

SRIJEDA, 18.10.2023. GOD.

CVETKO TONKLI, OTAC MIHAEL, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

STEVAN MANDIĆ, OTAC MILAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

KATARINA VOLARIĆ, ROĐ. ŠKRLAC, MAJKA STANISLAVA, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

UTORAK, 17.10.2023. GOD.

ŽELIMIR KLEPAC, OTAC ZDRAVKO, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

VELIMIR MARKOZIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

IVAN ŽELJEŽNJAK, OTAC JOSIP, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

JOSIP FURAČ, OTAC STJEPAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 16.10.2023. GOD.

ANA DESOVIĆ ROĐ. FRKETIĆ, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MIRKO SPUDIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

PETAK, 13.10.2023. GOD.

SLAVICA TOMAŠIĆ, ROĐ. ŽUGČIĆ, OTAC MATO, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ZLATKO TONŠETIĆ, MAJKA TEREZA, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

BRANKO JAKŠETIĆ, OTAC JURAJ, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 12.10.2023. GOD.

IVO MATIĆ, OTAC DRAGO, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

KRUNOSLAV KASUNIĆ, OTAC IVAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SRIJEDA, 11.10.2023. GOD.

LJUBICA HORVATEK, ROĐ. KORDIŠ, OTAC ALOJZ, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

HAVA JUŠIĆ, ROĐ. BADNJEVIĆ, OTAC AHMET, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

UTORAK, 10.10.2023. GOD.

JOSIP BILIĆ, OTAC ILIJA, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI

VERONIKA CEKURIĆ, ROĐ. PRPIĆ, OTAC JURAJ, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:00 SATI

LUKA KLAPŠIĆ, OTAC ANTON, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MIJO GORŠIĆ, MAJKA BARA, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 09.10.2023. GOD.

STEVAN ŽIVANOV, OTAC DUŠAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANKICA DONČEVIĆ, ROĐ. PAVLEKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

PETAK, 06.10.2023. GOD.

RADOJKA GAĆEŠA CIMEŠA, STARA 68 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 12:30 SATI

VLADIMIR ĆUŠIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ANKICA PETRIĆ, ROĐ. DRENČEK, OTAC IVAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 05.10.2023. GOD.

MARICA VIDOVIĆ, ROĐ. STRMAC, OTAC NIKOLA, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 12:30 SATI

VILIM KINK, OTAC IVAN, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

IVAN GLAVINIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 04.10.2023. GOD.

BOŽIDAR MIKŠA, OTAC FRANJO, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

LJUDMILA NOVAK, ROĐ. ŠPRINGER, OTAC JOZEF, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

IVAN CAVRIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

MIROSLAV BALDASSI, OTAC ANTUN, STAR 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 03.10.2023. GOD.

ĐORĐE ČORTAN, OTAC DMITAR, STAR 82 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MAGDA SMIČIKLAS, ROĐ. VOJAK, OTAC LOVRO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14:00 SATI

ZVONIMIR ŠKRLAC, OTAC FRANJO, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

STJEPAN BABIĆ, OTAC PETAR, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO – GORNJE STATIVE U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 02.10.2023. GOD.

MARIJA BAČIĆ, ROĐ. MATAKOVIĆ, OTAC JURAJ, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

MILE HOBAR, OTAC TOMO, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

JANA BELAVIĆ, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

STJEPAN MARIĆ, OTAC MARIJAN, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 17:30 SATI

PETAK, 29.09.2023. GOD.

MIRA STEPIĆ, ROĐ. LONER, OTAC VALENTINO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

DUŠAN GODIĆ, OTAC MILAN, STAR 92 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 13:00 SATI

JELKA KUŠAN, ROĐ. BURJA, OTAC JOSIP, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14:00 SATI

IVAN ŠIŠNOVIĆ, OTAC MIJO, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 16:00 SATI

BORIS BOROŠIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 28.09.2023. GOD.

STJEPAN VLAŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

IVAN PROTULIPAC, OTAC TOMO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

ZAGORKA UDOROVIĆ, ROĐ. ĐORĐEVIĆ, OTAC MILE, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

IVAN MIKIĆ, OTAC ANTUN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17:30 SATI

SRIJEDA, 27.09.2023. GOD.

ANTON VUKOVIĆ, OTAC MIJO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

IVICA CINDRIĆ, OTAC MATO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ANA ŠPANIĆ, ROĐ. ŠLAT, OTAC MARKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

SANDRA ANDRIĆ, ROĐ. LONČAR, OTAC JOSIP, STARA 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

UTORAK, 26.09.2023. GOD.

KATA CVITANOVIĆ, ROĐ. KARAČIĆ, OTAC MATE, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

BARBARA MANDIĆ, ROĐ. GOLUBIĆ, OTAC JURAJ, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

DRAGAN VUKELIĆ, OTAC MATO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 25.09.2023. GOD.

IVAN PALAJSA, OTAC PETAR, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

VLADIMIR MATAKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

SLAVICA MRKONJIĆ, ROĐ. ZELEK, OTAC NIKOLA, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ANKICA RIBIĆ, ROĐ. BANIĆ, OTAC IVAN, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 17:30 SATI

PETAK, 22.09.2023. GOD.

GORDANA MIŠOR, ROĐ. MIŠOR, OTAC ALEKSANDAR, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI

DRAGINJA MATAKOVIĆ, ROĐ, ZLOJUTRO, OTAC RADE, STARA 98 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

IVAN DUMENČIĆ, OTAC PETAR, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 21.09.2023. GOD.

NENAD KARAĆ, OTAC DRAGOMIR, STAR 61 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

STJEPAN PAPA, OTAC IVAN, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

DRAGUTIN BRAJDIĆ, OTAC JOSIP, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17:30 SATI

SRIJEDA, 20.09.2023. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 19.09.2023. GOD.

VLADO ARŠULIĆ, OTAC MARKO, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

PAVE POŽEGA, OTAC IVAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 18.09.2023. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 15.09.2023. GOD

PETAR MIKETIĆ, OTAC IVAN, STAR 95 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BRANKO KRNJAIĆ, OTAC NOVAK, STAR 60 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 14.09.2023. GOD.

KATA POSINIG, ROĐ. BOŠNJAK, OTAC STJEPAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

ANA MILČIĆ, ROĐ. PROFOZIĆ, OTAC IVAN, STARA 98 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

SRIJEDA, 13.09.2023. GOD.

STJEPAN BELAN, OTAC NIKOLA, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

ANA TUMPA, ROĐ. MOŠKUN, OTAC IVAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

IVAN ŠEBETIĆ, OTAC JOSIP, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

UTORAK, 12.09.2023. GOD.

RADOMIR MIŠIĆ, OTAC RADOMIR, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

MARIJAN ANUŠIĆ, OTAC TOMO, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

DRAŽEN KATIĆ, OTAC FILIP, STAR 58 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ŽELJKO FURAČ, OTAC PETAR, STAR 65 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 11.09.2023. GOD.

BOŽICA BUTALA, ROĐ. KULAŠ, OTAC BOŠKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MILOVAN MIĆUNOVIĆ, OTAC MIHAJLO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

MIRJANA BREBERINA, ROĐ. KRIVOKUĆA, OTAC PAVAO, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 16:00 SATI

VINKO CINDRIĆ, OTAC PERO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA 17:30 SATI

PETAK, 08.09.2023.GOD.

ZDENKA RASTOVSKI, ROĐ. PAULI, OTAC MIJO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 07.09.2023. GOD.

ĐUKA CIMEŠA, ROĐ. JAKŠIĆ, OTAC MILAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

IVAN HODAK, OTAC STJEPAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ANKICA RUDIN, ROĐ. NEJAK, OTAC JAKOV, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 06.09.2023. GOD.

MATIJA MOŠKUN, OTAC JANKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

KATARINA LJUBIĆ, ROĐ. FURLIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA 14:00 SATI

ANA ŠEGAVIĆ, ROĐ. SABLJARIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

UTORAK, 05.09.2023. GOD.

BRATIMIR ALEKSIĆ, OTAC MILADIN, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12:30 SATI

PONEDJELJAK, 04.09.2023. GOD.

KATA AŠČIĆ, ROĐ. AŠČIĆ, OTAC ILIJA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 12:30 SATI

IVAN MILINOVIĆ, OTAC ANTON, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

DUBRAVKO ŠTAJDUHAR, OTAC JOSIP, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

NEVENKA MIKŠIĆ, ROĐ. ZJAČA, OTAC UROŠ, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

PETAK, 01.09.2023. GOD.

NIKOLA POLOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BARA JAGEČIĆ, OTAC MIJO, STARA 96 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 31.08.2023. GOD.

VLASTA ZABORSKI, ROĐ. CERIĆ, OTAC MATO, STARA 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARIJAN KOLLER, OTAC ADALBERT, STAR 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

DORA BOSILJEVAC, ROĐ. TRUPKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:00 SATI

TOMISLAV KUNIĆ, OTAC MILAN, STAR 47 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:30 SATI

SRIJEDA, 30.08.2023. GOD.

KATA LUKIĆ, ROĐ. LUKIĆ, OTAC FRANJO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13:30 SATI

LJUBA TUŠKAN, ROĐ. ŠTEFANAC, OTAC JURE, STARA 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 15:30 SATI

BORIS SUDAC, OTAC BOŽO, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

UTORAK, 29.08.2023. GOD.

PETAR PALAJSA, OTAC PETAR, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PONEDJELJAK, 28.08.2023. GOD.

ANTE ZUBAN, OTAC IVAN, STAR 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

THEODOR HOESCHLE, OTAC THEODOR, STAR 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

JANA VOJAK, ROĐ. VOJAK, MAJKA MAGDA, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

VLČ. MILAN PAVLEK, OTAC IVAN, STAR 75 GOD.
UKOP U SVEĆENIČKU GROBNICU NA VUKMANIĆU U 17:30 SATI

PETAK, 25.08.2023. GOD.

JOVAN BJELOŠ, OTAC PAVAO, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARA BARTOLAC, ROĐ. HRSINJAK, OTAC MIJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 24.08.2023. GOD.

MARA MATIJAŠIĆ, ROĐ. ROŽIĆ, OTAC KARLO, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12:30 SATI

RUŽA MARADIN, ROĐ. BUKOVČAN, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

TOMO KELEK, OTAC IVAN, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

OSKAR HARTMANN, OTAC GUSTAV, STAR 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SRIJEDA, 23.08.2023. GOD.

JANICA ĐURIN, ROĐ. BRCKAN, OTAC SLAVKO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI.

UTORAK, 22.08.2023. GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 21.08.2023. GOD.

KATA MIHALIĆ, ROĐ. BLAŠKOVIĆ, OTAC MIKO, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 12:30 SATI

MATO KAJGO, OTAC ANTO, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:00 SATI

HELENA BLAŽEVIĆ, ROĐ. ŠIMECKI, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MIJO BABIĆ, OTAC JURAJ, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO – GOR. STATIVE U 18:30 SATI

PETAK, 18.08.2023. GOD.

JELA ŠPRUK, ROĐ. HLAJ, OTAC JOSIP, STARA 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 12:30 SATI

KATA ČURJAK, ROĐ. KLINŽIĆ, OTAC KARLO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

JOSIP VULJANIĆ, OTAC MIRKO, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

ANA KONEČNIK, ROĐ. VIALI, OTAC ADELIO, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 17.08.2023. GOD.

MARIJA ČELICA, ROĐ. ČELICA, OTAC JOSO, STARA 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

ZDRAVKO SALOPEK, OTAC SLAVKO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

OLGA MATIJEVIĆ, ROĐ. VAVRO, OTAC JOSIP, STARA 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

IVICA PAVLIĆ, OTAC JOSIP, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

SRIJEDA, 16.08.2023 GOD.

MARICA ŠEBETIĆ, ROĐ. MANDLE, OTAC NIKOLA, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12:30 SATI

BARICA BEZJAK, ROĐ. BOGOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

IVAN ŠEBREK, OTAC JANKO, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

MARIJA HRVOJEVIĆ, ROĐ. OREŠKOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 14.08.2023. GOD

CENIKA BARIĆ, ROĐ. PERINOVAC, OTAC VALENT, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

PETAK, 11.08.2023. GOD.

IVA ŽELE, ROĐ. ŽELE, OTAC DRAŽEN, STARA 26 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12.30 SATI

STJEPAN BRCKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

DRAGAN JANDRIĆ, MAJKA JANJA, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK,10.08.2023. GOD.

GOJKO ZIMONJA, OTAC STANKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

JOSIP HALUGA, OTAC IVAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 14:00 SATI

JELENA VUKOVIĆ, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

MERIJA IBRAHIMOVSKI, ROĐ. HALIMOVIĆ, OTAC IMER, STARA 75 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30  SATI

SRIJEDA, 09.08.2023. GOD.

ZDENKA KUČINIĆ, ROĐ. JAČMENICA, MAJKA ANA, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

SLAVICA ŠTEFANAC, ROĐ. ŠTEFANAC, OTAC JANKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

UTORAK, 08.08.2023.GOD.

ZORICA PETOJEVIĆ, ROĐ. ZATEZALO, OTAC NIKOLA, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MATE MOGUŠ, OTAC JOSIP, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16:00 SATI

MILKA PRERADOVIĆ, OTAC STOJAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 07.08.2023.

ANA FACAN, ROĐ. PERETIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 78 GOD
ISPRAĆAJ POK. NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30

MARIJA ŠPRAJC, ROĐ. IVKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

ANKA KLISURIĆ, ROĐ. MASLIĆ, OTAC ĐURO, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

ĐORĐE BUDIŠIN, OTAC MIROSLAV, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

PETAK, 04.08.2023.GOD.

NADA POLOVINA, ROĐ. KUČINIĆ, OTAC MATO, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

NADA KOLENC, ROĐ. KEKIĆ, OTAC IVAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 03.08.2023. GOD.

MARIJA KUČINIĆ, ROĐ, KATIĆ, OTAC IVAN, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

SRIJEDA, 02.08.2023. GOD.

MACA JURAIĆ, ROĐ. BENIĆ, OTAC JOSIP, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

LJUBOMIR KLARIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

UTORAK, 01.08.2023. GOD.

BRANKO BUGARINOVIĆ, MAJKA SLAVICA, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

MILENKO VUJNOVIĆ, OTAC SVETOZAR, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

MIRKO CIMEŠA, OTAC NIKOLA, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 31.07.2023. GOD.

RATIMIR PERIS, OTAC LEO, STAR 79 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 11:30 SATI

ANA POGAČIĆ, ROĐ. ŠEKETA, OTAC MIJO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

BARBARA ŠIPUŠ,  ROĐ. CVETKOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 14:00 SATI

MARA MANOJLOVIĆ,  ROĐ. MANOJLOVIĆ, OTAC SIMO, STARA 80 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PETAK, 28.07.2023. GOD.

MARIJO ŠTEDUL, OTAC BORIS, STAR 43 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 12:30 SATI

ZORICA HACAN, ROĐ. ŠPRIHTA, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

BARA BABIĆ, ROĐ. BEZJAK, OTAC MIJO, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO – GOR. STATIVE 16:00 SATI

ČETVRTAK, 27.07.2023. GOD.

