oliverIMG_1527Prenosimo razgovor sa Stjepanom Turkovićem, direktorom tvrtke Zelenilo d.o.o., koji je objavljen u Karlovačkom tjedniku 14. travnja 2016. godine.

 

Kako je godina završila i kako ocjenjujete poslovanje tvrtke u protekloj godini?

-Poslovnu 2015. godinu završili smo pozitivno i zadovoljan sam rezultatom. Ukupni prihodi su u iznosu od 19,2 milijuna kuna, rashodi 18,3 milijuna kuna te smo ostvarili neto dobit od 570 tisuća kuna. Prihodi u protekloj poslovnoj godini četiri posto su veći nego u 2014., a rashodi jedan posto.

Koji su sve značajniji projekti realizirani?
-Najznačajniji komunalni projekt u 2015. godini je izgradnja prednje ograde na najvećem karlovačkom groblju Jamadol, gdje smo zajedno sa sredstvima iz gradskog proračuna uložili oko 650 tisuća kuna. Time je glavno gradsko groblje u potpunosti promijenilo svoj izgled kojim sam osobno jako zadovoljan, a pozitivni su i komentari građana i posjetitelja, pa je time moje zadovoljstvo veće.
Od drugih investicija mogu izdvojiti uređenje interijera, vanjske fasade, krova te oborinske kanalizacije mrtvačnice na Vukmaniću, izgradnju staze na Pravoslavnom groblju na Dubovcu, izgradnju bočne ograde na groblju Mala Švarča, uređenje mrtvačnice na groblju Velika Švarča te niz drugih manjih investicija kao što su izgradnja dijela ograde na groblju Kamensko, uređenje staza na polju 7S na groblju Jamadol…
Ukupno smo iz gradskog Proračuna te od godišnje grobne naknade za uređenje karlovačkih grobalja u 2015. godini izdvojili 1.150.000,00 kuna.

Financijski plan tvrtke za ovu godinu?
-I ove 2016. godine cilj mi je poslovnu godinu završiti pozitivno kao i prethodnih 10 godina koliko sam na čelu tvrtke „Zelenilo“. Planiram da će ukupni prihodi ove poslovne godine biti oko 18,25 milijuna kuna, a normalno rashodi manji.
Polazište za izradu poslovnog plana su prihodi i rashodi za 11 mjeseci 2015. godine te činjenice koje su nam poznate za vrijeme izrade plana. Tijekom ove poslovne godine moguće su izmjene i dopune plana obzirom na promjene koje su vezane uz zakonske i druge eksterne čimbenike.

Koliko je ove godine „težak“ Program održavanja zelenih površina i ima li kakvih novina u odnosu na ranije godine?
-Program održavanja zelenih površina i groblja za 2016. godinu iznosi 7.780.000,00 kuna. Kroz Program ukupno se održava 1.254.321 m2 zelenih površina koje su podijeljene na šest prioriteta održavanja, gdje se A prioritet kosi 11 puta, 0 prioritet osam puta, I prioritet šest puta, II prioritet četiri puta, III prioritet dva puta te pokosi četiri puta.
Održava se 31 dječje igralište, 14.838 m2 živice, 344 m2 ruža, 1635 m2 cvjetnjaka i 438 m2 gredica s trajnicama, viseće košare na kandelaberima te 429 skupina grmlja. Ove godine u planu nam je orezati 626 komada drvorednih stabala te okopati 488 komada mladih stabala od kojih smo dio zaštitili protekle godine zaštitnom trskom.
Također, održavamo 5.935 m2 sipinjenih parkovnih staza, Foginovo za vrijeme sezone kupanja, Grad povodom Božićno-novogodišnjih blagdana te ćemo nastaviti s izradom katastra javnih zelenih površina.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Radovi u Starčevićevoj ulici

Od novina možemo istaknuti obnovu drvoreda u Starčevićevoj ulici na Baniji gdje će se ukloniti stara, bolesna i opasna stabla, a zasaditi novi mladi drvored japanske trešnje Prunus serrulata „Kanzan“.