JURAJ TUŠKAN, OTAC NIKOLA, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 12:30 SATI

IVICA VUČETIĆ, OTAC MIRKO, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SNEŽANA TOMIĆ, ROĐ. MRĐENOVIĆ, OTAC STEVAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MILKA KASUNIĆ, ROĐ. GALOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 17:30 SATI

SRIJEDA, 26.07.2023. GOD.

MILKA PETRIČIĆ, ROĐ. DRAŽIĆ, OTAC DANE, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

JELA KORDIĆ, ROĐ. PLAVAC, OTAC JANKO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

UTORAK, 25.07.2023.GOD.

FRANJO PETRIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

ZLATKO ĐELATIĆ, OTAC MUHAREM, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

JOSIP HRSAN, OTAC IVAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 24.07.2023 GOD.

IVKA TOMLJENOVIĆ, ROĐ. LULIĆ, OTAC BOŽO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ŽELJKO PAULIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 54 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MAGDA PARANOS, ROĐ. BELAN, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO-GOR. STATIVE 16:00 SATI

MARIJAN KLOBUČAR, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

PETAK, 21.07.2023. GOD.

DOMINKO GAŠPAR, OTAC ILIJA, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11:45 SATI

DARINKA PAVELIĆ, ROĐ. KRAJAČIĆ, OTAC VJEKOSLAV, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

NEVENKA PERIĆ, ROĐ. BUKOVČAN, OTAC JANKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

PREDRAG NOVKOVIĆ-MIHALIĆ, OTAC BRANKO, STAR 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 20.07.2023. GOD.

JAGA VOJAK, ROĐ. ŠIŠNOVIĆ, OTAC IGNAC, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 12:30 SATI

MILKA BELAVIĆ, ROĐ. MATIĆ, OTAC MILE, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

FRANCISKA PRŠA, ROĐ. PUHANIĆ, OTAC TOMO, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

DRAGO MODRUŠAN, OTAC NIKOLA, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 17:30 SATI

SRIJEDA, 19.07.2023. GOD.

ĐURO TRBOJEVIĆ, OTAC ĐURO, STAR 76 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

NADA BAJAC, ROĐ. VOJAK, OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14:00 SATI

MARKO DRAKŠIĆ, OTAC ADAM, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA 16:00 SATI

MIROSLAV FAKIN, OTAC IVAN, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 18.07.2023. GOD.

DRAGA ERDELJAC, ROĐ. HORVATIĆ, OTAC DRAGAN, STARA 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ŽELIMIR KIRŠ, OTAC ADAM, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

SLAVICA MANDIĆ, ROĐ. ŽLIBOVČIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

MARINKO ČALIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 17.07.2023. GOD.

KATA NOVAK, ROĐ. MLAČAK, OTAC JOSIP STARA 88 GOD.
UKOP NA GOBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MAJA PINTAR, ROĐ. PINTAR, MAJKA KATICA, STARA 61 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

FRANKA PAVIČIĆ, ROĐ. PAVIČIĆ, OTAC PAVAO. STARA 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MARIJA VRANEŠA, ROĐ. VRANEŠA, OTAC JOSIP, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

PETAK, 14.07.2023. GOD.

MARINKO BRNARDIĆ, STAR 39 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 10:00 SATI

BRANKO TUTEK, OTAC MILAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

DRAGO JAJČEVIĆ, OTAC ILIJA, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

MATIJA BRIDIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 13.07.2023. GOD.

JASNA JURAIĆ, ROĐ. TVRDINIĆ, OTAC PETAR, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

ANTONIJA MATAN, ROĐ. BESTIĆ, MAJKA MARIJA, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

ANDRIJA BRIŠKI, OTAC ANDRIJA, STAR 62 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SRIJEDA, 12.07.2023. GOD.

MARINA SERTIĆ, ROĐ. SERTIĆ, OTAC MARKO, STARA 71 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU  U 12:30 SATI

MIHOVIL HODAK, OTAC STJEPAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

IVAN STARČEVIĆ, OTAC MARKO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

TEREZA BANFIĆ – TOMANJ, ROĐ. BANFIĆ, OTAC TOMO, STARA 87 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 11.07.2023. GOD.

IVAN LEVAČIĆ, OTAC MARTIN, STAR 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PETAR VUKŠA, OTAC DUŠAN, STAR 88 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 14:00 SATI

MIODRAG VUKDRAGOVIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 64 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ĐORĐE BJELOBABA, OTAC GEDEON, STAR 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 10.07.2023. GOD.

SLAVKO BABURIĆ, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE  U 12:30 SATI

MARICA ČOHAN, ROĐ. SMENDEROVAC, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 14:00 SATI

JOZEF SLONKA, OTAC JOZEF, STAR 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

LJUBICA JELČIĆ, ROĐ.VRCAN, OTAC ANTE, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

PETAK, 07.07.2023. GOD.

NADA MATEŠA ROĐ. MATEŠA, OTAC NIKOLA, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DAMIR LAIĆ, OTAC IVAN, STAR 45 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

PAULINA MATAN, ROĐ. TONKOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 06.07.2023. GOD.

ZORICA FABIJANČIĆ, ROĐ. ŠOJAT, OTAC JOSIP, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

MAJA HOLOŠI, ROĐ. PAPA, OTAC STJEPAN, STARA 42 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 17:30 SATI

SRIJEDA, 05.07.2023. GOD.

MARIJA STANIŠIĆ, ROĐ. PEER, OTAC IVAN, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

ZORA CRNJAK ROĐ. PEITEL, MAJKA KATARINA, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ANA POŽAR, ROĐ. JURKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ANA BELAVIĆ ROĐ. DRAŽENOVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 04.07.2023. GOD.

NEVENKA FILIPOVIĆ, ROĐ. IVANOVIĆ, OTAC MILE, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI

MIRKO ŠTEFAN, OTAC JOSIP, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

PONEDJELJAK, 03.07.2023. GOD.

MARICA BLAŠKOVIĆ, ROĐ. DUPKOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

MILE TURKALJ, OTAC JOSIP, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

PETAK, 30.06.2023. GOD.

ZDRAVKO BROZOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 29.06.2023. GOD.

ANKICA IVANKOVIĆ ROĐ. PEKIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 90 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARICA GORŠĆAK ROĐ. PRISELAC, MAJKA MARIJA, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

SRIJEDA, 28.06.2023. GOD.

KATA RADATOVIĆ ROĐ. RADATOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

UTORAK, 27.06.2023. GOD.

MICHAEL ROŽIĆ, MAJKA PAULA, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MAGDALENA BERGANT ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC JURAJ, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

BARBARA OPAT ROĐ. OPAT, OTAC JOSIP, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

BRANKO VUKELJA, OTAC JOSIP, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 26.06.2023. GOD.

MARIJAN KREUTZ, OTAC ALEKSANDAR, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL 12:30 SATI

PETAK, 23.06.2023. GOD.

BRANKO PADEŽANIN, OTAC SVETOZAR, STAR 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARIJA VIDMAR ROĐ. GRGURIĆ, OTAC LUDVIG, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADODARJE U 16:00 SATI

SRIJEDA, 21.06.2023. GOD.

MILJUŠEVIĆ BRANKO, OTAC MILO, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL 12:30 SATI

UTORAK, 20.06.2023. GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 19.06.2023. GOD.

IVAN CIGIĆ, OTAC IVAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

STANISLAV KOSTELAC (MINCA), OTAC PAVAO, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PETAK, 16.06.2023. GOD.

ANDRIJA SABLJARIĆ, OTAC FRANJO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 12:30 SATI

ANKA SABLJARIĆ, ROĐ. CINDRIĆ, OTAC JOSO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

VLADIMIR KEKIĆ, OTAC JOSIP, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 15.06.2023. GOD.

BARBARA LIVOJEVIĆ, ROĐ. GORŠIĆ, OTAC VLADIMIR, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

SRIJEDA, 14.06.2023. GOD.

BARKA VRBANIĆ, ROĐ. PROTULIPAC, OTAC ANTUN, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MILAN MRĐENOVIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

LJUBICA LATIN, ROĐ. JURAIĆ, OTAC ANTON, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

UTORAK, 13.06.2023. GOD.

MILIĆ MRKALJ, OTAC NIKOLA, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

SLAVKO MAŽURAN, OTAC MATO, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 12.06.2023. GOD.

JOŽEFA-ANTONIJA RAPO, ROĐ. ZUPANČIČ, OTAC ANTON, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANTUN MIHOLOVIĆ, OTAC FRANJO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U  14:00 SATI

MARICA SVRŽEVIĆ, ROĐ. SVRŽEVIĆ, OTAC TOMO, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 15:30 SATI

MILKA LODOLI, ROĐ. CINDRIĆ, OTAC MILE, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 17:30 SATI

PETAK, 09.06.2023. GOD.

IVAN JUKIĆ, OTAC ANTO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ANTUN BILOVIĆ, OTAC MANE, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DAVORIN STEPINAC, OTAC IVAN, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

RADE MIŠLJENČEVIĆ, OTAC ĐURO, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

SRIJEDA, 07.06.2023. GOD.

STEVO PEŠUT, OTAC ĐURO, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ZDENKO ROŽMAN, OTAC IVAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

NIKOLA POŽAR, OTAC FRANJO, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 06.06.2023. GOD.

MILE BARIĆ, OTAC JOŽE, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA  – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

BORIS BOLFEK, OTAC VLADIMIR, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 05.06.2023. GOD.

IVAN MAUROVIĆ, OTAC MIRKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ZDRAVKO JURIĆ, OTAC PETAR, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA  – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

GORDANA SUŽNJEVIĆ, ROĐ. BLAŽEVIĆ, OTAC BLAGOMIR, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

FRANO RAJIĆ, OTAC NIKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

PETAK, 02.06.2023. GOD.

MARIJA KRAPAC, ROĐ. RADOVIĆ, OTAC ŠIMUN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 01.06.2023. GOD.

JOSIP KOS, OTAC JOSIP, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MILAN ALIVOJVODIĆ, OTAC MILE, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

BARA KAPUSOVIĆ, ROĐ. FUNDURULIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 92 GOD
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

SRIJEDA, 31.05.2023. GOD.

ĐURĐICA LUKAČIĆ, ROĐ. VUKSAN, OTAC MATE, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

IVAN MARAKOVIĆ, OTAC DARKO, STAR 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 29.05.2023. GOD.

MARKO MARJANOVIĆ, OTAC MILE, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

BRANIMIR JOVIĆ, OTAC BRANKO, STAR 43 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

PETAK, 26.05.2023. GOD.

LJUBICA TONČIĆ, ROĐ. BANOVAC, OTAC PETAR, STARA 95 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANA BEGO, ROĐ. ČURJAK, OTAC IVAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

MARIJAN IVIČAK, OTAC JOSIP, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MARIJA BIJELIĆ, ROĐ. MALBAŠA, OTAC STANKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 25.05.2023. GOD.

VLADIMIR CUNJAK, OTAC STJEPAN, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

LJUBICA MRKIĆ, ROĐ. BOŽIĆ, OTAC ILIJA, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

SRIJEDA, 24.05.2023. GOD

BARBARA KRUHOVIĆ, ROĐ. BOGOVIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12:30 SATI

IGOR HUMJAN, OTAC JOSIP,  STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

BARKA PAVIČIĆ, ROĐ. NOVOSEL, OTAC JANKO, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:30 SATI

PETAR MILČIĆ, OTAC JANKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 17:30 SATI

UTORAK, 23.05.2023. GOD.

IVAN GLAVINIĆ, OTAC MATO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12:30 SATI

MIROSLAV KEKIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MATIJA VOLARIĆ, OTAC JURAJ, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 22.05.2023. GOD.

OMER SALČINOVIĆ, MAJKA NAJLA, STAR 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PAVICA DIMOVIĆ, ROĐ. TVORIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 16:00 SATI

MLADEN FOSCHIO, OTAC IVAN, STAR 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PETAK, 19.05.2023. GOD.

MARKO NERALIĆ, OTAC MILE, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

MARIJAN ŽIVČIĆ, OTAC JANKO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 18.05.2023. GOD.

IVAN CAPAN, OTAC IVAN, STAR 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

JOSIP GLAVINIĆ, OTAC JOSIP, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI

MARIJA CAPAN ROĐ. STANIŠIĆ, OTAC FRANJO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SRIJEDA, 17.05.2023. GOD.

LUCIJA HRASTOVČAK, ROĐ. GRUBER, OTAC ALOJZ, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

MILENA DUJMOVIĆ – BOŽIĆ, ROĐ. GAČEŠA, OTAC MILOŠ, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

TOMO BENKOVIĆ, OTAC JURAJ, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 16.05.2023. GOD.

ANA JURKOVIĆ, ROĐ. JURKOVIĆ, OTAC VALENTIN, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

IVAN BESEDNIK, OTAC STJEPAN, STAR 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 15.05.2023. GOD.

VID CAR, OTAC MAKSIM, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARICA SUDAC ROĐ. KRUŽIĆ, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14:00 SATI

DRAGUTIN ČULIG, OTAC MIJO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

KATA KALAŠ, ROĐ. ZEKO, OTAC STIPO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 18:00 SATI

PETAK, 12.05.2023. GOD.

ANGELINA GRAOVAC, ROĐ. RAŠIĆ, OTAC VLADO, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

JANA BOŠNJAK, ROĐ. BIŠĆAN, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA M. ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

MARIJAN PAVLAČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 11.05.2023. GOD.

KATA KAIŠIĆ, ROĐ. PRANJIĆ, OTAC STIPO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

MIJO BUKOVAC, OTAC MIJO, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:00 SATI

JASENKA MLAČAK, OTAC IVAN, STARA 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

SRIJEDA, 10.05.2023. GOD.

MARIJA ŽALAC, ROĐ. BADOVINAC, OTAC PETAR, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 09.05.2023. GOD.

RANKA TOMAŠEVIĆ, ROĐ. SELAKOVIĆ, OTAC MILE, STARA 90 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ANDREJA ANZIĆ-PAIĆ, ROĐ. ANZIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 08.05.2023. GOD.

KRISTINA BLAŽUN, ROĐ. ZUPANČIĆ, OTAC ANTUN, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

PETAK, 05.05.2023. GOD.

LJILJANA TOMIČIĆ, OTAC ŠTEFAN, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

STJEPAN GRČIĆ, OTAC IVAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 04.05.2023. GOD.

RUDOLF STARIĆ, OTAC RUDOLF, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12.30 SATI

MARIJA KOKALJ ŠESTAK, OTAC STJEPAN, STARA 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SRIJEDA, 03.05.2023. GOD.

BOŽIDAR TYROLT, OTAC LADISLAV, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MARICA KLOBUČAR, ROĐ. BERMARIJA, OTAC FRANJO, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 17:30 SATI

UTORAK, 02.05.2023. GOD.

ANKA STOJMENOVIĆ, ROĐ. KRZNARIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MARA DOMAZET, ROĐ. JOSIPOVIĆ, OTAC TOMA, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

GORAN ČEH, OTAC JANKO, STAR 41 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

ZLATKO FUNDURULIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

PETAK, 28.04.2023.GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 27.04.2023. GOD.

DRAGICA JELIĆ, ROĐ. MARKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

HRVOJE BOLJEŠIĆ, OTAC PETAR, STAR 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

SRIJEDA, 26.04.2023. GOD.

ANTON BARŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

JANA SMILJANIĆ, ROĐ. FANJAK, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

IVAN TONKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

ANA MIHALIĆ, ROĐ. POGAČIĆ, OTAC TOMO, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 18:00 SATI

UTORAK, 25.04.2023. GOD.

BORIS TOFFOLOM, OTAC IVAN, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

IVAN VULJANIĆ, OTAC MIJO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

JELA HULJINA ROĐ. LUKIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 16:00 SATI

MIRJANA LATKOVIĆ ROĐ. VRANČIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 24.04.2023. GOD.

STJEPAN PODHRAŠKI, OTAC MILAN, STAR 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ZRINKA MOHOR ROĐ. MOHOR, OTAC IVAN, STARA 42 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

MARIJA VIDAKOVIĆ ROĐ.SMOLJAK, OTAC MARKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

ZDENKA MIHALIĆ ROĐ. ŠTEFANAC, OTAC JOSIP, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 17:30 SATI

PETAK, 21.04.2023. GOD.

MARIJA-ZDENKA ŠTIMEC ROĐ. CIRHEN, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

BRANKA DINTER, ROĐ. DINTER, OTAC DRAGUTIN, STARA 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 20.04.2023. GOD.

VERONIKA BAČIĆ, ROĐ. MIHOVILIĆ, OTAC JOSIP, STARA 99 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ŠTEFANIJA JURAIĆ, ROĐ. MATELJAN, OTAC BLAŽ, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

SRIJEDA, 19.04.2023. GOD.

JOSIP CVITKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MIRJANA RIBIČIĆ ROĐ. TOMŠIĆ, OTAC JOSIP, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

UTORAK, 18.04.2023. GOD.

MILOŠ ĆAKIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

DUBRAVKO MALKOČ, OTAC VLADIMIR, STAR 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC 14:00 SATI

IVKA RIBIĆ, ROĐ. TOPIĆ, OTAC JOZO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 16:00 SATI

IVAN POTURICA, OTAC FRANJO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 17.04.2023. GOD.

ANTUN PAPA, OTAC IVAN, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

ZORKA KOSIĆ, ROĐ. TABAK, OTAC DRAGO, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14:00 SATI

IVAN SUDAC, OTAC JANKO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 16:00 SATI

JURAJ PROTULIPAC, OTAC JURAJ, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 17:30 SATI

PETAK, 14.04.2023. GOD.

MARIJA BALJAK, ROĐ. HIBLER, OTAC STJEPAN, STARA 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANA ERDELJAC, ROĐ. BROZIĆ, OTAC MIJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

ZLATKO VUKOVIĆ, MAJKA JELKA, STAR 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MIRA LISAC, ROĐ. MILČIĆ, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

ADAM RUBČIĆ, OTAC LUKA , STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:30 SATI

ČETVRTAK, 13.04.2023. GOD.

VLADIMIR TANDARIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 59 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

KATARINA PAVLAČIĆ, ROĐ. ŽALAC, OTAC MARKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

SRIJEDA, 12.04.2023. GOD.

IRENA PAVELIĆ, ROĐ. TURK, OTAC BORIS, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MIRA BOGOVIĆ, ROĐ. MEDVED, OTAC MARKO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

IVAN STEPIĆ, OTAC MARTIN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

UTORAK, 11.04.2023. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 07.04.2023. GOD.

IVAN KATIĆ, OTAC JANKO, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

ĐORĐE KOSIJER, OTAC ILIJA, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 06.04.2023. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 05.04.2023. GOD.

JUSTINA BEGOVIĆ, ROĐ. KATIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 96 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

VLADIMIR GALEZ, OTAC STANISLAV VID, STAR 62 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MILOŠ BIŽIĆ, OTAC JANKO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

UTORAK, 04.04.2023. GOD.

ŽELJKO BRKAŠIĆ, OTAC LEOPOLD, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MILENKO ANTONIJEVIĆ, OTAC MILOVAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

BRANIMIR TRNOKOP, OTAC MILAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

DINKO KRALJEVIĆ, OTAC DARINKO, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 03.04.2023. GOD.

KATA PILIŠKIĆ, ROĐ. TOPALOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

STJEPAN MIKLEČIĆ, OTAC VALENT, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MARIJAN ČAČKOVIĆ, OTAC VLADO, STAR 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 17:30 SATI

PETAK, 31.03.2023. GOD.

ANA GERIĆ, ROĐ. MEJAŠIĆ, OTAC JANKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 30.03.2023. GOD.

IVANKA ŠOMEK, ROĐ. ŠOMEK, OTAC VENCESLAV, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

ANTULA GRDOŠIĆ, ROĐ. TODOROVIĆ, OTAC MLADEN, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

DRAGICA VRANIĆ, ROĐ. VUGDRAGOVIĆ, OTAC VOJIN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

SRIJEDA, 29.03.2023. GOD.

VESNA KOČAN, ROĐ. CVITEŠIĆ, OTAC FRANJO, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

BARE TUŠKAN, ROĐ. VUČIĆ, OTAC MATO, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:30 SATI

UTORAK, 28.03.2023. GOD.

TEREZA FERENČIĆ, ROĐ. PLASAJ, OTAC LOVRO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLU HRNETIĆ U 14:00 SATI

BORISLAV VEDRINA, OTAC MIJO, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 27.03.2023. GOD.

DRAGICA PRANJIĆ, ROĐ. ANUŠIĆ, OTAC MARIJAN, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

DRAGICA SLADIĆ, ROĐ. PODVORAC, OTAC IVAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

IVAN VUKMANIĆ, OTAC MATO, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PETAK, 24.03.2023. GOD.

ANDRINA TUMPA, OTAC ZVONIMIR, STARA 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

DAVOR JURIŠIĆ, OTAC SLAVKO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 23.03.2023. GOD.

DUŠAN GRBA, OTAC MILE, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

IVAN JURILJ, OTAC JURE, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

IVAN PRAVICA, OTAC GAŠPAR, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 22.03.2023. GOD.

SOFIJA LETICA, ROĐ. ŽUBRINIĆ, OTAC FABIJAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

IVAN MATES, OTAC GUSTAV, STAR 95 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:00 SATI

ANA HULJINA, ROĐ. HERCEG, OTAC TOMO, STARA 98 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13:30 SATI

SLAVKO MILINOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:30 SATI

UTORAK, 21.03.2023.GOD.

DRAŽEN SPITZER, OTAC ROBERT, STAR 62 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

TEREZIJA PERINAC, ROĐ. LOVASIĆ, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

MARIJA TUŠKAN, ROĐ. BELAVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

IVAN MALNAR, OTAC IVAN, STAR 60 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 20.03.2023.GOD.

IVAN RUKAVINA, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

JAGA VUKOVIĆ, ROĐ.TURKALJ, OTAC JANKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

JOSIP ŠIMUNČIĆ, OTAC IVAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 17.03.2023. GOD.

BOŽICA SVILAR, ROĐ. GARDIJAN, OTAC IGNJATIJE, STARA 62 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

JOSIP JAGUŠIĆ, OTAC PETAR, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

BISERKA ŽUPEC, ROĐ. VANCAŠ, OTAC MILAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 16.03.2023. GOD.

MARIJA PLEŠ, ROĐ. PLEŠ, OTAC TOMO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

JELENA OFAK, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC ANTUN, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 15.03.2023. GOD.

MARIJA SAMARŽIJA, ROĐ. MODRIĆ, OTAC ZVANE, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

BARBARA RIBIČIĆ, ROĐ. OKIČIĆ, OTAC ADAM, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:30 SATI

UTORAK, 14.03.2023. GOD.

ZDRAVKO CVITKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:00 SATI

IVAN VOLARIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARINKO KRNEŽIĆ, OTAC VALENTIN, STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ANDRIJA ERDELJA, OTAC ANDRIJA, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 13.03.2023. GOD.

MILORAD VUČKOVIĆ, OTAC MILETA, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PETAK, 10.03.2023. GOD.

MARIO HAVAŠ, MAJKA MARGITA, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

DANICA VOJAK, ROĐ. DRAKULIĆ, OTAC MILAN STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

NATAŠA POLJAK, ROĐ. VRDOLJAK, OTAC RATOMIR, STARA 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

JANJA HOROVSKI, ROĐ. IVEŠIĆ, OTAC IVO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 09.03.2023. GOD.

FRANCA OSTERMAN, ROĐ. SKOLAN, OTAC NIKOLA, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:30 SATI

SRIJEDA, 08.03.2023. GOD.

FRANJO TROPČIĆ, OTAC MIJO, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DARINKA PERETIĆ, ROĐ. MATIJEVIĆ, OTAC DRAGIĆ, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ROBERT GLAVIČAR, OTAC IVAN, STAR 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

UTORAK, 07.03.2023. GOD.

LJUBICA TESTEN, ROĐ. JARANOVIĆ, OTAC MATO, STARA 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

PONEDJELJAK, 06.03.2023. GOD.

TOMO KOS, OTAC MARKO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PETAK, 03.03.2023.GOD.

VLADIMIR LEMIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 02.03.2023. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 01.03.2023. GOD.

RUŽICA MOČNIK, ROĐ. MAVRETIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

UTORAK, 28.02.2023. GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 27.02.2023. GOD.

BARA BOGDANOVIĆ ROĐ. ŠINKOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MARIJA PAVLIĆ, ROĐ. GUŠTIN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14:00 SATI

VILHELM VAJFERT, OTAC ANTON, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 24.02.2023. GOD.

SLAVA SANTINI, ROĐ. KRSTIĆ, OTAC ŠIME, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 23.02.2023. GOD.

MIROSLAV NIKOLOVSKI, OTAC NAJDAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 11:00 SATI

VLADO BALGAVI, OTAC IVAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SRIJEDA, 22.02.2023. GOD.

SLAVICA GLAVINIĆ, ROĐ. LUKŠIĆ, OTAC MATO, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 11:00 SATI

MARA FILIPČIĆ, ROĐ. ŠTANDUHAR, OTAC PETAR, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

JOSIPA PEREZ ROĐ. KRALJ, OTAC DRAGUTIN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

ZDENKO RELIĆ, OTAC BRANKO, STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

UTORAK, 21.02.2023. GOD.

IVANKA VAJDIĆ ROĐ. ŠIMATOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 95 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

MARIJA LUKŠIĆ, ROĐ. GAVRANIĆ, OTAC RADE, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

FRANCIKA ŠPRAJCAR, ROĐ. JAKOVAC, OTAC MARTIN, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

BORKO UZELAC, OTAC STEVO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 20.02.2023. GOD.

MARIJAN GRAHO, OTAC IVAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11:00 SATI

DRAGA OBRANOVIĆ, ROĐ. PINTAR, OTAC MATO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 12:30 SATI

IVANA HRSAN, ROĐ. MULC, OTAC IVAN, STARA 42 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:00 SATI

VID MATOŠEVIĆ, OTAC ILIJA, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:30 SATI

PETAK, 17.02.2023. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 16.02.2023. GOD.

FRANCA ŽGANJER, ROĐ. BOŠNJAK, OTAC MARTIN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 11:00 SATI

BORISLAV ŠUŠNJAR, OTAC ĐURO, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

SRIJEDA, 15.02.2023. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 14.02.2023. GOD.

ANA GALINAC, ROĐ. GALINAC, OTAC JOSIP, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

BISERKA OŠTRANIĆ, ROĐ. MATAN, OTAC DRAGO, STARA 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 13.02.2023. GOD.

ZLATICA FRKETIĆ, ROĐ. CVITAK, OTAC STJEPAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU G. STATIVE – SV. MARKO U 14:00 SATI

PETAK, 10.02.2023. GOD.

LJUBICA KAMBIĆ, ROĐ. MARKOVIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 09.02.2023. GOD.

JELENA FANJAK, ROĐ. HRVOJEVIĆ, OTAC IVAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

VINKO BELIĆ, OTAC VINKO, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BRANKO RADIČEVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU G. STATIVE – SV. MARKO U 14:00 SATI

SRIJEDA, 08.02.2023. GOD.

FRANJO JUŠINSKI, OTAC ZVONIMIR, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 11:00 SATI

ALEKSANDAR GRUDIĆ, OTAC ĐURO, STAR 88 GOD.
UKPO NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MARIJA VRBANIĆ, ROĐ. KLOKOČKI, OTAC JURAJ, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

SINIŠA JANIĆ, OTAC MILENKO, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

UTORAK, 07.02.2023. GOD.

ALEKSANDAR KNEŽEVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

JOSIP GRAHO, OTAC JURA, STAR 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

DRAGICA HERCEG, ROĐ. HULJINA, OTAC MATO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14:00 SATI

JELA BARUKČIĆ, ROĐ. BARUKČIĆ, OTA STJEPAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 06.02.2023. GOD.

LJUBICA CRNKOVIĆ, ROĐ.ŽABČIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

SLAVKO JELAČA, OTAC RADE, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MILENKO ŠKALJAC, OTAC PETAR, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 15:30 SATI

PETAK, 03.02.2023. GOD.

RENATO MOKOLE, OTAC RAFAEL, STAR 58 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30

LJUBA TOMAŠIĆ, ROĐ. KRAPAC, OTAC LOVRO, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

VIŠNJA POLOVIĆ, ROĐ. POLOVIĆ, OTAC VLADIMIR, STARA 64 GOD.
ISPRAĆAJ NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 02.02.2023. GOD.

ZVONIMIR PAVLAČIĆ, OTAC IVAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:00 SATI

ĐURO LONČAR, OTAC RADE, STAR 92 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 12:30 SATI

MARICA ČAIĆ, ROĐ. SABLJARIĆ, OTAC IVO, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 14:00 SATI

SRIJEDA, 01.02.2023. GOD.

IVAN VRBANČIĆ, OTAC PAVAO, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

MILAN MRKIĆ, OTAC MILOŠ, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

GRUJO NOVAKOVIĆ, OTAC STEVO, STAR 75 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE U 15:30 SATI

UTORAK, 31.01.2023. GOD.

NENAD JURKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

IVAN TURKOVIĆ, OTAC VJEKOSLAV, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

FRANJO KALEM, OTAC ILIJA, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 30.01.2023. GOD.

MARKO IVIĆ, OTAC MIJO, STAR 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

IVAN SELJAN, OTAC IGNAC, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

SABATO GENOVESE, OTAC CARMINE, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:30 SATI

PETAK, 27.01.2023. GOD.

ANKA VLAISAVLJEVIĆ, ROĐ. KOSOVAC, OTAC MANE, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

JURAJ SKOLAN, OTAC NIKOLA, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

MATO MOGUŠ, OTAC DANIJEL, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 26.01.2023. GOD.

ĐURĐICA ROZNER ROĐ. ROZNER, OTAC IVAN, STARA 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

JURAJ MILOŠIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

SRIJEDA, 25.01.2023. GOD.