Koje značajnije investicije ove godine planirate na karlovačkim grobljima?
-Najznačajnija investicija je rekonstrukcija Nemčićeve ulice s izgradnjom sjeverne ograde na RKT groblju na Dubovcu iz gradskog Proračuna. Ovih dana počela je sanacija klizišta iznad Židovskog groblja.
U tijeku su radovi na postavljanju dijela nove ograde na groblju Jamadol, uređenje interijera, vanjske fasade, krova te oborinske kanalizacije na mrtvačnici u Šišljaviću, a namjeravamo još ove godine izgraditi dio ograde na groblju Ladvenjak, obnoviti mrtvačnicu na groblju Kamensko te hortikulturno urediti okoliš groblja na Gornjim Stativama.

Kakva je situacija po pitanju ukopnih mjesta na karlovačkim grobljima? A po pitanju širenja groblja?
-Sređivanjem imovinsko pravnih odnosa, izradom DPU-a groblja Jamadol, planom izrade UPU-a groblja Hrnetić i Mala Švarča osiguran je dovoljan broj grobnih mjesta za narednih 30-tak godina.

Jeste li se uskladili s novim Zakonom o obavljanu pogrebnih djelatnosti?
-Zelenilo d.o.o. Karlovac prvo je ishodilo Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.
Trgovačko društvo Zelenilo d.o.o. ispunjava sve uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno odredbama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine, br. 36/15). Dana 05.04.2016.godine Zelenilo d.o.o. je ishodilo Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti od Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji.
Rješenjem smo ovlašteni obavljati poslove:
– preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti, odnosno mjesta na kojem se nalazi umrla osoba ili posmrtni ostaci do nadležne patologije, sudske medicine, groblja, krematorija, zračne luke, autobusnog kolodvora, željezničkog kolodvora, pomorske ili riječne luke i ostalih terminala za prijevoz putnika ili robe, poslovnog prostora pogrebnika ili drugih mjesta određenih posebnim zakonom
– organizacije prijevoza i prijevoz umrle osobe u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima
– organizacije prijevoza i prijevoz umrle osobe iz Republike Hrvatske u inozemstvo u skladu s posebnim zakonima i međunarodnim sporazumima
– organizacije prijevoza i prijevoz umrle osobe iz inozemstva u skladu sa Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti i međunarodnim sporazumima, uključujući i preuzimanje umrle osobe u zračnoj luci, autobusnom kolodvoru, željezničkom kolodvoru, pomorskoj ili riječnoj luci i ostalim terminalima za prijevoz putnika ili robe, iz pogrebnikova poslovnog prostora te prijevoz do groblja odnosno krematorija ili drugih mjesta u Republici Hrvatskoj, kao i provoz umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku
– organizacije i ishođenje dokumentacije za prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka
– organizacije pogreba ili ispraćaja
– prodaje pogrebne opreme i pogrebnih potrepština
– organizacije prodaje cvijeća i svijeća
– organizacije tiskanja obavijesti o smrti (osmrtnica) te objave popratnih sadržaja (obavijesti, posljednji pozdravi, zahvale, sjećanja) u tiskanim i elektroničkim medijima
– organizacije glazbenih usluga
– organizacije i pružanje usluga njege tijela umrle osobe
– organizacije vjerskih obreda
– organizacije prosipanja pepela pokojnika u prirodi (more, rijeke, šume, planine, livade i sl.) te ostale poslove nužne za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Jeste li zadovoljni naplatom grobne naknade?
-Normalno da bi bili zadovoljni kada bi naplata bila što bliže 100 posto, no u 2015. godini naplatili smo 88,48 fakturiranih računa.

Projekt nove poslovne zgrade u Primorskoj ulici?
-Planiram ove godine krenuti u izgradnju nove poslovne zgrade u Primorskoj ulici. U tijeku su pripreme za raspisivanje natječaja za osiguranje financijskih sredstava.

DSC_6532Ima li još kakvih novina ili planova vezanih uz rad tvrtke ili biste željeli još nešto istaknuti?
-U 2015. godini nabavili smo specijalno komunalno vozilo za skupljanje i prijevoz otpada, 96 kontejnera te izgradili 30-ak platoa za iste.
Ovim putem apeliram na sve posjetitelje grobalja da nam pomognu u razvrstavanju otpada koje nastaje na grobljima.

Poruka čitateljima za kraj?
-Pozivam sve Karlovčanke i Karlovčane, naše vjerne kupce i prijatelje Zelenila na 9. Dane otvorenih vrata koji će se održati 7. svibnja. Uz doručak u Zelenilu, bogatu ponudu raznovrsnog bilja i akcijske cijene, garantiram dobru zabavu. Vidimo se u Zelenilu!

POGREB Skip to content