KATARINA SKENDER, ROĐ. RAČKI, OTAC JOSIP, STARA 94 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANKICA ŽGELA, ROĐ. GOLDAŠIĆ, OTAC MIJO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

JOSIP STAVLJENIĆ, OTAC MILAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:30 SATI

UTORAK, 24.01.2023. GOD.

KATICA SPUDIĆ ROĐ. SPUDIĆ, OTAC JOSIP, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

IVANKA FRANOVIĆ ROĐ. IVKA, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MARIJAN PAPEŽ, OTAC STJEPAN, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 23.01.2023. GOD.

SLAVICA MATIJAŠIĆ ROĐ. VALENTIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12:30 SATI

LJUBICA TESLA ROĐ. VIŠNJIĆ, OTAC SAVO, STARA 85 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DENIS LISAC, OTAC DANIJEL, STAR 59 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 20.01.2023. GOD.

MARICA MLAČAK, ROĐ. BENDEKOVIĆ, OTAC MATO, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

ANTUN LODOLI, OTAC ANTON, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 14:00 SATI

ANĐA ŠIRIĆ, ROĐ. BJELČEVIĆ, OTAC SAVA, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 19.01.2023. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 18.01.2023. GOD.

ANKA TOLJAN, ROĐ. CEKOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

STJEPAN MIKŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

UTORAK, 17.01.2023. GOD.

DRAGUTIN GOJAK, OTAC PETAR, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11:00 SATI

ANKA CAR, ROĐ. TRGOVČIĆ, OTAC MIJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 12:30 SATI

LJERKA BROZIČEVIĆ, ROĐ. BROZIČEVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MARA ĐUKIĆ, ROĐ. ĐUKIĆ, OTAC LUKA, STARA 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 16.01.2023.GOD.

MILAN ADŽIBABA, OTAC DUŠAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

ANA GOJAK, ROĐ. GRAHO, OTAC JOSIP, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MIJO VOJAK, OTAC STJEPAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 14:00 SATI

IVAN ČAVLOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PETAK, 13.01.2023. GOD.

DRAŽEN BELAVIĆ, OTAC JURAJ, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU G.STATIVE – SV. MARKO U 11:00 SATI

ZVONIMIR ŽABIĆ, OTAC IVICA, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

TOMISLAV VUČIĆ, OTAC MATO, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 12.01.2023. GOD.

EMIL TOJAGA, OTAC GOJKO, STAR 41 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

DANICA MILIVOJEVIĆ, ROĐ. VUKIĆ, OTAC FILIP, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆKI CEROVAC U 11:00 SATI

LOVRO MARINČIĆ, OTAC LOVRO, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

HERMINA SKORUP,  ROĐ. SKORUP, OTAC TOMO, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

VINKO PALAJSA, OTAC STJEPAN, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 11.01.2023. GOD.

IVAN ŽUŽIĆ, OTAC ZDENKO, STAR 20 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 10:00 SATI

MARA JAKŠIĆ, ROĐ. STANKOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 12:30 SATI

IVAN PAULI, OTAC NIKOLA, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

BARBARA KRIŽANIĆ, ROĐ. BRIDIĆ, OTAC JURAJ, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

UTORAK, 10.01.2023. GOD.

DRAGUTIN HAJDINOVIĆ, OTAC SLAVKO, STAR 78 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:00 SATI

DRAGICA JURKOVIĆ, ROĐ. RAIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 12:30 SATI

VLADIMIR ŠEGINA, OTAC IVAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

TOMISLAV PEROŠ, OTAC ZDENKO, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 09.01.2023. GOD.

MARGARETA ŽAPČIĆ, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC LUKA, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:00 SATI

RADA PAVLEK, ROĐ. NOVAK, OTAC MIRKO, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

MIHA FANJAK, OTAC TOMO, STAR 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 12:30 SATI

MARIJA PERNAR, ROĐ. PERNAR, OTAC MIKO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MARICA BANIĆ, ROĐ. DROŽĐIBOB, OTAC IVAN, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 05.01.2023. GOD.

SALVATORE BLUNDA, OTAC IGNAZIO, STAR 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

ZVONKO ŽAJA, OTAC FRANJO, STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DRAGICA SMUKAVIĆ, ROĐ. SELJAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

SLAVICA RENDULIĆ, ROĐ. ŽIVKO, OTAC MATE, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 15:30 SATI

SRIJEDA, 04.01.2023. GOD.

LJUBICA ULAKOVIĆ, ROĐ. RAŠKOVIĆ, OTAC STANKO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ZLATICA MIKŠIĆ, ROĐ. CAR, OTAC IVAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

UTORAK, 03.01.2023. GOD.

ANA BEG, ROĐ. POŽAR, OTAC NIKOLA, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU G.STATIVE – SV.MARKO U 12:30 SATI

MARICA ZEBIĆ, ROĐ. VIDAN, OTAC ANDRIJA, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI

MIJO MARADIN, MAJKA LJUBICA, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 02.01.2023. GOD.

MARIJA HAJSAN, ROĐ. JELIČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

STJEPAN ŽIBRAT, OTAC MIRKO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

MATIJA KEKIĆ, OTAC MATIJA, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 30.12.2022. GOD.

KATICA SUDAC, ROĐ. VULJANIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 11:00 SATI

MILKA HUDOROVIĆ, ROĐ. AMIĆ, OTAC PETAR, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 11:00 SATI

MILJENKO CRNKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DANICA SPUDIĆ, ROĐ. KUKIĆ, OTAC MIHAJLO, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

VILJEM BORKO, OTAC VILIM, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 29.12.2022. GOD.

JASMIN BLAŠKOVIĆ, OTAC FRANJO, STAR 47 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE DUBOVAC U 11:00 SATI

EMILIJA JARŠULIĆ, ROĐ. HABUŠ, OTAC KARLO, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

SLAVICA BOŽIČEVIĆ, ROĐ. HOLJEVAC, OTAC MARKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

KATARINA TODOROVIĆ, ROĐ. MILIČENKO, OTAC JAKOV, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

SRIJEDA, 28.12.2022. GOD.

DRAGICA GRŽEVIĆ, ROĐ. KOŠARIĆ, OTAC MILUTIN, STARA 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

VIDOSAVA PAPIĆ, ROĐ. PAPIĆ, OTAC MILAN, STARA 94 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MIRJANA ĐIPALO, ROĐ. ĐIPALO, OTAC DRAGUTIN, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:00 SATI

BARA DUJAM, ROĐ. ŽUNAC, OTAC PETAR, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

UTORAK, 27.12.2022. GOD.

MARIJA ĆAKIĆ, ROĐ. RADAKOVIĆ, OTAC VASILJ, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 13:30 SATI

ŠTEFANIJA HALIĆ, ROĐ. VUKMANIĆ, OTAC MIJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

PETAK, 23.12.2022. GOD.

VLATKO GOLAC, OTAC JOSIP, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

ZORICA STANOJEVIĆ, ROĐ. LUKUNIĆ, OTAC JOSIP, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MARA VIŠNJAK, ROĐ. PLESKINA, OTAC JOSIP, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

IVAN PENIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 22.12.2022. GOD.

NADA PAJIĆ, ROĐ. TEPŠIĆ, OTAC DUŠAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 14:00 SATI

BRANKO ŽIŽEK, OAC FERDO, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

SRIJEDA, 21.12.2022. GOD.

RUŽA BIŠĆAN, ROĐ.GRMAN, OTAC IVAN, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

JANKO LUGAR, OTAC FABIJAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

DRAGUTIN BLAŽEKA, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU BLATNICA U 12:30 SATI

ANKICA POPOVAČKI, ROĐ. ŽUŽINJAK, OTAC STJEPAN, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU GORNJE STATIVE – SV. MARKO U 14:30 SATI

UTORAK, 20.12.2022. GOD.

VLADO GLAVURDIĆ,OTAC MATO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 11:00 SATI

FRANCA OPAT, ROĐ. PAVLINAC, OTAC JANKO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

MAHMUT KASUM, OTAC SMAIL, STAR 59 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DUBRAVKO KRALJ, OTAC JANKO, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 19.12.2022. GOD.

DRAGUTIN MARČIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

JOSIP LASIĆ, OTAC MILAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

BARBARA LUTZ, OTAC PETAR, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

PETAK, 16.12.2022. GOD.

TOMISLAV MARIĆ, OTAC SPASOJE, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

DRAGICA MARJANOVIĆ, ROĐ. PROTULIPAC, OTAC STJEPAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

BARBARA ŠIMIĆAK, ROĐ. ROŽMAN, OTAC JOSIP, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 15.12.2022. GOD.

STJEPAN FRANJKOVIĆ, OTAC FRANJO, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

IVAN ŽELJEZNJAK, OTAC JURAJ, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

SRIJEDA, 14.12.2022. GOD.

IVA DŽIDO, ROĐ. DŽIDO, OTAC JAKOV, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

IVAN KOŠAVIĆ, OTAC FRANJO, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

MARICA LUKIĆ, ROĐ. MATASIĆ, OTAC FRANJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14:30 SATI

UTORAK, 13.12.2022. GOD.

RADMILA RADENKOVIĆ, ROĐ. RADENKOVIĆ, OTAC ŽIVOTA, STARA 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

FRANJO KLARIĆ, OTAC JANKO, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

PETAR MALKOČ, OTAC MATIJA, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 12.12.2022. GOD.

DARINKA NOVAKOVIĆ, ROĐ. NOVAKOVIĆ, OTAC ĐURO, STARA 99 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

LJUBICA ŠEPAC, ROĐ. GRGURIĆ, OTAC JANKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI

MAGDA KRNEŽIĆ, ROĐ. PALAJSA, OTAC SLAVO, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 09.12.2022. GOD.

LJUDMILA KOVAČEVIĆ, ROĐ. KOVAČEVIĆ, OTAC MIJO, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

ANKA MALJAN, ROĐ. RADAKOVIĆ, OTAC VASILJ, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆKI CEROVAC U 12:30 SATI

LJUBICA TUMARA, ROĐ. ADAM, OTAC KARLO, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MILENKA ŽAGAR, ROĐ. ČOP, OTAC FRANJO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 08.12.2022. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 07.12.2022. GOD.

NADA HERCEG, ROĐ. RUŽIČIĆ, OTAC ANTUN, STARA 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

UTORAK, 06.12.2022.GOD.

SLAVICA GRGINČIĆ ROĐ. MEJAŠKI, OTAC IVAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

KATICA NOVAKOVIĆ, ROĐ. BLAŠKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 05.12.2022. GOD.

PETAR PERETIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

DRAGICA VOLARIĆ, ROĐ. ĆURUVIJA, OTAC DANE, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PETAK, 02.12.2022. GOD.

DRAGAN VASILJEVIĆ, OTAC ADAM, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

LJUBICA MIKUC, ROĐ. NOVOSEL, OTAC STJEPAN, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BORIS ŠKRTIĆ, OTAC ANTUN, STAR 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:15 SATI

MARIO BUBAŠ, OTAC MARKO, STAR 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

NIKOLA BOLJKOVAC, OTAC MIRKO, STAR 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 01.12.2022. GOD.

STOJANKA GALOVIĆ, ROĐ. VASIĆ, OTAC ADAM, STARA 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 30.11.2022. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 29.11.2022. GOD.

MARGARITA FERENAC, ROĐ. FERENAC, OTAC LOVRO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MARE MASLAK, ROĐ. VUKOVIĆ, OTAC MILE, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 28.11.2022. GOD.

BARA HLAJ, ROĐ. SVRŽEVIĆ, OTAC KARLO, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 12:30 SATI

MIROSLAVA JUREŠA, ROĐ. POLOVIĆ, OTAC MATO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

CENIKA IVANAC, ROĐ. ŠEBREK, OTAC MIRKO, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

PETAK, 25.11.2022. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 24.11.2022. GOD.

JANKO BELAVIĆ, OTAC IVAN, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

DRAGUTIN GORŠIĆ, OTAC IVAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 15:30 SATI

SRIJEDA, 23.11.2022. GOD.

DARKO PAULI, OTAC NIKOLA, STAR 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 11:00 SATI

JAGODA LUKAČIĆ, ROĐ. OREMUŠ, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 12:30 SATI

MILAN HAJDIN, OTAC ALEKSANDAR, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

UTORAK, 22.11.2022. GOD.

MLADEN NAGLIĆ, OTAC FERDINAND, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

VLADIMIR RIBAR, OTAC STJEPAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:00 SATI

ŽELJKO ŠTEFANAC, OTAC TOMA, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 21.11.2022. GOD.

MARA GALOVIĆ, ROĐ. PEKIĆ, OTAC MIJO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 12:30 SATI

ĐURĐA BEDENIKOVIĆ, ROĐ. BEDENIKOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

DRAGUTIN RADOČAJ, OTAC ANTUN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 17.11.2022. GOD.

SLAVKO MARTINOVIĆ, OTAC MIHAJLO, STAR 74 GOD.
UKOP NA VOJNOM GROBLJU U 11:45 SATI

KATICA STANKOVIĆ, ROĐ. MEJAŠIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MARICA VUKUŠIĆ, ROĐ. ŠKARJAK, OTAC IVAN, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:15 SATI

ZORKA KONČAR, ROĐ. KOZINA, OTAC MOJSIJE, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JURAJ RIBIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 16.11.2022. GOD.

ZLATKO HADŽIĆ, OTAC OMER, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

UTORAK, 15.11.2022. GOD.

MARICA BELAVIĆ, ROĐ. BARTOLAC, OTAC PETAR, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

VERONIKA MARTINOVIĆ, ROĐ. KLINDIĆ, OTAC ANTO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MILJENKO NOGIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

VLADIMIR VUKOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 14.11.2022. GOD.

MILKA MAUROVIĆ, ROĐ. MARINAC, OTAC MIRKO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

IVAN MOHOR, OTAC ANDRIJA, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

IVAN ROŽIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15:30 SATI

PETAK, 11.11.2022. GOD.

IVAN BABIĆ, OTAC MIJO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. MARKO – G. STATIVE U 11:00 SATI

ANKA JAŠKA, ROĐ. LIPOŠĆAK, OTAC JURE, STARA 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

IVANA AVSEC, ROĐ. KOVAČIČ, OTAC FRANC, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 10.11.2022. GOD.

MUHAREM MUJEZINOVIĆ, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

MARIJA GATARIĆ, ROĐ. KOS, OTAC MIJO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

BISERKA TARIBA, ROĐ. TARIBA, OTAC JOSIP, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 14:00 SATI

IVAN LIVOJEVIĆ, OTAC PETAR, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

SRIJEDA, 09.11.2022. GOD.

ANKA KRČIĆ, ROĐ. GRGIĆ, OTAC IVAN, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:00 SATI

IVAN FANJAK, OTAC MIHA, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 12:30 SATI

VERA SAČERIĆ, ROĐ. VRANEŠA, OTAC STJEPAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 15:00 SATI

ZORAN SUHIN, OTAC MIROSLAV, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

UTORAK, 08.11.2022. GOD.

HILDEGARDA RELIĆ, ROĐ. HANŽEL, OTAC NIKOLA, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

BRANKO KOSIĆ, OTAC GOJKO, STAR 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BORIS HANTIH, OTAC FRANC, STAR 67 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 13:30SATI

ANA LAIĆ, ROĐ. VULJANIĆ, OTAC JURAJ, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:00 SATI

BARA ŠTEFANAC, ROĐ. KUTEROVAC, OTAC IVAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU SVETA DOROTEJA – MALA ŠVARČA U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 07.11.2022. GOD.

BOŽIDAR TOT, OTAC ZVONIMIR, STAR 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:00 SATI

MIJO MEJAŠIĆ, OTAC MIJO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MARIJANA NOVAKOVIĆ, ROĐ. PRPIĆ, OTAC MARKO, STARA 59 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

ANA BENKOVIĆ, ROĐ. ŠKRTIĆ, OTAC JOSIP, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV.DOROTEJA – MALA ŠVARČA U 16:30 SATI

PETAK, 04.11.2022. GOD.

VLADMIR BUTIGAN, OTAC MATO, STR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:00 SATI

ČETVRTAK, 03.11.2022. GOD.

STJEPAN JURKOVIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:00 SATI

ANKA FRANJKOVIĆ, ROĐ. AMBROŽIĆ, OTAC MILAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

SRIJEDA, 02.11.2022. GOD.

LAZAR DRAGANIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:00 SATI

TIHOMIR NOVAK, OTAC STJEPAN, STAR 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

RENATA MANOJLOVIĆ, ROĐ. MOČNIK, OTAC ZVONIMIR, STARA 63 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA PRAVOSLAVNO GROBLJE U 14:00 SATI

MARIJAN VULJANIĆ, OTAC IVAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

JULIJANA KOLLER, ROĐ. KOLLER, OTAC ADALBERT, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 31.10.2022. GOD.

KATA DEVČIĆ, ROĐ. KARTALIJA, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 11:00 SATI

MILKA ŠKRLAC, ROĐ. PEKIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

GEORGE KOTEV, OTAC PANDA, STAR 87 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:00 SATI.

ZLATKO CEROVAC, OTAC JOSIP, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

PETAK, 28.10.2022. GOD.

ANA JANKOVIĆ, ROĐ. LATKOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 27.10.2022. GOD.

BRANKO GUBIĆ, OTAC PETAR, STAR 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MILAN VUJAKLIJA , OTAC DUŠAN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JOSIP LORKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MARIJA ŽUPEC, ROĐ. ŽUPEC, OTAC IVAN, STARA 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

SRIJEDA, 26.10.2022. GOD.

TOMO ŠTEFANAC, OTAC IVAN, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

JADRANKA ŠEKETA, ROĐ. BRNARDIĆ, OTAC DRAGAN, STARA 58 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 25.10.2022.GOD.

IVICA VLAŠIĆ, OTAC IVAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANA BLAŽANIN, ROĐ. BARTAKOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DANICA BOŽIČEVIĆ, ROĐ. STIPETIĆ, OTAC FRANJO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 24.10.2022.GOD.

VERA SPUDIĆ, ROĐ. LUKETIĆ, OTAC DRAGO, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

DRAGICA ŠEKORANJA, ROĐ. NOŽARIĆ, OTAC FRANJO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

PETAK, 21.10.2022. GOD.

BARBARA BASAR, ROĐ. POTURICA, OTAC IVAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

BARE RADAKOVIĆ, ROĐ. CINDRIĆ, OTAC IVAN, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

BOŽENA ŠTIGLIĆ, ROĐ. TOMEC, OTAC ANTUN, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

GROZDANA PEKIĆ, ROĐ. KRZMANOVIĆ, OTAC MOMČILO, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA – MALA ŠVARČA U 16:00 SATI

IVAN ŠEBETIĆ, OTAC FRANJO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 20.10.2022. GOD.

MARKO LATKOVIĆ, OTAC MIJO, STAR 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU SV. DOROTEJA – MALA ŠVARČA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 19.10.2022. GOD.

BARA JAKIĆ, ROĐ. FUNDURULIĆ, OTAC IVAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

RANKA GRUBJEŠIĆ, ROĐ. EROR, OTAC VLADIMIR, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

UTORAK, 18.10.2022. GOD.

MILE MIRIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

JANKO POPOVIĆ, OTAC MILAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DORA BENKOVIĆ, ROĐ. MUŠNJAK, OTAC PETAR, STARA 98 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 16:00 SATI

BARA ANDRIJAŠEVIĆ, ROĐ. VRANEŠ, OTAC KARLO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 17.10.2022. GOD.

MARIJAN FRANCIŠKOVIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ANICA GRGIČAK, ROĐ. PETRIĆ, OTAC JANKO, STARA 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

JANKO VUKSAN, OTAC VINKO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 16:00 SATI

PETAK, 14.10.2022. GOD.

NIKOLA PAVLOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 13.10.2022. GOD.

ANTO MARUŠIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:00 SATI

MARA TROPP, ROĐ. BLAŽIĆ, OTAC JANKO, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 17:30 SATI

SRIJEDA, 12.10.2022. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 11.10.2022. GOD.

JOZEFA SEPI, ROĐ. ANDRIĆ, OTAC DRAGO, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

DRAGICA TROGRANČIĆ, ROĐ. UZELAC, OTAC FRANJO, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

IVAN GAŠPARAC, OTAC DRAGUTIN, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 10.10.2022. GOD.

MEVLIDA JOVIĆ, ROĐ. KARAJIĆ, OTAC MUHAREM, STARA 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

JOSIP LENDLER, OTAC BRUNO, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

PETAK, 07.10.2022. GOD.

MILAN HABULIN, OTAC LJUDEVIT, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BRANKA VIDNJEVIĆ, ROĐ. TUCIBAT, OTAC PETAR, STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JANA KRAINA, ROĐ. DOMŠIĆ, OTAC JANKO, STARA 99 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 06.10.2022. GOD.

FRANCE NOVOSEL, ROĐ. BARAC, OTAC STJEPAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

BARBARA SVILIĆ, ROĐ. KUČMANIĆ, OTAC JANKO, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 05.10.2022. GOD.

BOŠKO BIJELIĆ, OTAC ĐURO, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DRAGUTIN ŽUŽINJAK, OTAC STJEPAN, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU GORNJE STATIVE – SV. MARKO U 14:00 SATI

KATARINA ROŽIĆ, ROĐ. BIRUŠ, OTAC JURAJ, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

JOSIP MEŠTROVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

UTORAK, 04.10.2022.GOD.

NATKO JAKIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

SANIJA RUŠČUKIĆ, ROĐ. RUŠČUKIĆ, OTAC ŠEFIK, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 03.10.2022. GOD.

DANIJEL RADOJEVIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MARIJANA MUŽA, ROĐ. FILKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

FR. JURAJ DOMŠIĆ, OTAC BENEDIKT, STAR 70 GOD.
ISPRAĆAJ NAKON MISE U 15:00 SATI IZ ŽUPNE CRKVE KAMENSKO NA GROBLJE KAMENSKO

PETAK, 30.09.2022. GOD.

FRANJO ZLATARIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 29.09.2022.GOD.

BOŽIDAR SELJAN, OTAC JOSIP, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

BORISLAV MANDIĆ, OTAC JOVAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SRIJEDA, 28.09.2022.GOD.

LAZO MARČETIĆ, OTAC TRIFUN, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

BISERKA PAVLIĆ, ROĐ. MILČIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

UTORAK, 27.09.2022. GOD.

DUŠANKA MIRČIĆ, ROĐ. SEKULIĆ, OTAC ĐUKAN, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIČKI CEROVAC U 12:30 SATI

ANA VASILJ, ROĐ, FRANČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MIJO VINSKI, OTAC MIJO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 26.09.2022. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 23.09.2022. GOD.

DRAŽEN BLAŽ DOMIJAN, OTAC BLAŽ, STAR 58 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

KATICA LANG, ROĐ. BARTA, OTAC MIHAJLO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

ANĐELKA BONETIĆ, ROĐ. MARAKOVIĆ, OTAC JURAJ, STARA 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 22.09.2022. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 21.09.2022. GOD.

ANA MIKŠIĆ, ROĐ. MIKŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 18:00 SATI

UTORAK, 20.09.2022. GOD.

RENATA PERINČIĆ, ROĐ. KOSEM, OTAC SLAVO, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

STJEPAN LEMIĆ, OTAC JOSIP, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

MARIJAN STAREŠINIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 19.09.2022. GOD.

ZDRAVKO KNEZAC, OTAC FRANJO, STAR 80 GOD.
ISPRAĆAJ NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

LJUBICA PAPA, ROĐ. PAVLETIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 16:00 SATI

DAVORKA LIKOVIĆ, ROĐ. GRČIĆ, MAJKA ANKA, STARA 57 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

PETAK, 16.09.2022. GOD.

ZLATKO PULEK, OTAC PAVAO, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 15.09.2022. GOD.

JELKA JAKARA, ROĐ. UZELAC, OTAC FRANJO, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

VLADO MIRKOV, OTAC DIMITRIJE, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

SRIJEDA, 14.09.2022. GOD.

ANA JARNEVIĆ, ROĐ. KUZMIĆ, OTAC IVAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARINA PADEŽANIN, ROĐ. PERETIĆ, OTAC JOSIP, STARA 60 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

JOSIP SABLJARIĆ, OTAC IVAN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 18:00 SATI

UTORAK, 13.09.2022. GOD.

KRISTIJAN PRIBANIĆ, OTAC MARIJAN, STAR 35 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:00 SATI

VERA LJUBOVIĆ, ROĐ. TOMIČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 12.09.2022. GOD.

NEMA UKOPA

PETAK, 09.09.2022. GOD.

DRAGAN ŠTETIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ANA BREZETIĆ, ROĐ. BABIĆ, OTAC JOSIP, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 08.09.2022. GOD.

ANTE ŠTEFANAC, OTAC VINKO, STAR 82 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:00 SATI

ANA ŠTRANJGAR, ROĐ. MARAKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

SRIJEDA, 07.09.2022.GOD.

BARA MILČIĆ, ROĐ. MARAKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

LJILJANA SAVIĆ, ROĐ.KUHARIĆ, OTAC MIJO, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DRAGUTIN ŠPANIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

UTORAK, 06.09.2022. GOD.

JOSIP GORŠĆAK, OTAC IVAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JELENA FURAČ, ROĐ. RESOVAC, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 05.09.2022. GOD.

JOSIP HORVATIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI

BOŠKO PRODANOVIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ADAM DRAGOJEVIĆ, OTAC JOVO, STAR 60 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PETAK, 02.09.2022. GOD.

ANTON TUŠKAN, OTAC MARKO, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:00 SATI

NADA BASAR, ROĐ. KARIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 01.09.2022. GOD.

ANA MARAKOVIĆ, ROĐ. ŠARONJA, OTAC ANDRO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

ANA PEŠUT, ROĐ. NIKŠIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

DEJAN FIŠER, OTAC OSKAR, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

SRIJEDA, 31.08.2022. GOD.

JELENA MAŽAR, ROĐ. LOVNIČKI, OTAC NIKOLA, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

UTORAK, 30.08.2022. GOD.

SLAVICA BELAVIĆ, ROĐ. BONETIĆ, OTAC ZVONKO, STARA 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

IVKA STIPETIĆ, ROĐ. GRGIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:00 SATI

PONEDJELJAK, 29.08.2022. GOD.

KATARINA GRŠAK, ROĐ. NIKŠIĆ, OTAC JURAJ, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV.DOROTEJA U 18:00 SATI

PETAK, 26.08.2022. GOD.

IVAN IVKA, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 25.08.2022.GOD.

DORA PETRIĆ, ROĐ. BELAVIĆ, OTAC JURAJ, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

ĐURO RELJA, OTAC ĐURO, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆKI CEROVAC U 18:00 SATI

SRIJEDA 24.08.2022. GOD.

ANKA VUKMIROVIĆ, ROĐ. MRKALJ, OTAC DMITAR, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 12:30 SATI

DRAGUTIN SPUDIĆ, MAJKA ANA, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

PETAR MAKARIĆ, OTAC PETAR , STAR 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

RADE MOMČILOVIĆ, OTAC RANKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

UTORAK, 23.08.2022. GOD.

MILEVA CVJETIČANIN, ROĐ.PADEŽANIN, TEODOR, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 12:30 SATI

VERA HORVAT, ROĐ. GRBAC, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

VLADIMIR MATKO, OTAC ANTUN, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 22.08.2022. GOD.

ANTON MATEŠA, OTAC MIJO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 16:00 SATI

PETAK, 19.08.2022. GOD.

MARKO KLIPA, OTAC RADE, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 16:00 SATI

JADRANKA PERAČ, ROĐ. MUNČIĆ, OTAC NIKOLA , STARA 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 18.08.2022. GOD.

BISERKA MARTINOVIĆ, ROĐ. JUREŠA, OTAC IVAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARIJA BARIĆ, ROĐ. BARIĆ, OTAC PAVE, STARA 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ĐURĐA OBRANIĆ, ROĐ. OBRANIĆ, OTAC FRANJO, STARA 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 16:00 SATI

DAMIR LOVRIĆ, OTAC MIJO, STAR 50 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 18:00 SATI

SRIJEDA, 17.08.2022. GOD.

ANĐA RIBIĆ, ROĐ. TOPIĆ, OTAC JOZO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI

LJUBICA JAGAŠ, ROĐ. JARMEK, OTAC JURE, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

DRAGUTIN MARKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

UTORAK, 16.08.2022. GOD.

DRAGICA NIKOLIĆ, ROĐ. ĆURČIJA, OTAC PAVAO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 14:00 SATI

MILICA SAVIĆ, ROĐ. ŠARIĆ, OTAC SAVO, STARA 85 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

MARIO TOMIČIĆ, OTAC IVAN, STAR 46 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

PETAK, 12.08.2022. GOD.

DRAŽEN LACKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

MARIJA ROŽIĆ, ROĐ. ROŽIĆ, OTAC TOMO, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

IVAN LUKAČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:00 SATI

JELA DOBRANIĆ, ROĐ. BOŠNJAK, STARA 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 11.08.2022. GOD.

VLADIMIR RIBIČIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

JOSIP TOMAS, OTAC MATO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:15 SATI

IVO COTA, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

JOSIPA HOZDIĆ, ROĐ. TUŠKAN, OTAC FRANJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 18:00 SATI

SRIJEDA, 10.08.2022. GOD.

LJUBICA LIVOJEVIĆ, ROĐ. KLOKOČKI, OTAC ANDRIJA, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

INOSLAV MIKŠIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

JOSIP HREN, OTAC JANKO, STAR 84 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:00 SATI

ROZA BARIĆ, ROĐ. PLEŠ, OTAC JANKO, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU U HRNETIĆ U 18:00 SATI

BARA VRATARIĆ, ROĐ. JURČIĆ, OTAC MILE, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 19:00 SATI

UTORAK, 09.08.2022. GOD.

BARBARA GALETIĆ, ROĐ. GOLUBIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

IVICA RADOČAJ, OTAC NIKOLA, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

DIVNA PLAVETIĆ, ROĐ. GUNJ, OTAC NIKOLA, STARA 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

BRANKO PETRIĆ, OTAC ZDRAVKO, STAR 46 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 08.08.2022. GOD.

MARIJA MATAKOVIĆ, ROĐ. NOVOSEL, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:00 SATI

DRAGICA TESLA, ROĐ. BOŠNJAK, OTAC STJEPAN, STARA 91 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 16:00 SATI

NADA KIRINČIĆ, ROĐ. MATAN, OTAC JURAJ, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 04.08.2022. GOD.

ANKA ZELČIĆ, ROĐ. ŠIMUNIĆ, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

PETAR BODROŽIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

IVICA LAHARNER, OTAC MIHAEL, STAR 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

SRIJEDA, 03.08.2022. GOD.

BLAGO ZELENIKA, OTAC MARIJAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

UTORAK, 02.08.2022. GOD.

RADOVANKA PREDOVIĆ, ROĐ. PETROVIĆ, OTAC LJUBINKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ŽELJKO KIRINČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

LJUBICA VULETIĆ, ROĐ. VOČANEC, OTAC PAVAO, STARA 80 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 01.08.2022. GOD.

VLADO VULJANIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MIRKO PRIBANIĆ, OTAC TOMO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA U 14:00 SATI

MARA MATIJEVIĆ, ROĐ. BAJIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

PETAK, 29.07.2022. GOD.

MARIJAN SUŠIĆ, OTAC ANTO, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

MARKO PAVLOVIĆ, OTAC TOMO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

DUŠAN ĆIKA, OTAC MILUTIN, STAR 75 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

ČETVRTAK, 28.07.2022. GOD.

ĐURO ČUTURILO, OTAC MIHAJLO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

SRIJEDA, 27.07.2022. GOD.

ZLATKO SKLENAR, OTAC FRANJO, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

BERISLAV FRKONJA, OTAC PAVAO, STAR 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ANA SKOLAN, ROĐ. GRGINČIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:00 SATI

JANA KRUŽIĆ, ROĐ. SUDAC, OTAC MIJO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 18:00 SATI

UTORAK, 26.07.2022. GOD.

JELKA BEZJAK, ROĐ. GOMERČIĆ, OTAC FRANJO, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PONEDJELJAK, 25.07.2022. GOD.

VERA EKLIĆ, ROĐ. BELANČIĆ, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

IVAN CVITANOVIĆ, OTAC LUKA, STAR 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

VINKO ŽIGO, OTAC KRSTO, STAR 78 GOD.0 SA
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 16:00 SATI

PETAK, 22.07.2022. GOD.

STJEPAN VRHOVSKI, OTAC IVAN, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

MARIJA POVRŽENIĆ, ROĐ. GOLUBIĆ, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 21.07.2022. GOD.

DANICA CVITKOVIĆ, ROĐ. LIČINA, OTAC STEVO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

JELENA BJELIVUK, ROĐ. MILČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 75 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SRIJEDA, 20.07.2022. GOD.

NADA GORETA, ROĐ. STANKOV, OTAC ŽIVOJIN, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

MARIJA FILKOVIĆ, ROĐ. HABRKA, STARA 86 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 18:00 SATI

UTORAK, 19.07.2022. GOD.

KATA BASAR, ROĐ. KORENIĆ, OTAC MIJO STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ANDRIJA KRIŽANIĆ, OTAC IVAN, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 18.07.2022.GOD.

SOFIJA DURAKOVIĆ, ROĐ.MEDIĆ, OTAC LAZO, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ZLATKO PRPIĆ, OTAC VINKO
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

KATA BJELOŠ, ROĐ. PAVLETIĆ, OTAC MARKO, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

PETAK, 15.07.2022. GOD.

JANKO MLIKAN, OTAC JURAJ, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

NIKOLA PARANOS, OTAC MATIJA, STAR 65 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 14.07.2022. GOD.

MARIJANE RUSTJA ROĐ. ROSIĆ, OTAC IVAN, STARA 51 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ZORA LESIĆ, ROĐ. SLADIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

SRIJEDA, 13.07.2022. GOD.

DRAGICA PAVIĆ, ROĐ. KOSIĆ, OTAC ĐURO, STARA 81 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

UTORAK, 12.07.2022. GOD.

IVAN MIKŠIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

NEDELJKO MANDIĆ, OTAC MILAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 11.07.2022.GOD.

STJEPAN CEGUR, OTAC STJEPAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 12:30 SATI

PETAK, 08.07.2022.GOD.

SLAVICA MARKOVIĆ, ROĐ. MARKOVIĆ, OTAC PETAR, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

BARBARA DOBRODOLAC, ROĐ. KLARIĆ, OTAC JOSIP, TARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 07.07.2022. GOD.

ANĐA UTJEŠINOVIĆ, ROĐ. VARVODIĆ, OTAC JAKOV, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

BARBARA REHORIĆ-JAKŠIĆ, ROĐ. BERT, OTAC JOSIP, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

FRANJO TRPČIĆ, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:00 SATI

ZLATKO KUČAN, OTAC EMILIO, STAR 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

SRIJEDA, 06.07.2022. OGD.

MILAN KRUHEK, OTAC JOSIP, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MIROSLAVA BROZOVIĆ, ROĐ. BUČAR, OTAC JANKO, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

KATARINA VESELI, ROĐ. KRČEL, OTAC MIJO, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

UTORAK, 05.07.2022. GOD.

DARKO ŠANTIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DRAGA RADOČAJ, ROĐ. JAGODIĆ, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 14:00 SATI

MARICA BASAR, ROĐ. RIBA, OTAC STJEPAN, STARA 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

MIROSLAV KITIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 43 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 04.07.2022. GOD.

DANIJELA KRAŠIĆ, ROĐ. KRAŠIĆ, OTAC CENA, STARA 41 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

DORA HOLJEVIĆ, ROĐ. TUŠKAN, OTAC VID, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 14:00 SATI

PETAK, 01.07.2022. GOD.

MILE VUKOVIĆ, OTAC TOMO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ĐURĐA MIKŠIĆ, ROĐ. BALAGOVIĆ, OTAC ALBIN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 30.06.2022. GOD.

NEMA UKOPA

SRIJEDA, 29.06.2022. GOD.

LJUBOMIR KLJAJIĆ, OTAC LJUBOMIR, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

VERA MIHALIĆ, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC JANKO, STARA 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 14:00 SATI

DANIJEL JURČIĆ, OTAC BRANISLAV, STAR 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

TRAJANKA MARČAC, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

UTORAK, 28.06.2022. GOD.

SNJEŽANA ŠTAJDUHAR-HUMIĆ, ROĐ. ŠTAJDUHAR, STARA 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

DRAGA GOJAK, ROĐ. LISAC, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

STJEPAN MATIJAŠKO, OTAC STJEPAN, STAR 28 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 27.06.2022. GOD.

ANA BOŽIĆ, ROĐ. PEKERA, OTAC JOAKIM, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

NENAD TUKAC, OTAC IVAN,, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

PETAK, 24.06.2022. GOD.

KATA ŠTEFANAC, ROĐ. BUKOVAC, OTAC JOSIP, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

NADA BREZOVIĆ, ROĐ. KRIŽAN, OTAC STJEPAN, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 23.06.2022. GOD.

MATO MARŠIĆ, OTAC PETAR, STAR 88 GOD.
ISPRAĆAJ NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

BARICA BREBERINA, ROĐ. HORVAT, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 14:00 SATI

ANDRIJA KLOBUČAR, OTAC JANKO, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 16:00 SATI

UTORAK, 21.06.2022. GOD.

ANA ZABORSKI, ROĐ. MILETIĆ, OTAC MILAN, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

PONEDJELJAK, 20.06.2022.GOD.

BOGOLJUB PAJIĆ, OTAC ILIJA, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV.DOROTEJA U 12:30 SATI

ZDENKO ŠTEFANEK, OTAC MIRKO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

PETAK, 17.06.2022.GOD.

GRETA PLAZIBAT, ROĐ. DUKTAJ, OTAC STJEPAN, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MILAN VORKAPIĆ, OTAC BRANKO, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 14:00 SATI

DRAGUTIN KAMPIĆ, OTAC MILE, STAR 80 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SRIJEDA, 15.06.2022. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 14.06.2022.GOD.

STJEPAN MARKOVIĆ, OTAC JANKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MARJAN BENIĆ, OTAC PETAR, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

MIJO DOBRINIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 13.06.2022. GOD.

VLADO LISAC, OTAC ANTUN, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

SLAVICA HORVATIĆ, ROĐ. MALEK, OTAC IVAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI

PETAK, 10.06.2022. GOD.

MARIJAN TRBUŠČIĆ, OTAC JURAJ, STAR 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ČETVRTAK, 09.06.2022. GOD.

CILA HAVIŽA, ROĐ. BOŽJAK, OTAC JANKO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 12:30 SATI

DRAGUTIN KIRINIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 14:30 SATI

IVAN PAVLAČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

VLADIMIR TUŠKAN, OTAC DRAGO, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 18:00 SATI

SRIJEDA, 08.06.2022. GOD.

ANTON BRAJKOVIĆ, OTAC PALE, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL 12:30 SATI

MATE KRMPOTIĆ, OTAC JOSIP, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

DARINKA GOJKOVIĆ, ROĐ. FURAČ, OTAC PETAR, STARA 79 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA ŽIDOVSKO GROBLJE U 16:00 SATI

IVAN ČEŠKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 73 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 18:00 SATI

UTORAK, 07.06.2022. GOD.

NIKOLA MARINIĆ, OTAC VLADIMIR, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

VERONA VUJNOVIĆ, ROĐ. ŠOŠTARIĆ, OTAC MIJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

IVAN MIKŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

DRAGUTIN ŽUŽINJAK, OTAC MIJO, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU G.STATIVE – SV. MARKO U 18:00 SATI

PONEDJELJAK, 06.06.2022. GOD.

RAJKO DEJANOVIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 70 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVOVAC U 12:30 SATI

TIHOMIR HORVAT, OTAC JOSIP, STAR 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

KATA TEK, ROĐ. GRBIN, OTAC ANTUN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

PETAK, 03.06.2022. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 02.06.2022. GOD.

CVIJETA KRNJAIĆ, ROĐ. SEDLAR, OTAC PETAR, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

JANKO SILA, OTAC STJEPAN, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 18:00 SATI

SRIJEDA, 01.06.2022. GOD.

DRAGA LEMIĆ, ROĐ. LEMIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 17:00 SATI

UTORAK, 31.05.2022. GOD.

LUKA PAPIĆ, OTAC MARKO, STAR 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

PETAK, 27.05.2022. GOD.

RADE BUJIĆ, OTAC STEVAN, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

RADOJKA TOPOLŠEK, ROĐ. VAGIĆ, OTAC SIMO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

ŽELJKO VIDA, OTAC JOSIP, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

NADA GORŠIĆ, ROĐ. MATEŠIĆ, OTAC ANDRIJA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 26.05.2022. GOD.

ANĐA BRTAN, ROĐ. VULIĆ, OTAC KARLO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

ILIJAZ ĐAFER, OTAC ĐAFER, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

MIRJANA LONČAR, ROĐ. MATIJEVIĆ, OTAC MILAN, STARA 48 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 18:00 SATI

SRIJEDA, 25.05.2022. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 24.05.2022. GOD.

DRAGICA JAKŠIĆ, ROĐ. PRISELAC, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 12:30 SATI

NOVKO TEŠIĆ, OTAC DUŠAN, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

PONEDJELJAK, 23.05.2022. GOD.

MILIĆ LIČINA, OTAC MILE, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 12:30 SATI

PETAK, 20.05.2022. GOD.

STJEPAN ŠPANIĆ, OTAC MIJO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

FABIJAN BILAVČIĆ, OTAC TOMO, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 18:00 SATI

ČETVRTAK, 19.05.2022. GOD.

LJERKA MIRČIĆ, ROĐ. BOSILJEVAC, OTAC MIRKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARE MEDVED, ROĐ. GRGIĆ, OTAC FRANJO, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

SRIJEDA, 18.05.2022. GOD.

DRAGICA RUDAN, ROĐ. PIŠKURIĆ, OTAC IZIDOR, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

ĐURĐICA KRMPOTIĆ, ROĐ. KRMPOTIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARIJA BOŽIĆ, ROĐ. ŽIVČIĆ, OTAC IVAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

DANICA ŠILER, ROĐ. ŽILIĆ, OTAC FRANJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVACU 18:00 SATI

UTORAK, 17.05.2022. GOD.

STJEPAN PODVORAC, OTAC MIJO, STAR 56 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

SLOBODANKA DŽALTO, ROĐ. ČAIĆ, OTAC RADISAV, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 16.05.2022. GOD.

MARIJA VOSKA, ROĐ. MOŠKUN, OTAC JANKO, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

ŠEFIK RUŠČUKIĆ, OTAC SALIH, STAR 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SUBOTA, 14.05.2022. GOD.

SLOBODANKA KOVAČEVIĆ, ROĐ. MASLIĆ, OTAC BRANKO, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PETAK, 13.05.2022. GOD.

JOSIP SUTLIĆ, OTAC JOSIP, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 12.05.2022. GOD.

MILKA ŽELJEŽNJAK, ROĐ. LUIĆ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SRIJEDA, 11.05.2022. GOD.

NEMA UKOPA

UTORAK, 10.05.2022. GOD.

BARA BROZIĆ, ROĐ. POLOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MILAN BASARA, OTAC JOVAN, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

KATICA HERCEG, ROĐ. KAPUČIJA, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 09.05.2022. GOD.

PAVAO MAJER, MAJKA ROZIKA, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 12:30 SATI

DESA PRPIĆ, ROĐ. MARIĆ, OTAC SIMO, STARA 85 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:00 SATI

MIRJANA HABULIN, ROĐ. SAVATOVIĆ, OTAC ILIJA, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

ZAGORKA MALJAN, ROĐ. MALJAN, OTAC BOGDAN, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 17:30 SATI

SUBOTA, 07.05.2022. GOD.

DANIELE SPANGARO, OTAC PIETRO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 12:30 SATI

DAMIR RES, OTAC KAZIMIR, STAR 89 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC U 14:00 SATI

SLAVICA PLETIKOSIĆ, ROĐ. RAJKOVIĆ, OTAC DANIJEL, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

PETAK, 06.05.2022. GOD.

VELJKO SEKULIĆ, OTAC VOJKO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

VJEKOSLAV MATAN, OTAC JOSIP, STAR 53 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

PEJO BRTAN, OTAC FRANJO, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 05.05.2022. GOD.

KATICA MIHALIĆ, ROĐ. TUŠKAN, OTAC PETAR, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

MARICA TOVIRAC, ROĐ. VICKOVIĆ, OTAC DUŠAN, STARA 77 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ANKICA KLOBUČAR, ROĐ. PETKOVIĆ, OTAC FRANJO, STARA 70 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

SRIJEDA, 04.05.2022.GOD.

DRAGICA LUKAČIĆ, ROĐ. STOJČIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

DARINKA ARGENTIN, ROĐ. MALOBABIĆ, OTAC RADE, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 17:30 SATI

UTORAK, 03.05.2022. GOD.

VLADIMIR LUKAČIĆ, OTAC IVAN, STAR 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 14:00 SATI

TEREZIJA BAJAC, ROĐ. ŽAPČIĆ, OTAC IVAN STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

IVICA ADŽAIP, OTAC IVAN, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 17:30 SATI

PONEDJELJAK, 02.05.2022. GOD.

DRAGICA KIRINČIĆ, ROĐ. KIRINČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SUBOTA, 30.04.2022. GOD.

NIKOLA OBAJDIN, OTAC MARKO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MAGDA ŽANIĆ, ROĐ. VINSKI, OTAC KARLO, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 29.04.2022. GOD.

LJUBICA KOREN, ROĐ. ŠEPIĆ, OTAC FRANJO, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

MIRO JURČEVIĆ, MAJKA MANDA, STAR 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

MATO LUIĆ, OTAC PETAR, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 28.04.2022. GOD.

BERISLAV ŠABIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 88 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U U 15:00 SATI

JANA ŠIMATIĆ, ROĐ. GOLEK ,OTAC KARLO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 16:30 SATI

SRIJEDA, 27.04.2022. GOD.

VERICA MARIĆ, ROĐ. VUKSAN, OTAC ANTUN, STARA 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

DANICA PAVKOVIĆ, ROĐ. IVKA, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:30 SATI

UTORAK, 26.04.2022. GOD.

NEMA UKOPA

PONEDJELJAK, 25.04.2022.

KATA JAKIĆ, ROĐ. PARANOS, OTAC MIJO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU G. STATIVE – SV. MARKO U 15:00 SATI

IVAN PAVLAČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:30 SATI

SUBOTA, 23.04.2022.

MARINA BENŠIĆ, ROĐ. BAJAC, OTAC DRAGUTIN, STARA 39 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 15:30 SATI

PETAK, 22.04.2022. GOD.

DRAGAN TONKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 36 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

AGRON MAREVCI, OTAC MUSA, STAR 60 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

ČETVRTAK, 21.04.2022. GOD.

TIHOMIR LUCIJANIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 49 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

ANA ŽIVKO, ROĐ. CVETKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 16:30 SATI

SRIJEDA, 20.04.2022. GOD.

ANKICA CRNKOVIĆ, ROĐ, DRVODELIĆ, OTAC JOSIP, STARA 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

ŽIVKO MARKOVIĆ, OTAC ĐURAĐ, STAR 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

MARTIN BURJA, OTAC JOSIP, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

KATARINA FRKETIĆ, ROĐ. GRAŠA, OTAC JURAJ, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:30 SATI

UTORAK, 19.04.2022. GOD.

MARA FRKETIĆ, ROĐ. ČAVLOVIĆ, OTAC MIJO, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

IVAN SPUDIĆ, OTAC JOSIP, STAR 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

MANDA GUDASIĆ, ROĐ. BITURAJAC, OTAC JOSIP, STARA 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

NEVENKA VELIĆ, ROĐ. VELIĆ, OTAC JANKO, STARA 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

SUBOTA, 16.04.2022.GOD.

ANA VUČIĆ, ROĐ. ŠOŠTARIĆ, OTAC FRANJO, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

KATA KIRIN, ROĐ. ŠKRTIĆ, OTAC VID, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:30 SATI

ŽELJKO PADEŽANIN, OTAC VLADO, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PETAK, 15.04.2022. GOD.

NEMA UKOPA

ČETVRTAK, 14.04.2022. GOD.

MARIJA MARINČIĆ, ROĐ. ŠTUBLJAR, OTAC JANKO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

DARKO FRANKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

SRIJEDA, 13.04.2022. GOD.

MARIJA DOBRANIĆ, ROĐ. JURAIĆ, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

KATA PUDINA, ROĐ. VOJAK, OTAC LOVRO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

DRAGUTIN ANDRIJAŠEVIĆ, OTAC JANKO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 16:30 SATI

UTORAK, 12.04.2022.GOD.

RADE MILETIĆ, OTAC SOFRONIJE, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

ĐURO KIŠ, OTAC PAVAO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

MATO JAKOVAC, OTAC JANKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 15:00 SATI.

KATA FETAHOVIĆ, ROĐ. MATAKOVIĆ, OTAC JURAJ, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:45 SATI

PONEDJELJAK, 11.04.2022. GOD.

BEZ OBJAVE

SUBOTA, 09.04.2022. GOD.

ZDRAVKO HRELJAC, OTAC STJEPAN, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARIJA SELJAN, ROĐ. PEREZ, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

PETAK, 08.04.2022. GOD.

MARIJAN KNAPIĆ, OTAC IVAN, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANKICA CINDRIĆ, OTAC JURAJ, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI

STJEPAN IVASIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

MARIJA BLAŽEVIĆ, ROĐ. HALIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 07.04.2022. GOD.

SLAVOLJUB SIMIĆ, OTAC ŽIVOJIN, STAR 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

SRIJEDA, 06.04.2022. GOD.

NIKOLA TOMIĆ, OTAC JOVAN, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 15:00 SATI

STIPE BALEN, OTAC JOSIP, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:30 SATI

UTORAK, 05.04.2022. GOD.

STJEPAN CIKOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANA GRGIĆ, ROĐ. KOZJAN,OTAC STJEPAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

PONEDJELJAK, 04.04.2022. GOD.

MARTA MANDIĆ, ROĐ. MARIĆ, OTAC IVO, STARA 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

BARBARA PAPIĆ, ROĐ. BROZOVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI

SUBOTA, 02.04.2022. GOD.

MARA PRPIĆ, ROĐ. HRSAN, OTAC JURAJ, STARA 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 12:30 SATI

ANTO TOMIĆ, OTAC MARKO, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:00 SATI

PETAK, 01.04.2022. GOD.

STJEPAN JANDRI, OTAC MIJO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 31.03.2022. GOD.

FILIP FABAC, OTAC ZVONKO, STAR 43 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

VERONIKA FRLAN, ROĐ. BRDA, OTAC FRANJO, STARA 97 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

SRIJEDA, 30.03.2022. GOD.

JOSIP HERCEG, OTAC DRAGUTIN, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 11:30 SATI

KARLO DERONJA, OTAC JOZO, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 13:00 SATI

VERINO ŠOŠTARIĆ, OTAC LEONARD, STAR 59 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

IVICA CUNJAK, OTAC PETAR, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 29.03.2022. GOD.

ANKICA FABIJANIĆ, ROĐ. PAGAČ, OTAC VLADO, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

MILAN BJELIVUK, OTAC NIKOLA, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

ANTON MILČIĆ, OTAC PETAR, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 14:30 SATI

PONEDJELJAK, 28.03.2022. GOD.

ZORKA DORONTIĆ, ROĐ. ŠKORIĆ, OTAC PETAR, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

IVANKA IVKOVIĆ, ROĐ. KIHALIĆ, OTAC IVAN, STARA 78 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

MILKA ŽUPETIĆ, ROĐ. VESELIĆ, OTAC LJUDEVIT, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14: 30 SATI

FRANCA SAMBOL, ROĐ. KRAŠIĆ, OTAC EGID, STARA 78 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

SUBOTA, 26.03.2022. GOD.

VLADIMIR ORLOVIĆ, OTAC SLAVKO, STAR 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

MIRJANA GENERALOVIĆ, ROĐ. IVANOVIĆ, OTAC BOŠKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:00 SATI

ZORKA KNEŽEVIĆ, ROĐ. PRICA, OTAC SPASOJE, STARA 89 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 25.03. 2022. GOD.

MARIJA KRČEVSKI, ROĐ. JURINIĆ-MATOŠ, OTAC MARKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

ČETVRTAK, 24.03.2022.GOD.

BERISLAV JAKŠIĆ, OTAC JOSIP, STAR 91 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

LUKA BRAJDIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 32 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14:30 SATI

IVAN ČURILOVIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:00 SATI

SRIJEDA, 23.03.2022. GOD.

PETAR BABIĆ, OTAC JANKO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

DRAGICA HERSCHEL, ROĐ. PERINČIĆ, OTAC JANKO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

DRAGUTIN RIBARIĆ, OTAC VJEKOSLAV, STAR 63 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 16:00 SATI

UTORAK, 22.03.2022. GOD.

MARKO JAKŠIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 11:30 SATI

MIROSLAV HUMIĆ, OTAC DRAGUTIN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

DRAGUTIN BARKOVIĆ, OTAC IVAN, STAR 64 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:30 SATI

GORDANA MARKOVIĆ, ROĐ. BAČIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 21.03.2022. OGD.

NEMA UKOPA

SUBOTA, 19.03.2022. GOD.

LJUBICA PAPEŠ, ROĐ. KOLIBAŠ, OTAC JANKO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

VASO DAVIDOVIĆ, OTAC OSTOJE, STAR 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MARIJA MATAKOVIĆ MIHOVILJAC, ROĐ. LUKE, OTAC JANKO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU G. STATIVE – SV. MARKO U 15:30 SATI

PETAK, 18.03.2022. GOD.

TOMO RUMENJAK, OTAC RUDOLF, STAR 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

ZDRAVKO JAKŠIĆ, OTAC TOMO, STAR 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 17.03.2022. GOD.

BARBARA JAKIĆ, ROĐ. ŠTAJDUHAR, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:00 SATI

NADA PROTULIPAC, ROĐ. NIKŠIĆ, OTAC GRGUR, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

SRIJEDA, 16.03.2022. GOD.

ILIJA KORDIĆ, OTAC ILIJA, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

VITOMIR SLADIĆ, OTAC PETAR, STAR 57 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

BORIS BRICELJ, OTAC DRAGUTIN, STAR 76 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 15.03.2022. GOD.

FRANJO LOVASIĆ, OTAC ANDRIJA, STAR 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

PONEDJELJAK, 14.03.2022. GOD.

DRAGA LEMIĆ, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC MARKO, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11:30 SATI

IVAN PETRUNIĆ, OTAC MARKO, STAR 64 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

MARIJA MARCIUŠ, ROĐ. TRNENIĆ, OTAC VJEKOSLAV, STARA 79 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

JURAJ ŠKRTIĆ, OTAC JANKO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU G. STATIVE -SV. MARKO U 16:00 SATI

SUBOTA, 12.03.2022. GOD.

MANDE MESIĆ, ROĐ. KRZNARIĆ, OTAC MILE, STARA 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

DOMINIK ŠTOK, OTAC SILVIO, STAR 55 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MILAN ERAK, OTAC ANTE, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

PETAK, 11.03.2022. GOD.

MIRKO MADŽAR, OTAC ANDRIJA, STAR 58 GO.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

NADA BOGDANIĆ, ROĐ. SANKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 10.03.2022. GOD.

DRAGUTIN MALNAR, OTAC DRAGUTIN, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:30 SATI

DANICA DRAGOŠ, ROĐ. GORŠIĆ, OTAC JOSIP, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU G.STATIVE – SV. MARKO U 16:00 SATI

SRIJEDA, 09.03.2022. GOD.

MARA TUNJAS, ROĐ. KRIŽANIĆ, OTAC IVAN, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

RUŽA MARAKOVIĆ, ROĐ. MILČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:30 SATI

LJUBICA TEPŠIĆ, ROĐ. JANKOVIĆ, OTAC ILIJA, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

UTORAK, 08.03.2022. GOD.

JULIJE DOBRANIĆ, OTAC JULIJE, STAR 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MAGDA PAPA, ROĐ. BELANIĆ, OTAC MIJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BARE MATASIĆ, ROĐ. MUIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 14:00 SATI

SLAVICA SUDAC, ROĐ. VALIĆ, OTAC IVAN, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 07.03.2022. GOD.

BILJANA FILKOVIĆ, ROĐ. KOSTIĆ, OTAC KOSTA, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

NIKOLA BAJAC, OTAC NIKOLA, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 13:00 SATI

KATA BELJAN, ROĐ. JELKOVAC, OTAC MIJO, STARA 97 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 15:00 SATI

SOFIJA MATIJEVIĆ, ROĐ. MATIJEVIĆ, OTAC SIMO, STARA 91 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

SUBOTA, 05.03.2022. GOD.

LJUBICA BOSILJEVAC, ROĐ. FABAC, OTAC MIJO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

MIRKO KRKLJUŠ, OTAC MILKAN, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 14:00 SATI

ANTON SABLJAK, OTAC IVAN, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 15:30 SATI

PETAK, 04.03.2022. GOD.

IVKA GOJANOVIĆ, ROĐ. PEITEL, OTAC BOGOSLAV, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

KATA HERCEG, ROĐ. ŽEGER, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 13:00 SATI

ČETVRTAK, 03.03.2022. GOD.

JOSIP GRDIĆ, OTAC MIHOVIL, STAR 67 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

JELE TOMIĆ, ROĐ. JURIĆ, OTAC ILIJA, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SVETA DOROTEJA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 02.03.2022. GOD.

PERO VORKAPIĆ, OTAC MILE, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

MATIJA KOVAČ, OTAC MATIJA, STAR 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

UTORAK, 01.03.2022. GOD.

ANA MANCE, ROĐ. BELJAN, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 11:30 SATI

KATARINA PINTAR, ROĐ. KLOBUČAR, OTAC MIJO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 13:00 SATI

MARTA MARIĆ, ROĐ. VIDOVIĆ, OTAC MARKO, STARA 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 14:30 SATI

PONEDJELJAK, 28.02.2022. GOD.

MARIJA MARAK, ROĐ. SABLJARIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:30 SATI

IVAN PEŠUT, OTAC ANTE, STAR 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SUBOTA, 26.02.2022. GOD.

NADA LONČAR, ROĐ. VUKMIROVIĆ, OTAC JANKO, STARA 93 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 12:30 SATI

MATO HOLJEVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 12:30 SATI

SLAVKO FANJAK, OTAC MIJO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:00 SATI

IVICA VALENTIĆ, OTAC MIHOVIL, STAR 57 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

PETAK, 25.02.2022. GOD.

JOSIP MUŠNJAK, OTAC MIROSLAV, STAR 45 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 24.02.2022. GOD.

ZORKA VUKOVIĆ, ROĐ. BOGOVIĆ, OTAC PAVE, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13.00 SATI

MARIJA PERKOVIĆ, ROĐ. DŽELALIJA, OTAC IVAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

MLADEN KRKVARIĆ, OTAC OTO, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SRIJEDA, 23.02.2022. GOD.

BRANKO OŠTARČEVIĆ, OTAC FRANJO, STAR 63 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

IVAN FUNDURULIĆ, OTAC IVAN, STAR 29 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 13:00 SATI

UTORAK, 22.02.2022. GOD.

DAMIR HULJINA, OTAC IVAN, STAR 43 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 11:30 SATI

SOKA SPUDIĆ, ROĐ. DUDUKOVIĆ, OTAC MILOŠ, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

BARKA VULAKOVIĆ, ROĐ. BANJAVČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:00 SATI

DRAGICA MARINKOVIĆ, ROĐ. ŽGELA, OTAC MILE, STARA 95 GOD.
UKP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:30 SATI

PONEDJELJAK, 21.02.2022. GOD.

STJEPAN DUJAN-MISIR, OTAC MIJO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI

ANA VULJAJ, ROĐ. JANČIĆ, OTAC DRAGUTIN, STARA 55 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

BARKA MIHALIĆ, ROĐ. MOVRE, OTAC NIKOLA, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 15:00 SATI

HEDVIKA POVRŽENIĆ, ROĐ. CVITOVAC, OTAC ANTUN, STARA 87 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:30 SATI

SUBOTA, 19.02.2022. GOD.

IVAN STEPIĆ, OTAC FRANJO, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:00 SATI

PETAK, 18.02.2022. GOD.

RUŽA FURDEK, ROĐ. MIHALIĆ, OTAC IVAN, STARA 94 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

JOSIP CVITAK, OTAC VJEKOSLAV, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

IVAN VOJAK, OTAC PETAR, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZADOBARJE U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 17.02.2022. GOD.

MARA BEDENIKOVIĆ, ROĐ. MALOVIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 13:00 SATI

JURAJ BARAC, OTAC MARKO, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:30 SATI

MARICA TONŽETIĆ, ROĐ. JURINA, OTAC FRANJO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SRIJEDA, 16.02.2022. GOD.

MIRA ALISPAHIĆ, ROĐ. TURKALJ, OTAC NIKOLA, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI

JOSIP VERTLBERG, OTAC JSOIP, STAR 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

NIKO GAVRIĆ, OTAC PETAR, STAR 62 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 13:00 SATI

JOSIP ANTONAC, OTAC JOSIP, STAR 72 GOD.
ISPRAĆAJ NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC NAKON SV. MISE

UTORAK, 15.02.2022. GOD.

ANKA LEMIĆ, ROĐ. ŠTEFANAC, OTAC ANDRIJA, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 14.02.2022.GOD.

DANICA OREŠČANIN, ROĐ. PERINČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

IVAN FRANOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

VIŠNJA MRZLJAK-LUKETIĆ, ROĐ. LUKETIĆ, OTAC IVAN, STARA 65 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

SUBOTA, 12.02.2022. GOD.

MARA ŠPANIĆ, ROĐ. BLAŠKOVIĆ, OTAC JANKO, STARA 98 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 14:00 SATI

ANA JAKŠIĆ, ROĐ. MARAKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SV. DOROTEJA U 15:30 SATI

PETAK, 11.02.2022. GOD.

DRAGO MIHALIĆ, OTAC JANKO, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 14:30 SATI

ČETVRTAK, 10.02.2022. GOD.

RUŽA REKIĆ, ROĐ. GRAČAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANICA SIMIĆ, ROĐ. JELOVŠEK, OTAC ANDRIJA, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

IVANA MRAUK, ROĐ. IVASIĆ, OTAC IVAN, STARA 92 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

STJEPAN RADOČAJ, OTAC JANKO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 09.02.2022. GOD.

STOJANKA VUJINOVIĆ-MATIJEVIĆ, ROĐ. VUJINOVIĆ, OTAC JEREMIJA, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

SLAVKA STANOJEVIĆ, ROĐ. MILENKOVIĆ, OTAC JAKOV, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

IVANA MLINARIĆ BAJAC, OTAC TOMISLAV, STARA 42 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 08.02.2022.GOD.

KATA JAKIĆ, ROĐ. BILIĆ, OTAC ANTO, STARA 72 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

DRAGICA JAKUŠ, ROĐ. LONČARIĆ, OTAC MIJO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

MILKA KUŠEC, ROĐ. KLEPAC, OTAC DRAGUTIN, STARA 98 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 07.02.2021. GOD.

MLADEN ŠILER, OTAC IVAN, STAR 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ILIJA MAROJEVIĆ, OTAC ANTE, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

KATICA KOLIĆ, ROĐ. ŽANIĆ, OTAC FILIP, STARA 95 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 14:30 SATI

LJUBICA PROTULIPAC, ROĐ. BEZJAK, OTAC MATO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 16:00 SATI

SUBOTA, 05.02.2022. GOD.

ANKA VUČIĆ, ROĐ. GREGURIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 11:00 SATI

ĐURO BOJANJAC, OTAC MILOŠ, STAR 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 12:30 SATI

RANKA VERGAŠ, ROĐ. BALTIĆ, OTAC SVETOZAR, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

MILE BJELIVUK, OTAC NIKOLA, STAR 82 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

PETAK, 04.02.2022. GOD.

IVAN PRIMORAC, OTAC ALEKSANDAR, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

IVAN FEMBER, OTAC IVAN, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

MARA OPAT, ROĐ. ZABORSKI, MAJKA LJUBICA, STARA 92 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

RADE SOKOLOVIĆ, OTAC DRAGAN, STAR 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 03.02.2022. GOD.

KATARINA ROGOZ, ROĐ. LEMIĆ, OTAC JANKO, STARA 85 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11:30 SATI

MILAN KUNIĆ, OTAC MILIĆ, STAR 53 GOD.
ISPRAĆAJ S PRAVOSLAVNOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:00 SATI

MILAN KLEMENČIĆ, OTAC IVAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 02.02.2022. GOD.

FRANCA ŠĆULAC, ROĐ. ŠĆULAC, OTAC JURAJ, STARA 86 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 11:30 SATI

NEVENKA ŠKUFCA, ROĐ. MATEŠIĆ, OTAC VLADIMIR, STARA 81 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

BRANKO CURMAN, OTAC IVAN, STAR 72 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:00 SATI

DRAGICA PARAZAIDAR, ROĐ. FANJAK, OTAC LUKA, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 15:30 SATI

UTORAK, 01.02.2022. GOD.

KATE NINČIĆ, ROĐ. BERONJA, OTAC JANKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ŽELJKO TUŠKAN, OTAC ANTUN, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 12:30 SATI

NADA VIŠNIĆ, ROĐ. VIŠNIĆ, STARA 89 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 13:30 SATI

JOSIP NOVOSEL, OTAC JOSIP, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU ZAMRŠJE U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 31.01.2022. GOD.

ANA SEN, ROĐ. STEKOVIĆ, OTAC JOSIP, STARA 74 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 11:30 SATI

ZLATKO VERGOT, OTAC JOSIP, STAR 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

IVAN JARNEVIĆ, OTAC IVAN, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

MARIJAN LUKAČIĆ, MAJKA ANKICA, STAR 68 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

SUBOTA, 29.01.2022.GOD.

VLADIMIR SAMARŽIJA, OTAC MARKO, STAR 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

MARIJA FUREŠ, ROĐ, MABIĆ, OTAC MARIJAN, STARA 70 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:00 SATI

DRAGUTIN KRIŽANIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 66 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 16:00 SATI

PETAK, 28.01.2022. GOD.

EVICA JANKOVIĆ, ROĐ. MUIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV. DOROTEJA U 11:30 SATI

ANA LUKEŽIĆ, ROĐ. KAIN, OTAC STJEPAN, STARA 90 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

MARIJA VUKOTIĆ ROĐ. BEKETIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

ZVONIMIR LIVOJEVIĆ, OTAC JURAJ, STAR 84 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

ČETVRTAK, 27.01.2022. GOD.

TOMISLAV ADAMOVIĆ, OTAC MILORAD, STAR 73 GOD.
UKOP NA GROBLJU KAMENSKO U 11:30 SATI

JANKO SABLJARIĆ, OTAC JANKO, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13:00 SATI

MANDA JURIĆ, ROĐ. JAJČEVIĆ, OTAC PERO, STARA 87 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 14:30 SATI

VJEKOSLAVA GAVRAN, ROĐ. VIDOVIĆ, OTAC NIKO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 16:00 SATI

SRIJEDA, 26.01.2022. GOD.

ZLATKO PERUŠIĆ, OTAC MIJO, STAR 79 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

ANA JAKIN, ROĐ. ŠIMATIĆ, OTAC MATO, STAR 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 16:00 SATI

UTORAK, 25.01.2022. GOD.

OLGA BREKIĆ, ROĐ. BREKIĆ, OTAC DUŠAN, STARA 88 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

JELA JOVKOVIĆ, ROĐ. FRKETIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 80 GOD.
UKOP NA GROBLJU G.STATIVE – SV.MARKO U 16:00 SATI

PONEDJELJAK, 24.01.2022. GOD.

VOJISLAV DIMOVIĆ, OTAC DIMITRIJE, STAR 87 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:30 SATI

SLAVKO PERAK, OTAC MARTIN, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

VINKO OMRČEN, OTAC VLADO, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

SUBOTA, 22.01.2022. GOD.

ŽELJKO KOCIJAN, OTAC RUDOLF, STAR 67 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

PETAK, 21.01.2022. GOD.

STEVO SKEDNER, OTAC IVAN, STAR 56 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

ČETVRTAK. 20.01.2022. GOD.

STOJAN PAPEC, OTAC LUKA, STAR 85 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:30 SATI

SRIJEDA, 19.01.2022. GOD.

VLADO BEKAN, OTAC ZVONIMIR, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

MARA ŠKRTIĆ, ROĐ. PRISELAC, OTAC IVAN, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA – SV.DOROTEJA U 13:00 SATI

ANA DOMITROVIĆ, ROĐ. TUDIĆ, OTAC PETAR, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:30 SATI

JANA KOLENC, ROĐ. TRBUŠIĆ, OTAC MATO, STAR 86 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 16:00 SATI

UTORAK, 18.01.2022. GOD.

BRANKO PEJNOVIĆ, OTAC BRANKO, STAR 59 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

CECILIJA RIBAR, ROĐ. RIBAR, OTAC MATO, STARA 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU SKAKAVAC U 13:00 SATI

IVAN VUKOVIĆ, OTAC MARTIN, STAR 75 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 14:30 SATI

SLAVICA BLAŽ, ROĐ. MODRUŠAN, OTAC MIJO, STARA 86 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:30 SATI

PONEDJELJAK, 17.01.202. GOD.

IVAN TUČAK, OTAC FRANJO, STAR 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 11:30 SATI

STANISLAV JELIČIĆ, OTAC JOSIP, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

MARA PRPIĆ, ROĐ. LUKAČIĆ, OTAC JOSIP, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU LADVENJAK U 14:30 SATI

DRAŽEN TRPČIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU GORNJE STATIVE – SVETI MARKO U 16:00 SATI

SUBOTA, 15.01.2022. GOD.

MARIO REYER, OTAC ZLATKO, STAR 60 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

BARA KOCANJER, ROĐ. MEJAŠIĆ, OTAC IVAN, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 14:00 SATI

MARIJA PEŠUT, ROĐ. CVITKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 80 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 15:30 SATI

PETAK, 14.01.2022. GOD.

KATA CVITAK, ROĐ. BRLETIĆ, OTAC JOSIP, STARA 96 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 11:15 SATI

JAGICA KOZLOVIĆ, ROĐ. MRAVUNAC, OTAC TOMO, STARA 96 GOD.
UKOP NA GROBLJU REČICA U 13:30 SATI

MILAN KATIĆ, OTAC MATE, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

ČETVRTAK, 13.01.2022. GOD.

IVAN JANKOVIĆ, OTAC JOSIP, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU MALA ŠVARČA-SVETA DOROTEJA U 11:00 SATI

SAFET SMAJIĆ, OTAC SAFET, STAR 59 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 12:30 SATI

JELA LUKIĆ, ROĐ. BRITVEC, OTAC JOSIP, STARA 83 GOD.
UKOP NA GROBLJU ŠIŠLJAVIĆ U 14:00 SATI

INES GALAC, ROĐ. GALAC, OTAC MILAN, STARA 66 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 15:30 SATI

SRIJEDA, 12.01.2022. GOD.

SANDRA MILINKOVIĆ, ROĐ. MILINKOVIĆ, OTAC IVAN, STARA 52 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 11:30 SATI

DESANKA UZELAC, ROĐ. UZELAC, OTAC BRANKO, STARA 71 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 13:00 SATI

JOSIP VUKELJA, OTAC STJEPAN, STAR 69 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRENTIĆ U 14:30 SATI

UTORAK, 11.01.2022. GOD.

JURAJ JURČIĆ, OTAC MILE, STAR 85 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANKA CINDRIĆ, ROĐ. KATIĆ, OTAC PAVE, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 13:00 SATI

VIDA BOGDANOVIĆ, ROĐ. MAJDANDŽIĆ, OTAC PERO, STARA 77 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 10.01.2022. GOD.

LJUBOMIR BULAT, OTAC RADE, STAR 89 GOD.
UKOP NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

DANICA MALJAN, ROĐ. VUKIĆ, OTAC SAVO, STARA 91 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

LJERKA BUDIMIROVIĆ, ROĐ. VAKŠIĆ, OTAC FRANJO, STARA 74 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 14:30 SATI

TIHOMIR KIRINČIĆ, OTAC VJEKOSLAV, STAR 58 GOD.
UKOP NA GROBLJU VELIKA ŠVARČA U 15:30 SATI

SUBOTA, 08.01.2022.GOD.

SLAVA KOLENC, ROĐ. LESIĆ, OTAC MATA, STARA 84 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

ANKA JEFAK, ROĐ. EREMIĆ, OTAC PETAR, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ĐURO JURIĆ, OTAC MARKO, STAR 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU POPOVIĆ BRDO U 14:00 SATI

TODOR KLJAJIĆ, OTAC SIMO, STAR 88 GOD.
UKOP NA GROBLJU TUŠILOVIĆ U 15:30 SATI

PETAK, 07.01.2022. GOD.

MILAN ŠPOLJARIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

BOŽENA BULAT, ROĐ. KRETIĆ, OTAC DMITAR, STARA 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU JAMADOL U 13:00 SATI

VERA KRIZMANIĆ, ROĐ. LUIĆ, OTAC STJEPAN, STARA 82 GOD.
ISPRAĆAJ S KATOLIČKOG GROBLJA DUBOVAC NA VOJNO GROBLJE U 14:30 SATI

SRIJEDA, 05.01.2022. GOD.

BOŽENA FLOJHAR, ROĐ. FRKETIĆ, OTAC NIKOLA, STARA 88 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MARIJA MUŽE, ROĐ. ŽABČIĆ, OTAC KARLO, STARA 83 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 12:30 SATI

ANDRIJA BUBLIĆ, OTAC STJEPAN, STAR 76 GOD.
UKOP NA GROBLJU DONJE MEKUŠJE U 14:00 SATI

MILAN RELIĆ, OTAC NIKOLA, STAR 71 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:30 SATI

UTORAK, 04.01.2022. GOD.

DAVORIN SKLENAR, OTAC ZLATKO, STAR 61 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 11:30 SATI

ZLATICA LISAC, ROĐ. PINTAR, OTAC MATO, STARA 89 GOD.
UKOP NA GROBLJU VUKMANIĆ U 13:00 SATI

VALENTIN RAKARIĆ, OTAC ĐURO, STAR 82 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 15:00 SATI

PONEDJELJAK, 03.01.2022. GOD.

BARBARA CVITKOVIĆ, ROĐ. ŠTULAC, OTAC JURAJ, STARA 93 GOD.
UKOP NA KATOLIČKOM GROBLJU DUBOVAC U 11:30 SATI

MARIJA GRADINŠĆAK, ROĐ. KOZJAN, OTAC STJEPAN, STARA 81 GOD.
UKOP NA GROBLJU HRNETIĆ U 13:00 SATI

STJEPAN PEREZ, OTAC DRAGUTIN, STAR 68 GOD.
UKOP NA GROBLJU MAHIČNO U 14:30 SATI

POGREB Skip to content